Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Egzamin ósmoklasisty

EGZ 8-KL REP

Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium

Autor: Jenny Dooley

Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium to obszerna, starannie opracowana publikacja zapewniająca gruntowne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Książka umożliwia skuteczne ćwiczenie i rozwijanie sprawdzanych na egzaminie umiejętności językowych poprzez szeroki wybór zadań typu egzaminacyjnego i wskazówki dotyczące technik ich wykonywania. Pozwala także powtórzyć i uzupełnić wiadomości z gramatyki oraz przypomnieć i poszerzyć słownictwo z wymaganych na egzaminie zakresów tematycznych. Repetytorium zostało przygotowane w oparciu o wymagania określone w podstawie programowej w zakresie języka obcego dla szkoły podstawowej oraz Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019. Wśród komponentów tytułu znajdują się pomoce cyfrowe: oprogramowanie do tablic interaktywnychDigiBook.

 • Repetytorium pozwala skutecznie rozwijać wszystkie umiejętności językowe sprawdzane na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.
 • Czternaście tematycznych modułów odpowiada zakresom tematycznym określonych w podstawie programowej: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.
 • Bogaty, starannie opracowany materiał ćwiczeniowy daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie.
 • W repetytorium znajduje się szeroki wybór zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Zadania otwarte mogą okazać się stosunkowo trudne dla ucznia, dlatego warto wykonać ich jak najwięcej przed egzaminem.
 • Publikacja zawiera także liczne zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku angielskim, przekazuje informacje w języku polskim. Jest to nowy typ zadania polegający na zmianie formy przekazu pisemnego i trzeba na nie zwrócić uwagę uczniów, pokazując, jak je poprawnie wykonać.  
 • Przy każdym zadaniu typu egzaminacyjnego umieszczono informację, jaka umiejętność językowa jest sprawdzana. Dzięki temu nauczyciel i uczeń mają pewność, że wszystkie testowane na egzaminie umiejętności są systematycznie rozwijane.  
 • W ćwiczeniu strategii egzaminacyjnych pomagają praktyczne wskazówki, umieszczone w ramkach przy poszczególnych typach zadań.
 • Znajdujący się w repetytorium przykładowy arkusz egzaminacyjny pozwala zapoznać uczniów z formułą egzaminu i oswoić z sytuacją egzaminacyjną.
 • Sekcje gramatyczne zostały wbudowane w strukturę modułów. Sekcje te obejmują teorię gramatyczną wyjaśnianą w języku polskim oraz ćwiczenia. Umieszczenie ich wewnątrz każdego modułu pozwoli na systematyczne powtarzanie struktur gramatycznych, dając nauczycielowi i uczniowi pewność, że wszystkie wymagane na egzaminie zagadnienia zostały powtórzone i przećwiczone.   
 • Dodatkowym materiałem znajdującym się w każdym module są sekcje Vocabulary Bank. Są one bankiem słów i zwrotów – z polskimi odpowiednikami – należących do określonego zakresu tematycznego.
 • Sekcja Bank funkcji językowych to obszerny zbiór zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Jest on bardzo przydatny w kształceniu umiejętności reagowania językowego.
 • Umieszczony na końcu publikacji Bank wypowiedzi pisemnych to obszerna sekcja zawierająca szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady wzorcowych wypowiedzi oraz dodatkowe ćwiczenia. 

Książka ucznia (Student’s Book) + kod DigiBook

Książka ucznia to obszerna publikacja o modularnym układzie. Każdy moduł koncentruje się wokół jednego tematu z obszarów tematycznych wskazanych w podstawie programowej. Struktura modułu jest następująca:

 • Vocabulary – sekcja obejmująca ćwiczenia leksykalne,
 • Grammar – sekcja z zasadami gramatyki objaśnianymi w języku polskim, przedstawionymi w czytelnych tabelach, oraz ćwiczeniami,
 • Exam Skills Work – sekcja z ćwiczeniami typu egzaminacyjnego z zakresu rozumienia za słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej,
 • Vocabulary Bank – bank słów i zwrotów z danego zakresu tematycznego, z wymową i polskimi odpowiednikami.

W publikacji zamieszczono także dodatkowe działy:

 • Bank zadań otwartych (z dodatkowymi zadaniami otwartymi z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości środków i funkcji językowych oraz rozumienia tekstów pisanych),
 • Bank funkcji językowych (zbiór zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych),
 • Bank wypowiedzi pisemnych (szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady i ćwiczenia).

Po każdych trzech/czterech modułach znajduje się dział Exam Check z zadaniami do powtórki kumulatywnej, a na końcu książki – przykładowy arkusz egzaminacyjny.

 

Do książki ucznia dołączono kod umożliwiający pobranie publikacji w formie DigiBooka.

DigiBook jest cyfrowym odpowiednikiem publikacji drukowanej. Pozwala korzystać z repetytorium w interaktywny sposób, a ponadto oferuje dostęp do nagrań audio. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS, Android. Funkcjonuje zatem na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach. DigiBook jest przeznaczony do indywidualnej pracy ucznia w domu lub w szkole.

Więcej o DigiBookach →


Książka nauczyciela (Teacher’s Book overprinted) + kod DigiBook

Książka nauczyciela w wersji overprinted to publikacja z nadrukowanymi na stronach z książki ucznia odpowiedziami do zadań, modelowymi wypowiedziami pisemnymi i transkrypcją nagrań. Do książki nauczyciela dołączono kod umożliwiający korzystanie z DigiBooka, czyli interaktywnej wersji książki ucznia.  


Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z repetytorium. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala wykonywać zadania w sposób interaktywny i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak: odtwarzanie ścieżek dźwiękowych, automatyczne sprawdzanie odpowiedzi, wyświetlanie przydatnych informacji i komentarzy, sporządzanie notatek, podkreślanie, wymazywanie itp.

   
Płyta audio (Class Audio CD)

Na płycie umieszczono nagrania do zadań dotyczących rozumienia ze słuchu.
     

Klucz odpowiedzi (Answer Key)

Klucz, wydany w postaci broszury, zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zawartych w repetytorium, w tym przykładowe wypowiedzi pisemne. 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu. 

 • Nagrania audio (wolny dostęp)
 • Module Tests
 • Kartkówki: Słownictwo i funkcje językowe
 • Kartkówki: Gramatyka
 • Przykładowe scenariusze lekcji (wolny dostęp)

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook (kody znajdują się w papierowej wersji publikacji), może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

Więcej o DigiBookach →

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl: 

Rozkład materiału →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

Quizlet: Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium → 

DigiBook

Z papierową wersją publikacji uczeń otrzymuje kod pozwalający na korzystanie z jej interaktywnej wersji na platformie expressdigibooks.com.

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania audio

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet: 

Quizlet: Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium →

Cechy publikacji

 • Repetytorium pozwala skutecznie rozwijać wszystkie umiejętności językowe sprawdzane na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.
 • Czternaście tematycznych modułów odpowiada zakresom tematycznym określonych w podstawie programowej: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.
 • Bogaty, starannie opracowany materiał ćwiczeniowy daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie.
 • W repetytorium znajduje się szeroki wybór zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Zadania otwarte mogą okazać się stosunkowo trudne dla ucznia, dlatego warto wykonać ich jak najwięcej przed egzaminem.
 • Publikacja zawiera także liczne zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku angielskim, przekazuje informacje w języku polskim. Jest to nowy typ zadania polegający na zmianie formy przekazu pisemnego i trzeba na nie zwrócić uwagę uczniów, pokazując, jak je poprawnie wykonać.  
 • Przy każdym zadaniu typu egzaminacyjnego umieszczono informację, jaka umiejętność językowa jest sprawdzana. Dzięki temu nauczyciel i uczeń mają pewność, że wszystkie testowane na egzaminie umiejętności są systematycznie rozwijane.  
 • W ćwiczeniu strategii egzaminacyjnych pomagają praktyczne wskazówki, umieszczone w ramkach przy poszczególnych typach zadań.
 • Znajdujący się w repetytorium przykładowy arkusz egzaminacyjny pozwala zapoznać uczniów z formułą egzaminu i oswoić z sytuacją egzaminacyjną.
 • Sekcje gramatyczne zostały wbudowane w strukturę modułów. Sekcje te obejmują teorię gramatyczną wyjaśnianą w języku polskim oraz ćwiczenia. Umieszczenie ich wewnątrz każdego modułu pozwoli na systematyczne powtarzanie struktur gramatycznych, dając nauczycielowi i uczniowi pewność, że wszystkie wymagane na egzaminie zagadnienia zostały powtórzone i przećwiczone.   
 • Dodatkowym materiałem znajdującym się w każdym module są sekcje Vocabulary Bank. Są one bankiem słów i zwrotów – z polskimi odpowiednikami – należących do określonego zakresu tematycznego.
 • Sekcja Bank funkcji językowych to obszerny zbiór zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Jest on bardzo przydatny w kształceniu umiejętności reagowania językowego.
 • Umieszczony na końcu publikacji Bank wypowiedzi pisemnych to obszerna sekcja zawierająca szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady wzorcowych wypowiedzi oraz dodatkowe ćwiczenia. 

Komponenty

Książka ucznia (Student’s Book) + kod DigiBook

Książka ucznia to obszerna publikacja o modularnym układzie. Każdy moduł koncentruje się wokół jednego tematu z obszarów tematycznych wskazanych w podstawie programowej. Struktura modułu jest następująca:

 • Vocabulary – sekcja obejmująca ćwiczenia leksykalne,
 • Grammar – sekcja z zasadami gramatyki objaśnianymi w języku polskim, przedstawionymi w czytelnych tabelach, oraz ćwiczeniami,
 • Exam Skills Work – sekcja z ćwiczeniami typu egzaminacyjnego z zakresu rozumienia za słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej,
 • Vocabulary Bank – bank słów i zwrotów z danego zakresu tematycznego, z wymową i polskimi odpowiednikami.

W publikacji zamieszczono także dodatkowe działy:

 • Bank zadań otwartych (z dodatkowymi zadaniami otwartymi z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości środków i funkcji językowych oraz rozumienia tekstów pisanych),
 • Bank funkcji językowych (zbiór zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych),
 • Bank wypowiedzi pisemnych (szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady i ćwiczenia).

Po każdych trzech/czterech modułach znajduje się dział Exam Check z zadaniami do powtórki kumulatywnej, a na końcu książki – przykładowy arkusz egzaminacyjny.

 

Do książki ucznia dołączono kod umożliwiający pobranie publikacji w formie DigiBooka.

DigiBook jest cyfrowym odpowiednikiem publikacji drukowanej. Pozwala korzystać z repetytorium w interaktywny sposób, a ponadto oferuje dostęp do nagrań audio. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS, Android. Funkcjonuje zatem na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach. DigiBook jest przeznaczony do indywidualnej pracy ucznia w domu lub w szkole.

Więcej o DigiBookach →


Książka nauczyciela (Teacher’s Book overprinted) + kod DigiBook

Książka nauczyciela w wersji overprinted to publikacja z nadrukowanymi na stronach z książki ucznia odpowiedziami do zadań, modelowymi wypowiedziami pisemnymi i transkrypcją nagrań. Do książki nauczyciela dołączono kod umożliwiający korzystanie z DigiBooka, czyli interaktywnej wersji książki ucznia.  


Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z repetytorium. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala wykonywać zadania w sposób interaktywny i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak: odtwarzanie ścieżek dźwiękowych, automatyczne sprawdzanie odpowiedzi, wyświetlanie przydatnych informacji i komentarzy, sporządzanie notatek, podkreślanie, wymazywanie itp.

   
Płyta audio (Class Audio CD)

Na płycie umieszczono nagrania do zadań dotyczących rozumienia ze słuchu.
     

Klucz odpowiedzi (Answer Key)

Klucz, wydany w postaci broszury, zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zawartych w repetytorium, w tym przykładowe wypowiedzi pisemne. 

Dodatkowo dla nauczyciela

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu. 

 • Nagrania audio (wolny dostęp)
 • Module Tests
 • Kartkówki: Słownictwo i funkcje językowe
 • Kartkówki: Gramatyka
 • Przykładowe scenariusze lekcji (wolny dostęp)

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook (kody znajdują się w papierowej wersji publikacji), może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

Więcej o DigiBookach →

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl: 

Rozkład materiału →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

Quizlet: Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium → 

Dodatkowo dla ucznia

DigiBook

Z papierową wersją publikacji uczeń otrzymuje kod pozwalający na korzystanie z jej interaktywnej wersji na platformie expressdigibooks.com.

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania audio

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet: 

Quizlet: Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium →

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności