Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Dla nauczyciela

Wybór działu:

Act & Sing 1-2 to zestaw miniprzedstawień muzycznych, które dzieci mogą odegrać w klasie. Biorąc udział w przedstawieniach, uczniowie poznają i zapamiętują nowe słowa i zwroty, wykorzystując do tego kilka zmysłów jednocześnie. Pojedyncze przedstawienie trwa od 10 do 15 minut i z pewnością stanie się atrakcją każdej szkolnej prezentacji teatralnej. 

"Gramatyka – większość uczniów jej nie znosi i, tak naprawdę, nie znosi jej także większość nauczycieli języków obcych". Tak swoją książkę rozpoczyna Rachel Paling – twórczyni metody nazwanej Neurolanguage Coaching®. Książka Brain Friendly Grammar pozwala nauczycielom zrozumieć przyczyny, dla których dotychczasowe metody nauczania gramatyki nie były dla mózgu ani przyjazne, ani stymulujące.

Communicative Business English Activities to obszerny zbiór ćwiczeń do kopiowania adresowany do nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego biznesowego. Tematyka zadań to m.in.: korespondencja, rozmowy telefoniczne, prezentacje, spotkania, ubieganie się o pracę. Materiały można wykorzystać na zajęciach grupowych lub indywidualnych, z uczniami na różnych poziomach zaawansowania językowego – od beginner do advanced.

Publikacja English for 21st Century Skills przedstawia kluczowe teorie związane z kształceniem umiejętności niezbędnych w XXI wieku. Eksperci w dziedzinie ELT, osoby szkolące nauczycieli, praktycy i liderzy z całego świata starają również się przedstawić, jak w praktyce, na lekcjach języka angielskiego, rozwijać kreatywność, umiejętność integracji, współpracy i krytycznego myślenia.

Game On! stanowi źródło bezcennych pomysłów do wykorzystania w czasie lekcji lub zajęć z języka angielskiego na różnym poziomie zaawansowania oraz dla różnych grup wiekowych. Może być uzupełnieniem każdego kursu dla uczniów wszystkich rodzajów szkół oraz uczestników kursów językowych.

My Edutainment World 1. A holistic approach to teaching English and life skills to preschoolers to książka dla nauczycieli języka angielskiego będąca zbiorem pomysłów na gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym, mających od 4 do 6 lat.

My Edutainment World 2. A holistic approach to teaching English and life skills to preschoolers to książka dla nauczycieli języka angielskiego pracujących z przedszkolakami, będąca zbiorem gier i zabaw służących do nauki alfabetu.

Teaching Young Learners: Action Songs, Chants & Games jest praktycznym zbiorem kilkudziesięciu oryginalnych piosenek, wyliczanek oraz gier i zabaw językowych przeznaczonym dla nauczycieli pracujących w przedszkolu i szkole podstawowej.

Get on Stage! 21 sketches and plays for young learners and teens z serii The Photocopiable Resource Series to książka z materiałami do kopiowania, które służą do nauczania języka przy użyciu ćwiczeń teatralnych. Zamieszczono to łącznie 21 oryginalnych scenek humorystycznych i sztuk teatralnych różnej długości. Ćwiczenia do kopiowania ułatwiają uczniom zrozumienie tekstu i kluczowego słownictwa.

Grammar Songs & Raps: For young learners and early teens z serii The Photocopiable Resource Series to publikacja oferująca możliwość ćwiczenia kluczowych struktur gramatycznych za pomocą piosenek i rapów. Dzięki temu uczniowie lepiej zapamiętują struktury, a lekcja przebiega w dynamiczny sposób, w luźniej atmosferze. Przeznaczone do kopiowania ćwiczenia zostały przygotowane na poziomach A1 i A2 i są skierowane do dzieci oraz nastolatków. Na dołączonej do książki płycie znajduje się 28 oryginalnych piosenek - po jednej na każdą strukturę.

Something to Say: Ready-to-use speaking activities z serii The Photocopiable Resource Series to książka z ćwiczeniami do kopiowania, która ma pomóc w rozwijaniu automatycznej płynności mówienia będącej kluczowym elementem skutecznej komunikacji werbalnej. Ćwiczenia pozwolą uczniom uświadomić sobie, że zarówno oni, jak i ich koledzy z klasy są bardziej interesujący i kreatywni, niż sobie wyobrażali, a także utrwalą najczęściej występujące struktury gramatyczne i poszerzą słownictwo.

Teaching Young Learners to Think: ELT Activities for young learners aged 6-12 z serii The Photocopiable Resource Series oferuje 80 gotowych lekcji, którym towarzyszą przeznaczone do kopiowania arkusze z ćwiczeniami dla ucznia. Celem lekcji jest rozwijanie u dzieci zarówno umiejętności językowych, jak i umiejętności samodzielnego myślenia.

Traditional Folk Songs: 15 folk songs from Britain and Ireland to liven up your lesson z serii The Photocopiable Resource Series to zbiór 15 dobrze znanych, tradycyjnych, brytyjskich i irlandzkich pieśni, specjalnie dobranych tak, aby mogły stać się podstawą do prowadzenia lekcji języka angielskiego. Każdej pieśni twarzyszy arkusz do kopiowania z ćwiczeniami językowymi oraz informacjami kulturoznawczymi. Do książki dołączono płytę CD-ROM/Audio-CD.

Activities for Interactive Whiteboards z serii The Resourceful Teacher Series zawiera 95 stymulujących ćwiczeń do wykorzystania z użyciem tablicy interaktywnej. Książka oferuje zarówno znane, jak i zupełnie nowe pomysły wykorzystujące teorię inteligencji wielorakich w nauczaniu języka obcego. Ćwiczenia są podzielone na trzy grupy: ćwiczenia oparte na obrazie, na dźwięku i wideo oraz na tekście i służą do rozwijania wszystkich sprawności językowych.

Creating Motivation: Activities to make learning happen z serii The Resourceful Teacher Series to publikacja dla nauczycieli poszukujących ciekawych pomysłów na rozbudzenie w uczniach motywacji do nauki. Książka zawiera praktyczne, gotowe do wykorzystania zadania pogrupowane w trzech sekcjach: zadania pomagające uczniom odnaleźć się w grupie, zadania na koncentrację i zadania, które, angażując uczniów emocjonalnie oraz intelektualnie, prowokują do kreatywnego myślenia.   

Creative Writing z serii The Resourceful Teacher Series oferuje ponad 80 inspirujących ćwiczeń, które zachęcają uczniów do pisania w języku angielskim. Każda lekcja bazuje na tzw. "real writing", czyli pisaniu tekstów, które w jasny sposób przekazują istotną informację realnemu odbiorcy. Taka metoda nauczania wydatnie przyspiesza proces zdobywania umiejętności pisania. Sprawia także, że uczniowie dostrzegają, jak przydatna jest umiejętność klarownego przekazywania infomacji w rzeczywistych sytuacjach komunikacyjnych.       

Energising Your Classroom: Ways to give your students a break z serii The Resourceful Teacher Series to inspirującą publikacja z propozycjami krótkich ćwiczeń – zarówno ruchowych, jak i umysłowych – które służą zdynamizowaniu lekcji i zmotywowaniu uczniów do działania. Publikacja pokazuje, jak wykreować stymulujące środowisko nauczania, w którym standardowy tok lekcji zostaje wzbogacony o różnorodne, dodatkowe zadania.       

English through Art: 100 activities to develop language skills z serii The Resourceful Teacher Series to innowacyjna publikacja zawierająca 100 bardzo zróżnicowanych, oryginalnych, gotowych do wykorzystania ćwiczeń, w których umiejętnie wykorzystano dzieła sztuki, aby sprowokować ucznia do wypowiadania się na ich temat. W przejrzystym wprowadzeniu wyjaśniono, w jaki sposób sztukę wykorzystywać tak, aby stymulowała przyswajanie języka w twórczy, przyjemny i niezapomniany sposób.

English through Drama: Creative activities for inclusive ELT classes z serii The Resourceful Teacher Series to przewodnik po nauczaniu metodą dramy i zbiór gotowych do wykorzystania ćwiczeń, scenariuszy lekcji oraz miniprzedstawień dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uczących się języka angielskiego na poziomach od A1 do B2.

From Whiteboards to Web 2.0. Activating language skills with new technologies z serii The Resourceful Teacher Series to publikacja skierowana do nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego. Autor pokazuje zestaw przyjaznych narzędzi internetowych do tworzenia ćwiczeń, które można przeprowadzić zarówno w klasie, jak i poza nią, pozwalających na prezentację treści i wymianę poglądów oraz realizację zadań grupowych w ciekawy, interaktywny i angażujący sposób. 

Imagine That! Mental imagery in the EFL classroom z serii The Resourceful Teacher Series podkreśla znaczenie wyobraźni w szeroko rozumianym procesie poznawczym, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka obcego. Krótki przegląd badań naukowych stanowi tło dla wielu praktycznych pomysłów na wykorzystanie wyobraźni w nauczaniu młodzieży i dorosłych. Publikacja zawiera także liczne propozycje ćwiczeń gotowych do wykorzystania na lekcji.

Language Hungry! An introduction to language learning fun and self-esteem z serii The Resourceful Teacher Series pokazuje, jak uczyć się efektywnie, wykorzystując potencjał swojego mózgu. Uczy też, jak nie marnować czasu i zasobów, lepiej kontrolować swoje myśli, mieć większą przyjemność z nauki i w efekcie odnieść sukces na lekcji. Publikacja ma na celu obudzić pasję uczenia się i sprawić, by czytelnik był "głodny języka". Książka jest adresowana do nauczycieli pracujących z uczniami na wszystkich poziomach zaawansowania językowego.  

Mind the App! 2.0: Inspiring tools and mobile learning activities for your class z serii The Resourceful Teacher Series to innowacyjna książka, przedstawiająca ciekawe i przydatne aplikacje, które ułatwiają naukę języka angielskiego. Są to np.: Wordle, Animoto, TodaysMeet, Voicethread czy Prezi. Przy każdej z opisywanych aplikacji zostałą zamieszczona instrukcja.

Multiple Intelligences in EFL: Exercises for secondary and adult students z serii The Resourceful Teacher Series zawiera krótki przewodnik po najnowszych badaniach dotyczących inteligencji wielorakich i wykorzystaniu tych badań w nauczaniu języka obcego. Pokazuje, co może zrobić nauczyciel, aby spersonalizować nauczanie w zależności od typu inteligencji poszczególnych uczniów.

Psychology in Practice z serii The Resourceful Teacher Series prezentuje ćwiczenia, które, ucząc języka, kształtują w uczniach pozytywne nastawienie i emocje sprzyjające efektywnej nauce. 

Seeds of Confidence: Self-esteem activities for the EFL classroom z serii The Resourceful Teacher Series doskonale wpisuje się w nowoczesny sposób myślenia o metodyce, kładąc szczególny nacisk na sferę uczuć i emocji ucznia oraz jego poczucia własnej wartości. Nauczyciele znajdą tu materiały, które podniosą motywację i kreatywność uczniów, rozwiną ich umiejętności językowe, a także wiarę we własne możliwości.

Teaching Chunks of Language: From noticing to remembering z serii The Resourceful Teacher Series to motywujący podręcznik oparty na fundamentalnych założeniach tzw. podejścia leksykalnego. Zamieszczone w nim ćwiczenia komunikacyjne mają pomóc uczniom w opanowaniu tzw. chunks, czyli fragmentów wielowyrazowych (np. by the way), co jest warunkiem posługiwania się językiem w sposób biegły - płynnie i naturalnie.

Teaching Grammar Creatively z serii The Resourceful Teacher Series to publikacja, której celem jest stymulowanie wyobraźni, rozwijanie zdolności twórczych uczniów i wprowadzenie do nauczania gramatyki elementu zabawy. Publikacja zawiera ponad pięćdziesiąt scenariuszy lekcji dotyczących zagadnień gramatycznych, które przez nauczycieli pochodzących z różnych krajów zostały uznane za szczególnie trudne do realizacji.

The Principled Communicative Approach: Seven criteria for success z serii The Resourceful Teacher Series to publikacja, która integruje odkrycia naukowe z doświadczeniem nauczycieli-praktyków. Autorzy przedstawiają siedem kluczowych zasad, na których opiera się skuteczne nauczanie komunikacyjne, a następnie ilustrują te zasady 75 praktycznymi ćwiczeniami do wykorzystania w klasie.

Thinking in the EFL Class: Activities for blending language learning and thinking z serii The Resourceful Teacher Series to książka, która pokazuje, jak dobra atmosfera na lekcji pozytywnie wpływa na  komunikowanie się w języku obcym. Zawiera 30 praktycznych wskazówek dla nauczycieli oraz 85 łatwych w użyciu ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach językowych. Ćwiczenia uczą dyscypliny w myśleniu, wnoszą element zabawy, prowokują do szukania kreatywnych rozwiązań.

Writing Stories: Developing language skills through story making z serii The Resourceful Teacher Series to przewodnik po pisaniu opowiadań, oparty na założeniu, że opowiadanie jest podstawową potrzebą wszystkich ludzi w każdym wieku i w każdym społeczeństwie, więc snucie opowieści powinno być fundamentalną częścią doświadczeń związanych z nauką języków. Książka zawiera krótkie ćwiczenia, które pomogą uczniom rozwijać umiejętność kreatywnego pisania. 

The Teacher’s Basic Tools to seria poradników dotyczących kluczowych zagadnień z obszaru metodyki nauczania języka angielskiego. W jej skład wchodza dwa tytuły: Making Our lessons MemorableThe Teacher as Manager.

The Teacher’s Basic Tools to seria poradników dotyczących kluczowych zagadnień z obszaru metodyki nauczania języka angielskiego. W jej skład wchodza dwa tytuły: Making Our lessons MemorableThe Teacher as Manager.

40 Combined Skills Lessons for the Common European Framework z serii Timesaver to zbiór 40 gotowych do wykorzystania na lekcji arkuszy zawierających zadania rozwijające cztery sprawności językowe - rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie. Zadania zostału opracowane ściśle według wymagań przedstawionych w opisie kompetencji językowej CEFR dla poziomów A1 i A2.

Publikacja 40 Listening Activities for Lower-Level Classes z serii Timesaver zawiera 40 lekcji do kopiowania rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu. Jest przeznaczona dla nastolatków uczących się języka angielskiego na poziomach A1 i A2.

40 More Combined Skills Lessons for the Common European Framework z serii Timesaver to zbiór 40 gotowych do wykorzystania na lekcji arkuszy zawierających zadania rozwijające cztery sprawności językowe - rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie. Zadania zostału opracowane ściśle według wymagań przedstawionych w opisie kompetencji językowej CEFR dla poziomu B1.

Publikacja 40 Speaking Activities for Lower-Level Classes z serii Timesaver zawiera 40 lekcji do kopiowania rozwijających umiejętność mówienia. Jest przeznaczona dla nastolatków uczących się języka angielskiego na poziomach A1 i A2.

50 Mixed-Ability Grammar Lessons z serii Timesaver to zbiór arkuszy do kopiowania zawierających ćwiczenia gramatyczne. Każde zagadnienie zostało opracowane na trzech poziomach zaawansowania językowego (A1, A2 i B1), dlatego materiał doskonale sprawdzi się w pracy z grupami o niejednolitym poziomie zaawansowania językowego. 

British History Highlights z serii Timesaver to publikacja przedstawiająca najważniejsze wydarzenia z historii Wielkiej Brytanii w formie zadań do kopiowania. Materiał został opracowany w taki sposób, aby zaciekawić nastoletnich uczniów (np. Crazy Kings, Cool Queens, Worst WarsDreadful Disasters). Zdania skłaniają do refleksji i poszukiwania powiązań między historią a współczesnością.

Common European Framework Assessment Tests z serii Timesaver to zbiór testów, dzięki którym nauczyciel może określić poziom językowy uczniów zgodnie z zaproponowanymi w „Europejskim systemie opisu kształcenia językowego” następującymi poziomami biegłości językowej: A1, A2, B1, B2. 

Cross-curricular English Activities z serii Timesaver to zbiór zabawnych, motywujących zadań do kopiowania, które mają na celu przećwiczenie struktur językowych i poszerzenie znajomości języka w oparciu o zagadnienia z innych dziedzin. Książka jest podzielona na pięć działów: geografia, nauki przyrodnicze, historia, matematyka i umiejętności życiowe (life skills). 

Culture Shock - UK! z serii Timesaver to zbiór lekcji do kopiowania koncentrujących się na tradycjach, zwyczajach i stylu życia Brytyjczyków. Publikacja jest idealna na zajęcia kulturoznawcze, a także zapewnia praktyczne porady dla osób planujących podróż do Wielkiej Brytanii.

Customs and Lifestyle in the English-speaking World z serii Timesaver to zbiór gotowych do wykorzystania na lekcji arkuszy zawierających zadania, które rozwijając znajomość języka angielskiego, pozwalają jednocześnie poznawać kulturę takich krajów jak: Australia, Kanada, Nowa Zelandia i RPA.

Customs and Lifestyle in the UK & Ireland z serii Timesaver to zbiór lekcji do kopiowania oferujących wgląd w codzienną kulturę, zwyczaje i styl życia w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Materiały obejmują ciekawe teksty, gry komunikacyjne i różnorodne ćwiczenia rozwijające cztery sprawności językowe.

Elementary Listening z serii Timesaver to zbiór przeznaczonych do kopiowania lekcji rozwijających umiejętności komunikacyjne na poziomie A1-A2 w oparciu o materiały do słuchania.

Extracts z serii Timesaver to zbiór przeznaczonych do kopiowania lekcji opartych na fragmentach 14 utworów z kanonu literatury angielskiej ostatnich 200 lat. Każda lekcja zawiera ćwiczenia językowe rozwijające umejętność rozumienia tekstu czytanego i wbogacające słownictwo.

Extracts 2 z serii Timesaver to zbiór przeznaczonych do kopiowania lekcji opartych na fragmentach klasycznych i współczesnych angielskich powieści. Każda lekcja zawiera ćwiczenia językowe rozwijające umiejętność rozumienia tekstu czytanego i wbogacające słownictwo.

Festivals and Special Days in Britain z serii Timesaver to przeznaczyny do kopiowania zbiór materiałów wprowadzających do kultury brytyjskiej. Obejmuje wiele tradycyjnych uroczystości, takich jak Pancake Day, Christmas and Bonfire Night, a także bardziej współczesne wydarzenia, w tym karnawał w Notting Hill, chiński Nowy Rok i Ramadan.

For Real! English in Everyday Situations z serii Timesaver oferuje nauczycielom duży wybór ćwiczeń językowych opartych na autentycznych (lub stylizowanych na autentyczne) tekstach do czytania i słuchania oraz materiałach wizualnych, takich jak mapy, plany miast czy restauracyjne menu. Ćwiczenia rozwijają umiejętność czytania i rozumienia ze słuchu, ćwiczą różne struktury gramatyczne i poszerzają słownictwo.

Games z serii Timesaver to zbiór przeznaczonych do kopiowania materiałów w formie gier i zabaw językowych. Można je wykorzystać, aby w atrakcyjny sposób wprowadzać i ćwiczyć słownictwo i gramatykę.

Grammar Activities (Elementary) z serii Timesaver to zbiór 80 ciekawych i motywujących ćwiczeń gramatycznych dla dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej. Ćwiczenia mogą stanowić uzupełnienie dowolnego podręcznika kursowego na kompatybilnym poziomie.

Grammar Activities (Pre-intermediate-Intermediate) z serii Timesaver to zbiór przeznaczonych do kopiowania ćwiczeń gramatycznych dla młodzieży uczącej się języka angielskiego na poziomie A2-B1. Kontynuacja publikacji Grammar Activities (Elementary).

Holidays and Special Days in the USA z serii Timesaver to zbiór arkuszy do kopiowania zawierających zadania rozwijające znajomość amerykańskiej kultury. Materiały są adresowane do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. 

Intermediate Listening z serii Timesaver to zbiór przeznaczonych do kopiowania lekcji rozwijających umiejętności komunikacyjne na poziomie B1-C1 w oparciu o materiały do słuchania.

London z serii Timesaver to zbiór ciekawych materiałów do kopiowania, których celem jest zapoznanie uczniów z zabytkami i atrakcjami Londynu.

Mind Twisters, Puzzles & Games z serii Timesaver to zbiór ponad 50 gier i zagadek przystosowanych do wykorzystania w trakcie lekcji języka angielskiego.

Newspaper Articles to Get Teenagers Talking z serii Timesaver to zbiór artykułów z różnych brytyjskich gazet. Tematyka jest szeroka - od problemów związanych z ochroną środowiska, przez konflikty zbrojne, po jedzenie i zakupy. Świetny materiał, który zachęci uczniów do omawiania bieżących problemów!

New Timesavers for English Teachers z serii Timesaver to zbiór 40 arkuszy do kopiowania zawierających ćwiczenia bazujące na takich tematach jak wakacje, hobby, szkoła i praca. Zadania można wykorzystać jako dodatkowy materiał do rozwijania umiejętności językowych oraz ćwicznia słownictwa i gramatyki.

Phrasal Verbs and Idioms z serii Timesaver to zbiór stymulujących zadań do kopiowania służących do wprowadzania i utrwalania najczęściej używanych w języku angielskim czasowników złożonych i idiomów.

Picture Prompts z serii Timesaver to bogate źródło opartych na ilustracjach zadań do wykorzystania w trakcie lekcji z uczniami w wieku 10-15 lat. 

Project Work z serii Timesaver to zbiór ćwiczeń do kopiowania opartych na metodzie projektu. Tematy zadań odpowiadają zainteresowaniom nastolatków, a każdy projekt wymaga od ucznia ćwiczenia czterech umiejętności językowych.

Pronunciation Activities z serii Timesaver to zbiór przeznaczonych do kopiowania ćwiczeń z wymowy, które mają na celu poprawę płynności w mówieniu i zwiększenie pewności siebie uczniów, a także wyposażenie ich w umiejętności potrzebne do rozumienia wypowiedzi ustnych i bycia rozumianymi.

Read and React z serii Timesaver to zbiór przeznaczonych do kopiowania ćwiczeń opartych na tekstach pochodzących z czasopism wydawnictwa Mary Glasgow. Stymulujące i aktualne artykuły, wywiady, felietony i quizy zostały napisane z myślą o nastolatkach i obejmują szeroki zakres tematów - od informacji o celebrytach po technologię i od brytyjskich zabytków po sport. 

Reading Lessons z serii Timesaver to zbiór przeznaczonych do kopiowania ćwiczeń opartych na tekstach pochodzących z czasopism wydawnictwa Mary Glasgow. Teksty dotyczą ważnych dla młodzieży tematów, skłaniają do refleksji i dyskusji, a ćwiczenia językowe pomagają rozwijać umiejętność czytania i pogłębiać znajomość słownictwa i gramatyki.

Speaking Activities z serii Timesaver to zbiór stymulujących ćwiczeń z mówienia, które naprawdę zmotywują uczniów do komunikowania się w języku angielskim. Zadania obejmują odgrywanie ról, dialogi, dyskusje i gry, koncentrując się na określonych obszarach językowych, a także na ogólnej komunikacji.

Storyboard: 24 Stories Through Pictures z serii Timesaver to publikacji zawierająca 24 historyjki obrazkowe, którym towarzyszą zadania rozwijające różne językowe umiejętności. Kulminacją jest napisanie przez uczniów własnej wersji historii. Przy okazji uczniowie zapoznają się z różnymi gatunkami literackimi.

Visual Grammar z serii Timesaver to obszerny zbiór ćwiczeń gramatycznych opartych na materiałach wizualnych w formie zabawnych obrazków. Zadania obejmują różne struktury gramatyczne - od łatwych (np. present continuous, "going to") po złożone (np. future perfect, strona bierna).

Vocabulary Activities: Elementary z serii Timesaver to zbiór ponad 80 motywujących i pomysłowych ćwiczeń rozwijających znajomość słownictwa. Typy zadań to m.in. krzyżówki, zagadki logiczne, kwizy, gry i zabawy. Zadania są adresowane do uczniów w wieku 11-12 lat uczących się języka angielskiego na poziomie A1.

Vocabulary Activities Pre-intermediate – Intermediate z serii Timesaver to zbiór przeznaczonych do kopiowania ćwiczeń rozwijających znajomość słownictwa. Zakres tematów jest szeroki, a typy zadań to np. krzyżówki, łamigłówki logiczne, testy osobowości, quizy, wyszukiwanie słów i gry planszowe. Zadania są adresowane do nastolatków uczących się języka angielskiego na poziomach A2 i B1.

Writing Activities z serii Timesaver to zbiór stymulujących ćwiczeń w pisaniu dla nastolatków. Wśród typów wypowiedzi pisemnej są m.in.: sms-y, e-maile, pocztówki, listy, korespondencja na czacie, a także pisanie kreatywne.

IELTS Grammar (5.5 - 7.5) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu IELTS na poziomie 5.5-7.5. Książka zawiera 20 przeznaczonych do kopiowania lekcji poświęconych rozwijaniu znajomości gramatyki.

IELTS Listening (5.5-7.5) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu IELTS na poziomie 5.5-7.5. Książka zawiera 24 przeznaczone do kopiowania lekcje, poświęcone rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu.

IELTS Reading (4.0-5.5) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu IELTS na poziomie 4.0-5.5. Książka zawiera 25 przeznaczonych do kopiowania lekcji poświęconych rozwijaniu umiejętności czytania.

IELTS Starter Writing (4.0-5.5) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu IELTS na poziomie 4.0-5.5. Książka zawiera 25 przeznaczonych do kopiowania lekcji poświęconych rozwijaniu umiejętności pisania.

IELTS Vocabulary (5.5-7.5) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu IELTS na poziomie 5.5-7.5. Książka zawiera 34 przeznaczone do kopiowania lekcje poświęcone rozwijaniu słownictwa.

IELTS Writing (5.5 - 7.5) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu IELTS na poziomie 5.5 - 7.5. Książka zawiera 26 przeznaczonych do kopiowania lekcji poświęconych rozwijaniu umiejętności pisania.

Listening for First (FCE) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu First (FCE). Książka zawiera 24 przeznaczone do kopiowania lekcje z ćwiczeniami, które wszechstronnie rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu.

Practice Tests & Tips For First (FCE) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu First (FCE). Książka zawiera 14 lekcji do kopiowania, które przygotują do rozwiązywania testów, oraz 4 przykładowe zestawy egzaminacyjne.  

Speaking for First (FCE) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu First (FCE). Książka obejmuje 28 przeznaczonych do kopiowania lekcji pomagających rozwijać umiejętności sprawdzane w każdej z czterech sekcji egzaminu z mówienia.

Reading and Use of English for First (FCE) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu First (FCE). Książka zawiera 28 gotowych lekcji z ćwiczeniami przygotowującymi do każdej z siedmiu części egzaminu z sekcji Reading and Use of English.

Vocabulary for First (FCE) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu First (FCE). Książka obejmuje 32 przeznaczone do kopiowania lekcje rozwijające znajomość słownictwa.

Writing for First (FCE) z serii Timesaver for Exams to publikacja adresowana do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu First (FCE). Książka obejmuje 30 przeznaczonych do kopiowania lekcji, poświęconych rozwijaniu umiejętności pisania takich form wypowiedzi jak: esej, artykuł, sprawozdanie, recenzja, e-mail, opowiadanie

Publikacja Celebrations in the UK z serii Timesaver Interactive składa się z książki i dołączonego do niej oprogramowania (płyta). W książce zamieszczono materiały rozwijające umiejętności językowe na bazie materiałów dotyczących brytyjskiej kultury, a oprogramowanie obejmuje interaktywnę wersję ćwiczeń, filmy i ścieżki dźwiękowe.

Clifford Songs and Chants z serii Junior Timesaver to książka zawierająca ćwiczenia do kopiowania oparte na 15 piosenkach o wielkim rudym psie - Cliffordzie. Typy zadań to m.in. kolorowanki, wycinanki, rysunki, propozycje zabaw ruchowych. Na dołączonej płycie znajdują się wszystkie piosenki w wersji wokalnej i instrumentalnej.

Drama in the Classroom z serii Junior Timesaver to unikalna publikacja wykorzystująca ćwiczenia teatralne do nauczania języka angielskiego. Publikacja jest skierowana do nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej. Wśród typów zadań są rymowanki, którym towarzyszą ćwiczenia ruchowe, pantomima, dowcipy i krótkie przedstawienia.

Live from London! z serii Junior Timesaver przedstawia 12 krótkich filmów, których twórcami i bohaterami są mieszkające w Londynie dzieci. Opowiadają one o sobie i życiu w Londynie. Filmom towarzyszą ćwiczenia do kopiowania rozwijające znajomość języka angielskiego.

Primary Teachers' Resource Book 3 z serii Junior Timesaver to zbiór różnorodnych, łatwych do wykorzystania dodatkowych materiałów do pracy z dziećmi z klas 1-3 szkoły podstawowej. Zaproponowane tu zadania mają formę gier, zabaw, piosenek i projektów plastycznych służących do rozwijania umiejętności językowych i zapoznawania uczniów z brytyjską kulturą.

Projects Across the Curriculum z serii Junior Timesaver to zbiór zadań typu projekt oraz materiałów do kopiowania przydatnych do wykonania projeków. Zadania nie tylko rozwijają umiejętności językowe dzieci, ale także pozwalają im lepiej poznać zagadnienia z innych przedmiotów szkolnych, np. przyrody i matematyki.

Realbooks in the Primary Classroom z serii Junior Timesaver to zbiór praktycznych wskazówek, świetnych pomysłów i materiałów do kopiowania, które pokazują, jak wykorzystać na lekcjach języka angielskiego napisane po angielsku książeczki dla dzieci. 

Topics Into Tasks to zbiór przeznaczonych dla młodzieży materiałów ćwiczeniowych rozwijających umiejętność mówienia. Publikacja z pewnością pomoże uczniom sprostać wyzwaniu, jakim jest spontaniczne wypowiadanie się w języku angielskim. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności