Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoły prywatne

BLAZE 1
BLAZE 2
BLAZE 3

Blaze (młodzież)

Autor: Virginia Evans, Jenny Dooley
CEF:
Blaze 1 – A1
Blaze 2 – A2
Blaze 3 – B1

Blaze to składający się z trzech części kurs języka angielskiego dla nastolatków. Seria charakteryzuje się szerokim wyborem ciekawych tekstów, przejrzystą prezentacją zagadnień leksykalnych i gramatycznych, różnorodnością ćwiczeń, umiejętnym wprowadzaniem zagadnień kulturowych i obecnością sekcji CLIL. Konstrukcja i zawartość kursu oraz bogaty wybór komponentów – w tym komponentów cyfrowych – pozwalają na elastyczne dostosowanie go do potrzeb każdej grupy uczniów. Kurs umożliwia także prowadzenie przygotowań do egzaminów KET (Blaze 1, Blaze 2) i PET (Blaze 3).

 • Uporządkowana struktura podręczników ułatwiająca systematyczną naukę.
 • Bogaty wybór ciekawych i aktualnych tekstów do czytania i słuchania.
 • Różnorodne ćwiczenia integrujące cztery sprawności językowe.
 • Przejrzysta prezentacja słownictwa i zagadnień gramatycznych.
 • Sekcje kulturowe lub CLIL w każdym module.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Sekcje służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości i dokonywaniu samooceny po każdym module.
 • Liczne ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania rozwijające umiejętność krytycznego myślenia i samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach.
 • Zadania rozwijające umiejętność tworzenia prezentacji i wypowiadania się publicznie (Presentation Skills).

Podręcznik (Student's Book)

Podręcznik (Student's Book) składa się z 8 modułów, z których każdy jest podzielony na 6 rozdziałów (Units). Każdy moduł ogniskuje się wokół jednego, ogólnego tematu, który jest wielokierunkowo rozwijany w poszczególnych rozdziałach. Wszystkie moduły zostały podzielone na następujące sekcje: Vocabulary, Reading, Grammar, Listening, Speaking, Everyday English, Writing, CLIL lub Culture Corner i Self Check. W podręczniku zamieszczono także dodatkowe działy, np.: Language Review (z dodatkowymi ćwiczeniami leksykalnymi) i Fun Time (z grami i kwizami, które w formie zabawy pomogą utrwalić materiał językowy).

 

Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook)

Interaktywny eBook jest to cyfrowa wersja podręcznika, przeznaczona do odtwarzania na komputerze. Zawiera nie tylko wszystkie strony z tradycyjnego podręcznika, ale pozwala także w interaktywnej formie wykonać ćwiczenia zawarte w podręczniku, odtworzyć ścieżki dźwiękowe i filmy, sprawdzić znaczenie słowa w interaktywnym słowniku, w formie quizu lub gry powtórzyć materiał leksykalny i gramatyczny. Rewelacyjna pomoc dla uczniów w przyswojeniu materiału lekcyjnego, odrabianiu zadań domowych, powtórkach, przygotowaniu do sprawdzianów! Na interaktywny eBooku znajdują się także dodatkowe materiały: ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (Workbook - sekcje: Vocabulary Practice, Grammar Practice, Skills Practice), Companion (dodatkowe ćwiczenia leksykalne) oraz ćwiczenia z publikacji Presentation Skills.

 

Zeszyt ćwiczeń - wersja dla ucznia (Student's Workbook & Grammar Book)

Zeszyt ćwiczeń dla ucznia (Student's Workbook & Grammar Book) to w pełni kolorowa publikacja, podzielona na dwie części. Pierwsza część – o modularnym układzie korespondującym z układem podręcznika – zawiera ćwiczenia z zakresu słownictwa (Vocabulary Practice), gramatyki (Grammar Practice) oraz ćwiczenia rozwijające umiejętności takie jak: czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu (Skills Practice). Na końcu tej części umieszczono dział Vocabulary Bank z ćwiczeniami leksykalnymi. Niektóre ćwiczenia z działu Skills Practice zostały dodatkowo oznaczone literą "M", gdyż przygotowują do egzaminu Y.L.E Movers, "K" – przygotowują do egzaminu KET for Schools (Blaze 1 i Blaze 2) oraz "P" – przygotowują do egzaminu PET for Schooles (Blaze 3). Druga część to przystępne kompendium gramatyczne (o zakresie odpowiadającym zakresowi zagadnień gramatycznych ujętych w poszczególnych modułach podręcznika) z objaśnieniami w języku angielskim, przykładami oraz ćwiczeniami.

 

Zeszyt ćwiczeń - wersja dla nauczyciela (Teacher's Workbook & Grammar Book)

Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela (Teacher's Workbook & Grammar Book) to pełny zeszyt ćwiczeń z „nadpisanymi” odpowiedziami oraz transkrypcją nagrań.

 

Podręcznik do gramatyki (Grammar Book)

Zakres podręcznika do gramatyki (Grammar Book) odpowiada zakresowi zagadnień gramatycznych ujętych w podręczniku. Publikcja zawiera przystępne objaśnienia zagadnień gramatycznych (w języku angielskim) z przykładami, ćwiczenia o różnym stopniu trudności oraz regularne sekcje powtórzeniowe. Dzięki swej przejrzystości (objaśnienia gramatyczne ujęte w tabele) oraz ciekawym zadaniom z pewnością ułatwi dobre opanowanie materiału gramatycznego.

 

Klucz odpowiedzi do podręcznika do gramatyki (Grammar Key)

Grammar Key zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań z podręcznika do gramatyki (Grammar Book), wraz z modelowymi wypowiedziami do zadań otwartych.

 

Presentation Skills & Writing Skills

Presentation Skills & Writing Skills to publikacja stanowiąca obszerny zbiór materiałów korespondujących z zadaniami oznaczonymi jako Presentation Skills oraz Your Turn znajdującymi się w podręczniku. Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się wskazówki i ćwiczenia, których celem jest kształcenie umiejętności publicznego wypowiadania się oraz przygotowania dobrze zorganizowanej i ciekawej prezentacji. Uczeń znajdzie tu m.in. modele i plany prezentacji, wiele wskazówek, które pozwolą przyciągnąć uwagę słuchaczy, oraz duży wybór ciekawych ćwiczeń. W drugiej części, dotyczącej rozwijania umiejętności pisania, zamieszczono omówienie charakterystycznych cech poszczególnych wypowiedzi, typowe dla danej formy wyrażenia, modele wypowiedzi oraz wskazówki, plany wypowiedzi i ćwiczenia.

 

Presentation Skills & Writing Skills Key

Klucz do publikacji Presentation Skills & Writing Skills zawiera odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz modele wypowiedzi do zadań otwartych.

 

Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela (Teacher’s Book wersja interleaved, czyli ze stronami z książki ucznia) zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku (w tym modelowe wypowiedzi do zadań otwartych), a także transkrypcję nagrań.

 

Płyty audio do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)

Płyty audio do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs) zawierają nagrania do podręcznika, czyli monologi i dialogi, teksty z sekcji Reading, Listening i Pronunciation, piosenki oraz nagrania do zadań z zeszytu ćwiczeń.

 

Zbiór testów w formie książkowej (Test Booklet)

Test Booklet to zbiór testów wydany w formie książkowej. Publikacja obejmuje: testy modułowe w wersji A i B (jeden do każdego modułu), Mid Quiz, Mid Test, Exit Quiz, Exit Tests oraz klucz odpowiedzi i zapis nagrań. Nagrania do zadań typu Listening są dostępne w panelu VIP CLUB.

Uwaga: tytuł dostępny dla nauczycieli korzystających z kursu Blaze - zamówienia prosimy składać u reprezentanów Express Publishing & Egis.

 

Zbiór testów na płycie (Test Booklet CD-ROM)

Na płycie zamieszczono te same materiały, które znalazły się w wersji książkowej, czyli: testy modułowe w wersji A i B (jeden do każdego modułu), Mid Quiz, Mid Test, Exit Quiz, Exit Tests oraz klucz odpowiedzi i transkrypcję nagrań (format plików: doc). Na płycie zamieszczono także pliki audio z nagraniami do zadań typu Listening.

Uwaga: tytuł dostępny dla nauczycieli korzystających z kursu Blaze - zamówienia prosimy składać u reprezentanów Express Publishing & Egis.

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych to program zawierający setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie.

 

Oprogramowanie obejmuje:

 • wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • materiał video obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami poszczególnych rozdziałów oraz filmy dokumentalne
 • Word List z możliwością odsłuchania wymowy
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych.
 • dodatkowe materiały: Presentation Skills (interaktywna wersja pierwszej części publikacji Presentation Skills & Writing Skills), interaktywną wersją publikacji Blaze Grammar (z odpowiedziami) oraz dodatkowe ćwiczenia leksykalne - Companion w wersji interaktywnej.

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.
 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów
 • Blaze Companion.

Cechy serii

 • Uporządkowana struktura podręczników ułatwiająca systematyczną naukę.
 • Bogaty wybór ciekawych i aktualnych tekstów do czytania i słuchania.
 • Różnorodne ćwiczenia integrujące cztery sprawności językowe.
 • Przejrzysta prezentacja słownictwa i zagadnień gramatycznych.
 • Sekcje kulturowe lub CLIL w każdym module.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Sekcje służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości i dokonywaniu samooceny po każdym module.
 • Liczne ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania rozwijające umiejętność krytycznego myślenia i samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach.
 • Zadania rozwijające umiejętność tworzenia prezentacji i wypowiadania się publicznie (Presentation Skills).

Komponenty

Podręcznik (Student's Book)

Podręcznik (Student's Book) składa się z 8 modułów, z których każdy jest podzielony na 6 rozdziałów (Units). Każdy moduł ogniskuje się wokół jednego, ogólnego tematu, który jest wielokierunkowo rozwijany w poszczególnych rozdziałach. Wszystkie moduły zostały podzielone na następujące sekcje: Vocabulary, Reading, Grammar, Listening, Speaking, Everyday English, Writing, CLIL lub Culture Corner i Self Check. W podręczniku zamieszczono także dodatkowe działy, np.: Language Review (z dodatkowymi ćwiczeniami leksykalnymi) i Fun Time (z grami i kwizami, które w formie zabawy pomogą utrwalić materiał językowy).

 

Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook)

Interaktywny eBook jest to cyfrowa wersja podręcznika, przeznaczona do odtwarzania na komputerze. Zawiera nie tylko wszystkie strony z tradycyjnego podręcznika, ale pozwala także w interaktywnej formie wykonać ćwiczenia zawarte w podręczniku, odtworzyć ścieżki dźwiękowe i filmy, sprawdzić znaczenie słowa w interaktywnym słowniku, w formie quizu lub gry powtórzyć materiał leksykalny i gramatyczny. Rewelacyjna pomoc dla uczniów w przyswojeniu materiału lekcyjnego, odrabianiu zadań domowych, powtórkach, przygotowaniu do sprawdzianów! Na interaktywny eBooku znajdują się także dodatkowe materiały: ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (Workbook - sekcje: Vocabulary Practice, Grammar Practice, Skills Practice), Companion (dodatkowe ćwiczenia leksykalne) oraz ćwiczenia z publikacji Presentation Skills.

 

Zeszyt ćwiczeń - wersja dla ucznia (Student's Workbook & Grammar Book)

Zeszyt ćwiczeń dla ucznia (Student's Workbook & Grammar Book) to w pełni kolorowa publikacja, podzielona na dwie części. Pierwsza część – o modularnym układzie korespondującym z układem podręcznika – zawiera ćwiczenia z zakresu słownictwa (Vocabulary Practice), gramatyki (Grammar Practice) oraz ćwiczenia rozwijające umiejętności takie jak: czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu (Skills Practice). Na końcu tej części umieszczono dział Vocabulary Bank z ćwiczeniami leksykalnymi. Niektóre ćwiczenia z działu Skills Practice zostały dodatkowo oznaczone literą "M", gdyż przygotowują do egzaminu Y.L.E Movers, "K" – przygotowują do egzaminu KET for Schools (Blaze 1 i Blaze 2) oraz "P" – przygotowują do egzaminu PET for Schooles (Blaze 3). Druga część to przystępne kompendium gramatyczne (o zakresie odpowiadającym zakresowi zagadnień gramatycznych ujętych w poszczególnych modułach podręcznika) z objaśnieniami w języku angielskim, przykładami oraz ćwiczeniami.

 

Zeszyt ćwiczeń - wersja dla nauczyciela (Teacher's Workbook & Grammar Book)

Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela (Teacher's Workbook & Grammar Book) to pełny zeszyt ćwiczeń z „nadpisanymi” odpowiedziami oraz transkrypcją nagrań.

 

Podręcznik do gramatyki (Grammar Book)

Zakres podręcznika do gramatyki (Grammar Book) odpowiada zakresowi zagadnień gramatycznych ujętych w podręczniku. Publikcja zawiera przystępne objaśnienia zagadnień gramatycznych (w języku angielskim) z przykładami, ćwiczenia o różnym stopniu trudności oraz regularne sekcje powtórzeniowe. Dzięki swej przejrzystości (objaśnienia gramatyczne ujęte w tabele) oraz ciekawym zadaniom z pewnością ułatwi dobre opanowanie materiału gramatycznego.

 

Klucz odpowiedzi do podręcznika do gramatyki (Grammar Key)

Grammar Key zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań z podręcznika do gramatyki (Grammar Book), wraz z modelowymi wypowiedziami do zadań otwartych.

 

Presentation Skills & Writing Skills

Presentation Skills & Writing Skills to publikacja stanowiąca obszerny zbiór materiałów korespondujących z zadaniami oznaczonymi jako Presentation Skills oraz Your Turn znajdującymi się w podręczniku. Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się wskazówki i ćwiczenia, których celem jest kształcenie umiejętności publicznego wypowiadania się oraz przygotowania dobrze zorganizowanej i ciekawej prezentacji. Uczeń znajdzie tu m.in. modele i plany prezentacji, wiele wskazówek, które pozwolą przyciągnąć uwagę słuchaczy, oraz duży wybór ciekawych ćwiczeń. W drugiej części, dotyczącej rozwijania umiejętności pisania, zamieszczono omówienie charakterystycznych cech poszczególnych wypowiedzi, typowe dla danej formy wyrażenia, modele wypowiedzi oraz wskazówki, plany wypowiedzi i ćwiczenia.

 

Presentation Skills & Writing Skills Key

Klucz do publikacji Presentation Skills & Writing Skills zawiera odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz modele wypowiedzi do zadań otwartych.

 

Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela (Teacher’s Book wersja interleaved, czyli ze stronami z książki ucznia) zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku (w tym modelowe wypowiedzi do zadań otwartych), a także transkrypcję nagrań.

 

Płyty audio do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)

Płyty audio do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs) zawierają nagrania do podręcznika, czyli monologi i dialogi, teksty z sekcji Reading, Listening i Pronunciation, piosenki oraz nagrania do zadań z zeszytu ćwiczeń.

 

Zbiór testów w formie książkowej (Test Booklet)

Test Booklet to zbiór testów wydany w formie książkowej. Publikacja obejmuje: testy modułowe w wersji A i B (jeden do każdego modułu), Mid Quiz, Mid Test, Exit Quiz, Exit Tests oraz klucz odpowiedzi i zapis nagrań. Nagrania do zadań typu Listening są dostępne w panelu VIP CLUB.

Uwaga: tytuł dostępny dla nauczycieli korzystających z kursu Blaze - zamówienia prosimy składać u reprezentanów Express Publishing & Egis.

 

Zbiór testów na płycie (Test Booklet CD-ROM)

Na płycie zamieszczono te same materiały, które znalazły się w wersji książkowej, czyli: testy modułowe w wersji A i B (jeden do każdego modułu), Mid Quiz, Mid Test, Exit Quiz, Exit Tests oraz klucz odpowiedzi i transkrypcję nagrań (format plików: doc). Na płycie zamieszczono także pliki audio z nagraniami do zadań typu Listening.

Uwaga: tytuł dostępny dla nauczycieli korzystających z kursu Blaze - zamówienia prosimy składać u reprezentanów Express Publishing & Egis.

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych to program zawierający setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie.

 

Oprogramowanie obejmuje:

 • wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • materiał video obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami poszczególnych rozdziałów oraz filmy dokumentalne
 • Word List z możliwością odsłuchania wymowy
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych.
 • dodatkowe materiały: Presentation Skills (interaktywna wersja pierwszej części publikacji Presentation Skills & Writing Skills), interaktywną wersją publikacji Blaze Grammar (z odpowiedziami) oraz dodatkowe ćwiczenia leksykalne - Companion w wersji interaktywnej.

Dodatkowo dla nauczyciela

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.
 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów
 • Blaze Companion.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności