Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoły prywatne

IEXPLORE-1-SS-COVER-600
IEXPLORE-2-SS-COVER-600
IEXPLORE-3-SS-COVER-600

I Explore (dzieci/młodzież)

Autor: Jenny Dooley, Bob Obee
CEF: PRE A1-B1

i Explore jest trzypoziomowym kursem do nauki języka angielskiego dla młodszych nastolatków (od 4 klasy szkoły podstawowej). Kurs wykorzystuje metodę CLIL, koncentrując się równocześnie na kształceniu umiejętności XXI wieku: krytycznego myślenia, kreatywności, komunikacji i kooperacji. Rozbudza w uczniach chęć poznawania świata i pomaga im lepiej go rozumieć. Skutecznie rozwija umiejętności językowe, motywuje do nauki i sprawia, że uczniowie zyskują pewność siebie i stają się samodzielni w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 


Kurs oferuje zarówno komponenty tradycyjne – papierowe, jak i cyfrowe – DigiBooki i oprogramowanie do tablic interaktywnych. Umożliwia także prowadzenie zajęć techniką odwróconej klasy – uczniowie przygotowują się do lekcji w domu, korzystając z materiałów cyfrowych, filmów i innych zasobów.


Kurs i Explore powstał na podobnych założeniach metodycznych co bestsellerowy, siedmiopoziomowy kurs i Wonder. Został jednak zaprojektowany jako kurs trzypoziomowy, dla uczniów od 4. klasy podstawowej, którzy nie korzystali wcześniej z kursu i Wonder (cz. 1-4).

 • Globalne tematy są przedstawione w ekscytujący sposób i dzięki temu uczniowie chętnie poznają nowe zagadnienia, a ich wiedza o świecie rośnie.
 • Interdyscyplinarne treści i związane z nimi zadania sprawiają, że nauka języka przebiega w kontekście odzwierciedlającym realny świat.
 • Prace projektowe są motywującym sposobem na budowanie nie tylko umiejętności językowych, ale także umiejętności współpracy, przemawiania publicznie i wyszukiwania informacji.
 • Autentyczne teksty i filmy pozwalają uczniom doświadczać języka w użytecznych kontekstach, przyciągają ich uwagę i angażują emocjonalnie.
 • Animowane piosenki i dialogi „ożywiają” język angielski.
 • Zintegrowana z kursem nauka o wartościach promuje szacunek do każdego człowieka oraz innych kultur, a także wspiera edukację włączającą.
 • Funkcjonalne ćwiczenia w mówieniu pomagają uczniom skutecznie komunikować się w realistycznych sytuacjach.
 • Ćwiczenia z wymowy pozwalają regularnie kształcić tę umiejętność.
 • Komponenty cyfrowe są ogromną pomocą zarówno w nauczaniu tradycyjnym (w klasie), jak i mieszanym (łączącym nauczanie tradycyjne i online) oraz prowadzonym wyłącznie online.

Student’s Book + DigiBook (kod)

Podręcznik został zaprojektowany w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę uczniów oraz zaangażować ich w proces nauki języka. Nowe słownictwo i struktury są prezentowane i konsolidowane w sposób klarowny i skuteczny za pomocą żywych dialogów, piosenek, gier i ćwiczeń słuchowych. Podręcznik składa się z ośmiu modułów (po dziewięć lekcji każdy) budowanych wokół wciągających tematów, z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami, które zachęcają do myślenia i mówienia po angielsku. Książkę otwiera moduł wprowadzający (Starter), a kończą dodatkowe sekcje: Presentation Skills (z ćwiczeniami budującymi umiejętność przemawiania publicznie), Explore Vocabulary (z dodatkowymi ćwiczeniami na słownictwo) i Explore Grammar (z krótkimi objaśnieniami zagadnień gramatycznych i ćwiczeniami gramatycznymi).

 

Workbook + DigiBook (kod)

W pełni kolorowy zeszyt ćwiczeń zawiera ćwiczenia skorelowane z materiałem z każdego modułu podręcznika. Na końcu każdego modułu znajduje się dział Modular Assessment z ćwiczeniami, które umożliwią uczniowi samoocenę. Dodatkowo w zeszycie ćwiczeń znajdują się następujące sekcje: Study Skills – ze wskazówkami, które pomogą w nauce i rozwiązywaniu zadań różnego typu, Extra Speaking Activities – z ćwiczeniami w mówieniu do wykonania w parach, Project – z dodatkowymi zadaniami typu projekt.  

 

Teacher’s Book + DigiBook (kod)

Książka nauczyciela została opracowana w wersji interleaved, czyli ze stronami z książki ucznia. Zawiera dokładne scenariusze lekcji, odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, pomysły na dodatkowe ćwiczenia i gry oraz transkrypcję nagrań. Na końcu zamieszczono arkusze ewaluacyjne. Do książki nauczyciela dołączono kod do cyfrowej wersji podręcznika (DigiBook Student's Book). 

 

DigiBook

DigiBook zawiera pełny materiał z publikacji drukowanej oraz ścieżki dźwiękowe i filmy. Pozwala wykonywać ćwiczenia w sposób interaktywny i monitorować postępy w nauce. Jest dostępny na platformie www.expressdigibooks.com, a kod umożliwiający jego pobranie znajduje się w papierowej wersji publikacji. Kod jest ważny przez 15 miesięcy od momentu aktywacji. Seria i Explore posiada DigiBooki do podręczników i zeszytów ćwiczeń.

 

Plakaty

Zestaw obejmuje plakaty z tematycznie pogrupowanym słownictwem pochodzącym z podręcznika oraz plakaty do sekcji Explore Our World. Wszystkie plakaty są również dostępne w formie elektronicznej – jako element oprogramowania do tablicy interaktywnej.

 

Picture & Word Flashcards (pliki do pobrania)

Karty z ilustracjami i słówkami pomagają nauczycielowi wprowadzać nowe słownictwo. Można je także wykorzystać do przeprowadzenia ćwiczeń powtórzeniowych i gier typu memory.

 

Class Audio (pliki do pobrania)

Zestaw obejmuje wszystkie nagrania do ćwiczeń na rozumienie ze słuchu z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 

Interactive Whiteboard Software (kod)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, audio i wideo oraz odpowiedzi do wszystkich zadań. Oprogramowanie pozwala na sprawną, dynamiczną prezentacje materiału językowego i wykonywanie zadań w interaktywny sposób.

 

Teacher’s Resource Pack (pliki do pobrania)

Zbiór dodatkowych materiałów dla nauczyciela zawiera:

Reinforcement and Extension Activities (dodatkowe ćwiczenia do kopiowania skorelowane z poszczególnymi modułami)
Cross-curricular Activities (dodatkowe ćwiczenia do kopiowania z zakresu edukacji miedzyprzedmiotowej)
Sounds and Words (dodatkowe ćwiczenia z wymowy)
Module Tests (testy modułowe w dwóch wersjach - łatwiejszej i trudniejszej) oraz test semestralny (Mid-Test) i końcowy (Exit Test)
Formative Evaluation Worksheets (arkusze ewaluacyjne do kopiowania).

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook, może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs. 

 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club:

Dostęp do poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu. 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • Teacher's Book
 • Reinforcement and Extension Activities (dodatkowe ćwiczenia do kopiowania skorelowane z poszczególnymi modułami)
 • Cross-curricular Activities (dodatkowe ćwiczenia do kopiowania z zakresu edukacji miedzyprzedmiotowej)
 • Sounds and Words (dodatkowe ćwiczenia z wymowy)
 • Module Tests (testy modułowe w dwóch wersjach - łatwiejszej i trudniejszej) oraz test semestralny (Mid-Test) i końcowy (Exit Test)
 • Formative Evaluation Worksheets (arkusze ewaluacyjne do kopiowania).

 

Cechy serii

 • Globalne tematy są przedstawione w ekscytujący sposób i dzięki temu uczniowie chętnie poznają nowe zagadnienia, a ich wiedza o świecie rośnie.
 • Interdyscyplinarne treści i związane z nimi zadania sprawiają, że nauka języka przebiega w kontekście odzwierciedlającym realny świat.
 • Prace projektowe są motywującym sposobem na budowanie nie tylko umiejętności językowych, ale także umiejętności współpracy, przemawiania publicznie i wyszukiwania informacji.
 • Autentyczne teksty i filmy pozwalają uczniom doświadczać języka w użytecznych kontekstach, przyciągają ich uwagę i angażują emocjonalnie.
 • Animowane piosenki i dialogi „ożywiają” język angielski.
 • Zintegrowana z kursem nauka o wartościach promuje szacunek do każdego człowieka oraz innych kultur, a także wspiera edukację włączającą.
 • Funkcjonalne ćwiczenia w mówieniu pomagają uczniom skutecznie komunikować się w realistycznych sytuacjach.
 • Ćwiczenia z wymowy pozwalają regularnie kształcić tę umiejętność.
 • Komponenty cyfrowe są ogromną pomocą zarówno w nauczaniu tradycyjnym (w klasie), jak i mieszanym (łączącym nauczanie tradycyjne i online) oraz prowadzonym wyłącznie online.

Komponenty

Student’s Book + DigiBook (kod)

Podręcznik został zaprojektowany w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę uczniów oraz zaangażować ich w proces nauki języka. Nowe słownictwo i struktury są prezentowane i konsolidowane w sposób klarowny i skuteczny za pomocą żywych dialogów, piosenek, gier i ćwiczeń słuchowych. Podręcznik składa się z ośmiu modułów (po dziewięć lekcji każdy) budowanych wokół wciągających tematów, z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami, które zachęcają do myślenia i mówienia po angielsku. Książkę otwiera moduł wprowadzający (Starter), a kończą dodatkowe sekcje: Presentation Skills (z ćwiczeniami budującymi umiejętność przemawiania publicznie), Explore Vocabulary (z dodatkowymi ćwiczeniami na słownictwo) i Explore Grammar (z krótkimi objaśnieniami zagadnień gramatycznych i ćwiczeniami gramatycznymi).

 

Workbook + DigiBook (kod)

W pełni kolorowy zeszyt ćwiczeń zawiera ćwiczenia skorelowane z materiałem z każdego modułu podręcznika. Na końcu każdego modułu znajduje się dział Modular Assessment z ćwiczeniami, które umożliwią uczniowi samoocenę. Dodatkowo w zeszycie ćwiczeń znajdują się następujące sekcje: Study Skills – ze wskazówkami, które pomogą w nauce i rozwiązywaniu zadań różnego typu, Extra Speaking Activities – z ćwiczeniami w mówieniu do wykonania w parach, Project – z dodatkowymi zadaniami typu projekt.  

 

Teacher’s Book + DigiBook (kod)

Książka nauczyciela została opracowana w wersji interleaved, czyli ze stronami z książki ucznia. Zawiera dokładne scenariusze lekcji, odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, pomysły na dodatkowe ćwiczenia i gry oraz transkrypcję nagrań. Na końcu zamieszczono arkusze ewaluacyjne. Do książki nauczyciela dołączono kod do cyfrowej wersji podręcznika (DigiBook Student's Book). 

 

DigiBook

DigiBook zawiera pełny materiał z publikacji drukowanej oraz ścieżki dźwiękowe i filmy. Pozwala wykonywać ćwiczenia w sposób interaktywny i monitorować postępy w nauce. Jest dostępny na platformie www.expressdigibooks.com, a kod umożliwiający jego pobranie znajduje się w papierowej wersji publikacji. Kod jest ważny przez 15 miesięcy od momentu aktywacji. Seria i Explore posiada DigiBooki do podręczników i zeszytów ćwiczeń.

 

Plakaty

Zestaw obejmuje plakaty z tematycznie pogrupowanym słownictwem pochodzącym z podręcznika oraz plakaty do sekcji Explore Our World. Wszystkie plakaty są również dostępne w formie elektronicznej – jako element oprogramowania do tablicy interaktywnej.

 

Picture & Word Flashcards (pliki do pobrania)

Karty z ilustracjami i słówkami pomagają nauczycielowi wprowadzać nowe słownictwo. Można je także wykorzystać do przeprowadzenia ćwiczeń powtórzeniowych i gier typu memory.

 

Class Audio (pliki do pobrania)

Zestaw obejmuje wszystkie nagrania do ćwiczeń na rozumienie ze słuchu z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 

Interactive Whiteboard Software (kod)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, audio i wideo oraz odpowiedzi do wszystkich zadań. Oprogramowanie pozwala na sprawną, dynamiczną prezentacje materiału językowego i wykonywanie zadań w interaktywny sposób.

 

Teacher’s Resource Pack (pliki do pobrania)

Zbiór dodatkowych materiałów dla nauczyciela zawiera:

Reinforcement and Extension Activities (dodatkowe ćwiczenia do kopiowania skorelowane z poszczególnymi modułami)
Cross-curricular Activities (dodatkowe ćwiczenia do kopiowania z zakresu edukacji miedzyprzedmiotowej)
Sounds and Words (dodatkowe ćwiczenia z wymowy)
Module Tests (testy modułowe w dwóch wersjach - łatwiejszej i trudniejszej) oraz test semestralny (Mid-Test) i końcowy (Exit Test)
Formative Evaluation Worksheets (arkusze ewaluacyjne do kopiowania).

Dodatkowo dla nauczyciela

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook, może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs. 

 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club:

Dostęp do poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu. 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • Teacher's Book
 • Reinforcement and Extension Activities (dodatkowe ćwiczenia do kopiowania skorelowane z poszczególnymi modułami)
 • Cross-curricular Activities (dodatkowe ćwiczenia do kopiowania z zakresu edukacji miedzyprzedmiotowej)
 • Sounds and Words (dodatkowe ćwiczenia z wymowy)
 • Module Tests (testy modułowe w dwóch wersjach - łatwiejszej i trudniejszej) oraz test semestralny (Mid-Test) i końcowy (Exit Test)
 • Formative Evaluation Worksheets (arkusze ewaluacyjne do kopiowania).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności