Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoła podstawowa

FLASH KLASA 4 PODRECZNIK
FLASH KLASA5 PODRECZNIK
FLASH KL6 SS
FLASH KLASA 7 PODRECZNIK
FLASH KLASA8 PODRECZNIK

Flash (klasy 4-8)

Autor: Jenny Dooley
CEF: A1 - A2+/B1 
Numer MEiN:
Flash. Klasa 4 - 866/1/2017
Flash. Klasa 5 - 866/2/2018
Flash. Klasa 6 - 866/3/2019
Flash. Klasa 7 - 866/4/2017
Flash. Klasa 8 - 866/5/2018

Flash to pięcioczęściowa seria podręczników do nauki języka angielskiego przeznaczona dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Nadrzędnym celem kursu jest skuteczne kształcenie umiejętności komunikacyjnych poprzez żywy język, liczne ćwiczenia do wykonania w parach i grupach oraz zadania otwarte. Flash efektywnie wspiera uczniów w osiąganiu coraz wyższego stopnia poprawności językowej i stopniowo przygotowuje ich do egzaminu ósmoklasisty.

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń są dostępne w ramach dotacji MEN.

Wszystkie komponenty są również dostępne w cenach katalogowych w sklepie internetowym ↓ 

Flash to pięcioczęściowa seria podręczników do nauki języka angielskiego przeznaczona dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Charakteryzuje ją nastawione na komunikację podejście do nauczania języka, przejrzysty układ treści, duży wybór zadań zróżnicowanych pod względem typu i stopnia trudności, co ułatwia pracę w tzw. mixed-ability classes, i bogactwo oryginalnych ćwiczeń, które ucząc języka, rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, kreatywność, zachęcają do pracy zespołowej. Kolejnym atutem serii są w pełni kolorowe, obszerne zeszyty ćwiczeń, którym towarzyszy interaktywna wersja publikacji - DigiBook. Flash efektywnie wspiera uczniów w osiąganiu coraz wyższego stopnia poprawności językowej i stopniowo przygotowuje ich do egzaminu ósmoklasisty poprzez dogłębną realizację ogólnych i szczegółowych wymagań podstawy programowej oraz dodatkowe zadania egzaminacyjne od klasy 7.  

 

Najważniejsze cechy serii:

 • Przejrzysta, uporządkowana struktura podręcznika ułatwia systematyczną pracę, zarówno na lekcji, jak i w domu.
 • Duży wybór filmów pozwala na prowadzenie urozmaiconych lekcji i zapewnia uczniom kontakt z materiałami autentycznymi.
 • Zagadnienia gramatyczne są wprowadzane stopniowo, w tempie dostosowanym do wieku i możliwości uczniów.
 • Autentyczny język i liczne dialogi uczą, jak komunikować się w życiu codziennym.
 • Szeroki wybór różnorodnych zadań i ćwiczeń zachęca do aktywnej nauki.
 • Kompendium gramatyczne Grammar Reference ułatwia zrozumienie struktur gramatycznych dzięki przystępnym objaśnieniom (w języku polskim), tabelom oraz licznym przykładom.
 • Sekcje Across CulturesCLIL dają okazję do poznawania innych kultur i tradycji oraz do integrowania nauki języka z innymi obszarami edukacyjnymi.
 • Ramki Culture Spot zachęcają uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla innych kultur i stosowania odniesień do kultury, tradycji i historii Polski.
 • Sekcje Festivities rozwijają wrażliwość międzykulturową poprzez prezentowanie różnych sposobów obchodzenia świąt i uroczystości w wielu krajach i zachęcanie uczniów do porównywania ich z polską tradycją.
 • Projekty do samodzielnego wykonania wspierają kreatywność uczniów i umożliwiają rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Zadania ICT zachęcają do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Sekcje Values pomagają w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań.
 • Sekcje Presentation Skills doskonalą umiejętności językowe i uczą występować publicznie.
 • Sekcje Progress Check pomagają uczniowi w samodzielnej ocenie postępów w nauce.
 • Słowniczek angielsko-polski (Word List) zawiera wykaz najistotniejszych słów oraz struktur językowych przypisanych do danego rozdziału podręcznika.

Podręcznik (Student's Book) – edycja wieloletnia

Podręcznik został podzielony na rozdziały tematyczne, wzbogacone zarówno o segmenty kulturowe (Across Cultures i Festivities), jak i poświęcone tematyce zaczerpniętej z programu nauczania innych przedmiotów (CLIL). Każdy z rozdziałów podręcznika zawiera sekcje rozwijające słownictwo, gramatykę, rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, sekcję sprawdzającą (Progress Check), a także dodatkowy dział Flash Time z pracami projektowymi (Projects), ćwiczeniami dotyczącymi tworzenia prezentacji w języku angielskim (Presentation Skills) oraz treściami pomocnymi w budowaniu systemu wartości (Values).

Podręczniki zawierają dużą liczbę ćwiczeń o zróżnicowanej formie i różnych poziomach trudności. Uwzględniają wielorakie potrzeby edukacyjne uczniów i oferują wsparcie w zrozumieniu zamieszczonych treści. Wybrane ćwiczenia opatrzone są: ramkami zawierającymi kluczowe formy językowe, wskazówkami pomagającymi wykonać ćwiczenie, tabelkami z przydatnymi w konkretnych ćwiczeniach wyrażeniami. Kolejną formą pomocy dla ucznia jest słowniczek (Word List) zawierający wykaz najistotniejszych słów oraz struktur językowych. Ćwiczeniom gramatycznym towarzyszą zwięzłe i przejrzyste objaśnienia.

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji treści z podstawy programowej, seria Flash konsekwentnie promuje używanie języka obcego również jako języka komunikacji podczas zajęć lekcyjnych - polecenia do zadań są zatem zapisane w języku angielskim. Język polski jest używany w sposób przemyślany i służy wspieraniu ucznia w zrozumieniu kluczowych treści, np. zagadnień gramatycznych (Grammar Reference) oraz słów i zwrotów używanych w danym kontekście (Word List oraz ramki z kluczowym słownictwem przy tekstach).

 

Zeszyt ćwiczeń (Workbook) + DigiBook

Zeszyt ćwiczeń obejmuje m.in. sześć sekcji z ćwiczeniami do poszczególnych modułów podręcznika i dział Songs z piosenkami oraz grami językowymi. W zeszycie ćwiczeń Flash Klasa 8 zamieszczono dodatkowe działy z zadaniami egzaminacyjnymi przygotowującymi do egzaminu ósmoklasisty.

Zeszyty ćwiczeń są dostępne z bezpłatnym kodem umożliwiającym pobranie publikacji w formie DigiBooka. Digibook to zamieszczony na specjalnej edukacyjnej platformie cyfrowej expressdigibooks.com interaktywny odpowiednik drukowanej wersji publikacji. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS i Android – dzięki temu może być wykorzystywany na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach.

Celem łączenia publikacji tradycyjnej (papierowej) z jej interaktywnym odpowiednikiem jest urozmaicanie form nauki, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy i zwiększenie efektywności nauczania. Pracując z DigiBookiem, uczeń otrzymuje natychmiastową informację zwrotną o błędach popełnionych podczas wykonywania zadań. Każde ćwiczenie może wykonać wielokrotnie, a to pomaga w zapamiętaniu struktur językowych. DigiBook zawiera także nagrania dźwiekowe i filmy.  Platforma expressdigibooks.com oferuje wiele możliwości nauczycielowi, który może zadawać uczniom zadania i otrzymywać statystyki postępów ucznia (np. ilość prób i rezultaty z podziałem na umiejętności językowe). Platforma pozwala także korzystać z unikalnej funkcjonalności o nazwie Gamification, która pomaga w motywowaniu uczniów poprzez rywalizację i nagrody.

Więcej → 

 

Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook)

Podręcznik w wersji cyfrowej (płyta) zawiera pełny materiał z książki ucznia, ścieżki dźwiękowe, dodatkowe materiały, takie jak np.: filmy, gry, słowniczek. Umożliwia wykonywanie zadań w formie interaktywnej, co wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu. 

Więcej →

 

Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela zawiera m.in: dokładne scenariusze lekcji, odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, zapisy nagrań oraz propozycje dodatkowych ćwiczeń.

 

Zestaw płyt do wykorzystania w klasie (Class Audio CD)

Płyty zawierają komplet nagrań do zadań na rozumienie ze słuchu.

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie zawiera pełny materiał z książki ucznia: ćwiczenia i zadania z wszystkich rozdziałów, ilustracje, teksty, nagrania, odpowiedzi do zadań otwartych i zamkniętych. Dodatkowo oferuje gry językowe i bogaty wybór filmów. Filmy są tematycznie powiązanych z treściami w podręczniku i wzbogacają wiedzę ogólną, pogłębiają znajomość zagadnień kulturowych, a także stanowią atrakcyjny materiał autentyczny do wykorzystania w klasie.

Więcej →

Cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika 

Zobacz, jak zamówić kod do cyfrowego odzwierciedlenia podręcznika →

 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.

 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń - wolny dostęp
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów i kartkówek
 • Dodatkowe ćwiczenia do kopiowania
 • Dodatkowe zadania do kopiowania przygotowujące do egzaminu ósmoklasity - Exam Practice (od klasy 7)
 • Inne materiały.

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook (kody znajdują się w papierowej wersji zeszytów ćwiczeń), może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl:

 

Program nauczania →

Rozkłady materiału →

Plany wynikowe →

Kryteria oceniania →

 

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: Flash. Klasa 4 →

Quizlet: Flash. Klasa 5 →

Quizlet: Flash. Klasa 6 →

Quizlet: Flash. Klasa 7 →

Quizlet: Flash. Klasa 8 → 

Cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika 

Zobacz, jak zamówić kod do cyfrowego odzierciedlenia podręcznika →

 

DigiBook do zeszytu ćwiczeń

Z papierową wersją zeszytu ćwiczeń uczeń otrzymuje kod pozwalający na korzystanie z interaktywnej wersji zeszytu ćwiczeń na platformie expressdigibooks.com.

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania do podręcznika
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet: 

 

Quizlet: Flash. Klasa 4 →

Quizlet: Flash. Klasa 5 →

Quizlet: Flash. Klasa 6 →

Quizlet: Flash. Klasa 7 →

Quizlet: Flash. Klasa 8 →

Opis serii

Flash to pięcioczęściowa seria podręczników do nauki języka angielskiego przeznaczona dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Charakteryzuje ją nastawione na komunikację podejście do nauczania języka, przejrzysty układ treści, duży wybór zadań zróżnicowanych pod względem typu i stopnia trudności, co ułatwia pracę w tzw. mixed-ability classes, i bogactwo oryginalnych ćwiczeń, które ucząc języka, rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, kreatywność, zachęcają do pracy zespołowej. Kolejnym atutem serii są w pełni kolorowe, obszerne zeszyty ćwiczeń, którym towarzyszy interaktywna wersja publikacji - DigiBook. Flash efektywnie wspiera uczniów w osiąganiu coraz wyższego stopnia poprawności językowej i stopniowo przygotowuje ich do egzaminu ósmoklasisty poprzez dogłębną realizację ogólnych i szczegółowych wymagań podstawy programowej oraz dodatkowe zadania egzaminacyjne od klasy 7.  

 

Najważniejsze cechy serii:

 • Przejrzysta, uporządkowana struktura podręcznika ułatwia systematyczną pracę, zarówno na lekcji, jak i w domu.
 • Duży wybór filmów pozwala na prowadzenie urozmaiconych lekcji i zapewnia uczniom kontakt z materiałami autentycznymi.
 • Zagadnienia gramatyczne są wprowadzane stopniowo, w tempie dostosowanym do wieku i możliwości uczniów.
 • Autentyczny język i liczne dialogi uczą, jak komunikować się w życiu codziennym.
 • Szeroki wybór różnorodnych zadań i ćwiczeń zachęca do aktywnej nauki.
 • Kompendium gramatyczne Grammar Reference ułatwia zrozumienie struktur gramatycznych dzięki przystępnym objaśnieniom (w języku polskim), tabelom oraz licznym przykładom.
 • Sekcje Across CulturesCLIL dają okazję do poznawania innych kultur i tradycji oraz do integrowania nauki języka z innymi obszarami edukacyjnymi.
 • Ramki Culture Spot zachęcają uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla innych kultur i stosowania odniesień do kultury, tradycji i historii Polski.
 • Sekcje Festivities rozwijają wrażliwość międzykulturową poprzez prezentowanie różnych sposobów obchodzenia świąt i uroczystości w wielu krajach i zachęcanie uczniów do porównywania ich z polską tradycją.
 • Projekty do samodzielnego wykonania wspierają kreatywność uczniów i umożliwiają rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Zadania ICT zachęcają do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Sekcje Values pomagają w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań.
 • Sekcje Presentation Skills doskonalą umiejętności językowe i uczą występować publicznie.
 • Sekcje Progress Check pomagają uczniowi w samodzielnej ocenie postępów w nauce.
 • Słowniczek angielsko-polski (Word List) zawiera wykaz najistotniejszych słów oraz struktur językowych przypisanych do danego rozdziału podręcznika.

Komponenty

Podręcznik (Student's Book) – edycja wieloletnia

Podręcznik został podzielony na rozdziały tematyczne, wzbogacone zarówno o segmenty kulturowe (Across Cultures i Festivities), jak i poświęcone tematyce zaczerpniętej z programu nauczania innych przedmiotów (CLIL). Każdy z rozdziałów podręcznika zawiera sekcje rozwijające słownictwo, gramatykę, rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, sekcję sprawdzającą (Progress Check), a także dodatkowy dział Flash Time z pracami projektowymi (Projects), ćwiczeniami dotyczącymi tworzenia prezentacji w języku angielskim (Presentation Skills) oraz treściami pomocnymi w budowaniu systemu wartości (Values).

Podręczniki zawierają dużą liczbę ćwiczeń o zróżnicowanej formie i różnych poziomach trudności. Uwzględniają wielorakie potrzeby edukacyjne uczniów i oferują wsparcie w zrozumieniu zamieszczonych treści. Wybrane ćwiczenia opatrzone są: ramkami zawierającymi kluczowe formy językowe, wskazówkami pomagającymi wykonać ćwiczenie, tabelkami z przydatnymi w konkretnych ćwiczeniach wyrażeniami. Kolejną formą pomocy dla ucznia jest słowniczek (Word List) zawierający wykaz najistotniejszych słów oraz struktur językowych. Ćwiczeniom gramatycznym towarzyszą zwięzłe i przejrzyste objaśnienia.

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji treści z podstawy programowej, seria Flash konsekwentnie promuje używanie języka obcego również jako języka komunikacji podczas zajęć lekcyjnych - polecenia do zadań są zatem zapisane w języku angielskim. Język polski jest używany w sposób przemyślany i służy wspieraniu ucznia w zrozumieniu kluczowych treści, np. zagadnień gramatycznych (Grammar Reference) oraz słów i zwrotów używanych w danym kontekście (Word List oraz ramki z kluczowym słownictwem przy tekstach).

 

Zeszyt ćwiczeń (Workbook) + DigiBook

Zeszyt ćwiczeń obejmuje m.in. sześć sekcji z ćwiczeniami do poszczególnych modułów podręcznika i dział Songs z piosenkami oraz grami językowymi. W zeszycie ćwiczeń Flash Klasa 8 zamieszczono dodatkowe działy z zadaniami egzaminacyjnymi przygotowującymi do egzaminu ósmoklasisty.

Zeszyty ćwiczeń są dostępne z bezpłatnym kodem umożliwiającym pobranie publikacji w formie DigiBooka. Digibook to zamieszczony na specjalnej edukacyjnej platformie cyfrowej expressdigibooks.com interaktywny odpowiednik drukowanej wersji publikacji. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS i Android – dzięki temu może być wykorzystywany na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach.

Celem łączenia publikacji tradycyjnej (papierowej) z jej interaktywnym odpowiednikiem jest urozmaicanie form nauki, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy i zwiększenie efektywności nauczania. Pracując z DigiBookiem, uczeń otrzymuje natychmiastową informację zwrotną o błędach popełnionych podczas wykonywania zadań. Każde ćwiczenie może wykonać wielokrotnie, a to pomaga w zapamiętaniu struktur językowych. DigiBook zawiera także nagrania dźwiekowe i filmy.  Platforma expressdigibooks.com oferuje wiele możliwości nauczycielowi, który może zadawać uczniom zadania i otrzymywać statystyki postępów ucznia (np. ilość prób i rezultaty z podziałem na umiejętności językowe). Platforma pozwala także korzystać z unikalnej funkcjonalności o nazwie Gamification, która pomaga w motywowaniu uczniów poprzez rywalizację i nagrody.

Więcej → 

 

Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook)

Podręcznik w wersji cyfrowej (płyta) zawiera pełny materiał z książki ucznia, ścieżki dźwiękowe, dodatkowe materiały, takie jak np.: filmy, gry, słowniczek. Umożliwia wykonywanie zadań w formie interaktywnej, co wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu. 

Więcej →

 

Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela zawiera m.in: dokładne scenariusze lekcji, odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, zapisy nagrań oraz propozycje dodatkowych ćwiczeń.

 

Zestaw płyt do wykorzystania w klasie (Class Audio CD)

Płyty zawierają komplet nagrań do zadań na rozumienie ze słuchu.

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie zawiera pełny materiał z książki ucznia: ćwiczenia i zadania z wszystkich rozdziałów, ilustracje, teksty, nagrania, odpowiedzi do zadań otwartych i zamkniętych. Dodatkowo oferuje gry językowe i bogaty wybór filmów. Filmy są tematycznie powiązanych z treściami w podręczniku i wzbogacają wiedzę ogólną, pogłębiają znajomość zagadnień kulturowych, a także stanowią atrakcyjny materiał autentyczny do wykorzystania w klasie.

Więcej →

Dodatkowo dla nauczyciela

Cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika 

Zobacz, jak zamówić kod do cyfrowego odzwierciedlenia podręcznika →

 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.

 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń - wolny dostęp
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów i kartkówek
 • Dodatkowe ćwiczenia do kopiowania
 • Dodatkowe zadania do kopiowania przygotowujące do egzaminu ósmoklasity - Exam Practice (od klasy 7)
 • Inne materiały.

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook (kody znajdują się w papierowej wersji zeszytów ćwiczeń), może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl:

 

Program nauczania →

Rozkłady materiału →

Plany wynikowe →

Kryteria oceniania →

 

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: Flash. Klasa 4 →

Quizlet: Flash. Klasa 5 →

Quizlet: Flash. Klasa 6 →

Quizlet: Flash. Klasa 7 →

Quizlet: Flash. Klasa 8 → 

Dodatkowo dla ucznia

Cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika 

Zobacz, jak zamówić kod do cyfrowego odzierciedlenia podręcznika →

 

DigiBook do zeszytu ćwiczeń

Z papierową wersją zeszytu ćwiczeń uczeń otrzymuje kod pozwalający na korzystanie z interaktywnej wersji zeszytu ćwiczeń na platformie expressdigibooks.com.

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania do podręcznika
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet: 

 

Quizlet: Flash. Klasa 4 →

Quizlet: Flash. Klasa 5 →

Quizlet: Flash. Klasa 6 →

Quizlet: Flash. Klasa 7 →

Quizlet: Flash. Klasa 8 →


 

Zobacz wideoprezentację serii Flash! ↓

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności