Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Język zawodowy

Wybór działu:

Seria Career Paths obejmująca podręczniki do języka angielskiego zawodowego liczy już 100 tytułów!

Każdy tytuł z serii Career Paths składa się z następujących komponentów: podręcznika papierowego, jego interaktywnego odpowiednika – DigiBooka, książki nauczyciela i płyt audio. Nauczycielom korzystającym z podręczników z serii Career Paths oferujemy dodatkowo program nauczania, a do wybranych tytułów – rozkłady materiału, kartkówki i słowniczki angielsko-polskie. Te ostatnie są dostępne także w aplikacji Quizlet. Każdy podręcznik jest podzielony na trzy umieszczone w jednym tomie części odpowiadające poziomom CEF od A1/A2 do B1/B1+ (dla większości zawodów).

 


 

Accounting (Księgowość) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w księgowości. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA.

Agricultural Engineering (Inżynieria rolnicza) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z inżynierią rolniczą. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA ROLNO-HODOWLANA i CHEMICZNA.

Agriculture (Rolnictwo) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z rolnictwem. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA ROLNO-HODOWLANA i OGRODNICZA.

Air Force (Lotnictwo wojskowe) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w lotnictwie wojskowym. Książka może być wykorzystywana m.in. w szkołach i uczelniach wojskowych.

Architecture (Architektura) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako architekci. Książka może być wykorzystywana w szkołach artystycznych oraz w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA BUDOWLANA (jako publikacja uzupełniająca).

Automotive Industry (Przemysł motoryzacyjny) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już branży motoryzacyjnej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA MOTORYZACYJNA.

Art & Design (Sztuki piękne i projektowe) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych ze sztuką i projektowaniem artystycznym. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA AUDIOWIZUALNA, POLIGRAFICZNA i PRZEMYSŁU MODY.

Au Pair (Opiekunka do dzieci) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w w charakterze au pair. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA POMOCY SPOŁECZNEJ.

Banking (Bankowość) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w bankowości. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA.

Beauty Salon (Salon piękności) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w salonach piękności. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA.

Business English (Język agielski biznesowy) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z biznesem. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA.

Business English: Marketing and Sales to podręcznik do nauki Business English z ukierunkowaniem na marketing i sprzedaż. Może być wykorzystywany na zajęciach dla grup o zróżnicowanym poziomie zaawansowania językowego: od high beginners do low intermediate.

Call Centers (Telefoniczne centra obsługi klienta) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w telefonicznym centrum obsługi klienta.

Chemical Engineering (Inżynieria chemiczna) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży inżynierii chemicznej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA CHEMICZNA i METALURGICZNA.

Cinematography (Kinematografia) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży filmowej i telewizyjnej. Książka może być wykorzystywana w szkołach artystycznych oraz w technikach – BRANŻA AUDIOWIZUALNA.

Civil Aviation (Lotnictwo cywilne) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w lotnictwie cywilnym. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach – BRANŻA TRANSPORTU LOTNICZEGO.

Civil Engineering (Inżynieria lądowa i wodna) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży budownictwa lądowego i wodnego. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA BUDOWLANA.

Command & Control (Dowodzenie i kontrola) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w wojskowości. Książka może być wykorzystywana w szkołach i uczelniach wojskowych, a także w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA.

Computer Engineering (Inżynieria komputerowa) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży informatycznej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA TELEINFORMATYCZNA.

Computing (Obsługa komputera) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży informatycznej, a także dla wszystkich, dla których komputer jest narzędziem pracy. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA TELEINFORMATYCZNA.

Core Computer Science: For the IB Diploma Program to publikacja przeznaczona dla informatyków, studentów informatyki lub uczniów klas informatycznych, którzy chcą w języku angielskim zgłębiać kluczowe zagadnienia informatyczne.

Advanced Computer Science: For the IB Diploma Program to publikacja przeznaczona dla informatyków, studentów informatyki lub uczniów klas informatycznych, którzy chcą w języku angielskim zgłębiać złożone zagadnienia informatyczne.

Construction I: Buildings (Budownictwo I: Budynki) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z budownictwem mieszkaniowym. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA BUDOWLANA.

Construction II: Roads & Highways  (Budownictwo II: Drogi i autostrady) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z budownictwem drogowym. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA BUDOWLANA.

Cooking (Gotowanie) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z gastronomią. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA.

Criminology (Kryminologia) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako kryminolodzy.

Dental Hygienist (Higienistka stomatologiczna) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako higienistki stomatologiczne / higieniści stomatologiczni. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Dentistry (Stomatologia) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako stomatolodzy. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Elder Care (Opieka nad osobami starszymi) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako opiekunki/opiekunowie osób starszych. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ i POMOCY SPOŁECZNEJ.

Electrical Engineering (Inżyniera elektryczna) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako inżynierowie elektrycy. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA i ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA.

Electrician (Elektryk) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w jako elektrycy. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA i ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA.

Electronics (Elektronika) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branżach związanych z elektroniką. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA i TELEINFORMATYCZNA.

Emergency Management (Zarządzanie kryzysowe) z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w służbach ratowniczych lub zarządzających kryzysem, np. w przypadku klęsk żywiołowych, zagrożeń biologicznych i chemicznych, ataków cybernetycznych, katastrof przemysłowych, przerw w dostawie energii elektrycznej czy ataków terrorystycznych. Książka może być wykorzystywana w uczelniach wyższych i technikach – BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA.

Engineering (Inżynieria) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach inżynierskich. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA BUDOWLANA, CERAMICZNO-SZKLARSKA i DRZEWNO-MEBLARSKA.

Environmental Engineering (Inżynieria środowiska) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z inżynierią środowiska. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA CHEMICZNA i BUDOWLANA.

Environmental Science (Nauka o ochronie środowiska) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z ochroną środowiska. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA ROLNO-HODOWLANA i CHEMICZNA.

Facilities Maintenance (Obsługa techniczna i utrzymanie obiektów budowlanych) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w firmach zajmujących się nadzorem nad sprawnością techniczną budynków oraz ich konserwacją. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA BUDOWLANA i BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA. 

Fast Food (Fast food) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży gastronomicznej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA SPOŻYWCZA i HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA.

Finance (Finanse) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako specjaliści ds. finansów. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA.

Firefighter (Strażak) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w straży pożarnej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA.

Fishing & Seafood Industry (Przemysł rybny i owoców morza) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w przemyśle rybnym. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA RYBACKA.

Fitness Training (Trening fitness) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako instruktorzy fitnessu. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Flight Attendant (Steward / Stewardesa) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w lotnictwie cywilnym w charakterze stewardes / stewardów. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA TRANSPORTU LOTNICZEGO.

 

Food Service Industries (Gastronomia i jej dziedziny) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży gastronomicznej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA SPOŻYWCZA i HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA.

Forestry (Leśnictwo) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w leśnictwie. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA LEŚNA.
Genetic Engineering (Inżynieria genetyczna) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób zajmujących się inżynierią genetyczną. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA CHEMICZNA.

Geography (Geografia) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla studentów geografii i absolwentów tego kierunku, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

Geology (Geologia) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z geologią. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA GÓRNICZO-WIERTNICZA.

Healthcare Management (Zarządzanie w służbie zdrowia) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób zajmujących się zarządzaniem w służbie zdrowia, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach – BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ – oraz na uczelniach wyższych.

Hotels & Catering (Hotele i catering) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży hotelarskiej oraz świadczącej usługi cateringowe. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA.
Human Resources (Zasoby ludzkie) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już zawodowo zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA.

Industrial Assembly (Montaż przemysłowy) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży montażu przemysłowego. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻE: BUDOWLANA, DRZEWNO-MEBLARSKA,  ELEKTROENERGETYCZNA, ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA, GÓRNICZO-WIERTNICZA, MECHANICZNA, MECHANIKI PRECYZYJNEJ.

Industrial Engineering (Inżynieria przemysłowa) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży inżynierii przemysłowej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA BUDOWLANA i CERAMICZNO-SZKLARSKA.

Industrial Safety (Bezpieczeństwo i higiena pracy) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży BHP. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA.

Information Technology (Technologia informacyjna) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży informatycznej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA TELEINFORMATYCZNA.
Insurance (Ubezpieczenia) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży ubezpieczeniowej.

Journalism (Dziennikarstwo) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako dziennikarze.

Kindergarten Teacher (Nauczyciel przedszkola) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących jako nauczyciele wychowania przedszkolnego w krajach (lub placówkach) anglojęzycznych. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA POMOCY SPOŁECZNEJ.
Landscaping (Projektowanie i zakładanie ogrodów) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób zamierzających zajmować się lub już zawodowo zajmujących się projektowaniem i urządzaniem ogrodów. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OGRODNICZA i BUDOWLANA.
Law (Prawo) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach prawniczych. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA.
Logistics (Logistyka) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z logistyką. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA.
Management I (Zarządzanie I) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z zarządzaniem.
Management II (Zarządzanie II) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z zarządzaniem.

Marine Engineering (Inżynieria morska) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako inżynierowie morscy. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA TRANSPORTU WODNEGO.

MBA English (Język angielski dla kadry zarządzającej) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy (szczególnie studentów MBA) lub już pracujących w zawodach związanych z zarządzaniem.
Mechanical Engineering (Inżynieria mechaniczna) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w zawodach związanych z inżynierią mechaniczną. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻE: ELEKTROENERGETYCZNA, ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA, MOTORYZACYJNA.
Mechanics (Mechanika) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w zawodach związanych z mechaniką samochodów, motocykli, maszyn rolniczych itp. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻE: ELEKTROENERGETYCZNA, ELEKTRONICZNO-MECHATRONICZNA, MECHANICZNA, MOTORYZACYJNA.
Medical (Opieka medyczna) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w zawodach medycznych. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ.
Medical Equipment Repair (Naprawa sprzętu medycznego) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób udzielających pomocy medycznej z użyciem sprzętu medycznego oraz dbających o prawidłowe działanie takiego sprzętu. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA MECHANIKI PRECYZYJNEJ.
Merchant Navy (Flota handlowa) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w marynarce handlowej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA TRANSPORTU WODNEGO.
Mining (Górnictwo) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z górnictwem. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA GÓRNICZO-WIERTNICZA.

Motion Picture Production (Produkcja filmowa) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży filmowej i telewizyjnej. Książka może być wykorzystywana w szkołach artystycznych oraz w technikach – BRANŻA AUDIOWIZUALNA.

Museum: Management & Curatorship (Muzeum: Zarządzanie i kuratorstwo) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako muzealnicy.

Natural Gas I (Gaz ziemny I) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z gazownictwem. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA GÓRNICZO-WIERTNICZA.
Natural Gas II (Gaz ziemny II) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z gazownictwem. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA GÓRNICZO-WIERTNICZA.
Navy (Marynarka wojenna) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w marynarce wojennej. Książka może być wykorzystywana m.in. w szkołach i uczelniach wojskowych.

Nuclear Engineering (Inżynieria jądrowa) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy już pracujących w branży energetyki jądrowej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA.

Nursing (Pielęgniarstwo) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako pielęgnarki / pielęgniarze. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ i POMOCY SPOŁECZNEJ.

Nutrition & Dietetics (Żywienie i dietetyka) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako specjaliści w zakresie żywienia. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA SPOŻYWCZA i HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA.

Paramedics (Ratownictwo medyczne) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako ratownicy medyczni. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ i POMOCY SPOŁECZNEJ.

Pet Care (Opieka nad zwierzętami domowymi) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już zajmujących się zawodowo opieką nad zwierzętami domowymi. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA ROLNO-HODOWLANA..

Petroleum I (Ropa naftowa I) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z przemysłem naftowym. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA GÓRNICZO-WIERTNICZA.

Petroleum II (Ropa naftowa II) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z przemysłem naftowym. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA GÓRNICZO-WIERTNICZA.

Physician Assistant (Asystent medyczny) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako asystenci medyczni. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Physiotherapy (Fizjoterapia) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako fizjoterapeuci. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Plant Production (Produkcja roślinna) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z produkcja roślinną. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA ROLNO-HODOWLANA i OGRODNICZA.

Plumbing (Instalatorstwo wodno-kanalizacyjne) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących jako hydraulicy. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA BUDOWLANA.

Police (Policja) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w policji.

Psychology (Psychologia) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla psychologów oraz osób pracujących w zawodach pokrewnych.

Public Relations z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w działach PR.

Rail Transportation (Transport kolejowy) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w kolejnictwie. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA TRANSPORTU KOLEJOWEGO.

Real Estate (Nieruchomości) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już zajmujących się obrotem nieruchomościami.

Sales and Marketing (Sprzedaż i marketing) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w działach sprzedaży i merketingu. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA HANDLOWA i POLIGRAFICZNA.

Science (Nauki przyrodnicze i ścisłe) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w zawodach związanych z naukami przyrodniczymi i ścisłymi.

Secretarial (Praca w sekretariacie) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w sekretariacie. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA.

Security Personnel (Pracownicy ochrony) z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w zawodach związanych z ochroną osób i mienia. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA.

Social Media Marketing (Marketing mediów społecznościowych) z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób zawodowo korzystających z mediów społecznościowych dla celów marketingowych pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową. 

Software Engineering (Inżynieria oprogramowania) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób zajmujących się inżynierią oprogramowania. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA TELEINFORMATYCZNA.

Sports (Dyscypliny sportu) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób pracujących w zawodach związanych ze sportem. Książka może być wykorzystywana w szkołach (uczelniach) sportowych, a także w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Taxi Drivers (Taksówkarze) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób pracujących jako taksówkarze. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA i MOTORYZACYJNA.

Tourism (Turystyka) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży turystycznej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA.

Travel Agent (Pracownik biura podróży) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży turystycznej. 

University Studies (Nauka na wyższej uczelni) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób zamierzających studiować w krajach anglojęzycznych.

Waste Management  (Gospodarka odpadami) z serii Career Paths to publikacja przeznaczona dla osób pracujących w branży gospodarowania odpadami pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego zawodowego.

Wireless Communications (Komunikacja bezprzewodowa) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w branży telekomunikacyjnej. Książka może być wykorzystywana m.in. w technikach i szkołach branżowych – BRANŻA TELEINFORMATYCZNA.

World Cup (Mistrzostwa świata w piłce nożnej) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych z organizacją imprez sportowych. Książka może być wykorzystywana m.in. w szkołach (uczelniach) sportowych.

Worldwide Sports Events (Światowe imprezy sportowe) z serii Career Paths to podręcznik do języka angielskiego zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy lub już pracujących w zawodach związanych ze sportem, w szczególności z organizacją imprez sportowych. Książka może być wykorzystywana m.in. w szkołach (uczelniach) sportowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności