Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoły prywatne

4MINDS-A1-SS-COVER-600
4MINDS-A2-SS-COVER-600
4MINDS-A2PLUS-SS-COVER-PL-600
4MINDS-B1-SS-COVER-PL-600
COVER 4MINDS SS B1 PLUS-600 PL
COVER 4MINDS SS B2-600
COVER 4MINDS SS B2 PLUS 600 PL
COVER 4MINDS SS C1 C2-1 600

4Minds

Autorka: Jenny Dooley

 

Poziomy CEFR: A1–C1/C2

 

Numer dopuszczenia MEiN:

4Minds B1 – 1214/2/2024

 

W trakcie uzyskiwania numeru dopuszczenia MEiN:

4Minds A2+

 

Planowane wnioski o numer dopuszczenia: 

4Minds B1+, B2, B2+

 

4Minds to wielopoziomowy kurs do nauki języka angielskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – liceów i techników. Jego głównym celem jest przygotowanie młodzieży do płynnego komunikowania się w realnym świecie, poza klasą szkolną. Kurs sukcesywnie przygotowuje także do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oferując od poziomu A2+ liczne zadania egzaminacyjne, kumulatywne powtórki z wykorzystaniem zadań maturalnych i testy maturalne (do dyspozycji nauczyciela).

 

Learning for the Real World!

Jakie cele językowe realizuje kurs 4Minds?

Głównym celem kursu jest nauka płynnej komunikacji w zróżnicowanych kontekstach sytuacyjnych. Do osiągnięcia takiej płynności konieczne jest dobre opanowanie zagadnień leksykalnych i gramatycznych, dlatego kurs oferuje szeroki wybór materiałów służących do wszechstronnego rozwijania znajomości słownictwa i gramatyki. Kurs kładzie także nacisk na konieczność opanowania umiejętności przetwarzania językowego (mediacji językowej) w ramach jednego języka i między dwoma językami, z uwagi na jej duże znaczenie w codziennej komunikacji. Sprawności językowe – słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie – są zawsze kształcone w kontekście. Teksty nawiązują do aktualnych tematów, którymi żyje współczesna młodzież (na przykład z takich dziedzin jak rozrywka, technologia czy kwestie społeczne), a sytuacje komunikacyjne są bliskie pozaszkolnemu doświadczeniu uczniów, co pozwala nauczycielowi zbudować środowisko edukacyjne, w którym uczniowie mogą się łatwo odnaleźć. 

 

Jak kurs 4Minds przygotowuje do matury?

Kurs umożliwia prowadzenie systematycznych przygotowań do matury już od poziomu A2+ poprzez:

 • realizację podstawy programowej
 • bogaty wybór zadań maturalnych z wszystkich części egzaminu  
 • obszerne sekcje Matura in Mind z kumulatywnymi powtórkami materiału w formie zadań egzaminacyjnych (co dwa rozdziały) 
 • zbiory testów maturalnych dla nauczyciela (materiały do kopiowania).

 

Zadania maturalne znajdują się w każdym module podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń! Nawigację ułatwiają czytelne oznaczenia – ikona M oraz informacja o poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na dole strony podano, do jakich wymagań z podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych odnosi się zadanie maturalne.

 

Jakie cele pozajęzykowe realizuje kurs 4Minds?

Kurs oferuje znacznie więcej niż nauka języka! Przede wszystkim wspiera uczniów w odkrywaniu świata oraz własnego potencjału i zachęca ich do rozwijania tzw. umiejętności XXI wieku, m.in. kreatywności, umiejętności krytycznego myślenia i współpracy. Pomaga też opanować przydatną w życiu zawodowym (choć nie tylko) sztukę występowania publicznie. Daje wiele okazji do aktywnego rozwijania kompetencji cyfrowych. Stawia sobie również za cel sprowokowanie młodzych ludzi do refleksji nad wartościami, jakimi warto kierować się w życiu, oraz zachęca ich do dyskusji i formułowania własnych poglądów. Innymi słowy – kształci w taki sposób, by uczniowie potrafili, po opuszczeniu szkoły, sprostać różnym, życiowym wyzwaniom.

 

Czym jest STEAM? 

STEAM (skrót od słów: Science, Technology, Engineering, Arts i Maths) to nauka języka poprzez działanie. W ramach metody STEAM uczniowie prowadzą różnorodne eksperymenty naukowe, korzystają z technologii, wykonują projekty inżynieryjne, artystyczne i obliczenia matematyczne. Czy prowadzenie takich projektów na lekcji angielskiego jest trudne? Nie, ponieważ w zeszytach ćwiczeń do kursu 4Minds znajduje się specjalna sekcja z zadaniami STEAM, a nauczyciel może wykorzystać gotowe scenariusze lekcji. Ogromną zaletą tej metody jest budowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów poprzez konieczność porozumiewania się w autentycznych sytuacjach, a także rozwijanie kreatywności i samodzielności, co pozwala młodym ludziom lepiej przygotować się do funkcjonowania w wymagającym środowisku zawodowym XXI wieku.

 

Klasa odwrócona czy tradycyjna?

Klasa odwrócona (Flipped Classroom) to model nauczania, w którym uczniowie oglądają zintegrowane z kursem filmy w domu, jako wprowadzenie do lekcji. Następnie, na lekcji, czas jest przeznaczony na aktywności praktyczne, dyskusje i ćwiczenia, aby umożliwić uczniom zastosowanie tego, czego się nauczyli w domu. Technika odwróconej klasy pozwala nauczycielowi poświęcić więcej czasu na indywidualną pomoc uczniom, pracę w grupach lub realizację projektów. Kurs 4Minds daje nauczycielowi wybór, czy pracować techniką odwróconej klasy, czy w sposób tradycyjny. W pierwszym przypadku wszystkie filmy – w tym filmy dotyczące gramatyki i pisania – uczeń ogląda w domu, przed lekcją. Jeśli nauczyciel preferuje tradycyjne podejście, filmy mogą być zaprezentowane na zajęciach. Uczniowie mogą następnie ponowie obejrzeć je w domu, aby lepiej zrozumieć materiał językowy lub by go sobie powtórzyć.

 

Jakie wsparcie cyfrowe otrzymuje uczeń i nauczyciel? 

Kurs 4Minds to kombinacja komponentów tradycyjnych i cyfrowych. Kurs, dla ucznia i nauczyciela, oferuje cyfrowe narzędzia o wysokim stopniu interaktywności, dostępne na platformie cyfrowej expressdigibooks.com.

Nauczyciel ma do dyspozycji Digital Interactive Whiteboard Sofware – oprogramowanie do tablic interaktywnych, które zawiera pełny materiał z podręcznika, zeszytu ćwiczeń wraz z kompendium gramatycznym, dodatkowe gry gramatyczne i leksykalne, odpowiedzi do zadań, nagrania audio i ogromny wybór filmów, m.in. filmów dokumentalnych, filmów objaśniających gramatykę i pokazujących jak tworzyć wypowiedzi pisemne. 

Uczeń może korzystać z dwóch aplikacji DigiBooks, które zawierają cały materiał odpowiednio z podręcznika i zeszytu ćwiczeń (wraz z kompendium gramatycznym) oraz nagrania audio i filmy. Aplikacje pomagają uczniowi monitorować swoje postępy w nauce, gdyż wyniki podejmowanych działań są rejestrowane i dostępne dla ucznia w każdym momencie. Zadania są interaktywne, więc uczeń od razu otrzymuje informację o poprawnych i błędnych odpowiedziach. Każde zadanie może wykonać wielokrotnie, aż do osiągnięcia pełnej poprawności.

 

Z jakich poziomów składa się kurs 4Minds?

W skład serii wchodzą następujące poziomy: A1 – edycja międzynarodowa (już w sprzedaży), A2 – edycja międzynarodowa (już w sprzedaży), A2+ – edycja polska (w sprzedaży na rok szkolny 2024/2025), B1 – edycja polska (już w sprzedaży), B1+ – edycja polska (w sprzedaży na rok szkolny 2024/2025), B2 – edycja polska (zapowiedź wydawnicza), B2+ – edycja polska (zapowiedź wydawnicza), C1/C2 – edycja międzynarodowa (zapowiedź wydawnicza).

 

Dlaczego warto wybrać kurs 4Minds? Krótkie podsumowanie:

 • współczesne, interesujące młodzież tematy
 • dyskusje o tym, co jest w życiu istotne (Values)
 • realistyczne sytuacje komunikacyjne
 • budowanie coraz wyższego stopnia biegłości i poprawności językowej 
 • duży wybór zróżnicowanych zadań zapewniających zintegrowany rozwój wszystkich sprawności językowych
 • systematyczne, kompleksowe przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym (od poziomu A2+)
 • zadania kształcące umiejętność przetwarzania językowego (Mediation)
 • rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i kompetencji cyfrowych (Life Skills)
 • samodzielna nauka języka w oparciu o materiały filmowe (m.in. Grammar Videos, Writing Videos)
 • budowanie umiejętności tworzenia prezentacji i występowanie publicznie (Presentation Skills)
 • poznawanie kultury innych krajów (Culture)
 • sekcje międzyprzedmiotowe służące jednoczesnemu przekazywaniu wiadomości z innych dziedzin i nauce języka (CLIL)
 • holistyczna nauka poprzez doświadczenie (STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, Maths). 

Student's Book + DigiBook

Podręcznik (Student’s Book) składa się z 10 modułów – na 10 miesięcy nauki w roku szkolnym. W skład każdego modułu wchodzi 9 lekcji. Na końcu podręcznika umieszczono działy powtórzeniowe (Review & Competences), kompendium gramatyczne (od poziomu B1), dział CLIL, a od poziomu A2+ – sekcje Matura in Mind z kumulatywnymi powtórkami do matury co dwa moduły. Każdy moduł składa się z następujących działów: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Listening, Speaking, Writing oraz sekcji Life Skills lub Public Speaking Skills. Naukę ułatwiają komponenty cyfrowe oferujące duży wybór filmów: dokumentalnych – wprowadzających temat i rozwijających zagadnienia z tekstów (theme/text-based videos), gramatycznych – objaśniających omawiane zagadnienia na przykładach (grammar videos) i pokazujących jak tworzyć wypowiedzi pisemne (writing videos). W każdym module (od poziomu A2+) znajdują się czytelnie oznaczone zadania maturalne (M) z informacją o poziomie – podstawowym lub rozszerzonym. Objaśnienia gramatyczne od poziomu A2+ opracowano w języku polskim. Kompendium gramatyczne z objaśnieniami opracowanymi w języku polskim i licznymi przykładami można znaleźć na końcu podręcznika od poziomu B1. Odnośniki do odpowiednich zagadnień z kompendium znajdują się w poszczególnych modułach podręcznika w sekcjach Grammar in Use. Na końcu podręcznika zamieszczono słowniczek z wymową i polskimi odpowiednikami.

 

Workbook & Grammar Book (Student's) + DigiBook (Student's)

Zeszyt ćwiczeń z kompendium gramatycznym w wersji dla ucznia został wydany w kolorowej wersji i zawiera trzy działy. Pierwszy dział – Workbook – obejmuje zadania skorelowane z poszczególnymi modułami podręcznika. Zadania pozwalają dodatkowo przećwiczyć i utrwalić zagadnienia z sekcji Reading, Vocabulary, Grammar, Listening, Everyday English i Writing. Od poziomu A2+ co dwa rozdziały umieszczono sekcję Revision i Matura in Mind. Drugi dział – Grammar Book – zawiera objaśnienia zagadnień gramatycznych (od poziomu A2+ objaśnienia opracowano w języku polskim) w kolejności, w jakiej pojawiają się w podręczniku. Zawiera także dodatkowe ćwiczenia gramatyczne. Objaśnienia znajdują się w przejrzystych tabelach, a przy każdym ćwiczeniu gwiazdkami oznaczono stopień trudności. Trzeci dział zawiera zadania STEAM. STEAM to interdyscyplinarne podejście edukacyjne, które łączy naukę języków z nauką przyrodniczą (Science), technologią (Technology), inżynierią (Engineering), sztuką (Arts) i matematyką (Mathematics). Pozwala uczniom na praktyczne zanurzenie się w języku poprzez projekty, doświadczenia, dyskusje itp. Daje im też okazję do komunikowania się w rzeczywistych, a nie inscenizowanych sytuacjach.

 

Workbook & Grammar Book (Teacher's) + DigiBook (Student's)

Zeszyt ćwiczeń z kompendium gramatycznym w wersji dla nauczyciela jest tożsamy z analogiczną publikacją w wersji dla ucznia, z tym że nadrukowano w nim odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz dodatkowo zamieszczono przykładowe odpowiedzi do zadań otwartych, zapis nagrań i scenariusze zajęć STEAM.  

 

Student's Book DigiBook i Workbook & Grammar Book DigiBook 

Kurs oferuje dwie aplikacje dla ucznia dostępne na platformie cyfrowej expressdigibooks.com na podstawie kodu aktywacyjnego.:

 • cyfrową wersję podręcznika (Student's Book DigiBook)
 • cyfrową wersję zeszytu ćwiczeń z kompendium gramatycznym (Workbook & Grammar Book DigiBook). 

Aplikacje Digibooks zawierają cały materiał odpowiednio z podręcznika i zeszytu ćwiczeń (wraz z kompendium gramatycznym) oraz nagrania audio, prezentacje nowych słów, filmy związane z tematem modułu lub tekstów w module, filmy gramatyczne oraz filmy dotyczące głównych form wypowiedzi pisemnych. Aplikacje pomagają uczniowi monitorować swoje postępy w nauce, gdyż wyniki podejmowanych działań są rejestrowane i dostępne dla ucznia w każdym momencie. Zadania są interaktywne, więc uczeń od razu otrzymuje informację zwrotną o poprawnych i błędnych odpowiedziach (w przypadku zadań zamkniętych). Każde zadanie może wykonać wielokrotnie, aż do osiągnięcia pełnej poprawności.

 

Kod aktywacyjny DigiBook jest ważny przez 15 miesięcy od momentu aktywacji.

Kod aktywacyjny DigiBook jest dostępny z publikacją papierową lub jako samodzielny produkt.

 

Teacher's Book

Książka nauczyciela (Teacher's Book) została opracowana w wersji interleaved, czyli obok strony z książki ucznia (z nadrukowanymi odpowiedziami do zadań zamkniętych) znajduje się scenariusz lekcji. Jest to wygodne dla nauczyciela i świetnie sprawdza się na lekcji. Scenariusze są bardzo szczegółowe i pokazują krok po kroku, jak przeprowadzić zajęcia. Oprócz scenariuszy lekcji prowadzonych w tradycyjny sposób, publikacja zawiera też scenariusze zajęć prowadzonych techniką odwróconej klasy. Na końcu znajduje się sekcja z przykładowymi odpowiedziami do zadań otwartych – ustnych i pisemnych, zapis nagrań i karty ewaluacyjne (do kopiowania).

 

Digital Interactive Whiteboard Software (DIWB) – oprogramowanie do tablic interaktywnych

Oprogramowanie do tablic interaktywnych jest komponentem dla nauczyciela dostępnym na platformie cyfrowej expressdigibooks.com na podstawie kodu aktywacyjnego. Oprogramowanie zawiera m.in.:

 • wszystkie materiały znajdujące się w podręczniku (Student’s Book) i zeszycie ćwiczeń wraz z kompendium gramatycznym (Workbook & Grammar Book); treści w poszczególnych modułach podręcznia są automatycznie powiązane z odpowiadającymi im treściami z zeszytu ćwiczeń i komendium gramatycznego oraz słówkami z interaktywnego słownika  
 • odpowiedzi do zadań
 • dodatkowe gry rozwijające znajomość gramatyki i słownictwa (Grammar Board Games i Vocabulary Board Games)
 • nagrania audio
 • duży wybór filmów, w tym filmów nawiązujących do tematu danego modułu lub tekstów w module, objaśniających struktury gramatyczne (Grammar Videos), wprowadzających nowe słownictwo, pokazujących jak tworzyć wypowiedzi pisemne (Writing Videos).

Nauczyciel może korzystać także z innych funkcjonalności platformy – może zadawać zadania, a system sprawdza je automatycznie. Nauczyciel ma dostęp do różnych statystyk monitorujących wyniki pracy uczniów. Może też korzystać z funkcjonalności o nazwie Gamification (grywalizacja), wykorzystując mechanizmy znane z gier, aby zachęcić uczniów do rywalizacji, uatrakcyjnić zajęcia i zwiększyć motywację. 

 

Kod aktywacyjny Digital IWB jest ważny przez 15 miesięcy od momentu aktywacji, a termin ważności może zostać bezpłatnie przedłużony.

 

Audio Files (mp3)

Nagrania audio są wbudowane w cyfrowe komponenty kursu (Digital Interactive Whiteboard Software oraz DigiBooki), ale można je również pobrać jako pliki lub foldery w portalu dla ucznia – learningclub.egis.com.pl i nauczyciela – vipclub.egis.com.pl (otwarty dostęp). Nagrania obejmują dialogi i monologi, teksty z sekcji Reading, zadania z sekcji Listening i zadania dotyczące wymowy.

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do materiałów służących sprawdzaniu wiedzy ucznia wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i spełnienia wymogów regulaminu. 

 • nagrania audio (otwarty dostęp) 
 • Teacher's Books
 • Unit Tests: testy po każdym rozdziale w wersji A, B i C (wersja A i B przeznaczona dla dwóch grup uczniów; wersja C dla uczniów nieobecnych na teście lub zainteresowanych poprawą)
 • Matura in Mind Cumulative Tests: 5 kumulatywnych testów w wersji A i B sprawdzających stopień opanowania materiału za pomocą zadań egzaminacyjnych
 • Mid & End Tests: Mid Test – Units 1-5; End Test – Units 6-10
 • Extra Resources: dodatkowe zadania i materiały np. dla uczniów pracujących szybciej (fast finishers)  

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl (otwarty dostęp): 

Program nauczania»

Rozkłady materiału (od poziomu A2+) – w przygotowaniu
Kryteria oceniania (od poziomu A2+) – w przygotowaniu
Plany wynikowe (od poziomu A2+) – w przygotowaniu

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBooks, może założyć na platformie klasę i korzystać z wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i monitorowanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o nazwie Gamification (grywalizacja), dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne "misje" (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Nagrodą są tzw. ELECs. Więcej o DigiBookach →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet → w przygotowaniu

Nagrania audio (mp3)

Nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń (otwarty dostęp): learningclub.egis.com.pl → 

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet – w przygotowaniu.

Informacje o kursie

Jakie cele językowe realizuje kurs 4Minds?

Głównym celem kursu jest nauka płynnej komunikacji w zróżnicowanych kontekstach sytuacyjnych. Do osiągnięcia takiej płynności konieczne jest dobre opanowanie zagadnień leksykalnych i gramatycznych, dlatego kurs oferuje szeroki wybór materiałów służących do wszechstronnego rozwijania znajomości słownictwa i gramatyki. Kurs kładzie także nacisk na konieczność opanowania umiejętności przetwarzania językowego (mediacji językowej) w ramach jednego języka i między dwoma językami, z uwagi na jej duże znaczenie w codziennej komunikacji. Sprawności językowe – słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie – są zawsze kształcone w kontekście. Teksty nawiązują do aktualnych tematów, którymi żyje współczesna młodzież (na przykład z takich dziedzin jak rozrywka, technologia czy kwestie społeczne), a sytuacje komunikacyjne są bliskie pozaszkolnemu doświadczeniu uczniów, co pozwala nauczycielowi zbudować środowisko edukacyjne, w którym uczniowie mogą się łatwo odnaleźć. 

 

Jak kurs 4Minds przygotowuje do matury?

Kurs umożliwia prowadzenie systematycznych przygotowań do matury już od poziomu A2+ poprzez:

 • realizację podstawy programowej
 • bogaty wybór zadań maturalnych z wszystkich części egzaminu  
 • obszerne sekcje Matura in Mind z kumulatywnymi powtórkami materiału w formie zadań egzaminacyjnych (co dwa rozdziały) 
 • zbiory testów maturalnych dla nauczyciela (materiały do kopiowania).

 

Zadania maturalne znajdują się w każdym module podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń! Nawigację ułatwiają czytelne oznaczenia – ikona M oraz informacja o poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na dole strony podano, do jakich wymagań z podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych odnosi się zadanie maturalne.

 

Jakie cele pozajęzykowe realizuje kurs 4Minds?

Kurs oferuje znacznie więcej niż nauka języka! Przede wszystkim wspiera uczniów w odkrywaniu świata oraz własnego potencjału i zachęca ich do rozwijania tzw. umiejętności XXI wieku, m.in. kreatywności, umiejętności krytycznego myślenia i współpracy. Pomaga też opanować przydatną w życiu zawodowym (choć nie tylko) sztukę występowania publicznie. Daje wiele okazji do aktywnego rozwijania kompetencji cyfrowych. Stawia sobie również za cel sprowokowanie młodzych ludzi do refleksji nad wartościami, jakimi warto kierować się w życiu, oraz zachęca ich do dyskusji i formułowania własnych poglądów. Innymi słowy – kształci w taki sposób, by uczniowie potrafili, po opuszczeniu szkoły, sprostać różnym, życiowym wyzwaniom.

 

Czym jest STEAM? 

STEAM (skrót od słów: Science, Technology, Engineering, Arts i Maths) to nauka języka poprzez działanie. W ramach metody STEAM uczniowie prowadzą różnorodne eksperymenty naukowe, korzystają z technologii, wykonują projekty inżynieryjne, artystyczne i obliczenia matematyczne. Czy prowadzenie takich projektów na lekcji angielskiego jest trudne? Nie, ponieważ w zeszytach ćwiczeń do kursu 4Minds znajduje się specjalna sekcja z zadaniami STEAM, a nauczyciel może wykorzystać gotowe scenariusze lekcji. Ogromną zaletą tej metody jest budowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów poprzez konieczność porozumiewania się w autentycznych sytuacjach, a także rozwijanie kreatywności i samodzielności, co pozwala młodym ludziom lepiej przygotować się do funkcjonowania w wymagającym środowisku zawodowym XXI wieku.

 

Klasa odwrócona czy tradycyjna?

Klasa odwrócona (Flipped Classroom) to model nauczania, w którym uczniowie oglądają zintegrowane z kursem filmy w domu, jako wprowadzenie do lekcji. Następnie, na lekcji, czas jest przeznaczony na aktywności praktyczne, dyskusje i ćwiczenia, aby umożliwić uczniom zastosowanie tego, czego się nauczyli w domu. Technika odwróconej klasy pozwala nauczycielowi poświęcić więcej czasu na indywidualną pomoc uczniom, pracę w grupach lub realizację projektów. Kurs 4Minds daje nauczycielowi wybór, czy pracować techniką odwróconej klasy, czy w sposób tradycyjny. W pierwszym przypadku wszystkie filmy – w tym filmy dotyczące gramatyki i pisania – uczeń ogląda w domu, przed lekcją. Jeśli nauczyciel preferuje tradycyjne podejście, filmy mogą być zaprezentowane na zajęciach. Uczniowie mogą następnie ponowie obejrzeć je w domu, aby lepiej zrozumieć materiał językowy lub by go sobie powtórzyć.

 

Jakie wsparcie cyfrowe otrzymuje uczeń i nauczyciel? 

Kurs 4Minds to kombinacja komponentów tradycyjnych i cyfrowych. Kurs, dla ucznia i nauczyciela, oferuje cyfrowe narzędzia o wysokim stopniu interaktywności, dostępne na platformie cyfrowej expressdigibooks.com.

Nauczyciel ma do dyspozycji Digital Interactive Whiteboard Sofware – oprogramowanie do tablic interaktywnych, które zawiera pełny materiał z podręcznika, zeszytu ćwiczeń wraz z kompendium gramatycznym, dodatkowe gry gramatyczne i leksykalne, odpowiedzi do zadań, nagrania audio i ogromny wybór filmów, m.in. filmów dokumentalnych, filmów objaśniających gramatykę i pokazujących jak tworzyć wypowiedzi pisemne. 

Uczeń może korzystać z dwóch aplikacji DigiBooks, które zawierają cały materiał odpowiednio z podręcznika i zeszytu ćwiczeń (wraz z kompendium gramatycznym) oraz nagrania audio i filmy. Aplikacje pomagają uczniowi monitorować swoje postępy w nauce, gdyż wyniki podejmowanych działań są rejestrowane i dostępne dla ucznia w każdym momencie. Zadania są interaktywne, więc uczeń od razu otrzymuje informację o poprawnych i błędnych odpowiedziach. Każde zadanie może wykonać wielokrotnie, aż do osiągnięcia pełnej poprawności.

 

Z jakich poziomów składa się kurs 4Minds?

W skład serii wchodzą następujące poziomy: A1 – edycja międzynarodowa (już w sprzedaży), A2 – edycja międzynarodowa (już w sprzedaży), A2+ – edycja polska (w sprzedaży na rok szkolny 2024/2025), B1 – edycja polska (już w sprzedaży), B1+ – edycja polska (w sprzedaży na rok szkolny 2024/2025), B2 – edycja polska (zapowiedź wydawnicza), B2+ – edycja polska (zapowiedź wydawnicza), C1/C2 – edycja międzynarodowa (zapowiedź wydawnicza).

 

Dlaczego warto wybrać kurs 4Minds? Krótkie podsumowanie:

 • współczesne, interesujące młodzież tematy
 • dyskusje o tym, co jest w życiu istotne (Values)
 • realistyczne sytuacje komunikacyjne
 • budowanie coraz wyższego stopnia biegłości i poprawności językowej 
 • duży wybór zróżnicowanych zadań zapewniających zintegrowany rozwój wszystkich sprawności językowych
 • systematyczne, kompleksowe przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym (od poziomu A2+)
 • zadania kształcące umiejętność przetwarzania językowego (Mediation)
 • rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i kompetencji cyfrowych (Life Skills)
 • samodzielna nauka języka w oparciu o materiały filmowe (m.in. Grammar Videos, Writing Videos)
 • budowanie umiejętności tworzenia prezentacji i występowanie publicznie (Presentation Skills)
 • poznawanie kultury innych krajów (Culture)
 • sekcje międzyprzedmiotowe służące jednoczesnemu przekazywaniu wiadomości z innych dziedzin i nauce języka (CLIL)
 • holistyczna nauka poprzez doświadczenie (STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, Maths). 

Komponenty kursu

Student's Book + DigiBook

Podręcznik (Student’s Book) składa się z 10 modułów – na 10 miesięcy nauki w roku szkolnym. W skład każdego modułu wchodzi 9 lekcji. Na końcu podręcznika umieszczono działy powtórzeniowe (Review & Competences), kompendium gramatyczne (od poziomu B1), dział CLIL, a od poziomu A2+ – sekcje Matura in Mind z kumulatywnymi powtórkami do matury co dwa moduły. Każdy moduł składa się z następujących działów: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Listening, Speaking, Writing oraz sekcji Life Skills lub Public Speaking Skills. Naukę ułatwiają komponenty cyfrowe oferujące duży wybór filmów: dokumentalnych – wprowadzających temat i rozwijających zagadnienia z tekstów (theme/text-based videos), gramatycznych – objaśniających omawiane zagadnienia na przykładach (grammar videos) i pokazujących jak tworzyć wypowiedzi pisemne (writing videos). W każdym module (od poziomu A2+) znajdują się czytelnie oznaczone zadania maturalne (M) z informacją o poziomie – podstawowym lub rozszerzonym. Objaśnienia gramatyczne od poziomu A2+ opracowano w języku polskim. Kompendium gramatyczne z objaśnieniami opracowanymi w języku polskim i licznymi przykładami można znaleźć na końcu podręcznika od poziomu B1. Odnośniki do odpowiednich zagadnień z kompendium znajdują się w poszczególnych modułach podręcznika w sekcjach Grammar in Use. Na końcu podręcznika zamieszczono słowniczek z wymową i polskimi odpowiednikami.

 

Workbook & Grammar Book (Student's) + DigiBook (Student's)

Zeszyt ćwiczeń z kompendium gramatycznym w wersji dla ucznia został wydany w kolorowej wersji i zawiera trzy działy. Pierwszy dział – Workbook – obejmuje zadania skorelowane z poszczególnymi modułami podręcznika. Zadania pozwalają dodatkowo przećwiczyć i utrwalić zagadnienia z sekcji Reading, Vocabulary, Grammar, Listening, Everyday English i Writing. Od poziomu A2+ co dwa rozdziały umieszczono sekcję Revision i Matura in Mind. Drugi dział – Grammar Book – zawiera objaśnienia zagadnień gramatycznych (od poziomu A2+ objaśnienia opracowano w języku polskim) w kolejności, w jakiej pojawiają się w podręczniku. Zawiera także dodatkowe ćwiczenia gramatyczne. Objaśnienia znajdują się w przejrzystych tabelach, a przy każdym ćwiczeniu gwiazdkami oznaczono stopień trudności. Trzeci dział zawiera zadania STEAM. STEAM to interdyscyplinarne podejście edukacyjne, które łączy naukę języków z nauką przyrodniczą (Science), technologią (Technology), inżynierią (Engineering), sztuką (Arts) i matematyką (Mathematics). Pozwala uczniom na praktyczne zanurzenie się w języku poprzez projekty, doświadczenia, dyskusje itp. Daje im też okazję do komunikowania się w rzeczywistych, a nie inscenizowanych sytuacjach.

 

Workbook & Grammar Book (Teacher's) + DigiBook (Student's)

Zeszyt ćwiczeń z kompendium gramatycznym w wersji dla nauczyciela jest tożsamy z analogiczną publikacją w wersji dla ucznia, z tym że nadrukowano w nim odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz dodatkowo zamieszczono przykładowe odpowiedzi do zadań otwartych, zapis nagrań i scenariusze zajęć STEAM.  

 

Student's Book DigiBook i Workbook & Grammar Book DigiBook 

Kurs oferuje dwie aplikacje dla ucznia dostępne na platformie cyfrowej expressdigibooks.com na podstawie kodu aktywacyjnego.:

 • cyfrową wersję podręcznika (Student's Book DigiBook)
 • cyfrową wersję zeszytu ćwiczeń z kompendium gramatycznym (Workbook & Grammar Book DigiBook). 

Aplikacje Digibooks zawierają cały materiał odpowiednio z podręcznika i zeszytu ćwiczeń (wraz z kompendium gramatycznym) oraz nagrania audio, prezentacje nowych słów, filmy związane z tematem modułu lub tekstów w module, filmy gramatyczne oraz filmy dotyczące głównych form wypowiedzi pisemnych. Aplikacje pomagają uczniowi monitorować swoje postępy w nauce, gdyż wyniki podejmowanych działań są rejestrowane i dostępne dla ucznia w każdym momencie. Zadania są interaktywne, więc uczeń od razu otrzymuje informację zwrotną o poprawnych i błędnych odpowiedziach (w przypadku zadań zamkniętych). Każde zadanie może wykonać wielokrotnie, aż do osiągnięcia pełnej poprawności.

 

Kod aktywacyjny DigiBook jest ważny przez 15 miesięcy od momentu aktywacji.

Kod aktywacyjny DigiBook jest dostępny z publikacją papierową lub jako samodzielny produkt.

 

Teacher's Book

Książka nauczyciela (Teacher's Book) została opracowana w wersji interleaved, czyli obok strony z książki ucznia (z nadrukowanymi odpowiedziami do zadań zamkniętych) znajduje się scenariusz lekcji. Jest to wygodne dla nauczyciela i świetnie sprawdza się na lekcji. Scenariusze są bardzo szczegółowe i pokazują krok po kroku, jak przeprowadzić zajęcia. Oprócz scenariuszy lekcji prowadzonych w tradycyjny sposób, publikacja zawiera też scenariusze zajęć prowadzonych techniką odwróconej klasy. Na końcu znajduje się sekcja z przykładowymi odpowiedziami do zadań otwartych – ustnych i pisemnych, zapis nagrań i karty ewaluacyjne (do kopiowania).

 

Digital Interactive Whiteboard Software (DIWB) – oprogramowanie do tablic interaktywnych

Oprogramowanie do tablic interaktywnych jest komponentem dla nauczyciela dostępnym na platformie cyfrowej expressdigibooks.com na podstawie kodu aktywacyjnego. Oprogramowanie zawiera m.in.:

 • wszystkie materiały znajdujące się w podręczniku (Student’s Book) i zeszycie ćwiczeń wraz z kompendium gramatycznym (Workbook & Grammar Book); treści w poszczególnych modułach podręcznia są automatycznie powiązane z odpowiadającymi im treściami z zeszytu ćwiczeń i komendium gramatycznego oraz słówkami z interaktywnego słownika  
 • odpowiedzi do zadań
 • dodatkowe gry rozwijające znajomość gramatyki i słownictwa (Grammar Board Games i Vocabulary Board Games)
 • nagrania audio
 • duży wybór filmów, w tym filmów nawiązujących do tematu danego modułu lub tekstów w module, objaśniających struktury gramatyczne (Grammar Videos), wprowadzających nowe słownictwo, pokazujących jak tworzyć wypowiedzi pisemne (Writing Videos).

Nauczyciel może korzystać także z innych funkcjonalności platformy – może zadawać zadania, a system sprawdza je automatycznie. Nauczyciel ma dostęp do różnych statystyk monitorujących wyniki pracy uczniów. Może też korzystać z funkcjonalności o nazwie Gamification (grywalizacja), wykorzystując mechanizmy znane z gier, aby zachęcić uczniów do rywalizacji, uatrakcyjnić zajęcia i zwiększyć motywację. 

 

Kod aktywacyjny Digital IWB jest ważny przez 15 miesięcy od momentu aktywacji, a termin ważności może zostać bezpłatnie przedłużony.

 

Audio Files (mp3)

Nagrania audio są wbudowane w cyfrowe komponenty kursu (Digital Interactive Whiteboard Software oraz DigiBooki), ale można je również pobrać jako pliki lub foldery w portalu dla ucznia – learningclub.egis.com.pl i nauczyciela – vipclub.egis.com.pl (otwarty dostęp). Nagrania obejmują dialogi i monologi, teksty z sekcji Reading, zadania z sekcji Listening i zadania dotyczące wymowy.

Dodatkowo dla nauczyciela

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do materiałów służących sprawdzaniu wiedzy ucznia wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i spełnienia wymogów regulaminu. 

 • nagrania audio (otwarty dostęp) 
 • Teacher's Books
 • Unit Tests: testy po każdym rozdziale w wersji A, B i C (wersja A i B przeznaczona dla dwóch grup uczniów; wersja C dla uczniów nieobecnych na teście lub zainteresowanych poprawą)
 • Matura in Mind Cumulative Tests: 5 kumulatywnych testów w wersji A i B sprawdzających stopień opanowania materiału za pomocą zadań egzaminacyjnych
 • Mid & End Tests: Mid Test – Units 1-5; End Test – Units 6-10
 • Extra Resources: dodatkowe zadania i materiały np. dla uczniów pracujących szybciej (fast finishers)  

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl (otwarty dostęp): 

Program nauczania»

Rozkłady materiału (od poziomu A2+) – w przygotowaniu
Kryteria oceniania (od poziomu A2+) – w przygotowaniu
Plany wynikowe (od poziomu A2+) – w przygotowaniu

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBooks, może założyć na platformie klasę i korzystać z wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i monitorowanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o nazwie Gamification (grywalizacja), dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne "misje" (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Nagrodą są tzw. ELECs. Więcej o DigiBookach →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet → w przygotowaniu

Dodatkowo dla ucznia

Nagrania audio (mp3)

Nagrania do podręcznika i zeszytu ćwiczeń (otwarty dostęp): learningclub.egis.com.pl → 

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet – w przygotowaniu.


 

Zainteresował Cię kurs 4Minds? Poznaj go lepiej! Przejdź do sekcji z przykładowymi materiałami dla nauczycieli →

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji! Skontaktuj się z reprezentantem regionalnym →

 


 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności