Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoły prywatne

 COVER SS-1 800
COVER HASHTAG 2 SS-1 800
COVER HASHTAG 3 SS 600
HASHTAG 4 SB

#English (dzieci/młodzież)

Autor: Jenny Dooley
CEFR:
#English 1 – A1
#English 2 – A2
#English 3 – A2+
#English 4 – B1 NOWOŚĆ

#ENGLISH to nowoczesny kurs dla nastolatków uczących się języka angielskiego na poziomach od A1 do B1. Seria jest efektywnym połączeniem materiałów drukowanych i cyfrowych, dzięki czemu nauka może przebiegać zarówno w sposób tradycyjny – w klasie szkolnej, jak i hybrydowy (blended learning) – z wykorzystaniem zdalnych form aktywizacji uczniów. Kurs ułatwia także nauczycielowi prowadzenie zajęć techniką odwróconej klasy, gdyż zapewnia 2 warianty scenariuszy lekcyjnych – tradycyjny i wykorzystujący technikę flipped classroom. W tym drugim przypadku uczeń przygotowuje się do nowej lekcji w domu, np. oglądając zintegrowane z kursem filmy. Dzięki temu jest cały czas motywowany do samodzielnego działania, co sprawia, że szybciej rozwija swoje umiejętności językowe.

 • Rozwój umiejętności XXI wieku – krytycznego myślenia, współdziałania, kreatywności.

 • Zintegrowany rozwój wszystkich czterech sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia i słuchania.

 • Duży wybór filmów:
  - związanych z tematami poszczególnych rozdziałów podręcznika
  - nawiązujących do znajdujących się w podręczniku tekstów
  - pomagających w opanowaniu gramatyki
  - objaśniających zasady tworzenia wypowiedzi pisemnych.

 • Zadania komunikacyjne aktywizujące nowy język.

 • Zadania ICT rozwijające umiejętność wyszukiwania informacji oraz ich krytycznej oceny.

 • Zadania polegające na mediacji językowej.

 • Zadania rozwijające umiejętność występowania publicznie (Public Speaking Skills).

 • Ekscytujący komiks w odcinkach z zabawnymi ćwiczeniami (#Codecrackers).

 • Ciekawostki dotyczące kultury innych krajów (Culture snippets).

 • Działy CLIL.

 • Projekty i zadania rozwijające kreatywność.

 • Elementy zabawy, np.: memy, piosenki, powiedzenia, zagadki, łamigłówki i inne.

 • Ramki z treściami o charakterze wychowawczym (Values).

 • Opcjonalna sekcja dotycząca pisania (Writing Bank).

 • Zadania i scenki sytuacyjne rozwijające umiejętność komunikacji w codziennych sytuacjach (Everyday English).

 • Systematyczne powtórki (Review & Competences).

Student’s Book + DigiBook (kod) 

Podręczniki #English 1-3 składają się z 6 tematycznych modułów, a każdy moduł z 5 lekcji (units). W skład modułu wchodzą następujące sekcje: Reading, Vocabulary, Grammar, Listening, Speaking, Everyday English, Pronunciation i Writing. Oprócz tego w module znajdują się działy: CLIL, Culture, Public Speaking, Projects, Review & Now I Can, Fun Time (quizy, memy, krzyżówki, piosenki, powiedzenia) oraz komiks z ćwiczeniami – #Codecrackers. Na końcu podręcznika zamieszczono m.in. opcjonalny dział Writing Bank prezentujący różne formy wypowiedzi pisemnych (np. wpis na blogu, pocztówka, artykuł), sekcję z dodatkowymi zadaniami typu projekt i listę słów (Word List).

Podręcznik #English 4 składa się z 6 tematycznych modułów, a każdy moduł z 6 lekcji (units). W skład modułu wchodzą następujące sekcje: Reading, Vocabulary, Grammar, Listening, Speaking, Everyday English, Pronunciation i Writing. Oprócz tego w module znajdują się działy: CLIL, Culture, Public Speaking, Projects, ICT, Think/Values, Review & Now I Can. Na końcu każdego modułu znajduje się dział Cracking the Language Code z ćwiczeniami, które w formie zabawy pomagają opanować zagadnienia leksykalne i gramatyczne. Na końcu podręcznika zamieszczono działy B1 Skills Practice (z zadaniami egzaminacyjnymi dotyczącymi słuchania, mówienia i znajomości środków językowych), Life SkillsGrammar Reference (przewodnik gramatyczny po angielsku) i słowniczek (Word List).

 

Student’s Workbook + DigiBook (kod)

W pełni kolorowy zeszyt ćwiczeń zawiera zadania z zakresu Vocabulary, GrammarEveryday English skorelowane z modułami z podręcznika. Na końcu modułu znajdują się zadania do powtórzenia materiału. Na końcu publikacji umieszczono dział Skills Practice z dodatkowymi zadaniami z zakresu ReadingListening.

 

Student's Grammar Book + DigiBook (kod)

Grammar Book to dodatkowa publikacja do nauki gramatyki, która objaśnia i ćwiczy struktury gramatyczne w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się one podręczniku. Każdy rozdział rozpoczyna się od sytuacyjnej prezentacji danej struktury (dialog). Struktura jest następnie objaśniana, w czym pomagają przejrzyste tabele, i ćwiczona za pomocą kreatywnych zadań, zróżnicowanych pod względem stopnia trudności ćwiczeń oraz dowcipów. Publikacja oferuje także sekcje Fun with Grammar, w których znajdują się zadania w formie gier.

 

Teacher’s Book + DigiBook (kod)

Książka nauczyciela została przygotowana w wersji interleaved, w której obok strony z książki ucznia znajduje się strona ze scenariuszem lekcji, odpowiedziami do zadań otwartych i zapisem nagrań. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zostały nadrukowane na stronach z książki ucznia. Scenariusze lekcji opracowano w dwóch wariantach: TRADITIONAL CLASSROOM i FLIPPED CLASSROOM. Na końcu znajdują się karty ewaluacji (do kopiowania). Do książki nauczyciela dołączono kod pozwalający na korzystanie z DigiBooka do książki ucznia. 

 

Teacher's Workbook + DigiBook (kod)

Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela zawiera pełny materiał z zeszytu ćwiczeń dla ucznia uzupełniony o nadpisane odpowiedzi do zadań zamkniętych, zapis nagrań oraz przykładowe wypowiedzi pisemne.

 

Teacher's Grammar Book + DigiBook (kod)

Grammar Book w wersji dla nauczyciela zawiera pełny materiał z tej samej publikacji w wersji dla ucznia uzupełniony o nadpisane odpowiedzi do zadań.  

 

DigiBook

Cyfrowy odpowiednik w postaci aplikacji DigiBook mają następujące komponenty kursu: Student’s Book, WorkbookGrammar Book. Dostęp do aplikacji uzyskuje się na podstawie kodu aktywacyjnego. DigiBook zawiera m.in. interaktywne zadania, nagrania audio, filmy (powiązane z tematyką modułów oraz pomagające opanować gramatykę i zasady tworzenia wypowiedzi pisemnych). Postępy użytkownika aplikacji są rejestrowane, więc uczeń wie, ile już osiągnął.

DigiBook to nie tylko cyfrowa, interaktywna wersja książki drukowanej. To także profesjonalny system zarządzania nauką, dzięki któremu nauczyciel może tworzyć klasy na platformie cyfrowej, komunikować się z uczniami, monitorować ich postępy, zadawać im zadania i specjalne misje, za które otrzymuje się nagrody w postaci wirtualnych odznak.

Więcej o DigiBookach →

 

Audio mp3 (downloadable)

Materiał audio obejmuje wszystkie ścieżki dźwiękowe z podręcznika i zeszytu ćwiczeń: monologi i dialogi, teksty z sekcji ListeningReading, ćwiczenia w wymowie, piosenki i komiks #Codecrackers. Pliki są dostępne na stronie dla nauczyciela vipclub.egis.com.pl. Wszystkie ścieżki dźwiękowe są także integralną częścią cyfrowych komponentów kursu: DigiBooka i oprogramowania do tablic interaktywnych.

 

Interactive Whiteboard Software

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z następujących komponentów kursu: Student's Book, Teacher's Book, Workbook i Grammar Book oraz ścieżki dźwiękowe. Oprócz tego oferuje prezentację wprowadzanych na każdej lekcji nowych słów i zwrotów, liczne filmy zintegrowane z tematyką modułu (w tym filmy o gramatyce i pisaniu) oraz gry dla uczniów służące do powtórzenia i utrwalenia materiału. Wyróżnia się bardzo wysoką interaktywnością i bogactwem materiałów prezentowanych w urozmaicony sposób.

Więcej o oprogramowaniu → 

 

Ludenso Explore AR APP

Bezpłatna aplikacja AR (rozszerzona rzeczywistość) zawierająca modele 3D, filmy i audio.

#ENGLISH 1: Oprogramowanie do tablic interaktywnych DEMO (500 MB): POBIERZ →

Po pobraniu uruchom plik: HAS1 APLIKACJA.

 

#ENGLISH 1: CODECRACKERS

 

 

#ENGLISH 1: GRAMMAR LAB

 

 

 

#ENGLISH 1: WRITING LAB

Dokumentacja szkolna:

Rozkłady materiału →

Kryteria oceniania →

 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club:

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu. 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń (otwarty dostęp)
 • Karty pracy (Extra Activities) z dodatkowymi zadaniami z zakresu słownictwa i gramatyki (Vocabulary & Grammar) – po 5 kart pracy na moduł. 
 • Testy modułowe w wersji A, B i C
 • Test po pierwszym semestrze (Mid Test)
 • Test po dwóch semestrach (Exit Test
 • Słowniczki angielsko-polskie. 

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook, może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet →

 

Aplikacja Ludenso Explore

Jak korzystać z aplikacji AR→

Cechy serii

 • Rozwój umiejętności XXI wieku – krytycznego myślenia, współdziałania, kreatywności.

 • Zintegrowany rozwój wszystkich czterech sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia i słuchania.

 • Duży wybór filmów:
  - związanych z tematami poszczególnych rozdziałów podręcznika
  - nawiązujących do znajdujących się w podręczniku tekstów
  - pomagających w opanowaniu gramatyki
  - objaśniających zasady tworzenia wypowiedzi pisemnych.

 • Zadania komunikacyjne aktywizujące nowy język.

 • Zadania ICT rozwijające umiejętność wyszukiwania informacji oraz ich krytycznej oceny.

 • Zadania polegające na mediacji językowej.

 • Zadania rozwijające umiejętność występowania publicznie (Public Speaking Skills).

 • Ekscytujący komiks w odcinkach z zabawnymi ćwiczeniami (#Codecrackers).

 • Ciekawostki dotyczące kultury innych krajów (Culture snippets).

 • Działy CLIL.

 • Projekty i zadania rozwijające kreatywność.

 • Elementy zabawy, np.: memy, piosenki, powiedzenia, zagadki, łamigłówki i inne.

 • Ramki z treściami o charakterze wychowawczym (Values).

 • Opcjonalna sekcja dotycząca pisania (Writing Bank).

 • Zadania i scenki sytuacyjne rozwijające umiejętność komunikacji w codziennych sytuacjach (Everyday English).

 • Systematyczne powtórki (Review & Competences).

Komponenty

Student’s Book + DigiBook (kod) 

Podręczniki #English 1-3 składają się z 6 tematycznych modułów, a każdy moduł z 5 lekcji (units). W skład modułu wchodzą następujące sekcje: Reading, Vocabulary, Grammar, Listening, Speaking, Everyday English, Pronunciation i Writing. Oprócz tego w module znajdują się działy: CLIL, Culture, Public Speaking, Projects, Review & Now I Can, Fun Time (quizy, memy, krzyżówki, piosenki, powiedzenia) oraz komiks z ćwiczeniami – #Codecrackers. Na końcu podręcznika zamieszczono m.in. opcjonalny dział Writing Bank prezentujący różne formy wypowiedzi pisemnych (np. wpis na blogu, pocztówka, artykuł), sekcję z dodatkowymi zadaniami typu projekt i listę słów (Word List).

Podręcznik #English 4 składa się z 6 tematycznych modułów, a każdy moduł z 6 lekcji (units). W skład modułu wchodzą następujące sekcje: Reading, Vocabulary, Grammar, Listening, Speaking, Everyday English, Pronunciation i Writing. Oprócz tego w module znajdują się działy: CLIL, Culture, Public Speaking, Projects, ICT, Think/Values, Review & Now I Can. Na końcu każdego modułu znajduje się dział Cracking the Language Code z ćwiczeniami, które w formie zabawy pomagają opanować zagadnienia leksykalne i gramatyczne. Na końcu podręcznika zamieszczono działy B1 Skills Practice (z zadaniami egzaminacyjnymi dotyczącymi słuchania, mówienia i znajomości środków językowych), Life SkillsGrammar Reference (przewodnik gramatyczny po angielsku) i słowniczek (Word List).

 

Student’s Workbook + DigiBook (kod)

W pełni kolorowy zeszyt ćwiczeń zawiera zadania z zakresu Vocabulary, GrammarEveryday English skorelowane z modułami z podręcznika. Na końcu modułu znajdują się zadania do powtórzenia materiału. Na końcu publikacji umieszczono dział Skills Practice z dodatkowymi zadaniami z zakresu ReadingListening.

 

Student's Grammar Book + DigiBook (kod)

Grammar Book to dodatkowa publikacja do nauki gramatyki, która objaśnia i ćwiczy struktury gramatyczne w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się one podręczniku. Każdy rozdział rozpoczyna się od sytuacyjnej prezentacji danej struktury (dialog). Struktura jest następnie objaśniana, w czym pomagają przejrzyste tabele, i ćwiczona za pomocą kreatywnych zadań, zróżnicowanych pod względem stopnia trudności ćwiczeń oraz dowcipów. Publikacja oferuje także sekcje Fun with Grammar, w których znajdują się zadania w formie gier.

 

Teacher’s Book + DigiBook (kod)

Książka nauczyciela została przygotowana w wersji interleaved, w której obok strony z książki ucznia znajduje się strona ze scenariuszem lekcji, odpowiedziami do zadań otwartych i zapisem nagrań. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zostały nadrukowane na stronach z książki ucznia. Scenariusze lekcji opracowano w dwóch wariantach: TRADITIONAL CLASSROOM i FLIPPED CLASSROOM. Na końcu znajdują się karty ewaluacji (do kopiowania). Do książki nauczyciela dołączono kod pozwalający na korzystanie z DigiBooka do książki ucznia. 

 

Teacher's Workbook + DigiBook (kod)

Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela zawiera pełny materiał z zeszytu ćwiczeń dla ucznia uzupełniony o nadpisane odpowiedzi do zadań zamkniętych, zapis nagrań oraz przykładowe wypowiedzi pisemne.

 

Teacher's Grammar Book + DigiBook (kod)

Grammar Book w wersji dla nauczyciela zawiera pełny materiał z tej samej publikacji w wersji dla ucznia uzupełniony o nadpisane odpowiedzi do zadań.  

 

DigiBook

Cyfrowy odpowiednik w postaci aplikacji DigiBook mają następujące komponenty kursu: Student’s Book, WorkbookGrammar Book. Dostęp do aplikacji uzyskuje się na podstawie kodu aktywacyjnego. DigiBook zawiera m.in. interaktywne zadania, nagrania audio, filmy (powiązane z tematyką modułów oraz pomagające opanować gramatykę i zasady tworzenia wypowiedzi pisemnych). Postępy użytkownika aplikacji są rejestrowane, więc uczeń wie, ile już osiągnął.

DigiBook to nie tylko cyfrowa, interaktywna wersja książki drukowanej. To także profesjonalny system zarządzania nauką, dzięki któremu nauczyciel może tworzyć klasy na platformie cyfrowej, komunikować się z uczniami, monitorować ich postępy, zadawać im zadania i specjalne misje, za które otrzymuje się nagrody w postaci wirtualnych odznak.

Więcej o DigiBookach →

 

Audio mp3 (downloadable)

Materiał audio obejmuje wszystkie ścieżki dźwiękowe z podręcznika i zeszytu ćwiczeń: monologi i dialogi, teksty z sekcji ListeningReading, ćwiczenia w wymowie, piosenki i komiks #Codecrackers. Pliki są dostępne na stronie dla nauczyciela vipclub.egis.com.pl. Wszystkie ścieżki dźwiękowe są także integralną częścią cyfrowych komponentów kursu: DigiBooka i oprogramowania do tablic interaktywnych.

 

Interactive Whiteboard Software

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z następujących komponentów kursu: Student's Book, Teacher's Book, Workbook i Grammar Book oraz ścieżki dźwiękowe. Oprócz tego oferuje prezentację wprowadzanych na każdej lekcji nowych słów i zwrotów, liczne filmy zintegrowane z tematyką modułu (w tym filmy o gramatyce i pisaniu) oraz gry dla uczniów służące do powtórzenia i utrwalenia materiału. Wyróżnia się bardzo wysoką interaktywnością i bogactwem materiałów prezentowanych w urozmaicony sposób.

Więcej o oprogramowaniu → 

 

Ludenso Explore AR APP

Bezpłatna aplikacja AR (rozszerzona rzeczywistość) zawierająca modele 3D, filmy i audio.

Filmy i oprogramowanie - DEMO

#ENGLISH 1: Oprogramowanie do tablic interaktywnych DEMO (500 MB): POBIERZ →

Po pobraniu uruchom plik: HAS1 APLIKACJA.

 

#ENGLISH 1: CODECRACKERS

 

 

#ENGLISH 1: GRAMMAR LAB

 

 

 

#ENGLISH 1: WRITING LAB

Dodatkowo dla nauczyciela

Dokumentacja szkolna:

Rozkłady materiału →

Kryteria oceniania →

 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club:

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu. 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń (otwarty dostęp)
 • Karty pracy (Extra Activities) z dodatkowymi zadaniami z zakresu słownictwa i gramatyki (Vocabulary & Grammar) – po 5 kart pracy na moduł. 
 • Testy modułowe w wersji A, B i C
 • Test po pierwszym semestrze (Mid Test)
 • Test po dwóch semestrach (Exit Test
 • Słowniczki angielsko-polskie. 

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook, może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet →

 

Aplikacja Ludenso Explore

Jak korzystać z aplikacji AR→


Zainteresował Cię kurs #English? Poznaj go lepiej! Przejdź do sekcji z materiałami dla nauczycieli →

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji! Skontaktuj się z reprezentantem regionalnym →

 


 Obejrzyj film prezentujący kurs #English ↓ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności