Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoły prywatne

RIGHT ON 1
RIGHT ON 2
RIGHT ON 3 SS
RIGHT ON 4

Right On! (dzieci/młodzież)

Autor: Jenny Dooley
CEF:
Right On! 1 – A1
Right On! 2 – A2
Right On! 3 – A2+
Right On! 4 – B1/B1+

Right On! to czteropoziomowa seria podręczników do nauki języka angielskiego dla uczniów od IV klasy szkoły podstawowej. Celem kursu jest zbudowanie solidnych podstaw w zakresie leksyki i gramatyki oraz praktyczne kształcenie umiejętności komunikacyjnych. Osiągnięciu tego celu służą aktywizujące metody nauczania, inspirujące tematy poszerzające wiedzę o świecie i szeroki wybór różnorodnych zadań. Naukę wspomagają interaktywne komponenty: podręczniki i zeszyty ćwiczeń w cyfrowej wersji oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych.

 • Uporządkowana struktura podręcznika – tematyczne moduły podzielone na unity – sprzyja systematycznej pracy.
 • Spiralny model nauczania pozwala płynnie rozwijać umiejętności językowe na coraz wyższym poziomie.
 • Ciekawe teksty odpowiadają zainteresowaniom uczniów, co motywuje ich do nauki.
 • Ramki z nowym słownictwem, strukturami leksykalno-gramatycznymi i krótkimi objaśnieniami gramatycznymi ułatwiają opanowanie materiału.
 • Duży wybór zadań (uwzględniających różne style uczenia się) pozwala na gruntowne przećwiczenie i utrwalenie zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz zintegrowane rozwijanie kluczowych umiejętności językowych.
 • Systematyczne powtórki w formie ćwiczeń kontrolnych (Progress Check) i ramki zatytułowane Now I can pozwalają uczniowi samodzielnie oceniać postępy po każdym module.
 • Porady Study Skills pomagają poznać i stosować odpowiednie techniki uczenia się.
 • Zadania typu projekt rozwijają samodzielność i kreatywność ucznia, a także zachęcają go do poszukiwania informacji w różnych źródłach.
 • Sekcje CLIL pozwalają na jednoczesne nauczanie języka i rozwijania wiedzy z innych dziedzin, uświadamiając uczniom, że język angielski jest narzędziem, które pomaga w poznawaniu świata.
 • Ramki Culture Spot zwracają uwagę na elementy brytyjskiej kultury i zachęcają do poznawania kultury własnego kraju w szerokim kontekście.
 • Sekcje Presentation Skills kształcą umiejętność przygotowania prezentacji i przemawiania publicznie, a także budują pewność siebie i pozwalają przezwyciężyć tremę przed wypowiadaniem się w języku obcym.
 • Ramki Values umożliwiają wplatanie w tok nauczania elementów wychowawczych i kształtowanie właściwych postaw i zachowań.
 • Sekcja Writing (na końcu podręcznika) pozwala na uporządkowanie wiadomości dotyczących różnych form wypowiedzi pisemnej i wykonanie dodatkowych ćwiczeń w pisaniu.
 • Sekcja Songs uatrakcyjnia lekcje i ułatwia rozwiajnie czterech sprawności językowych.
 • Sekcja Fun Time (Right On! 1 Workbook) z grami planszowymi wprowadza element zabawy i rywalizacji.
 • Bogaty wybór filmów dokumentalnych (zawartych w oprogramowaniu do tablic interaktywnych) pozwala na obcowanie z materiałem autentycznym i ułatwia zrozumienie celowości uczenia się.

 

Kurs Right On! nawiązuje do przeznaczonego dla szkół publicznych kursu Flash, wszechstronnie rozwijając i pogłębiając zawarte w nim zagadnienia.

Podręcznik (Student’s Book)

Podręcznik jest zbudowany z sześciu modułów, w których skład wchodzą następujące działy: Vocabulary, Reading, Grammar, Listening, Speaking, Everyday English, Skills, Writing, CLIL, Progress Check. Każdy moduł jest osnuty wokół jednego, ogólnego tematu. Na końcu książki zamieszczono dodatkowe sekcje: Songs, Writing, Word List (słowniczek angielsko-angielski) oraz Irregular Verbs.

 

Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook)

Podręcznik w wersji cyfrowej zawiera pełny materiał z wersji drukowanej, przy czym wszystkie zdania można wykonywać w interaktywny sposób. Uczeń znajdzie tu także nagrania audio i filmy, gry językowe oraz słowniczek angielsko-angielski z nagraną wymową.

 

Zeszyt ćwiczeń dla ucznia (Workbook – Student’s)

Zeszyt ćwiczeń to kolorowa publikacja o modularnej, korespondującej z podręcznikiem strukturze (każdy moduł zawiera zadania z działu: Vocabulary, Grammar, Everyday English i Reading). W publikacji zamieszczono także: sekcje powtórkowe (Revision) po każdych dwóch modułach, sekcje Skills Practice pozwalające na dodatkowe ćwiczenie umiejętności językowych, krótkie kompendium gramatyczne  (Grammar Bank) z objaśnieniami dotyczącymi poszczególnych zagadnień i ćwiczeniami, Presentation Skills z zadaniami dotyczącymi tworzenia prezentacji i sekcję Fun Time z grami planszowymi. Zadania w zeszycie ćwiczeń są zróżnicowane pod względem stopnia trudności – informują o tym specjalne oznaczenia: *, **, ***.

 

DigiBook: Workbook (Student's)

Aplikacja DigiBok zawiera materiał z zeszytu ćwiczeń w formie interaktywnej. Pozwala na wykonywanie zadań na komputerach stacjonarnych i mobilnych (tabletach i smartfonach). Uczeń od razu otrzymuje informację zwrotną dotyczącą tego, czy poprawnie wykonał ćwiczenie. Może także zapisywać swoje wyniki i łatwo monitorować postępy w nauce. Kod umożliwiający pobranie aplikacji jest dołączony do drukowanej wersji zeszytu ćwiczeń (Workbook - Student's).

 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książka nauczyciela to publikacja w wersji interleaved, czyli ze stronami z książki ucznia. Zawiera: dokładne konspekty lekcji oraz sugerowane techniki prezentowania materiału językowego, odpowiedzi do zadań z książki ucznia wraz z modelowymi odpowiedziami do zadań otwartych (wypowiedzi ustne i pisemne) oraz zapis nagrań. Na końcu zamieszczono karty ewaluacyjne dla nauczyciela (Progress Report Card, Formative Evaluation Card) i ucznia (Student’s Self Assessment Form), które pomagają ocenić postępy w nauce.

 

Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela (Workbook – Teacher’s)

W zeszycie ćwiczeń w wersji dla nauczyciela nadrukowano odpowiedzi do zadań zamkniętych, dodano modelowe wypowiedzi do zadań otwartych (ustnych i pisemnych) oraz zapis nagrań.

 

Płyty (Class Audio CDs)

Płyty zawierają nagrania wszystkich ścieżek dźwiękowych towarzyszących kursowi: dialogi/monologi i teksty z sekcji Listening i Reading, nagrania do działu Pronunciation/Intonation, piosenki z sekcji Songs oraz nagrania do zadań z zeszytu ćwiczeń.

 

Testy

Testy są dostępne w plikach (pdf, doc, mp3) w serwisie dla nauczyciela: vipclub.egis.com.pl (dostęp na zasadach określonych w VIP CLUB). Rodzaje testów: testy modułowe (Module Tests) w wersji A, B i C, test śródroczny (Mid Test), test końcoworoczny (Exit Test), kartkówki z zakresu słownictwa, gramatyki i funkcji językowych (Quizzes).

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie zawiera materiał z następujących komponentów kursu: Student’s Book, Workbook, Grammar Book i Class Audio CDs oraz odpowiedzi do wszystkich zadań. Ponadto obejmuje materiały do prezentowania zagadnień gramatycznych, filmy dokumentalne ściśle powiązane z tematyką modułów i gry językowe. Oprogramowanie pozwala na sprawną, dynamiczną prezentacje materiału językowego i wykonywanie zadań w interaktywny sposób, co uatrakcyjnia zajęcia lekcyjne oraz zwiększa efektywność nauczania.

 

Grammar Book w wersji dla ucznia (Grammar Book - Student's)

Grammar Book to kompendium gramatyczne (w języku angielskim) z zadaniami. Daje możliwość dodatkowego przećwiczenia i utrwalenia zagadnień ujętych w podręczniku. Objaśnienia są krótkie i przystępne (w języku angielskim), a towarzyszące im zadania zróżnicowane pod względem stopnia trudności (o poziomie trudności informują oznaczenia: *, **, ***). Publikacja zawiera także sekcje powtórkowe: Revision i Exploring Grammar.

 

DigiBook: Grammar Book (Student's)

Aplikacja DigiBok zawiera materiał z podręcznika do gramatyki (Grammar Book) w formie interaktywnej. Pozwala na wykonywanie zadań na komputerach stacjonarnych i mobilnych (tabletach i smartfonach). Uczeń od razu otrzymuje informację zwrotną dotyczącą tego, czy poprawnie wykonał ćwiczenie. Może także zapisywać swoje wyniki i łatwo monitorować postępy w nauce. Kod umożliwiający pobranie aplikacji jest dołączony do drukowanej wersji książki (Grammar Book - Student's).

 

Grammar Book w wersji dla nauczyciela (Grammar Book - Teacher's)

Publikacja w wersji dla nauczyciela zawiera pełny materiał z wersji dla ucznia z nadrukowanymi odpowiedziami do wszystkich zadań.

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.
 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów
 • Słowniczki angielsko-polskie.

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook, może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: Right on! 1 →

Quizlet: Right on! 2 →

Quizlet: Right on! 3 →

Quizlet: Right on! 4  →

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Słowniczki angielsko-polskie (pdf)

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: Right on! 1 →

Quizlet: Right on! 2 →

Quizlet: Right on! 3 →

Quizlet: Right on! 4  →

Cechy serii

 • Uporządkowana struktura podręcznika – tematyczne moduły podzielone na unity – sprzyja systematycznej pracy.
 • Spiralny model nauczania pozwala płynnie rozwijać umiejętności językowe na coraz wyższym poziomie.
 • Ciekawe teksty odpowiadają zainteresowaniom uczniów, co motywuje ich do nauki.
 • Ramki z nowym słownictwem, strukturami leksykalno-gramatycznymi i krótkimi objaśnieniami gramatycznymi ułatwiają opanowanie materiału.
 • Duży wybór zadań (uwzględniających różne style uczenia się) pozwala na gruntowne przećwiczenie i utrwalenie zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz zintegrowane rozwijanie kluczowych umiejętności językowych.
 • Systematyczne powtórki w formie ćwiczeń kontrolnych (Progress Check) i ramki zatytułowane Now I can pozwalają uczniowi samodzielnie oceniać postępy po każdym module.
 • Porady Study Skills pomagają poznać i stosować odpowiednie techniki uczenia się.
 • Zadania typu projekt rozwijają samodzielność i kreatywność ucznia, a także zachęcają go do poszukiwania informacji w różnych źródłach.
 • Sekcje CLIL pozwalają na jednoczesne nauczanie języka i rozwijania wiedzy z innych dziedzin, uświadamiając uczniom, że język angielski jest narzędziem, które pomaga w poznawaniu świata.
 • Ramki Culture Spot zwracają uwagę na elementy brytyjskiej kultury i zachęcają do poznawania kultury własnego kraju w szerokim kontekście.
 • Sekcje Presentation Skills kształcą umiejętność przygotowania prezentacji i przemawiania publicznie, a także budują pewność siebie i pozwalają przezwyciężyć tremę przed wypowiadaniem się w języku obcym.
 • Ramki Values umożliwiają wplatanie w tok nauczania elementów wychowawczych i kształtowanie właściwych postaw i zachowań.
 • Sekcja Writing (na końcu podręcznika) pozwala na uporządkowanie wiadomości dotyczących różnych form wypowiedzi pisemnej i wykonanie dodatkowych ćwiczeń w pisaniu.
 • Sekcja Songs uatrakcyjnia lekcje i ułatwia rozwiajnie czterech sprawności językowych.
 • Sekcja Fun Time (Right On! 1 Workbook) z grami planszowymi wprowadza element zabawy i rywalizacji.
 • Bogaty wybór filmów dokumentalnych (zawartych w oprogramowaniu do tablic interaktywnych) pozwala na obcowanie z materiałem autentycznym i ułatwia zrozumienie celowości uczenia się.

 

Kurs Right On! nawiązuje do przeznaczonego dla szkół publicznych kursu Flash, wszechstronnie rozwijając i pogłębiając zawarte w nim zagadnienia.

Komponenty

Podręcznik (Student’s Book)

Podręcznik jest zbudowany z sześciu modułów, w których skład wchodzą następujące działy: Vocabulary, Reading, Grammar, Listening, Speaking, Everyday English, Skills, Writing, CLIL, Progress Check. Każdy moduł jest osnuty wokół jednego, ogólnego tematu. Na końcu książki zamieszczono dodatkowe sekcje: Songs, Writing, Word List (słowniczek angielsko-angielski) oraz Irregular Verbs.

 

Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook)

Podręcznik w wersji cyfrowej zawiera pełny materiał z wersji drukowanej, przy czym wszystkie zdania można wykonywać w interaktywny sposób. Uczeń znajdzie tu także nagrania audio i filmy, gry językowe oraz słowniczek angielsko-angielski z nagraną wymową.

 

Zeszyt ćwiczeń dla ucznia (Workbook – Student’s)

Zeszyt ćwiczeń to kolorowa publikacja o modularnej, korespondującej z podręcznikiem strukturze (każdy moduł zawiera zadania z działu: Vocabulary, Grammar, Everyday English i Reading). W publikacji zamieszczono także: sekcje powtórkowe (Revision) po każdych dwóch modułach, sekcje Skills Practice pozwalające na dodatkowe ćwiczenie umiejętności językowych, krótkie kompendium gramatyczne  (Grammar Bank) z objaśnieniami dotyczącymi poszczególnych zagadnień i ćwiczeniami, Presentation Skills z zadaniami dotyczącymi tworzenia prezentacji i sekcję Fun Time z grami planszowymi. Zadania w zeszycie ćwiczeń są zróżnicowane pod względem stopnia trudności – informują o tym specjalne oznaczenia: *, **, ***.

 

DigiBook: Workbook (Student's)

Aplikacja DigiBok zawiera materiał z zeszytu ćwiczeń w formie interaktywnej. Pozwala na wykonywanie zadań na komputerach stacjonarnych i mobilnych (tabletach i smartfonach). Uczeń od razu otrzymuje informację zwrotną dotyczącą tego, czy poprawnie wykonał ćwiczenie. Może także zapisywać swoje wyniki i łatwo monitorować postępy w nauce. Kod umożliwiający pobranie aplikacji jest dołączony do drukowanej wersji zeszytu ćwiczeń (Workbook - Student's).

 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książka nauczyciela to publikacja w wersji interleaved, czyli ze stronami z książki ucznia. Zawiera: dokładne konspekty lekcji oraz sugerowane techniki prezentowania materiału językowego, odpowiedzi do zadań z książki ucznia wraz z modelowymi odpowiedziami do zadań otwartych (wypowiedzi ustne i pisemne) oraz zapis nagrań. Na końcu zamieszczono karty ewaluacyjne dla nauczyciela (Progress Report Card, Formative Evaluation Card) i ucznia (Student’s Self Assessment Form), które pomagają ocenić postępy w nauce.

 

Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela (Workbook – Teacher’s)

W zeszycie ćwiczeń w wersji dla nauczyciela nadrukowano odpowiedzi do zadań zamkniętych, dodano modelowe wypowiedzi do zadań otwartych (ustnych i pisemnych) oraz zapis nagrań.

 

Płyty (Class Audio CDs)

Płyty zawierają nagrania wszystkich ścieżek dźwiękowych towarzyszących kursowi: dialogi/monologi i teksty z sekcji Listening i Reading, nagrania do działu Pronunciation/Intonation, piosenki z sekcji Songs oraz nagrania do zadań z zeszytu ćwiczeń.

 

Testy

Testy są dostępne w plikach (pdf, doc, mp3) w serwisie dla nauczyciela: vipclub.egis.com.pl (dostęp na zasadach określonych w VIP CLUB). Rodzaje testów: testy modułowe (Module Tests) w wersji A, B i C, test śródroczny (Mid Test), test końcoworoczny (Exit Test), kartkówki z zakresu słownictwa, gramatyki i funkcji językowych (Quizzes).

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie zawiera materiał z następujących komponentów kursu: Student’s Book, Workbook, Grammar Book i Class Audio CDs oraz odpowiedzi do wszystkich zadań. Ponadto obejmuje materiały do prezentowania zagadnień gramatycznych, filmy dokumentalne ściśle powiązane z tematyką modułów i gry językowe. Oprogramowanie pozwala na sprawną, dynamiczną prezentacje materiału językowego i wykonywanie zadań w interaktywny sposób, co uatrakcyjnia zajęcia lekcyjne oraz zwiększa efektywność nauczania.

 

Grammar Book w wersji dla ucznia (Grammar Book - Student's)

Grammar Book to kompendium gramatyczne (w języku angielskim) z zadaniami. Daje możliwość dodatkowego przećwiczenia i utrwalenia zagadnień ujętych w podręczniku. Objaśnienia są krótkie i przystępne (w języku angielskim), a towarzyszące im zadania zróżnicowane pod względem stopnia trudności (o poziomie trudności informują oznaczenia: *, **, ***). Publikacja zawiera także sekcje powtórkowe: Revision i Exploring Grammar.

 

DigiBook: Grammar Book (Student's)

Aplikacja DigiBok zawiera materiał z podręcznika do gramatyki (Grammar Book) w formie interaktywnej. Pozwala na wykonywanie zadań na komputerach stacjonarnych i mobilnych (tabletach i smartfonach). Uczeń od razu otrzymuje informację zwrotną dotyczącą tego, czy poprawnie wykonał ćwiczenie. Może także zapisywać swoje wyniki i łatwo monitorować postępy w nauce. Kod umożliwiający pobranie aplikacji jest dołączony do drukowanej wersji książki (Grammar Book - Student's).

 

Grammar Book w wersji dla nauczyciela (Grammar Book - Teacher's)

Publikacja w wersji dla nauczyciela zawiera pełny materiał z wersji dla ucznia z nadrukowanymi odpowiedziami do wszystkich zadań.

Dodatkowo dla nauczyciela

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.
 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów
 • Słowniczki angielsko-polskie.

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook, może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: Right on! 1 →

Quizlet: Right on! 2 →

Quizlet: Right on! 3 →

Quizlet: Right on! 4  →

Dodatkowo dla ucznia

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Słowniczki angielsko-polskie (pdf)

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: Right on! 1 →

Quizlet: Right on! 2 →

Quizlet: Right on! 3 →

Quizlet: Right on! 4  →

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności