Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoły prywatne

ON SCREEN A2
ON SCREEN C1
ON SCREEN C2
ON SCREEN INTER
ON SCREEN PRE-INT
ON SCREEN UPPER

On Screen (młodzież i dorośli)

Autor: Jenny Dooley, Virginia Evans
CEF:
On Screen A2+/B1
On Screen Pre-Intermediate - B1
On Screen Intermediate - B1+/B2
On Screen Upper-Intermediate - B2+
On Screen C1
On Screen C2

On Screen to nowoczesny, sześcioczęściowy kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych. Celem kursu jest przygotowanie uczniów do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie, w którym język angielski jest niezbędnym narzędziem komunikacji. Naukę wspomagają cyfrowe komponenty: podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook) oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).

Kurs On Screen dzięki zróżnicowanym komponentom może być wykorzystywany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych przygotowujących do matury, jak i w szkołach językowych oraz wyższych.

Podręczniki na poziomach B1, B1+/B2 i B2+ są dostępne w dwóch wersjach: wieloletniej i niewieloletniej.

Maturalne zeszyty ćwiczeń są dostępne dla poziomów: B1, B1+/B2 i B2+.

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń na poziomach A2+/B1, C1 i C2 są dostępne wyłącznie w międzynarodowej edycji.

 

Najważniejsze cechy serii:

 • Zintegrowany rozwój czterech sprawności językowych.
 • Czytelny podział każdego modułu na następujące działy: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Listening Skills, Speaking Skills, Writing, Language Knowledge, Language Focus, Progress Check.
 • Kształcenie umiejętności reagowania językowego w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Przejrzysta prezentacja materiału leksykalnego i systematyczne rozwijania słownictwa.
 • Szerokie spektrum zadań dotyczących czytania, pisania, słuchania i mówienia.
 • Zagadnienia gramatyczne i duży wybór zadań pozwalających ćwiczyć struktury gramatyczne.
 • Sekcje poświęcone nauce pisania z tekstami modelowymi i licznymi ćwiczeniami.
 • Realistyczne zadania do wykonania w parach i grupach.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania uczące krytycznego myślenia i wyszukiwania informacji w Internecie.
 • Systematyczne powtórki po każdym module.
 • Sekcje kulturoznawcze oraz CLIL.
 • Kompendium gramatyczne na końcu podręcznika.
 • Dodatkowe działy na końcu podręcznika: Writing Bank, Style, Speaking Bank (dotyczy poziomów: B1, B1+/B2, B2+) oraz Word List.

Książka ucznia (Student’s Book)

Podręcznik został opracowany w oparciu o zapisy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEF), do którego nawiązuje nowa podstawa programowa. Dzięki uniwersalnej formie sprawdzi się zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r., jak i na uczelniach wyższych i kursach językowych skierowanych do osób zamierzających przystąpić do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego.

 

Maturalny zeszyt ćwiczeń (Matura Workbook & Grammar Book) - nie dotyczy poziomów A2+/B1, C1 i C2

Zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w formacie obwiązującym od 2015 r. Publikacja umożliwia prowadzenie przygotowań do matury na obu poziomach zaawansowania – podstawowym i rozszerzonym. Zawarty w niej materiał jest skorelowany z zawartością podręcznika, a systematyczną praktykę w wykonywaniu zadań typu maturalnego zapewniają: ćwiczenia wprowadzające do wykonywania zadań maturalnych (Matura Practice), liczne zadania nawiązujące do typowych zadań maturalnych (Matura Task), obszerne sekcje z zadaniami opracowanymi ściśle wg Informatora o egzaminie maturalnym od 2015 r. (Matura Exam. Poziom podstawowy i Matura Exam. Poziom rozszerzony), działy poświęcone rozwijaniu umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym (Matura Skills), wskazówki dotyczące technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (Exam Tip).

 

Writing Book (nie dotyczy poziomów A2+/B1, C1 i C2)

Publikacja z dodatkowymi materiałami do nauki tworzenia wypowiedzi pisemnych. Zawiera omówienie zasad tworzenia poszczególnych form wypowiedzi, ramki ze zwrotami i wyrażeniami typowymi dla poszczególnych rodzajów wypowiedzi, wskazówki pomagające w tworzeniu wypowiedzi oraz duży wybór ćwiczeń. Ułatwia prowadzenie przygotowań do egzaminów z języka angielskiego (np. egzaminów Cambridge).

 

Interactive eBook (nie dotyczy poziomu C2)

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji podręcznika, przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Umożliwia wykonywanie zawartych w podręczniku zadań w sposób w pełni interaktywny. Pozwala także odtworzyć ścieżki dźwiękowe, obejrzeć filmy i grać w gry językowe. Zawiera również słowniczek angielsko-polski.

 

DigiBook (dotyczy poziomu C2)

Do podręcznika i zeszytu ćwiczeń na poziomie C2 dołączono kod umożliwiający pobranie publikacji w formie DigiBooka - cyfrowego, interaktywnego odpowiednika publikacji drukowanych.

 

Interactive Matura eWorkbook (nie dotyczy poziomów A2+/B1, C1 i C2)

Cyfrowy odpowiednik pełnej drukowanej wersji maturalnego zeszytu ćwiczeń (Matura Workbook). Uczeń za pomocą myszki lub klawiatury komputera wpisuje odpowiedzi, łączy elementy, wybiera wyrazy z listy. Ma także możliwość wysłuchania ścieżek dźwiękowych. Po wykonaniu ćwiczenia natychmiast otrzymuje informację o wynikach – jeśli popełnił błędy, może zadanie wykonać jeszcze raz i lepiej opanować materiał. Poszczególne ćwiczenia można wydrukować.

 

Presentation Skills Student's Book; Presentation Skills Teacher's Book (dla poziomów od B1 do B2+)

Występowanie przed publicznością to więcej niż talent – to umiejętność, którą trzeba rozwijać poprzez ćwiczenia. Publikacje z cyklu On Screen Presentation Skills (Student's Book) uczą, jak przygotować profesjonalną prezentację w języku angielskim, jak używać głosu i języka ciała, jak opanować tremę. Umiejętność przygotowania prezentacji z pewnością okaże się niezwykle cenna w trakcie całej kariery zawodowej. Książka nauczyciela (On Screen Presentation Skills Teacher's Book) zawiera pełny materiał z książki ucznia oraz klucz odpowiedzi i wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji. Publikacji towarzyszą bezpłatne materiały w plikach, które można pobrać na stronie internetowej: www.expresspublishing.co.uk/assets/microsites/presentationskills/onscreen. Są to ścieżki dźwiękowe do zadań z sekcji Model analysis oraz Preparing & Presenting, a także materiały wizualne do wykorzystania przy tworzeniu prezentacji.

 

Public Speaking Skills: Debates - Student's Book; Public Speaking Skills: Debates - Teacher's Book (dotyczy poziomu C2) 

Do książki ucznia i nauczyciela On Sceen C2 dołączono kod umożliwiający pobranie publikacji Public Speaking Skills: Debates w formie flipbooka, który może być prezentowany na tablicy interaktywnej lub wydrukowany. Dodatkową funkcjonalnością są wbudowane ścieżki dźwiękowe.

Celem publikacji jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w debatach oksfordzkich. Poruszane zagadnienia to: Researching, Interpreting the motion, Presenting arguments, Second proposition/opposition speeches, Third proposition/opposition speeches, Reply speeches, Points of Information (POIs). Publikacja zawiera również zbiór przydatnych zwrotów. W wersji dla nauczyciela zamieszczono także wskazówki dotyczące korzystania z publikacji oraz klucz odpowiedzi. 

 

Interactive Whiteboard Software

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z podręcznika (Student's Book) oraz międzynarodowej wersji zeszytu ćwiczeń (Workbook and Grammar Book).

Dla poziomów od B1 do B2+ przygotowano dodatkowo drugą płytę z materiałem do maturalnej wersji zeszytu ćwiczeń (Matura Workbook & Grammar).

 

Teacher’s Book

Książka nauczyciela dla poziomów od A2+/B1 do C1 została wydana w wersji interleaved, czyli ze stronami z książki ucznia.

Książka nauczyciela dla poziomu C2 ukazała się w edycji czarno-białej, bez stron z książki ucznia. Dołączono do niej kod umożliwiający pobranie flipbooka PUBLIC SPEAKING SKILLS.

Książka nauczyciela dla wszystkich poziomów zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń w edycji międzynarodowej, a także pełne zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.

Klucz odpowiedzi do maturalnych zeszytów ćwiczeń wydano w postaci odrębnej broszury.

 

Class Audio CDs

Płyty ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań z podręcznika.

 

Matura Workbook & Grammar Book Audio CDs

Płyty ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań z zeszytu ćwiczeń Matura Workbook & Grammar Book.

 

Matura Workbook & Grammar Book Key

Publikacja zawiera odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń Matura Workbook & Grammar Book oraz modelowe wypowiedzi pisemne (Writing) i ustne (Speaking).

 

Writing Book Key

Zawiera odpowiedzi do zadań z publikacji Writing Book wraz z modelowymi wypowiedziami pisemnymi.

Cechy serii

Kurs On Screen dzięki zróżnicowanym komponentom może być wykorzystywany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych przygotowujących do matury, jak i w szkołach językowych oraz wyższych.

Podręczniki na poziomach B1, B1+/B2 i B2+ są dostępne w dwóch wersjach: wieloletniej i niewieloletniej.

Maturalne zeszyty ćwiczeń są dostępne dla poziomów: B1, B1+/B2 i B2+.

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń na poziomach A2+/B1, C1 i C2 są dostępne wyłącznie w międzynarodowej edycji.

 

Najważniejsze cechy serii:

 • Zintegrowany rozwój czterech sprawności językowych.
 • Czytelny podział każdego modułu na następujące działy: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Listening Skills, Speaking Skills, Writing, Language Knowledge, Language Focus, Progress Check.
 • Kształcenie umiejętności reagowania językowego w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Przejrzysta prezentacja materiału leksykalnego i systematyczne rozwijania słownictwa.
 • Szerokie spektrum zadań dotyczących czytania, pisania, słuchania i mówienia.
 • Zagadnienia gramatyczne i duży wybór zadań pozwalających ćwiczyć struktury gramatyczne.
 • Sekcje poświęcone nauce pisania z tekstami modelowymi i licznymi ćwiczeniami.
 • Realistyczne zadania do wykonania w parach i grupach.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania uczące krytycznego myślenia i wyszukiwania informacji w Internecie.
 • Systematyczne powtórki po każdym module.
 • Sekcje kulturoznawcze oraz CLIL.
 • Kompendium gramatyczne na końcu podręcznika.
 • Dodatkowe działy na końcu podręcznika: Writing Bank, Style, Speaking Bank (dotyczy poziomów: B1, B1+/B2, B2+) oraz Word List.

Komponenty

Książka ucznia (Student’s Book)

Podręcznik został opracowany w oparciu o zapisy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEF), do którego nawiązuje nowa podstawa programowa. Dzięki uniwersalnej formie sprawdzi się zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r., jak i na uczelniach wyższych i kursach językowych skierowanych do osób zamierzających przystąpić do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego.

 

Maturalny zeszyt ćwiczeń (Matura Workbook & Grammar Book) - nie dotyczy poziomów A2+/B1, C1 i C2

Zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w formacie obwiązującym od 2015 r. Publikacja umożliwia prowadzenie przygotowań do matury na obu poziomach zaawansowania – podstawowym i rozszerzonym. Zawarty w niej materiał jest skorelowany z zawartością podręcznika, a systematyczną praktykę w wykonywaniu zadań typu maturalnego zapewniają: ćwiczenia wprowadzające do wykonywania zadań maturalnych (Matura Practice), liczne zadania nawiązujące do typowych zadań maturalnych (Matura Task), obszerne sekcje z zadaniami opracowanymi ściśle wg Informatora o egzaminie maturalnym od 2015 r. (Matura Exam. Poziom podstawowy i Matura Exam. Poziom rozszerzony), działy poświęcone rozwijaniu umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym (Matura Skills), wskazówki dotyczące technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (Exam Tip).

 

Writing Book (nie dotyczy poziomów A2+/B1, C1 i C2)

Publikacja z dodatkowymi materiałami do nauki tworzenia wypowiedzi pisemnych. Zawiera omówienie zasad tworzenia poszczególnych form wypowiedzi, ramki ze zwrotami i wyrażeniami typowymi dla poszczególnych rodzajów wypowiedzi, wskazówki pomagające w tworzeniu wypowiedzi oraz duży wybór ćwiczeń. Ułatwia prowadzenie przygotowań do egzaminów z języka angielskiego (np. egzaminów Cambridge).

 

Interactive eBook (nie dotyczy poziomu C2)

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji podręcznika, przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Umożliwia wykonywanie zawartych w podręczniku zadań w sposób w pełni interaktywny. Pozwala także odtworzyć ścieżki dźwiękowe, obejrzeć filmy i grać w gry językowe. Zawiera również słowniczek angielsko-polski.

 

DigiBook (dotyczy poziomu C2)

Do podręcznika i zeszytu ćwiczeń na poziomie C2 dołączono kod umożliwiający pobranie publikacji w formie DigiBooka - cyfrowego, interaktywnego odpowiednika publikacji drukowanych.

 

Interactive Matura eWorkbook (nie dotyczy poziomów A2+/B1, C1 i C2)

Cyfrowy odpowiednik pełnej drukowanej wersji maturalnego zeszytu ćwiczeń (Matura Workbook). Uczeń za pomocą myszki lub klawiatury komputera wpisuje odpowiedzi, łączy elementy, wybiera wyrazy z listy. Ma także możliwość wysłuchania ścieżek dźwiękowych. Po wykonaniu ćwiczenia natychmiast otrzymuje informację o wynikach – jeśli popełnił błędy, może zadanie wykonać jeszcze raz i lepiej opanować materiał. Poszczególne ćwiczenia można wydrukować.

 

Presentation Skills Student's Book; Presentation Skills Teacher's Book (dla poziomów od B1 do B2+)

Występowanie przed publicznością to więcej niż talent – to umiejętność, którą trzeba rozwijać poprzez ćwiczenia. Publikacje z cyklu On Screen Presentation Skills (Student's Book) uczą, jak przygotować profesjonalną prezentację w języku angielskim, jak używać głosu i języka ciała, jak opanować tremę. Umiejętność przygotowania prezentacji z pewnością okaże się niezwykle cenna w trakcie całej kariery zawodowej. Książka nauczyciela (On Screen Presentation Skills Teacher's Book) zawiera pełny materiał z książki ucznia oraz klucz odpowiedzi i wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji. Publikacji towarzyszą bezpłatne materiały w plikach, które można pobrać na stronie internetowej: www.expresspublishing.co.uk/assets/microsites/presentationskills/onscreen. Są to ścieżki dźwiękowe do zadań z sekcji Model analysis oraz Preparing & Presenting, a także materiały wizualne do wykorzystania przy tworzeniu prezentacji.

 

Public Speaking Skills: Debates - Student's Book; Public Speaking Skills: Debates - Teacher's Book (dotyczy poziomu C2) 

Do książki ucznia i nauczyciela On Sceen C2 dołączono kod umożliwiający pobranie publikacji Public Speaking Skills: Debates w formie flipbooka, który może być prezentowany na tablicy interaktywnej lub wydrukowany. Dodatkową funkcjonalnością są wbudowane ścieżki dźwiękowe.

Celem publikacji jest przygotowanie uczniów do uczestnictwa w debatach oksfordzkich. Poruszane zagadnienia to: Researching, Interpreting the motion, Presenting arguments, Second proposition/opposition speeches, Third proposition/opposition speeches, Reply speeches, Points of Information (POIs). Publikacja zawiera również zbiór przydatnych zwrotów. W wersji dla nauczyciela zamieszczono także wskazówki dotyczące korzystania z publikacji oraz klucz odpowiedzi. 

 

Interactive Whiteboard Software

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z podręcznika (Student's Book) oraz międzynarodowej wersji zeszytu ćwiczeń (Workbook and Grammar Book).

Dla poziomów od B1 do B2+ przygotowano dodatkowo drugą płytę z materiałem do maturalnej wersji zeszytu ćwiczeń (Matura Workbook & Grammar).

 

Teacher’s Book

Książka nauczyciela dla poziomów od A2+/B1 do C1 została wydana w wersji interleaved, czyli ze stronami z książki ucznia.

Książka nauczyciela dla poziomu C2 ukazała się w edycji czarno-białej, bez stron z książki ucznia. Dołączono do niej kod umożliwiający pobranie flipbooka PUBLIC SPEAKING SKILLS.

Książka nauczyciela dla wszystkich poziomów zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń w edycji międzynarodowej, a także pełne zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.

Klucz odpowiedzi do maturalnych zeszytów ćwiczeń wydano w postaci odrębnej broszury.

 

Class Audio CDs

Płyty ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań z podręcznika.

 

Matura Workbook & Grammar Book Audio CDs

Płyty ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań z zeszytu ćwiczeń Matura Workbook & Grammar Book.

 

Matura Workbook & Grammar Book Key

Publikacja zawiera odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń Matura Workbook & Grammar Book oraz modelowe wypowiedzi pisemne (Writing) i ustne (Speaking).

 

Writing Book Key

Zawiera odpowiedzi do zadań z publikacji Writing Book wraz z modelowymi wypowiedziami pisemnymi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności