Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoły prywatne

THINK4SKILLS-1-SB
THINK4SKILLS-2-SB
THINK4SKILLS-3-SB

Think 4 Skills (młodzież i dorośli)

Autor: Ozge Keskin, Grace Haylee, John Barth
Wydawnictwo: Think Education

Think 4 Skills to nowatorska, trzyczęściowa seria podręczników wydawnictwa Think Education stworzona z myślą o współczesnej młodzieży. W serii wykorzystano nowoczesną metodę STEAM (skrót od słów: Science, Technology, Engineering, ArtsMaths), dzięki której uczniowie mogą zgłębiać zagadnienia z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, postrzegając je jako powiązaną ze sobą całość, tworzącą obraz otaczającego ich świata. STEAM to nauka języka obcego poprzez doświadczanie, dedukcję i samodzielne rozwiązywanie problemów. Innymi słowy jest to nauka przez działanie, osadzone w autentycznych, pozajęzykowych kontekstach. Praca metodą STEAM pozwala także lepiej przygotować uczniów do sprawnego funkcjonowania w wymagającym i zmieniającym się środowisku zawodowym XXI wieku.

Podręczniki z tej serii efektywnie poszerzają znajomość słownictwa, wykraczając poza zwykle stosowany w typowych podręcznikach zakres, i rozwijają cztery sprawności językowe. Gramatyka nie jest tu nauczania w tradycyjny sposób i należy założyć, że uczeń, który przystępuje do pracy z kursem Think 4 Skills, opanował już jej podstawy. Kurs Think 4 Skills może być kursem wiodącym lub uzupełniać dowolny, główny podręcznik na poziomach od A2 do B2.

Kurs oferuje zarówno komponenty papierowe, jak i cyfrowe – eBook (dla ucznia) i iTool (oprogramowanie dla nauczyciela).

 • PODEJŚCIE OPARTE NA TREŚCI (Content focus approach)
  W kursie połączono kształcenie językowe z autentycznymi i aktualnymi treściami tematycznymi. Język jest tu przede wszystkim narzędziem do poznawania i lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Kurs, w popularnonaukowym ujęciu, porusza tematy z takich obszarów jak: przyroda, geografia, chemia, astronomia, historia, kultura, psychologia, sztuka, gastronomia, ekonomia itd. Warto także nadmienić, że gramatyka nie jest tu nauczana w sposób tradycyjny, polegający na omawianiu kolejnych reguł i wykonywaniu dużej liczby ćwiczeń. Niemniej jednak niektóre zagadnienia gramatyczne zostały tu omówione, a o ich doborze decyduje wysoka przydatność w określonych kontekstach komunikacyjnych.

 • PODEJŚCIE WIELOGATUNKOWE (Multi-genre approach)
  W kursie wykorzystano szeroką gamę różnego typu tekstów, np. artykułów prasowych i popularnonaukowych, wpisów na forach i blogach, podcastów, prezentacji, wywiadów, rozprawek, baśni, piosenek, wierszy, recenzji itd. Celem takiego podejścia jest zapewnienie bardziej autentycznego kontaktu z językiem, co sprawia, że uczeń, widząc rzeczywiste zastosowanie języka, chętniej i bardziej efektywnie pracuje z tekstem, wzbogacając słownictwo, rozwijając umiejętność czytania i kreatywność w tworzeniu własnych wypowiedzi.

 • CZTERY SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE (4 Skills)
  Cztery sprawności językowe (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) są systematycznie rozwijane w każdym module w oparciu o zróżnicowane materiały z kręgu tematycznego, któremu poświęcony jest dany moduł.

 • KRYTYCZNE MYŚLENIE (Critical Thinking)
  Autentyczne przykłady z różnych dziedzin życia i fakty naukowe zachęcają uczniów do stawiania pytań, a lekcja staje się punktem wyjścia do refleksji i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.   

 • PODEJŚCIE OPARTE NA REALIZACJI PROJEKTÓW (Project-based Approach)
  Nauczanie i nauka odbywają się także poprzez realizację projektów nawiązujących do rzeczywistych sytuacji i problemów. Dzięki temu uczniowie rozwijają swoją kreatywność, a wspólna praca w grupie skłania do komunikowania się z innymi w autentycznych sytuacjach.

 • WIDEO
  Kurs oferuje także zintegrowane z treścią modułów filmy, które poszerzają kontekst i pomagają w zrozumieniu tematu, któremu poświęcony jest dany moduł.

 • NARZĘDZIA CYFROWE
  Kurs jest wyposażony w oprogramowanie dla nauczyciela (iTool) i eBook dla ucznia.

Student’s Book & Workbook (papierowa książka ucznia ze zintegrowanym zeszytem ćwiczeń)

Podręcznik składa się z 8 modułów. Każdy moduł pozwala w bardzo efektywny sposób poszerzać znajomość słownictwa i rozwijać cztery sprawności językowe (Reading, Writing, Listening, Speaking). Podsumowaniem modułu jest sekcja Project.

Poszczególne moduły ogniskują się wokół jednego tematu, prezentowanego w różnych ujęciach. Na przykład, moduł zatytułowany The World of Sunflowers jest poświęcony roli słoneczników w gastronomii, rolnictwie i sztuce. Uczniowie poznają tu menu z baru The Sunflower Cafe, stworzą własny przepis na frytki, przeczytają tekst o biopaliwach i zastanowią się na recyklingiem w swoich domach, porównają obrazy Van Gogha, Moneta i Gaugina oraz poznają lepiej tych artystów, przeprowadzą wywiad z farmerem i  przygotują potrawę na konkurs kulinarny.

Zeszyt ćwiczeń stanowi integralną część podręcznika i oferuje dodatkowe zadania do każdego modułu (na każdy moduł z podręcznika przypadają cztery strony z zeszytu ćwiczeń). Na końcu książki umieszczono słowniczek (angielsko-angielski).

 

Co zawiera moduł z podręcznika? 

 • Na początku modułu znajdują się trzy pytania, które są wprowadzeniem do tematu. Mają one zaciekawić uczniów, zachęcić ich do refleksji i poszukiwania odpowiedzi w osobistych doświadczeniach lub do użycia wyobraźni. Oprócz tego na początku modułu podano, jakie umiejętności językowe będą rozwijane, aby uczniowie dokładnie wiedzieli, czego będą się uczyć.

 • Sekcję Reading otwiera pytanie do dyskusji, dzięki której uczniowie przypominają sobie, co już wiedzą na dany temat i jak łączy się on z ich życiem. Znajdujące się tu teksty są bardzo zróżnicowane pod względem gatunkowym, a kluczowe słownictwo zostało wyróżnione pogrubioną czcionką. Tekstom towarzyszą pytania Pop up! konsolidujące zrozumienie głównej myśli tekstu i szczegółów oraz prowokujące do poszukiwania własnych odpowiedzi.

 • Słownictwo w sekcji Vocabulary jest prezentowane z użyciem ilustracji. Słowa wyróżnione w tekstach z sekcji Reading są tu prezentowane i ćwiczone w nowych kontekstach. W ramkach zatytułowanych Go deeper in words umieszczono przydatne informacje dotyczące różnych zagadnień leksykalnych (np. z zakresu słowotwórstwa).

 • Sekcja Comprehension zawiera ćwiczenia pomagające w zrozumieniu tekstów z sekcji Reading. Dzięki niej uczeń może także ocenić, w jakim stopniu zrozumiał tekst. Pytania z oznaczone jako Ask Questions zachęcają do pracy w parach lub grupach. Zadania z cyklu Make a list to początek burzy mózgów.

 • W sekcji Writing umieszczono wskazówki dla ucznia (Tips & Strategies) z krótką prezentacją technik pomocnych w pisaniu tekstów, omówieniem przydatnych zagadnień gramatycznych i leksykalnych oraz z użytecznymi zwrotami. Pytania oznaczone jako Pop up! pomagają uczniom konsolidować wiedzę i rozwijać umiejętności językowe. Zadania otwarte zachęcają do dzielenia się z kolegami i koleżankami z grupy osobistymi doświadczeniami związanymi z danym tematem.

 • Sekcję Listening otwiera pytanie, które ma zaciekawić uczniów i pomóc im przypomnieć sobie, co wiedzą już na dany temat, oraz zachęcić do wyrażenia opinii. W ramce oznaczonej jako Good to know umieszczono zagadki, ciekawostki, cytaty, przysłowia, idiomy, aby sprowokować ucznia do wyjścia poza tekst i szukania różnych kontekstów poszerzających wiedzę. Kluczowe słownictwo jest wprowadzane jeszcze przed wysłuchaniem tekstu, np. za pomocą tabeli z definicjami. Teksty do słuchania są bardzo zróżnicowane gatunkowo (m.in. wywiady, podcasty, programy informacyjne, teksty narracyjne). Jednym z charakterystycznych elementów tej sekcji są diagramy, tabele, wykresy i mapy myśli, które pomagają uczniom uporządkować informacje.

 • Na początku sekcji Speaking znajdują się modele, które przygotowują ucznia do samodzielnego konstruowania wypowiedzi o podobnym celu i strukturze (np. wywiad). Ramki Pronunciation check zwracają uwagę na zagadnienia dotyczące wymowy. Wiele zadań daje uczniowi okazję do przemyślenia i zaplanowania swojej wypowiedzi, co pomaga mu poczuć się pewniej. Uczniowie są także zachęcani do współpracy w parach lub w grupach oraz do dzielenia się osobistymi doświadczeniami w swoich wypowiedziach.

 • Sekcją podsumowującą jest sekcja Project zawierająca propozycję zadania typu projekt oraz ilustracje i teksty, które mogą stanowić dla ucznia inspirację.

 • Każdemu modułowi towarzyszy film z opcją napisów.

 • Na ścieżkach audio znajdują się zarówno nagrania do zadań z sekcji Listening, jak i kluczowe teksty z sekcji Reading.

 

  

eBook (dostępny online i offline)

eBook to przeznaczona dla ucznia cyfrowa, interaktywna wersja podręcznia (z zeszytem ćwiczeń).

 

iTool (oprogramowanie dla nauczyciela dostępne online i offline)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera: książkę ucznia (z zeszytem ćwiczeń) w interaktywnej wersji, nagrania audio, filmy, odpowiedzi do zadań.  

 

Teacher’s Resource Pack: 

 • Teacher’s Guide (przewodnik dla nauczyciela ze wskazówkami dotyczącymi prowadzenia lekcji i kluczem odpowiedzi do zadań)
 • Unit quizzes (testy po realizacji poszczególnych modułów)
 • Vocabulary worksheets (karty pracy do kopiowania dotyczące słownictwa)
 • Transcripts (transkrypcja materiałów audio i wideo).

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu: 

 • Teacher’s Guide (przewodnik dla nauczyciela ze wskazówkami dotyczącymi prowadzenia lekcji i kluczem odpowiedzi do zadań)
 • Unit quizzes (testy po realizacji poszczególnych modułów)
 • Vocabulary worksheets (karty pracy do kopiowania dotyczące słownictwa)
 • Transcripts (transkrypcja materiałów audio i wideo)
 • Audio (mp3) - otwarty dostęp
 • iTOOL (oprogramowanie). 

 

 

 

 

Cechy serii

 • PODEJŚCIE OPARTE NA TREŚCI (Content focus approach)
  W kursie połączono kształcenie językowe z autentycznymi i aktualnymi treściami tematycznymi. Język jest tu przede wszystkim narzędziem do poznawania i lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Kurs, w popularnonaukowym ujęciu, porusza tematy z takich obszarów jak: przyroda, geografia, chemia, astronomia, historia, kultura, psychologia, sztuka, gastronomia, ekonomia itd. Warto także nadmienić, że gramatyka nie jest tu nauczana w sposób tradycyjny, polegający na omawianiu kolejnych reguł i wykonywaniu dużej liczby ćwiczeń. Niemniej jednak niektóre zagadnienia gramatyczne zostały tu omówione, a o ich doborze decyduje wysoka przydatność w określonych kontekstach komunikacyjnych.

 • PODEJŚCIE WIELOGATUNKOWE (Multi-genre approach)
  W kursie wykorzystano szeroką gamę różnego typu tekstów, np. artykułów prasowych i popularnonaukowych, wpisów na forach i blogach, podcastów, prezentacji, wywiadów, rozprawek, baśni, piosenek, wierszy, recenzji itd. Celem takiego podejścia jest zapewnienie bardziej autentycznego kontaktu z językiem, co sprawia, że uczeń, widząc rzeczywiste zastosowanie języka, chętniej i bardziej efektywnie pracuje z tekstem, wzbogacając słownictwo, rozwijając umiejętność czytania i kreatywność w tworzeniu własnych wypowiedzi.

 • CZTERY SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE (4 Skills)
  Cztery sprawności językowe (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) są systematycznie rozwijane w każdym module w oparciu o zróżnicowane materiały z kręgu tematycznego, któremu poświęcony jest dany moduł.

 • KRYTYCZNE MYŚLENIE (Critical Thinking)
  Autentyczne przykłady z różnych dziedzin życia i fakty naukowe zachęcają uczniów do stawiania pytań, a lekcja staje się punktem wyjścia do refleksji i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.   

 • PODEJŚCIE OPARTE NA REALIZACJI PROJEKTÓW (Project-based Approach)
  Nauczanie i nauka odbywają się także poprzez realizację projektów nawiązujących do rzeczywistych sytuacji i problemów. Dzięki temu uczniowie rozwijają swoją kreatywność, a wspólna praca w grupie skłania do komunikowania się z innymi w autentycznych sytuacjach.

 • WIDEO
  Kurs oferuje także zintegrowane z treścią modułów filmy, które poszerzają kontekst i pomagają w zrozumieniu tematu, któremu poświęcony jest dany moduł.

 • NARZĘDZIA CYFROWE
  Kurs jest wyposażony w oprogramowanie dla nauczyciela (iTool) i eBook dla ucznia.

Komponenty

Student’s Book & Workbook (papierowa książka ucznia ze zintegrowanym zeszytem ćwiczeń)

Podręcznik składa się z 8 modułów. Każdy moduł pozwala w bardzo efektywny sposób poszerzać znajomość słownictwa i rozwijać cztery sprawności językowe (Reading, Writing, Listening, Speaking). Podsumowaniem modułu jest sekcja Project.

Poszczególne moduły ogniskują się wokół jednego tematu, prezentowanego w różnych ujęciach. Na przykład, moduł zatytułowany The World of Sunflowers jest poświęcony roli słoneczników w gastronomii, rolnictwie i sztuce. Uczniowie poznają tu menu z baru The Sunflower Cafe, stworzą własny przepis na frytki, przeczytają tekst o biopaliwach i zastanowią się na recyklingiem w swoich domach, porównają obrazy Van Gogha, Moneta i Gaugina oraz poznają lepiej tych artystów, przeprowadzą wywiad z farmerem i  przygotują potrawę na konkurs kulinarny.

Zeszyt ćwiczeń stanowi integralną część podręcznika i oferuje dodatkowe zadania do każdego modułu (na każdy moduł z podręcznika przypadają cztery strony z zeszytu ćwiczeń). Na końcu książki umieszczono słowniczek (angielsko-angielski).

 

Co zawiera moduł z podręcznika? 

 • Na początku modułu znajdują się trzy pytania, które są wprowadzeniem do tematu. Mają one zaciekawić uczniów, zachęcić ich do refleksji i poszukiwania odpowiedzi w osobistych doświadczeniach lub do użycia wyobraźni. Oprócz tego na początku modułu podano, jakie umiejętności językowe będą rozwijane, aby uczniowie dokładnie wiedzieli, czego będą się uczyć.

 • Sekcję Reading otwiera pytanie do dyskusji, dzięki której uczniowie przypominają sobie, co już wiedzą na dany temat i jak łączy się on z ich życiem. Znajdujące się tu teksty są bardzo zróżnicowane pod względem gatunkowym, a kluczowe słownictwo zostało wyróżnione pogrubioną czcionką. Tekstom towarzyszą pytania Pop up! konsolidujące zrozumienie głównej myśli tekstu i szczegółów oraz prowokujące do poszukiwania własnych odpowiedzi.

 • Słownictwo w sekcji Vocabulary jest prezentowane z użyciem ilustracji. Słowa wyróżnione w tekstach z sekcji Reading są tu prezentowane i ćwiczone w nowych kontekstach. W ramkach zatytułowanych Go deeper in words umieszczono przydatne informacje dotyczące różnych zagadnień leksykalnych (np. z zakresu słowotwórstwa).

 • Sekcja Comprehension zawiera ćwiczenia pomagające w zrozumieniu tekstów z sekcji Reading. Dzięki niej uczeń może także ocenić, w jakim stopniu zrozumiał tekst. Pytania z oznaczone jako Ask Questions zachęcają do pracy w parach lub grupach. Zadania z cyklu Make a list to początek burzy mózgów.

 • W sekcji Writing umieszczono wskazówki dla ucznia (Tips & Strategies) z krótką prezentacją technik pomocnych w pisaniu tekstów, omówieniem przydatnych zagadnień gramatycznych i leksykalnych oraz z użytecznymi zwrotami. Pytania oznaczone jako Pop up! pomagają uczniom konsolidować wiedzę i rozwijać umiejętności językowe. Zadania otwarte zachęcają do dzielenia się z kolegami i koleżankami z grupy osobistymi doświadczeniami związanymi z danym tematem.

 • Sekcję Listening otwiera pytanie, które ma zaciekawić uczniów i pomóc im przypomnieć sobie, co wiedzą już na dany temat, oraz zachęcić do wyrażenia opinii. W ramce oznaczonej jako Good to know umieszczono zagadki, ciekawostki, cytaty, przysłowia, idiomy, aby sprowokować ucznia do wyjścia poza tekst i szukania różnych kontekstów poszerzających wiedzę. Kluczowe słownictwo jest wprowadzane jeszcze przed wysłuchaniem tekstu, np. za pomocą tabeli z definicjami. Teksty do słuchania są bardzo zróżnicowane gatunkowo (m.in. wywiady, podcasty, programy informacyjne, teksty narracyjne). Jednym z charakterystycznych elementów tej sekcji są diagramy, tabele, wykresy i mapy myśli, które pomagają uczniom uporządkować informacje.

 • Na początku sekcji Speaking znajdują się modele, które przygotowują ucznia do samodzielnego konstruowania wypowiedzi o podobnym celu i strukturze (np. wywiad). Ramki Pronunciation check zwracają uwagę na zagadnienia dotyczące wymowy. Wiele zadań daje uczniowi okazję do przemyślenia i zaplanowania swojej wypowiedzi, co pomaga mu poczuć się pewniej. Uczniowie są także zachęcani do współpracy w parach lub w grupach oraz do dzielenia się osobistymi doświadczeniami w swoich wypowiedziach.

 • Sekcją podsumowującą jest sekcja Project zawierająca propozycję zadania typu projekt oraz ilustracje i teksty, które mogą stanowić dla ucznia inspirację.

 • Każdemu modułowi towarzyszy film z opcją napisów.

 • Na ścieżkach audio znajdują się zarówno nagrania do zadań z sekcji Listening, jak i kluczowe teksty z sekcji Reading.

 

  

eBook (dostępny online i offline)

eBook to przeznaczona dla ucznia cyfrowa, interaktywna wersja podręcznia (z zeszytem ćwiczeń).

 

iTool (oprogramowanie dla nauczyciela dostępne online i offline)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera: książkę ucznia (z zeszytem ćwiczeń) w interaktywnej wersji, nagrania audio, filmy, odpowiedzi do zadań.  

 

Teacher’s Resource Pack: 

 • Teacher’s Guide (przewodnik dla nauczyciela ze wskazówkami dotyczącymi prowadzenia lekcji i kluczem odpowiedzi do zadań)
 • Unit quizzes (testy po realizacji poszczególnych modułów)
 • Vocabulary worksheets (karty pracy do kopiowania dotyczące słownictwa)
 • Transcripts (transkrypcja materiałów audio i wideo).

Dodatkowo dla nauczyciela

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu: 

 • Teacher’s Guide (przewodnik dla nauczyciela ze wskazówkami dotyczącymi prowadzenia lekcji i kluczem odpowiedzi do zadań)
 • Unit quizzes (testy po realizacji poszczególnych modułów)
 • Vocabulary worksheets (karty pracy do kopiowania dotyczące słownictwa)
 • Transcripts (transkrypcja materiałów audio i wideo)
 • Audio (mp3) - otwarty dostęp
 • iTOOL (oprogramowanie). 

 

 

 

 

Dodatkowo dla ucznia

Audio (mp3) →


Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji!

Skontaktuj się bezpośrednio z reprezentantem regionalnym →

lub wyślij wiadomość przez poniższy formularz, wpisując tytuł podręcznika w temacie wiadomości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności