Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoły prywatne

UPSTREAM A1
UPSTREAM A2
UPSTREAM B1
UPSTREAM B1PLUS
UPSTREAM B2
UPSTREAM B2PLUS
UPSTREAM C1
UPSTREAM C2

Upstream (młodzież i dorośli)

Autor: Virginia Evans, Jenny Dooley
CEF: Upstream Beginner - A1+
Upstream Elementary - A2
Upstream Pre-Intermediate - B1
Upstream Pre-Intermediate - B1+
Upstream Intermediate - B2
Upstream Upper Intermediate - B2+
Upstream Advanced - C1
Upstream Proficiency - C2

Kurs Upstream został opracowany dla uczących się na ośmiu poziomach: od poziomu beginner do poziomu proficiency. Zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów. Kurs doskonale przygotowuje także do międzynarodowych egzaminów, np. FCE, CAECPE.

Kurs Upstream został opracowany dla uczących się na ośmiu poziomach: od poziomu beginner do poziomu proficiency. Zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów. Seria Upstream w nowoczesny sposób łączy aktywną naukę języka z bogactwem tematów bliskich uczącym się oraz urozmaiconymi zadaniami. Kurs doskonale przygotowuje do egzaminów międzynarodowych (np. FCE, CAE i CPE).

Materiał zawarty w podręcznikach Upstream Beginner – Pre-Intermediate i B1+ oraz zeszytach ćwiczeń przeznaczony jest do realizacji w trakcie około 60–80 godzin lekcyjnych, natomiast w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń Upstream Intermediate – Proficiency – w trakcie około 100-120 godzin.

 

Najważniejsze sechy serii:

 • Różnorodność tekstów dotyczących zagadnień kulturowych (z naciskiem na wyjątkowość kultury kraju ucznia).
 • Wskazówki dotyczące umiejętności samodzielnego uczenia się (Study Skills).
 • Zadania służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości po każdym bloku tematycznym (Self-Assessment).
 • Działy Curricular Cuts poświęcone tematyce pojawiającej się w programie nauczania innych przedmiotów szkolnych (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+).
 • Ćwiczenie i aktywizacja słownictwa, w tym kolokacji, idiomów, czasowników złożonych oraz omówienie zagadnień z zakresu słowotwórstwa.
 • Bogaty wybór autentycznych tekstów oraz pobudzających zainteresowanie zadań z zakresu czytania i słuchania.
 • Rzetelne potraktowanie gramatyki: segmenty poświęcone gramatyce obejmują wszystkie ważne zagadnienia z tej dziedziny, a na końcu podręcznika znajduje się krótkie repetytorium (Grammar Reference Section).
 • Analiza wypracowań wraz z modelowymi tekstami i ćwiczeniami z zakresu wszystkich typów wypowiedzi pisemnych.
 • Różnorodność zadań i ćwiczeń z zakresu mówienia.
 • Segment Word Perfect na końcu podręcznika (Upstream Beginner i Elementary) pozwalający w przyjemny i zabawny sposób ćwiczyć poznane słownictwo.
 • Vademecum kulturowe Culture Clips (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+, Intermediate, Upper Intermediate).
 • Sekcje Literature Corner zawierające fragmenty znanych dzieł literatury anglojęzycznej (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate).
 • Piosenki, gry i zabawy językowe oraz ćwiczenia poświęcone wymowie.
 • Zestawy ćwiczeń do wykonania w parach (Pairwork Activities).
 • dodatkowe bloki lekcyjne Special Days (Upstream Beginner, Elementary, B1+).

Podręcznik (Student’s Book)

Każdy podręcznik zawiera dziesięć rozdziałów ujętych w pięć bloków tematycznych. Konstrukcja rozdziałów pozwala na wprowadzanie nowego materiału leksykalno-gramatycznego przy jednoczesnym powtarzaniu materiału uprzednio wprowadzonego, co w dużym stopniu ułatwia naukę, a także pozwala dostrzec ciągłe postępy. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń uczniowie rozwijają systematycznie wszystkie sprawności językowe. Elementy kulturowe i fragmenty literackie nie tylko poszerzają wiedzę o krajach anglojęzycznych, ale również pozwalają dostrzec wyjątkowość własnej kultury. Na końcu każdego podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyki (Grammar Reference), lista czasowników nieregularnych oraz bardzo przydatne suplementy.

 

Zeszyt ćwiczeń (Student’s Workbook)

Zawiera bogaty wybór zachęcających do nauki zadań i przydatnych ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki, użycia języka w komunikacji, czytania, słuchania oraz pisania. Każdy blok lekcyjny na poziomie Beginner oraz Elementary kończą segmenty: gramatyka (Grammar in Use), elementy kulturowe, literackie lub popularno-naukowe (Reader’s Corner) i krótka powtórka materiału (Progress Check). Ponadto w zeszycie ćwiczeń do poziomu Intermediate uczeń znajdzie przydatne repetytorium z gramatyki obejmujące przejrzyste objaśnienia zagadnień gramatycznych wprowadzonych w podręczniku oraz zestawy ćwiczeń umożliwiające systematyczne ćwiczenie całego materiału.

 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book - interleaved)

Do każdego podręcznika opracowana została książka nauczyciela. Na stronach umieszczonych pomiędzy stronami lekcji z podręcznika (na poziomie Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+ oraz Intermediate) lub w osobnych książkach (na poziomie Upper Intermediate, Advanced i Proficiency) znajdują się pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu zawartych w podręczniku.

 

Zeszyt ćwiczeń – wersja dla nauczyciela (Teacher’s Workbook)

Zawiera wszystkie zadania z zeszytu ucznia wraz z odpowiedziami. Dostępne na poziomach: od Beginner do Intermediate oraz na poziomie Proficiency. 

 

Class Audio CDs

Nagrania audio (mp3) można pobrać na stronie learningclub.egis.com.pl (otwarty dostęp). 

 

Companion

Companion to zeszyt zawierający definicje słówek i wyrażeń (z podręczników i zeszytów ćwiczeń) wraz z polskimi odpowiednikami, transkrypcją fonetyczną i przykładem użycia w zdaniu, a także dodatkowe ćwiczenia. Indeks umieszczony na końcu ułatwia naukę i powtarzanie słownictwa.
Sprzedaż jest prowadzona do wyczerpania zapasów. Tytuł dostępny także w plikach PDF na stronach www.vipclub.egis.com.pl oraz www.learningclub.egis.com.pl.  

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Unikatowe oprogramowanie do tablicy interaktywnej. Program zawiera setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie. Oprogramowanie jest dostępne do wszystkich części serii Upstream z wyjątkiem poziomu Upstream B2.

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl:

Rozkłady materiału →

Plany wynikowe →

 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do testów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.

 • Testy
 • Companion
 • Nagrania audio (mp3)

Materiały udostępnione na stronie learningclub.egis.com.pl

 • Nagrania audio (mp3)
 • Companion (pdf)

Cechy serii

Kurs Upstream został opracowany dla uczących się na ośmiu poziomach: od poziomu beginner do poziomu proficiency. Zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów. Seria Upstream w nowoczesny sposób łączy aktywną naukę języka z bogactwem tematów bliskich uczącym się oraz urozmaiconymi zadaniami. Kurs doskonale przygotowuje do egzaminów międzynarodowych (np. FCE, CAE i CPE).

Materiał zawarty w podręcznikach Upstream Beginner – Pre-Intermediate i B1+ oraz zeszytach ćwiczeń przeznaczony jest do realizacji w trakcie około 60–80 godzin lekcyjnych, natomiast w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń Upstream Intermediate – Proficiency – w trakcie około 100-120 godzin.

 

Najważniejsze sechy serii:

 • Różnorodność tekstów dotyczących zagadnień kulturowych (z naciskiem na wyjątkowość kultury kraju ucznia).
 • Wskazówki dotyczące umiejętności samodzielnego uczenia się (Study Skills).
 • Zadania służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości po każdym bloku tematycznym (Self-Assessment).
 • Działy Curricular Cuts poświęcone tematyce pojawiającej się w programie nauczania innych przedmiotów szkolnych (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+).
 • Ćwiczenie i aktywizacja słownictwa, w tym kolokacji, idiomów, czasowników złożonych oraz omówienie zagadnień z zakresu słowotwórstwa.
 • Bogaty wybór autentycznych tekstów oraz pobudzających zainteresowanie zadań z zakresu czytania i słuchania.
 • Rzetelne potraktowanie gramatyki: segmenty poświęcone gramatyce obejmują wszystkie ważne zagadnienia z tej dziedziny, a na końcu podręcznika znajduje się krótkie repetytorium (Grammar Reference Section).
 • Analiza wypracowań wraz z modelowymi tekstami i ćwiczeniami z zakresu wszystkich typów wypowiedzi pisemnych.
 • Różnorodność zadań i ćwiczeń z zakresu mówienia.
 • Segment Word Perfect na końcu podręcznika (Upstream Beginner i Elementary) pozwalający w przyjemny i zabawny sposób ćwiczyć poznane słownictwo.
 • Vademecum kulturowe Culture Clips (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+, Intermediate, Upper Intermediate).
 • Sekcje Literature Corner zawierające fragmenty znanych dzieł literatury anglojęzycznej (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate).
 • Piosenki, gry i zabawy językowe oraz ćwiczenia poświęcone wymowie.
 • Zestawy ćwiczeń do wykonania w parach (Pairwork Activities).
 • dodatkowe bloki lekcyjne Special Days (Upstream Beginner, Elementary, B1+).

Komponenty

Podręcznik (Student’s Book)

Każdy podręcznik zawiera dziesięć rozdziałów ujętych w pięć bloków tematycznych. Konstrukcja rozdziałów pozwala na wprowadzanie nowego materiału leksykalno-gramatycznego przy jednoczesnym powtarzaniu materiału uprzednio wprowadzonego, co w dużym stopniu ułatwia naukę, a także pozwala dostrzec ciągłe postępy. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń uczniowie rozwijają systematycznie wszystkie sprawności językowe. Elementy kulturowe i fragmenty literackie nie tylko poszerzają wiedzę o krajach anglojęzycznych, ale również pozwalają dostrzec wyjątkowość własnej kultury. Na końcu każdego podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyki (Grammar Reference), lista czasowników nieregularnych oraz bardzo przydatne suplementy.

 

Zeszyt ćwiczeń (Student’s Workbook)

Zawiera bogaty wybór zachęcających do nauki zadań i przydatnych ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki, użycia języka w komunikacji, czytania, słuchania oraz pisania. Każdy blok lekcyjny na poziomie Beginner oraz Elementary kończą segmenty: gramatyka (Grammar in Use), elementy kulturowe, literackie lub popularno-naukowe (Reader’s Corner) i krótka powtórka materiału (Progress Check). Ponadto w zeszycie ćwiczeń do poziomu Intermediate uczeń znajdzie przydatne repetytorium z gramatyki obejmujące przejrzyste objaśnienia zagadnień gramatycznych wprowadzonych w podręczniku oraz zestawy ćwiczeń umożliwiające systematyczne ćwiczenie całego materiału.

 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book - interleaved)

Do każdego podręcznika opracowana została książka nauczyciela. Na stronach umieszczonych pomiędzy stronami lekcji z podręcznika (na poziomie Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+ oraz Intermediate) lub w osobnych książkach (na poziomie Upper Intermediate, Advanced i Proficiency) znajdują się pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu zawartych w podręczniku.

 

Zeszyt ćwiczeń – wersja dla nauczyciela (Teacher’s Workbook)

Zawiera wszystkie zadania z zeszytu ucznia wraz z odpowiedziami. Dostępne na poziomach: od Beginner do Intermediate oraz na poziomie Proficiency. 

 

Class Audio CDs

Nagrania audio (mp3) można pobrać na stronie learningclub.egis.com.pl (otwarty dostęp). 

 

Companion

Companion to zeszyt zawierający definicje słówek i wyrażeń (z podręczników i zeszytów ćwiczeń) wraz z polskimi odpowiednikami, transkrypcją fonetyczną i przykładem użycia w zdaniu, a także dodatkowe ćwiczenia. Indeks umieszczony na końcu ułatwia naukę i powtarzanie słownictwa.
Sprzedaż jest prowadzona do wyczerpania zapasów. Tytuł dostępny także w plikach PDF na stronach www.vipclub.egis.com.pl oraz www.learningclub.egis.com.pl.  

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Unikatowe oprogramowanie do tablicy interaktywnej. Program zawiera setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie. Oprogramowanie jest dostępne do wszystkich części serii Upstream z wyjątkiem poziomu Upstream B2.

Dodatkowo dla nauczyciela

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl:

Rozkłady materiału →

Plany wynikowe →

 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do testów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.

 • Testy
 • Companion
 • Nagrania audio (mp3)

Dodatkowo dla ucznia

Materiały udostępnione na stronie learningclub.egis.com.pl

 • Nagrania audio (mp3)
 • Companion (pdf)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności