Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoła podstawowa

FLASH KLASA 4 PODRECZNIK
FLASH KLASA5 PODRECZNIK
FLASH KL6 SS
FLASH KLASA 7 PODRECZNIK
FLASH KLASA8 PODRECZNIK

Flash (Reforma 2017)

Autor: Jenny Dooley
CEF: A1 - A2+/B1 
Numer MEN:
Flash. Klasa 4 - 866/1/2017
Flash. Klasa 5 - 866/2/2018
Flash. Klasa 6 - 866/3/2019
Flash. Klasa 7 - 866/4/2017
Flash. Klasa 8 - 866/5/2018

Flash to pięcioczęściowa seria podręczników do nauki języka angielskiego przeznaczona dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Nadrzędnym celem kursu jest skuteczne kształcenie umiejętności komunikacyjnych poprzez żywy język, liczne ćwiczenia do wykonania w parach i grupach oraz zadania otwarte. Flash efektywnie wspiera uczniów w osiąganiu coraz wyższego stopnia poprawności językowej i stopniowo przygotowuje ich do egzaminu ósmoklasisty. Jednym z atutów serii są w pełni kolorowe, obszerne zeszyty ćwiczeń, którym towarzyszy interaktywna wersja publikacji - DigiBook. Bardzo duży zbiór materiałów do kopiowania dla nauczyciela pozwala na urozmaicanie zajęć, dostosowywanie materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów i prowadzenie systematycznej oceny ich postępów. 

 • Zagadnienia gramatyczne są wprowadzane stopniowo, w tempie dostosowanym do wieku i możliwości uczniów.
 • Ciekawe teksty do czytania i słuchania oraz filmy motywują do nauki języka.
 • Autentyczny język i liczne dialogi uczą, jak komunikować się w życiu codziennym.
 • Szeroki wybór różnorodnych zadań i ćwiczeń zachęca do aktywnej nauki.
 • Kompendium gramatyczne Grammar Reference ułatwia zrozumienie struktur gramatycznych dzięki przystępnym objaśnieniom (w języku polskim), tabelom oraz licznym przykładom.
 • Sekcje Across CulturesCLIL dają okazję do poznawania innych kultur i tradycji oraz do integrowania nauki języka z innymi obszarami edukacyjnymi.
 • Ramki Culture Spot zachęcają uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla innych kultur i stosowania odniesień do kultury, tradycji i historii Polski.
 • Sekcje Festivities rozwijają wrażliwość międzykulturową poprzez prezentowanie różnych sposobów obchodzenia świąt i uroczystości w wielu krajach i zachęcanie uczniów do porównywania ich z polską tradycją.
 • Projekty do samodzielnego wykonania wspierają kreatywność uczniów i umożliwiają rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Zadania ICT zachęcają do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Sekcje Values pomagają w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań.
 • Sekcje Presentation Skills doskonalą umiejętności językowe i uczą występować publicznie.
 • Sekcje Progress Check pomagają uczniowi w samodzielnej ocenie postępów w nauce.
 • Słowniczek angielsko-polski (Word List) zawiera wykaz najistotniejszych słów oraz struktur językowych przypisanych do danego rozdziału podręcznika.
 • Słownictwo dostępne w popularnej aplikacji QUIZLET.

 

FLASH w kontekście NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • Skuteczny rozwój umiejętności komunikacyjnych: autentyczny język, liczne dialogi oraz aktywizujące ćwiczenia uczą, jak komunikować się w życiu codziennym.
 • Interkulturowość i kultura własnego kraju: liczne materiały na temat innych krajów oraz towarzyszące im zadania kształtują postawę ciekawości, otwartości i szacunku wobec innych tradycji. Zadania dotyczące Polski pozwalają spojrzeć na kulturę własnego kraju w szerokim, globalnym kontekście.
 • Integracja nauki języka z innymi obszarami edukacyjnymi: sekcje CLIL pozwalają na jednoczesne nauczanie języka obcego i przekazywanie wiadomości z zakresu innych przedmiotów, np. biologii, historii, geografii.
 • Praca metodą projektów: liczne zadania typu "projekt" rozwijają kreatywność i samodzielność ucznia oraz zachęcają do korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Samoocena: sekcje Progress Check pomagają uczniom ocenić, czego się już nauczyli i nad czym powinni więcej pracować.
 • Diagnoza: zbiory testów pozwalają nauczycielowi na systematyczne diagnozowanie postępów uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności językowych.
 • Oprogramowanie do tablic interaktywnych i podręczniki cyfrowe: cyfrowe komponenty uatrakcyjnią naukę, zwiększą jej efektywność i ułatwią korzystanie z materiałów audio i wideo.

Podręcznik (Student's Book)

Komponent dostępny w ramach dotacji MEN

Podręcznik został podzielony na rozdziały tematyczne, wzbogacone zarówno o segmenty kulturowe (Across Cultures i Festivities), jak i poświęcone tematyce zaczerpniętej z programu nauczania innych przedmiotów (CLIL). Każdy z rozdziałów podręcznika zawiera sekcje rozwijające słownictwo, gramatykę, rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz sekcję sprawdzającą (Progress Check), a także dodatkowy dział Flash Time z pracami projektowymi (Projects), ćwiczeniami dotyczącymi tworzenia prezentacji w języku angielskim (Presentation Skills) oraz treściami pomocnymi w budowaniu systemu wartości (Values).

Podręczniki zawierają dużą liczbę ćwiczeń o zróżnicowanej formie i różnych poziomach trudności. Uwzględniają wielorakie potrzeby edukacyjne uczniów i oferują wsparcie w zrozumieniu zamieszczonych treści. Wybrane ćwiczenia opatrzone są: ramkami zawierającymi kluczowe formy językowe, wskazówkami pomagającymi wykonać ćwiczenie, tabelkami z przydatnymi w konkretnych ćwiczeniach wyrażeniami. Kolejną formą pomocy dla ucznia jest słowniczek (Word List) zawierający wykaz najistotniejszych słów oraz struktur językowych. Ćwiczeniom gramatycznym towarzyszą zwięzłe i przejrzyste objaśnienia.

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji treści z podstawy programowej, seria Flash konsekwentnie promuje używanie języka obcego również jako języka komunikacji podczas zajęć lekcyjnych - polecenia do zadań są zatem zapisane w języku angielskim. Język polski jest używany w sposób przemyślany i służy wspieraniu ucznia w zrozumieniu kluczowych treści, np. zagadnień gramatycznych (Grammar Reference) oraz słów i zwrotów używanych w danym kontekście (Word List oraz ramki z kluczowym słownictwem przy tekstach).


Uwaga: nagrania do podręcznika są dostępne na stronie internetowej www.learningclub.egis.com.pl.

 

Zeszyt ćwiczeń (Workbook) + DigiBook

Komponent dostępny w ramach dotacji MEN

Zeszyt ćwiczeń obejmuje m.in. sześć sekcji z ćwiczeniami do poszczególnych modułów podręcznika i dział Songs z piosenkami oraz grami językowymi. W zeszycie ćwiczeń Flash Klasa 8 zamieszczono dodatkowe działy z zadaniami egzaminacyjnymi przygotowującymi do egzaminu ósmoklasisty.

Zeszyty ćwiczeń są dostępne z bezpłatnym kodem umożliwiającym pobranie publikacji w formie DigiBooka. Digibook to cyfrowy, interaktywny odpowiednik drukowanej wersji publikacji. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS i Android – dzięki temu może być wykorzystywany na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach.

Celem łączenia publikacji tradycyjnej (papierowej) z jej interaktywnym odpowiednikiem jest urozmaicanie form nauki, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy i zwiększenie efektywności nauczania. Pracując z DigiBookiem, uczeń otrzymuje natychmiastową informację zwrotną o błędach popełnionych podczas wykonywania zadań. Każde ćwiczenie może wykonać wielokrotnie, a to pomaga w zapamiętaniu struktur językowych. DigiBook zawiera także nagrania dźwiekowe i filmy.

 

Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook)

Podręcznik w wersji cyfrowej (do odtwarzania na komputerze) zawiera pełny materiał z książki ucznia, ścieżki dźwiękowe, dodatkowe materiały, takie jak np.: filmy, gry, słowniczek. Umożliwia wykonywanie zadań w formie interaktywnej, co wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu. 

 

Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela zawiera m.in: dokładne scenariusze lekcji, odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, zapisy nagrań oraz propozycje dodatkowych ćwiczeń.

 

Zestaw płyt do wykorzystania w klasie (Class Audio CD)

Płyty zawierają komplet nagrań do zadań na rozumienie ze słuchu.
Nagrania są również dostępne w plikach MP3 na stronie internetowej www.vipclub.egis.com.pl.

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie zawiera całość materiału z książki ucznia: ćwiczenia i zadania z wszystkich rozdziałów, ilustracje, teksty, nagrania, gry językowe, odpowiedzi do zadań zamkniętych i otwartych. Warto zwrócić uwagę na bogaty wybór filmów tematycznie powiązanych z treściami w podręczniku, które wzbogacają wiedzę ogólną i pogłębiają znajomość zagadnień kulturowych, a także stanowią atrakcyjny materiał autentyczny do wykorzystania w klasie.

Program nauczania

Rozkłady materiału

Plany wynikowe

Kryteria oceniania

Nagrania mp3 (wolny dostęp)

Inne materiały (dostęp na zasadach określonych w serwisie VIP CLUB)

Quizlet

 

Cechy serii

 • Zagadnienia gramatyczne są wprowadzane stopniowo, w tempie dostosowanym do wieku i możliwości uczniów.
 • Ciekawe teksty do czytania i słuchania oraz filmy motywują do nauki języka.
 • Autentyczny język i liczne dialogi uczą, jak komunikować się w życiu codziennym.
 • Szeroki wybór różnorodnych zadań i ćwiczeń zachęca do aktywnej nauki.
 • Kompendium gramatyczne Grammar Reference ułatwia zrozumienie struktur gramatycznych dzięki przystępnym objaśnieniom (w języku polskim), tabelom oraz licznym przykładom.
 • Sekcje Across CulturesCLIL dają okazję do poznawania innych kultur i tradycji oraz do integrowania nauki języka z innymi obszarami edukacyjnymi.
 • Ramki Culture Spot zachęcają uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla innych kultur i stosowania odniesień do kultury, tradycji i historii Polski.
 • Sekcje Festivities rozwijają wrażliwość międzykulturową poprzez prezentowanie różnych sposobów obchodzenia świąt i uroczystości w wielu krajach i zachęcanie uczniów do porównywania ich z polską tradycją.
 • Projekty do samodzielnego wykonania wspierają kreatywność uczniów i umożliwiają rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Zadania ICT zachęcają do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Sekcje Values pomagają w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań.
 • Sekcje Presentation Skills doskonalą umiejętności językowe i uczą występować publicznie.
 • Sekcje Progress Check pomagają uczniowi w samodzielnej ocenie postępów w nauce.
 • Słowniczek angielsko-polski (Word List) zawiera wykaz najistotniejszych słów oraz struktur językowych przypisanych do danego rozdziału podręcznika.
 • Słownictwo dostępne w popularnej aplikacji QUIZLET.

 

FLASH w kontekście NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • Skuteczny rozwój umiejętności komunikacyjnych: autentyczny język, liczne dialogi oraz aktywizujące ćwiczenia uczą, jak komunikować się w życiu codziennym.
 • Interkulturowość i kultura własnego kraju: liczne materiały na temat innych krajów oraz towarzyszące im zadania kształtują postawę ciekawości, otwartości i szacunku wobec innych tradycji. Zadania dotyczące Polski pozwalają spojrzeć na kulturę własnego kraju w szerokim, globalnym kontekście.
 • Integracja nauki języka z innymi obszarami edukacyjnymi: sekcje CLIL pozwalają na jednoczesne nauczanie języka obcego i przekazywanie wiadomości z zakresu innych przedmiotów, np. biologii, historii, geografii.
 • Praca metodą projektów: liczne zadania typu "projekt" rozwijają kreatywność i samodzielność ucznia oraz zachęcają do korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Samoocena: sekcje Progress Check pomagają uczniom ocenić, czego się już nauczyli i nad czym powinni więcej pracować.
 • Diagnoza: zbiory testów pozwalają nauczycielowi na systematyczne diagnozowanie postępów uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności językowych.
 • Oprogramowanie do tablic interaktywnych i podręczniki cyfrowe: cyfrowe komponenty uatrakcyjnią naukę, zwiększą jej efektywność i ułatwią korzystanie z materiałów audio i wideo.

Komponenty

Podręcznik (Student's Book)

Komponent dostępny w ramach dotacji MEN

Podręcznik został podzielony na rozdziały tematyczne, wzbogacone zarówno o segmenty kulturowe (Across Cultures i Festivities), jak i poświęcone tematyce zaczerpniętej z programu nauczania innych przedmiotów (CLIL). Każdy z rozdziałów podręcznika zawiera sekcje rozwijające słownictwo, gramatykę, rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz sekcję sprawdzającą (Progress Check), a także dodatkowy dział Flash Time z pracami projektowymi (Projects), ćwiczeniami dotyczącymi tworzenia prezentacji w języku angielskim (Presentation Skills) oraz treściami pomocnymi w budowaniu systemu wartości (Values).

Podręczniki zawierają dużą liczbę ćwiczeń o zróżnicowanej formie i różnych poziomach trudności. Uwzględniają wielorakie potrzeby edukacyjne uczniów i oferują wsparcie w zrozumieniu zamieszczonych treści. Wybrane ćwiczenia opatrzone są: ramkami zawierającymi kluczowe formy językowe, wskazówkami pomagającymi wykonać ćwiczenie, tabelkami z przydatnymi w konkretnych ćwiczeniach wyrażeniami. Kolejną formą pomocy dla ucznia jest słowniczek (Word List) zawierający wykaz najistotniejszych słów oraz struktur językowych. Ćwiczeniom gramatycznym towarzyszą zwięzłe i przejrzyste objaśnienia.

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji treści z podstawy programowej, seria Flash konsekwentnie promuje używanie języka obcego również jako języka komunikacji podczas zajęć lekcyjnych - polecenia do zadań są zatem zapisane w języku angielskim. Język polski jest używany w sposób przemyślany i służy wspieraniu ucznia w zrozumieniu kluczowych treści, np. zagadnień gramatycznych (Grammar Reference) oraz słów i zwrotów używanych w danym kontekście (Word List oraz ramki z kluczowym słownictwem przy tekstach).


Uwaga: nagrania do podręcznika są dostępne na stronie internetowej www.learningclub.egis.com.pl.

 

Zeszyt ćwiczeń (Workbook) + DigiBook

Komponent dostępny w ramach dotacji MEN

Zeszyt ćwiczeń obejmuje m.in. sześć sekcji z ćwiczeniami do poszczególnych modułów podręcznika i dział Songs z piosenkami oraz grami językowymi. W zeszycie ćwiczeń Flash Klasa 8 zamieszczono dodatkowe działy z zadaniami egzaminacyjnymi przygotowującymi do egzaminu ósmoklasisty.

Zeszyty ćwiczeń są dostępne z bezpłatnym kodem umożliwiającym pobranie publikacji w formie DigiBooka. Digibook to cyfrowy, interaktywny odpowiednik drukowanej wersji publikacji. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS i Android – dzięki temu może być wykorzystywany na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach.

Celem łączenia publikacji tradycyjnej (papierowej) z jej interaktywnym odpowiednikiem jest urozmaicanie form nauki, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy i zwiększenie efektywności nauczania. Pracując z DigiBookiem, uczeń otrzymuje natychmiastową informację zwrotną o błędach popełnionych podczas wykonywania zadań. Każde ćwiczenie może wykonać wielokrotnie, a to pomaga w zapamiętaniu struktur językowych. DigiBook zawiera także nagrania dźwiekowe i filmy.

 

Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook)

Podręcznik w wersji cyfrowej (do odtwarzania na komputerze) zawiera pełny materiał z książki ucznia, ścieżki dźwiękowe, dodatkowe materiały, takie jak np.: filmy, gry, słowniczek. Umożliwia wykonywanie zadań w formie interaktywnej, co wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu. 

 

Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela zawiera m.in: dokładne scenariusze lekcji, odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, zapisy nagrań oraz propozycje dodatkowych ćwiczeń.

 

Zestaw płyt do wykorzystania w klasie (Class Audio CD)

Płyty zawierają komplet nagrań do zadań na rozumienie ze słuchu.
Nagrania są również dostępne w plikach MP3 na stronie internetowej www.vipclub.egis.com.pl.

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie zawiera całość materiału z książki ucznia: ćwiczenia i zadania z wszystkich rozdziałów, ilustracje, teksty, nagrania, gry językowe, odpowiedzi do zadań zamkniętych i otwartych. Warto zwrócić uwagę na bogaty wybór filmów tematycznie powiązanych z treściami w podręczniku, które wzbogacają wiedzę ogólną i pogłębiają znajomość zagadnień kulturowych, a także stanowią atrakcyjny materiał autentyczny do wykorzystania w klasie.

Dla nauczyciela

Program nauczania

Rozkłady materiału

Plany wynikowe

Kryteria oceniania

Nagrania mp3 (wolny dostęp)

Inne materiały (dostęp na zasadach określonych w serwisie VIP CLUB)

Quizlet

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności