Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Egzamin maturalny

MR-PODSTAWOWY-I-ROZSZERZONY-1200

Express Publishing: Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony

Autorzy: Cathy Dobb, Ken Lackman, Jenny Dooley

Konsultacja: Monika Michalak

Nr dopuszczenia MEiN: 1149/1/2023

 

Express Publishing: Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony to nowa publikacja dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum, która pozwala nauczycielowi na indywidualizację nauczania i dobieranie odpowiedniego materiału – podstawowego lub rozszerzonego – do zróżnicowanych potrzeb uczniów w danej klasie. Podręcznik powstał w oparciu o wymagania podstawy programowej dla wariantu podstawowego (III.1.P) z uwzględnieniem materiału rozszerzonego oraz informatory o egzaminie maturalnym z języka angielskiego i innych języków obcych od roku szkolnego 2023.

 

Naukę stacjonarną, zdalną i hybrydową wspomagają komponenty cyfrowe:

 • oprogramowanie do tablic interaktywnych
 • DigiBook – cyfrowa wersja książki ucznia. 
 • Repetytorium zostało opracowane w oparciu o wymagania podstawy programowej w wariancie podstawowym (III.1.P) z uwzględnieniem materiału rozszerzonego. 

 

 • Zawiera wszystkie typy zadań maturalnych – zamkniętych i otwartych – dla poziomu podstawowego i rozszerzonego zaprezentowanych w informatorach CKE do języka angielskiego oraz do innych języków obcych.
   
 • 14 modułów realizuje wszystkie zakresy tematyczne wymienione w podstawie programowej dla wariantu podstawowego i rozszerzonego: Człowiek, Dom, Szkoła, Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport, Zdrowie, Nauka i technika, Świat przyrody, Państwo i społeczeństwo.


 • Każdy moduł składa się z działów:  

Vocabulary – sekcja z ćwiczeniami leksykalnymi umożliwiająca powtórzenie i poszerzenie słownictwa.

Poziom podstawowy: Exam Skills Practice: Listening – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia ze słuchu i zadaniami maturalnymi

Poziom podstawowy: Exam Skills Practice: Reading – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia tekstów pisanych i zadaniami maturalnymi

Poziom podstawowy: Exam Skills Practice: Use of English – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi znajomość środków językowych i zadaniami maturalnymi

Poziom podstawowy: Exam Skills Practice: Writing – sekcja z omówieniem form wypowiedzi, ćwiczeniami i zadaniami maturalnymi

Bez określania poziomu: Exam Skills Practice: Speaking – sekcja z ramkami zawierającymi przydatne zwroty i wyrażenia,  ćwiczeniami i zadaniami maturalnymi z zakresu mówienia

Poziom rozszerzony: Exam Skills Practice: Vocabulary, Listening, Reading, Use of English, Writing – sekcja z zadaniami maturalnymi oraz ramkami gramatycznymi dotyczącymi zagadnień obowiązujących na poziomie rozszerzonym

Poziom podstawowy i rozszerzony: Vocabulary Bank – tematyczny bank słówek z wymową i polskimi odpowiednikami (trudniejsze słownictwo zostało oznaczone ikoną:  PR ).

 

 • Poza tematycznymi modułami Repetytorium zawiera następujące sekcje: Exam Skills Check, Extra Speaking Practice, Writing Bank, Grammar Bank i załączniki. 

→ Sekcja Exam Skills Check (co dwa moduły) oferuje zadania w typie zadań maturalnych do systematycznych powtórek.

Sekcja Extra Speaking Practice to dwa pełne zestawy materiałów dla ucznia i nauczyciela do przeprowadzenia próbnych egzaminów ustnych.

→ Sekcja Writing Bank zawiera omówienie kluczowych dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym form wypowiedzi pisemnej z przykładami, wskazówkami i ćwiczeniami oraz innych form pisemnych wymaganych w podstawie programowej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

→ Sekcja Grammar Bank to obszerne omówienie (po polsku) wszystkich zagadnień gramatycznych obowiązujących na poziomie podstawowym z licznymi przykładami i mnóstwem ćwiczeń. Materiał z tej sekcji można realizować równolegle z materiałem z modułu, pogłębiając wiadomości z sekcji Use of English – informują o tym specjalne odsyłacze umieszczone w tej właśnie sekcji.  

 

 • Wskazówki Exam Tip umieszczone przy zadaniach maturalnych pomagają uczniowi opanować strategie egzaminacyjne. 

 • Ramki Useful Phrases i Useful Language zawierają zwroty i wyrażenia, których opanowanie pomoże w fomułowaniu wypowiedzi ustnej i pisemnej.   
   
 • Culture Spots, czyli ciekawostki kulturowe, pozwalają uczniowi poznać elementy kultury krajów anglojęzycznych i porównać je z polską kulturą. 

 • Współczesna problematyka tekstów pomaga uczniom poszerzać wiedzę ogólną i daje impuls do dyskusji i formułowania własnych poglądów.
    
 • Na końcu zamieszczono przydatne załączniki: Czasowniki złożone (z ćwiczeniami), Czasowniki/Przymiotniki/Rzeczowniki z przyimkami (z ćwiczeniami), Czasowniki nieregularne.

Podręcznik (Student’s Book) – wersja papierowa + DigiBook (kod dostępu)

Podręcznik składa się z 14 tematycznych modułów podzielonych na działy: Vocabulary, Exam Skills Practice (Listening, Reading, Use of English, Writing i Speaking). Zawiera także sekcje: Extra Speaking Practice, Writing Bank, Grammar Bank i załączniki: Czasowniki złożone, Czasowniki/Przymiotniki/Rzeczowniki z przyimkami, Czasowniki nieregularne. Uporządkowana struktura podręcznika, bogactwo materiału leksykalnego i gramatycznego, ogromny wybór zadań – w tym maturalnych – oraz ciekawe teksty o współczesnej problematyce pomagają nie tylko osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym, ale swobodnie posługiwać się językiem angielskim w złożonych sytuacjach komunikacyjnych.   


DigiBook – cyfrowa wersja podręcznika

DigiBook jest cyfrowym odpowiednikiem podręcznika papierowego znajdującym się na platformie cyfrowej expressdigibooks.com. Oferuje także dostęp do nagrań audio. Funkcjonuje na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych i jest przeznaczony do indywidualnej pracy ucznia w domu lub w szkole.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book) + DigiBook (kod dostępu)

Książka nauczyciela obejmuje pełną wersję książki ucznia z nadpisanymi odpowiedziami do zadań zamkniętych i dodatkowe sekcje: Answer Section (z odpowiedziami do zadań otwartych) oraz Audioscripts (z transkrypcją nagrań).


Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z książki ucznia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala wykonywać zadania w sposób interaktywny i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak: odtwarzanie ścieżek dźwiękowych, wyświetlanie odpowiedzi oraz przydatnych informacji i komentarzy, sporządzanie notatek, podkreślanie, wymazywanie itp.

 

Nagrania audio – pliki mp3

Nagrania w formie plków mp3 są udostępniane na stronie internetowej learningclub.egis.com.pl – otwarty dostęp.

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do materiałów służących sprawdzaniu wiedzy ucznia wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i spełnienia wymogów regulaminu. 

 • Nagrania audio (wolny dostęp) 
 • Testy modułowe (po każdym module)
 • Kartkówki: Słownictwo i funkcje językowe
 • Kartkówki: Gramatyka
 • Dodatkowe zestawy zadań przygotowujących do matury ustnej
 • Testy kumulatywne (z rozdziałów 1-7 i 8-14)

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook (kody znajdują się w papierowej wersji publikacji), może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o nazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwycięzców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

Więcej o DigiBookach →

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl: 

Rozkład materiału →

Kryteria oceniania →

Plany wynikowe →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet →

DigiBook

Z papierową wersją publikacji uczeń otrzymuje kod pozwalający na korzystanie z jej interaktywnej wersji na platformie expressdigibooks.com.

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Nagrania audio (mp3) →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet →

O Repetytorium

 • Repetytorium zostało opracowane w oparciu o wymagania podstawy programowej w wariancie podstawowym (III.1.P) z uwzględnieniem materiału rozszerzonego. 

 

 • Zawiera wszystkie typy zadań maturalnych – zamkniętych i otwartych – dla poziomu podstawowego i rozszerzonego zaprezentowanych w informatorach CKE do języka angielskiego oraz do innych języków obcych.
   
 • 14 modułów realizuje wszystkie zakresy tematyczne wymienione w podstawie programowej dla wariantu podstawowego i rozszerzonego: Człowiek, Dom, Szkoła, Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport, Zdrowie, Nauka i technika, Świat przyrody, Państwo i społeczeństwo.


 • Każdy moduł składa się z działów:  

Vocabulary – sekcja z ćwiczeniami leksykalnymi umożliwiająca powtórzenie i poszerzenie słownictwa.

Poziom podstawowy: Exam Skills Practice: Listening – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia ze słuchu i zadaniami maturalnymi

Poziom podstawowy: Exam Skills Practice: Reading – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętność rozumienia tekstów pisanych i zadaniami maturalnymi

Poziom podstawowy: Exam Skills Practice: Use of English – sekcja z ćwiczeniami rozwijającymi znajomość środków językowych i zadaniami maturalnymi

Poziom podstawowy: Exam Skills Practice: Writing – sekcja z omówieniem form wypowiedzi, ćwiczeniami i zadaniami maturalnymi

Bez określania poziomu: Exam Skills Practice: Speaking – sekcja z ramkami zawierającymi przydatne zwroty i wyrażenia,  ćwiczeniami i zadaniami maturalnymi z zakresu mówienia

Poziom rozszerzony: Exam Skills Practice: Vocabulary, Listening, Reading, Use of English, Writing – sekcja z zadaniami maturalnymi oraz ramkami gramatycznymi dotyczącymi zagadnień obowiązujących na poziomie rozszerzonym

Poziom podstawowy i rozszerzony: Vocabulary Bank – tematyczny bank słówek z wymową i polskimi odpowiednikami (trudniejsze słownictwo zostało oznaczone ikoną:  PR ).

 

 • Poza tematycznymi modułami Repetytorium zawiera następujące sekcje: Exam Skills Check, Extra Speaking Practice, Writing Bank, Grammar Bank i załączniki. 

→ Sekcja Exam Skills Check (co dwa moduły) oferuje zadania w typie zadań maturalnych do systematycznych powtórek.

Sekcja Extra Speaking Practice to dwa pełne zestawy materiałów dla ucznia i nauczyciela do przeprowadzenia próbnych egzaminów ustnych.

→ Sekcja Writing Bank zawiera omówienie kluczowych dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym form wypowiedzi pisemnej z przykładami, wskazówkami i ćwiczeniami oraz innych form pisemnych wymaganych w podstawie programowej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

→ Sekcja Grammar Bank to obszerne omówienie (po polsku) wszystkich zagadnień gramatycznych obowiązujących na poziomie podstawowym z licznymi przykładami i mnóstwem ćwiczeń. Materiał z tej sekcji można realizować równolegle z materiałem z modułu, pogłębiając wiadomości z sekcji Use of English – informują o tym specjalne odsyłacze umieszczone w tej właśnie sekcji.  

 

 • Wskazówki Exam Tip umieszczone przy zadaniach maturalnych pomagają uczniowi opanować strategie egzaminacyjne. 

 • Ramki Useful Phrases i Useful Language zawierają zwroty i wyrażenia, których opanowanie pomoże w fomułowaniu wypowiedzi ustnej i pisemnej.   
   
 • Culture Spots, czyli ciekawostki kulturowe, pozwalają uczniowi poznać elementy kultury krajów anglojęzycznych i porównać je z polską kulturą. 

 • Współczesna problematyka tekstów pomaga uczniom poszerzać wiedzę ogólną i daje impuls do dyskusji i formułowania własnych poglądów.
    
 • Na końcu zamieszczono przydatne załączniki: Czasowniki złożone (z ćwiczeniami), Czasowniki/Przymiotniki/Rzeczowniki z przyimkami (z ćwiczeniami), Czasowniki nieregularne.

Komponenty

Podręcznik (Student’s Book) – wersja papierowa + DigiBook (kod dostępu)

Podręcznik składa się z 14 tematycznych modułów podzielonych na działy: Vocabulary, Exam Skills Practice (Listening, Reading, Use of English, Writing i Speaking). Zawiera także sekcje: Extra Speaking Practice, Writing Bank, Grammar Bank i załączniki: Czasowniki złożone, Czasowniki/Przymiotniki/Rzeczowniki z przyimkami, Czasowniki nieregularne. Uporządkowana struktura podręcznika, bogactwo materiału leksykalnego i gramatycznego, ogromny wybór zadań – w tym maturalnych – oraz ciekawe teksty o współczesnej problematyce pomagają nie tylko osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym, ale swobodnie posługiwać się językiem angielskim w złożonych sytuacjach komunikacyjnych.   


DigiBook – cyfrowa wersja podręcznika

DigiBook jest cyfrowym odpowiednikiem podręcznika papierowego znajdującym się na platformie cyfrowej expressdigibooks.com. Oferuje także dostęp do nagrań audio. Funkcjonuje na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych i jest przeznaczony do indywidualnej pracy ucznia w domu lub w szkole.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book) + DigiBook (kod dostępu)

Książka nauczyciela obejmuje pełną wersję książki ucznia z nadpisanymi odpowiedziami do zadań zamkniętych i dodatkowe sekcje: Answer Section (z odpowiedziami do zadań otwartych) oraz Audioscripts (z transkrypcją nagrań).


Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z książki ucznia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala wykonywać zadania w sposób interaktywny i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak: odtwarzanie ścieżek dźwiękowych, wyświetlanie odpowiedzi oraz przydatnych informacji i komentarzy, sporządzanie notatek, podkreślanie, wymazywanie itp.

 

Nagrania audio – pliki mp3

Nagrania w formie plków mp3 są udostępniane na stronie internetowej learningclub.egis.com.pl – otwarty dostęp.

Dodatkowo dla nauczyciela

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do materiałów służących sprawdzaniu wiedzy ucznia wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i spełnienia wymogów regulaminu. 

 • Nagrania audio (wolny dostęp) 
 • Testy modułowe (po każdym module)
 • Kartkówki: Słownictwo i funkcje językowe
 • Kartkówki: Gramatyka
 • Dodatkowe zestawy zadań przygotowujących do matury ustnej
 • Testy kumulatywne (z rozdziałów 1-7 i 8-14)

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook (kody znajdują się w papierowej wersji publikacji), może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o nazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwycięzców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

Więcej o DigiBookach →

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl: 

Rozkład materiału →

Kryteria oceniania →

Plany wynikowe →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet →

Dodatkowo dla ucznia

DigiBook

Z papierową wersją publikacji uczeń otrzymuje kod pozwalający na korzystanie z jej interaktywnej wersji na platformie expressdigibooks.com.

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Nagrania audio (mp3) →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet →


Zainteresowało Cię repetytorium maturalne? Poznaj je lepiej! Przejdź do sekcji z przykładowymi materiałami dla nauczycieli →

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji! Skontaktuj się z reprezentantem regionalnym →

 


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności