Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Egzamin maturalny

MR-ROZSZERZONY-1200

Express Publishing: Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Poziom rozszerzony

Autorzy: Cathy Dobb, Ken Lackman, Jenny Dooley

Konsultacja: Monika Michalak

Nr dopuszczenia MEiN: 1149/2/2022

 

Express Publishing: Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Poziom rozszerzony to nowa publikacja opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w podstawie programowej dla wariantu rozszerzonego, a także informatorami o egzaminie maturalnym z języka angielskiego oraz innych języków obcych od roku szkolnego 2023. Jej adresatami są uczniowie czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, którzy uczą się języka angielskiego na wyższych poziomach zaawansowania i przygotowują się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

 

Naukę wspomagają komponenty cyfrowe:

 • oprogramowanie do tablic interaktywnych
 • DigiBook – cyfrowa wersja książki ucznia. 
 • Repetytorium zostało opracowane w oparciu o wymagania podstawy programowej w wariancie rozszerzonym (III.1.R). 

 

 • Zawiera wszystkie typy zadań maturalnych – zamkniętych i otwartych – zaprezentowanych w informatorach CKE do języka angielskiego oraz do innych języków obcych. Zadania maturalne zostały oznaczone ikoną M.

 

 • 14 modułów realizuje wszystkie zakresy tematyczne wymienione w podstawie programowej: Człowiek, Dom, Szkoła, Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport, Zdrowie, Nauka i technika, Świat przyrody, Państwo i społeczeństwo.

 

 • Każdy moduł składa się z działów:
   

Vocabulary – sekcja z ćwiczeniami leksykalnymi
Exam Skills Practice: Listening – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia ze słuchu i zadaniami maturalnymi
Exam Skills Practice: Reading – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia tekstów pisanych i zadaniami maturalnymi
Exam Skills Practice: Use of English – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi znajomość środków językowych i zadaniami maturalnymi
Exam Skills Practice: Writing – sekcja z omówieniem form wypowiedzi, ćwiczeniami i zadaniami maturalnymi
Exam Skills Practice: Speaking – sekcja z ramkami zawierającymi przydatne zwroty i wyrażenia,  ćwiczeniami i zadaniami maturalnymi z zakresu mówienia
Vocabulary Bank – tematyczny bank słówek z wymową i polskimi odpowiednikami.

 

 • Poza tematycznymi modułami Repetytorium zawiera sekcje: Exam Skills Check, Extra Speaking Practice, Writing Bank, Grammar Bank i załączniki.
   
   

→ Sekcja Exam Skills Check (co dwa moduły) oferuje zadania w typie zadań maturalnych do systematycznych powtórek.
 Sekcja Extra Speaking Practice to dwa pełne zestawy materiałów dla ucznia i nauczyciela do przeprowadzenia próbnych egzaminów ustnych.
 Sekcja Writing Bank zawiera omówienie różnych, wskazanych w podstawie programowej oraz informatorze CKE, form wypowiedzi pisemnej z przykładami, wskazówkami i ćwiczeniami.
 → Sekcja Grammar Bank to obszerne omówienie wszystkich zagadnień gramatycznych obowiązujących na poziomie rozszerzonym z licznymi przykładami i mnóstwem
ćwiczeń. Materiał z tej sekcji można realizować równolegle z materiałem z modułu, pogłębiając wiadomości z sekcji Use of English – informują o tym specjalne odsyłacze umieszczone w tej właśnie sekcji.

 • Wskazówki Exam Tip umieszczone przy zadaniach maturalnych pomagają uczniowi opanować strategie egzaminacyjne. 
   
 • Ramki Useful Phrases i Useful Language zapewniają zwroty i wyrażenia, których opanowanie pomoże w fomułowaniu wypowiedzi ustnej i pisemnej.
      
 • Culture Spots, czyli ciekawostki kulturowe, pozwalają uczniowi poznać elementy kultury krajów anglojęzycznych i porównać je z polską kulturą.
   
 • Współczesna problematyka tekstów pomaga uczniom poszerzać wiedzę ogólną i daje impuls do dyskusji i formułowania własnych poglądów.   

 

 • Na końcu Repetytorium zamieszczono przydatne załączniki: 

→ Word Formation (listy wyrazów tworzonych od innych wyrazów i ćwiczenia)
→ Phrasal Verbs (listy czasowników złożonych i ćwiczenia)
→ Verbs/Adjectives/Nouns with Prepositions (listy stałych połączeń czasowników, przymiotników oraz rzeczowników z przyimkami i ćwiczenia)
→ Words Often Confused (ćwiczenia dotyczące słów często mylonych)
→ Irregular Verbs.

Podręcznik (Student’s Book) – wersja papierowa + DigiBook (kod dostępu)

Podręcznik składa się z 14 tematycznych modułów podzielonych na działy: Vocabulary, Exam Skills Practice (Listening, Reading, Use of English, Writing i Speaking). Zawiera także sekcje: Extra Speaking Practice, Writing Bank, Grammar Bank i załączniki: Word Formation, Phrasal Verbs, Verbs/Adjectives/Nouns with Prepositions, Words often confused oraz Irregular Verbs. Uporządkowana struktura podręcznika, bogactwo materiału leksykalnego i gramatycznego, ogromny wybór zadań – w tym maturalnych – oraz ciekawe teksty o współczesnej problematyce pomagają nie tylko osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym, ale swobodnie posługiwać się językiem angielskim w złożonych sytuacjach komunikacyjnych.   


DigiBook – cyfrowa wersja podręcznika

DigiBook jest cyfrowym odpowiednikiem podręcznika papierowego znajdującym się na platformie cyfrowej expressdigibooks.com. Oferuje także dostęp do nagrań audio. Funkcjonuje na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych i jest przeznaczony do indywidualnej pracy ucznia w domu lub w szkole.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book) + DigiBook (kod dostępu)

Książka nauczyciela obejmuje pełną wersję książki ucznia z nadpisanymi odpowiedziami do zadań zamkniętych i dodatkowe sekcje: Answer Section (z odpowiedziami do zadań otwartych) oraz Tapescripts (z zapisem nagrań).


Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z książki ucznia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala wykonywać zadania w sposób interaktywny i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak: odtwarzanie ścieżek dźwiękowych, wyświetlanie odpowiedzi oraz przydatnych informacji i komentarzy, sporządzanie notatek, podkreślanie, wymazywanie itp.

 

Nagrania audio – pliki mp3

Nagrania w formie plików mp3 są udostępniane na stronie internetowej learningclub.egis.com.pl – otwarty dostęp.

  Express Publishing Repetytorium. Poziom rozszerzony. Student's Book: Przykładowe strony 

 

OPROGRAMOWANIE DO TABLIC INTERAKTYWNYCH Moduł 1 Demo: POBIERZ →

(po pobraniu kliknij plik z rozszerzeniem .exe)

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do materiałów służących sprawdzaniu wiedzy ucznia wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i spełnienia wymogów regulaminu. 

 • Nagrania audio (wolny dostęp) 
 • Testy modułowe (testy po każdym module)
 • Kartkówki: Słownictwo i funkcje językowe
 • Kartkówki: Gramatyka
 • Dodatkowe zestawy zadań przygotowujących do matury ustnej
 • Testy kumulatywne (z rozdziałów 1-7 i 8-14)

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook (kody znajdują się w papierowej wersji publikacji), może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o nazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwycięzców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

Więcej o DigiBookach →

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl: 

Rozkład materiału REFORMA 2024 →

Plany wynikowe REFORMA 2024 →

Kryteria oceniania REFORMA 2024 →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet →

DigiBook

Z papierową wersją publikacji uczeń otrzymuje kod pozwalający na korzystanie z jej interaktywnej wersji na platformie expressdigibooks.com.

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Nagrania audio (mp3)

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet →

O Repetytorium

 • Repetytorium zostało opracowane w oparciu o wymagania podstawy programowej w wariancie rozszerzonym (III.1.R). 

 

 • Zawiera wszystkie typy zadań maturalnych – zamkniętych i otwartych – zaprezentowanych w informatorach CKE do języka angielskiego oraz do innych języków obcych. Zadania maturalne zostały oznaczone ikoną M.

 

 • 14 modułów realizuje wszystkie zakresy tematyczne wymienione w podstawie programowej: Człowiek, Dom, Szkoła, Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport, Zdrowie, Nauka i technika, Świat przyrody, Państwo i społeczeństwo.

 

 • Każdy moduł składa się z działów:
   

Vocabulary – sekcja z ćwiczeniami leksykalnymi
Exam Skills Practice: Listening – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia ze słuchu i zadaniami maturalnymi
Exam Skills Practice: Reading – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia tekstów pisanych i zadaniami maturalnymi
Exam Skills Practice: Use of English – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi znajomość środków językowych i zadaniami maturalnymi
Exam Skills Practice: Writing – sekcja z omówieniem form wypowiedzi, ćwiczeniami i zadaniami maturalnymi
Exam Skills Practice: Speaking – sekcja z ramkami zawierającymi przydatne zwroty i wyrażenia,  ćwiczeniami i zadaniami maturalnymi z zakresu mówienia
Vocabulary Bank – tematyczny bank słówek z wymową i polskimi odpowiednikami.

 

 • Poza tematycznymi modułami Repetytorium zawiera sekcje: Exam Skills Check, Extra Speaking Practice, Writing Bank, Grammar Bank i załączniki.
   
   

→ Sekcja Exam Skills Check (co dwa moduły) oferuje zadania w typie zadań maturalnych do systematycznych powtórek.
 Sekcja Extra Speaking Practice to dwa pełne zestawy materiałów dla ucznia i nauczyciela do przeprowadzenia próbnych egzaminów ustnych.
 Sekcja Writing Bank zawiera omówienie różnych, wskazanych w podstawie programowej oraz informatorze CKE, form wypowiedzi pisemnej z przykładami, wskazówkami i ćwiczeniami.
 → Sekcja Grammar Bank to obszerne omówienie wszystkich zagadnień gramatycznych obowiązujących na poziomie rozszerzonym z licznymi przykładami i mnóstwem
ćwiczeń. Materiał z tej sekcji można realizować równolegle z materiałem z modułu, pogłębiając wiadomości z sekcji Use of English – informują o tym specjalne odsyłacze umieszczone w tej właśnie sekcji.

 • Wskazówki Exam Tip umieszczone przy zadaniach maturalnych pomagają uczniowi opanować strategie egzaminacyjne. 
   
 • Ramki Useful Phrases i Useful Language zapewniają zwroty i wyrażenia, których opanowanie pomoże w fomułowaniu wypowiedzi ustnej i pisemnej.
      
 • Culture Spots, czyli ciekawostki kulturowe, pozwalają uczniowi poznać elementy kultury krajów anglojęzycznych i porównać je z polską kulturą.
   
 • Współczesna problematyka tekstów pomaga uczniom poszerzać wiedzę ogólną i daje impuls do dyskusji i formułowania własnych poglądów.   

 

 • Na końcu Repetytorium zamieszczono przydatne załączniki: 

→ Word Formation (listy wyrazów tworzonych od innych wyrazów i ćwiczenia)
→ Phrasal Verbs (listy czasowników złożonych i ćwiczenia)
→ Verbs/Adjectives/Nouns with Prepositions (listy stałych połączeń czasowników, przymiotników oraz rzeczowników z przyimkami i ćwiczenia)
→ Words Often Confused (ćwiczenia dotyczące słów często mylonych)
→ Irregular Verbs.

Komponenty

Podręcznik (Student’s Book) – wersja papierowa + DigiBook (kod dostępu)

Podręcznik składa się z 14 tematycznych modułów podzielonych na działy: Vocabulary, Exam Skills Practice (Listening, Reading, Use of English, Writing i Speaking). Zawiera także sekcje: Extra Speaking Practice, Writing Bank, Grammar Bank i załączniki: Word Formation, Phrasal Verbs, Verbs/Adjectives/Nouns with Prepositions, Words often confused oraz Irregular Verbs. Uporządkowana struktura podręcznika, bogactwo materiału leksykalnego i gramatycznego, ogromny wybór zadań – w tym maturalnych – oraz ciekawe teksty o współczesnej problematyce pomagają nie tylko osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym, ale swobodnie posługiwać się językiem angielskim w złożonych sytuacjach komunikacyjnych.   


DigiBook – cyfrowa wersja podręcznika

DigiBook jest cyfrowym odpowiednikiem podręcznika papierowego znajdującym się na platformie cyfrowej expressdigibooks.com. Oferuje także dostęp do nagrań audio. Funkcjonuje na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych i jest przeznaczony do indywidualnej pracy ucznia w domu lub w szkole.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book) + DigiBook (kod dostępu)

Książka nauczyciela obejmuje pełną wersję książki ucznia z nadpisanymi odpowiedziami do zadań zamkniętych i dodatkowe sekcje: Answer Section (z odpowiedziami do zadań otwartych) oraz Tapescripts (z zapisem nagrań).


Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z książki ucznia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala wykonywać zadania w sposób interaktywny i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak: odtwarzanie ścieżek dźwiękowych, wyświetlanie odpowiedzi oraz przydatnych informacji i komentarzy, sporządzanie notatek, podkreślanie, wymazywanie itp.

 

Nagrania audio – pliki mp3

Nagrania w formie plików mp3 są udostępniane na stronie internetowej learningclub.egis.com.pl – otwarty dostęp.

Przykładowe materiały

  Express Publishing Repetytorium. Poziom rozszerzony. Student's Book: Przykładowe strony 

 

OPROGRAMOWANIE DO TABLIC INTERAKTYWNYCH Moduł 1 Demo: POBIERZ →

(po pobraniu kliknij plik z rozszerzeniem .exe)

Dodatkowo dla nauczyciela

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do materiałów służących sprawdzaniu wiedzy ucznia wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i spełnienia wymogów regulaminu. 

 • Nagrania audio (wolny dostęp) 
 • Testy modułowe (testy po każdym module)
 • Kartkówki: Słownictwo i funkcje językowe
 • Kartkówki: Gramatyka
 • Dodatkowe zestawy zadań przygotowujących do matury ustnej
 • Testy kumulatywne (z rozdziałów 1-7 i 8-14)

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook (kody znajdują się w papierowej wersji publikacji), może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o nazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwycięzców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

Więcej o DigiBookach →

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl: 

Rozkład materiału REFORMA 2024 →

Plany wynikowe REFORMA 2024 →

Kryteria oceniania REFORMA 2024 →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet →

Dodatkowo dla ucznia

DigiBook

Z papierową wersją publikacji uczeń otrzymuje kod pozwalający na korzystanie z jej interaktywnej wersji na platformie expressdigibooks.com.

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Nagrania audio (mp3)

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet →


Zainteresowało Cię repetytorium maturalne na poziomie rozszerzonym? Poznaj je lepiej! Przejdź do sekcji z przykładowymi materiałami dla nauczycieli →

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji! Skontaktuj się z reprezentantem regionalnym →

 


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności