Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoły prywatne

ON SCREEN A2
ON SCREEN C1
ON SCREEN C2
ON SCREEN INTER
ON SCREEN PRE-INT
ON SCREEN UPPER

On Screen (młodzież i dorośli)

Autor: Jenny Dooley, Virginia Evans
CEF:
On Screen A2+/B1
On Screen Pre-Intermediate - B1
On Screen Intermediate - B1+/B2
On Screen Upper-Intermediate - B2+
On Screen C1
On Screen C2

On Screen to nowoczesny, sześcioczęściowy kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych. Celem kursu jest przygotowanie uczniów do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie, w którym język angielski jest niezbędnym narzędziem komunikacji. Naukę wspomagają cyfrowe komponenty: podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook) oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).

Najważniejsze cechy serii:

 • Zintegrowany rozwój czterech sprawności językowych.
 • Czytelny podział każdego modułu na następujące działy: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Listening Skills, Speaking Skills, Writing, Language Knowledge, Language Focus, Progress Check.
 • Kształcenie umiejętności reagowania językowego w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Przejrzysta prezentacja materiału leksykalnego i systematyczne rozwijania słownictwa.
 • Szerokie spektrum zadań dotyczących czytania, pisania, słuchania i mówienia.
 • Zagadnienia gramatyczne i duży wybór zadań pozwalających ćwiczyć struktury gramatyczne.
 • Sekcje poświęcone nauce pisania z tekstami modelowymi i licznymi ćwiczeniami.
 • Realistyczne zadania do wykonania w parach i grupach.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania uczące krytycznego myślenia i wyszukiwania informacji w Internecie.
 • Systematyczne powtórki po każdym module.
 • Sekcje kulturoznawcze oraz CLIL.
 • Kompendium gramatyczne na końcu podręcznika.
 • Dodatkowe działy na końcu podręcznika: Writing Bank, Style, Speaking Bank (dotyczy poziomów: B1, B1+/B2, B2+) oraz Word List.

Wybrane komponenty serii On Screen:

 

Książka ucznia (Student’s Book)

Podręcznik został opracowany w oparciu o zapisy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEF), do którego nawiązuje podstawa programowa. Książka została podzielona na osiem tematycznych modułów, w ramach których wyróżniono następujące działy: Reading, Vocabulary (z uwzględnieniem ćwiczeń dotyczących kolokacji, czasowników złożonych, słowotwórstwa, przyimków i słów często mylonych), Grammar in Use, Listening Skills, Speaking Skills, Writing (z planami i wzorcami wypowiedzi oraz listą użytecznych zwrotów), CLIL/Culture oraz Progress Check. W podręczniku znajduje się także kompendium gramatyczne w języku angielskim (Grammar Reference) oraz angielsko-angielski słowniczek (Word List). W każdym module uczeń znajdzie wskazówki pomagające w samodzielnej nauce (Study Skills) i ocenie zdobytych umiejętności (Competences). Podręczniki na poziomach B1, B1+/B2 i B2+ dodatkowo zawierają sekcje: Language Knowledge i Language Focus (z ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi) i Writing Bank.

Uwaga: nagrania do podręcznika (oprócz poziomu C2) są dostępne na stronie internetowej www.learningclub.egis.com.pl.

 

Zeszyt ćwiczeń (Workbook & Grammar Book) + kod DigiBook

Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania skorelowane z materiałem z podręcznika oraz sekcje z zadaniami przygotowującymi do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (Skills Work) oraz zadania oznaczone jako Exam PracticeExam Tasks. Uczeń ma także możliwość korzystania ze wskazówek (Exam Tips) pokazujących techniki rozwiązywania poszczególnych typów zadań. Do zeszytu ćwiczeń włączono sekcję Grammar Bank z ćwiczeniami i objaśnieniami zagadnień gramatycznych.

Do zeszytu ćwiczeń dołączono kod umożliwiający korzystanie z dostępnej na platformie Express Digibooks cyfrowej wersji publikacji. Dzięki DigiBookowi uczeń może wykonywać zadania w interaktywny sposób i otrzymywać natychmiastową informację zwrotną o poprawnych i błędnych odpowiedziach. DigiBook oferuje także dostęp do nagrań audio. Kod jest ważny przez 15 miesięcy od momentu aktywacji. Więcej o Express DigiBooks 

 

Teacher’s Book

Książka nauczyciela została wydana w wersji interleaved (oprócz poziomu C2), czyli ze stronami z książki ucznia, i zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także pełne zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.

 

Audio CDs

Na płytach znajdują się ścieżki dźwiękowe do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 

Interactive Whiteboard Software 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z podręcznika (Student's Book) i zeszytu ćwiczeń (Workbook and Grammar Book). Oprogramowanie wydawnictwa Express Publishing to bardzo bogate zasoby dydaktyczne zebrane w jednym miejscu. Pełna zawartość drukowanych publikacji została przekształcona w całkowicie interaktywny program obejmujący tekst, ilustracje, ćwiczenia, nagrania, filmy i gry edukacyjne. Nauczyciel może także zapisywać własne notatki, podkreślać lub zasłaniać wybrane fragmenty, pokazać zapis definicji, transkrypcję wysłuchanego właśnie nagrania, wyświetlić wzorcową wypowiedź ustną lub pisemną, wskazówkę ułatwiająca wykonanie danego zadania lub skorzystać ze słownika.

 

Interactive eBook (Student's Book)

Interaktywny eBook (kod) to cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji podręcznika (Student's Book). Umożliwia wykonywanie zawartych w podręczniku zadań w sposób w pełni interaktywny. Pozwala także odtworzyć ścieżki dźwiękowe, obejrzeć filmy, grać w gry językowe i korzystać ze słowniczka.

 

Writing Book (dotyczy poziomów B1, B1+/B2, B2+)

Writing Book to publikacja z dodatkowymi materiałami do nauki tworzenia wypowiedzi pisemnych. Zawiera omówienie zasad tworzenia poszczególnych form wypowiedzi, ramki ze zwrotami i wyrażeniami typowymi dla poszczególnych rodzajów wypowiedzi, wskazówki pomagające w tworzeniu wypowiedzi oraz duży wybór ćwiczeń. Ułatwia prowadzenie przygotowań do egzaminów z języka angielskiego (np. egzaminów Cambridge).

 

Public Speaking Skills (dla poziomów od A2+/B1 do B2+)

Publikacje są dostępne bezpłatnie (pliki PDF).

Public Speaking Skills Student's Book - wolny dostęp na stronie learningclub.egis.com.pl, Public Speaking Skills Teacher's Book - dostęp na stronie vipclub.egis.com.pl (na zasadach określonych w portalu).

 

Występowanie przed publicznością to więcej niż talent – to umiejętność, którą trzeba rozwijać poprzez ćwiczenia. Publikacje z cyklu On Screen Public Speaking Skills (Student's Book) uczą, jak przygotować profesjonalną prezentację w języku angielskim, jak używać głosu i języka ciała, jak opanować tremę. Umiejętność przygotowania prezentacji z pewnością okaże się niezwykle cenna w trakcie całej kariery zawodowej. Książka nauczyciela (On Screen Public Speaking Skills Teacher's Book) zawiera pełny materiał z książki ucznia oraz klucz odpowiedzi i wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji. Publikacji towarzyszą bezpłatne materiały w plikach, które można pobrać na stronie internetowej: www.expresspublishing.co.uk/assets/microsites/presentationskills/onscreen. Są to ścieżki dźwiękowe do zadań z sekcji Model analysis oraz Preparing & Presenting, a także materiały wizualne do wykorzystania przy tworzeniu prezentacji.

 

Workbook & Grammar Book Key

Broszura zawiera odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń oraz modelowe wypowiedzi pisemne (Writing) i ustne (Speaking).

 

Writing Book Key

Broszura zawiera odpowiedzi do zadań z publikacji Writing Book wraz z modelowymi wypowiedziami pisemnymi.

 

DigiBook (Student's Book)

DigiBook to funkcjonująca na platformie cyfrowej interaktywna wersja podręcznika. Uczeń może wykonywać zadania w interaktywny sposób i otrzymywać natychmiastową informację zwrotną o poprawnych i błędnych odpowiedziach. DigiBook oferuje także dostęp do nagrań audio. Więcej o Express DigiBooks

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.

 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń - wolny dostęp
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów i kartkówek, m.in.: Placement Test, Module Tests, Exit Tests, Quizzes
 • Public Speaking Skills Student's Book & Teacher's Book
 • Słowniczki angielsko-polskie
 • Inne materiały.

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook, może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl:

 

Program nauczania (podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych)

Rozkłady materiału (podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych)

Plany wynikowe (podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program nauczania (podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych)

Rozkłady materiału (podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych)

Plany wynikowe (podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych)

Kryteria oceniania

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: On Screen A2+/B1 →

Quizlet: On Screen B1 →

Quizlet: On Screen B1+/B2 →

Quizlet: On Screen B2+ →

Quizlet: On Screen C1 → 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania do podręcznika
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń
 • Słowniczki angielsko-polskie
 • Public Speaking Skills Student's Book 

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: On Screen A2+/B1 →

Quizlet: On Screen B1 →

Quizlet: On Screen B1+/B2 →

Quizlet: On Screen B2+ →

Quizlet: On Screen C1 →

Cechy serii

Najważniejsze cechy serii:

 • Zintegrowany rozwój czterech sprawności językowych.
 • Czytelny podział każdego modułu na następujące działy: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Listening Skills, Speaking Skills, Writing, Language Knowledge, Language Focus, Progress Check.
 • Kształcenie umiejętności reagowania językowego w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Przejrzysta prezentacja materiału leksykalnego i systematyczne rozwijania słownictwa.
 • Szerokie spektrum zadań dotyczących czytania, pisania, słuchania i mówienia.
 • Zagadnienia gramatyczne i duży wybór zadań pozwalających ćwiczyć struktury gramatyczne.
 • Sekcje poświęcone nauce pisania z tekstami modelowymi i licznymi ćwiczeniami.
 • Realistyczne zadania do wykonania w parach i grupach.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania uczące krytycznego myślenia i wyszukiwania informacji w Internecie.
 • Systematyczne powtórki po każdym module.
 • Sekcje kulturoznawcze oraz CLIL.
 • Kompendium gramatyczne na końcu podręcznika.
 • Dodatkowe działy na końcu podręcznika: Writing Bank, Style, Speaking Bank (dotyczy poziomów: B1, B1+/B2, B2+) oraz Word List.

Komponenty

Wybrane komponenty serii On Screen:

 

Książka ucznia (Student’s Book)

Podręcznik został opracowany w oparciu o zapisy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEF), do którego nawiązuje podstawa programowa. Książka została podzielona na osiem tematycznych modułów, w ramach których wyróżniono następujące działy: Reading, Vocabulary (z uwzględnieniem ćwiczeń dotyczących kolokacji, czasowników złożonych, słowotwórstwa, przyimków i słów często mylonych), Grammar in Use, Listening Skills, Speaking Skills, Writing (z planami i wzorcami wypowiedzi oraz listą użytecznych zwrotów), CLIL/Culture oraz Progress Check. W podręczniku znajduje się także kompendium gramatyczne w języku angielskim (Grammar Reference) oraz angielsko-angielski słowniczek (Word List). W każdym module uczeń znajdzie wskazówki pomagające w samodzielnej nauce (Study Skills) i ocenie zdobytych umiejętności (Competences). Podręczniki na poziomach B1, B1+/B2 i B2+ dodatkowo zawierają sekcje: Language Knowledge i Language Focus (z ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi) i Writing Bank.

Uwaga: nagrania do podręcznika (oprócz poziomu C2) są dostępne na stronie internetowej www.learningclub.egis.com.pl.

 

Zeszyt ćwiczeń (Workbook & Grammar Book) + kod DigiBook

Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania skorelowane z materiałem z podręcznika oraz sekcje z zadaniami przygotowującymi do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (Skills Work) oraz zadania oznaczone jako Exam PracticeExam Tasks. Uczeń ma także możliwość korzystania ze wskazówek (Exam Tips) pokazujących techniki rozwiązywania poszczególnych typów zadań. Do zeszytu ćwiczeń włączono sekcję Grammar Bank z ćwiczeniami i objaśnieniami zagadnień gramatycznych.

Do zeszytu ćwiczeń dołączono kod umożliwiający korzystanie z dostępnej na platformie Express Digibooks cyfrowej wersji publikacji. Dzięki DigiBookowi uczeń może wykonywać zadania w interaktywny sposób i otrzymywać natychmiastową informację zwrotną o poprawnych i błędnych odpowiedziach. DigiBook oferuje także dostęp do nagrań audio. Kod jest ważny przez 15 miesięcy od momentu aktywacji. Więcej o Express DigiBooks 

 

Teacher’s Book

Książka nauczyciela została wydana w wersji interleaved (oprócz poziomu C2), czyli ze stronami z książki ucznia, i zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także pełne zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.

 

Audio CDs

Na płytach znajdują się ścieżki dźwiękowe do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 

Interactive Whiteboard Software 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z podręcznika (Student's Book) i zeszytu ćwiczeń (Workbook and Grammar Book). Oprogramowanie wydawnictwa Express Publishing to bardzo bogate zasoby dydaktyczne zebrane w jednym miejscu. Pełna zawartość drukowanych publikacji została przekształcona w całkowicie interaktywny program obejmujący tekst, ilustracje, ćwiczenia, nagrania, filmy i gry edukacyjne. Nauczyciel może także zapisywać własne notatki, podkreślać lub zasłaniać wybrane fragmenty, pokazać zapis definicji, transkrypcję wysłuchanego właśnie nagrania, wyświetlić wzorcową wypowiedź ustną lub pisemną, wskazówkę ułatwiająca wykonanie danego zadania lub skorzystać ze słownika.

 

Interactive eBook (Student's Book)

Interaktywny eBook (kod) to cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji podręcznika (Student's Book). Umożliwia wykonywanie zawartych w podręczniku zadań w sposób w pełni interaktywny. Pozwala także odtworzyć ścieżki dźwiękowe, obejrzeć filmy, grać w gry językowe i korzystać ze słowniczka.

 

Writing Book (dotyczy poziomów B1, B1+/B2, B2+)

Writing Book to publikacja z dodatkowymi materiałami do nauki tworzenia wypowiedzi pisemnych. Zawiera omówienie zasad tworzenia poszczególnych form wypowiedzi, ramki ze zwrotami i wyrażeniami typowymi dla poszczególnych rodzajów wypowiedzi, wskazówki pomagające w tworzeniu wypowiedzi oraz duży wybór ćwiczeń. Ułatwia prowadzenie przygotowań do egzaminów z języka angielskiego (np. egzaminów Cambridge).

 

Public Speaking Skills (dla poziomów od A2+/B1 do B2+)

Publikacje są dostępne bezpłatnie (pliki PDF).

Public Speaking Skills Student's Book - wolny dostęp na stronie learningclub.egis.com.pl, Public Speaking Skills Teacher's Book - dostęp na stronie vipclub.egis.com.pl (na zasadach określonych w portalu).

 

Występowanie przed publicznością to więcej niż talent – to umiejętność, którą trzeba rozwijać poprzez ćwiczenia. Publikacje z cyklu On Screen Public Speaking Skills (Student's Book) uczą, jak przygotować profesjonalną prezentację w języku angielskim, jak używać głosu i języka ciała, jak opanować tremę. Umiejętność przygotowania prezentacji z pewnością okaże się niezwykle cenna w trakcie całej kariery zawodowej. Książka nauczyciela (On Screen Public Speaking Skills Teacher's Book) zawiera pełny materiał z książki ucznia oraz klucz odpowiedzi i wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji. Publikacji towarzyszą bezpłatne materiały w plikach, które można pobrać na stronie internetowej: www.expresspublishing.co.uk/assets/microsites/presentationskills/onscreen. Są to ścieżki dźwiękowe do zadań z sekcji Model analysis oraz Preparing & Presenting, a także materiały wizualne do wykorzystania przy tworzeniu prezentacji.

 

Workbook & Grammar Book Key

Broszura zawiera odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń oraz modelowe wypowiedzi pisemne (Writing) i ustne (Speaking).

 

Writing Book Key

Broszura zawiera odpowiedzi do zadań z publikacji Writing Book wraz z modelowymi wypowiedziami pisemnymi.

 

DigiBook (Student's Book)

DigiBook to funkcjonująca na platformie cyfrowej interaktywna wersja podręcznika. Uczeń może wykonywać zadania w interaktywny sposób i otrzymywać natychmiastową informację zwrotną o poprawnych i błędnych odpowiedziach. DigiBook oferuje także dostęp do nagrań audio. Więcej o Express DigiBooks

Dodatkowo dla nauczyciela

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.

 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń - wolny dostęp
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów i kartkówek, m.in.: Placement Test, Module Tests, Exit Tests, Quizzes
 • Public Speaking Skills Student's Book & Teacher's Book
 • Słowniczki angielsko-polskie
 • Inne materiały.

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook, może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl:

 

Program nauczania (podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych)

Rozkłady materiału (podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych)

Plany wynikowe (podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program nauczania (podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych)

Rozkłady materiału (podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych)

Plany wynikowe (podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych)

Kryteria oceniania

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: On Screen A2+/B1 →

Quizlet: On Screen B1 →

Quizlet: On Screen B1+/B2 →

Quizlet: On Screen B2+ →

Quizlet: On Screen C1 → 

Dodatkowo dla ucznia

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania do podręcznika
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń
 • Słowniczki angielsko-polskie
 • Public Speaking Skills Student's Book 

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: On Screen A2+/B1 →

Quizlet: On Screen B1 →

Quizlet: On Screen B1+/B2 →

Quizlet: On Screen B2+ →

Quizlet: On Screen C1 →

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności