Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoła podstawowa

SMART TIME NEW 1 PODRECZNIK
SMART TIME NEW 2 PODRECZNIK
SMART TIME NEW 3 PODRECZNIK

Smart Time (klasy 7-8)

Autor: Virginia Evans, Jenny Dooley
CEF: A2/A2+ - B1
Numer MEiN:
Smart Time 1 - 860/4/2017
Smart Time 2 - 860/5/2017
Smart Time 3 - 860/6/2018

Smart Time to kurs dla młodzieży, znakomicie sprawdzający się w pracy z uczniami kontynuującymi naukę języka angielskiego po klasie 6. szkoły podstawowej. Podręczniki Smart Time 1-3 są zgodne z nowa podstawą programową obowiązującą od 2017 r. Wprowadzenie trzech poziomów serii dla klas 7-8 ma na celu ułatwienie nauczycielom doboru odpowiedniego podręcznika do potrzeb danej klasy lub grupy. Kurs jest wyposażony w cyfrowe komponenty: eBooki i oprogramowanie do tablic interaktywnych.

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń są dostępne w ramach dotacji MEN.

Wszystkie komponenty są również dostępne w cenach katalogowych w sklepie internetowym ↓ 

Smart Time to bestsellerowy kurs dla młodzieży, który skutecznie rozwijając umiejętności językowe, jednocześnie przygotowuje do egzaminów językowych różnego typu. Podręczniki charakteryzuje aktywne podejście do nauki języka, ogromny wybór różnego typu ćwiczeń oraz przejrzysta prezentacja zagadnień leksykalnych i gramatycznych. Seria pozwala na integrowanie nauczania języka angielskiego z nauczaniem zagadnień z innych przedmiotów szkolnych (CLIL). Kurs systematycznie prezentuje także najważniejsze elementy kultury krajów anglojęzycznych i ukazuje polską kulturę w szerokim kontekście.

 

Najważniejsze cechy serii:

 • Uporządkowana struktura podręczników ułatwiająca systematyczną naukę.
 • Tematyczne moduły odpowiadające zakresowi tematów wskazanych w podstawie programowej.
 • Bogaty wybór ciekawych i aktualnych tekstów do czytania i słuchania.
 • Różnorodne ćwiczenia integrujące cztery sprawności językowe.
 • Przejrzysta prezentacja słownictwa i zagadnień gramatycznych.
 • Sekcje kulturowe i CLIL w każdym module.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Sekcje służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości i dokonywaniu samooceny po każdym module.
 • Liczne ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania rozwijające umiejętność krytycznego myślenia i samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach.
 • Dodatkowe sekcje ułatwiające przyswojenie materiału: Grammar Reference, Notions & Functions, Writing Bank, Word List.

Podręcznik (Student’s Book) – edycja wieloletnia

Podręcznik składa się z ośmiu modułów tematycznych podzielonych na następujące sekcje: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Across Cultures, Listening Skills, Speaking Skills, Writing, CLIL (sekcja poświęcona tematyce zaczerpniętej z programu nauczania innych przedmiotów), Progress Check. Po każdym module znajduje się sekcja Skills Practice zawierająca zadania typowe dla różnego rodzaju egzaminów językowych. W podręczniku zamieszczono także dodatkowe działy, takie jak: Grammar Reference - kompendium gramatyczne (w języku polskim), Notions & Functions - sekcja poświęcona prezentacji i ćwiczeniu wyrażeń umożliwiających właściwe reagowanie językowe w typowych sytuacjach komunikacyjnych, Writing Bank - przystępne omówienie wybranych form wypowiedzi pisemnej, Word List - słowniczek angielsko-polski, Irregular Verbs - tabela z czasownikami nieregularnymi.

 

Zeszyt ćwiczeń wersja kompaktowa (Workbook & Grammar Compact Edition)

Obszerna wersja kompaktowa zawiera pełny zestaw ćwiczeń z następujących działów: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Exam Practice i Vocabulary Bank.

 

Interaktywny eBook (Interactive eBook)

Interaktywny eBook to podręcznik w wersji cyfrowej. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia, gry i słowniczek. Jest to nowoczesne narzędzie edukacyjne, które wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu.

Więcej →  

 

Culture Clips Poland

Publikacja przedstawia elementy polskiej kultury i jednocześnie rozwija znajomość języka angielskiego. Wzbogaca wiedzę o przyrodzie, historii, tradycjach, sławnych postaciach i aktualnych wydarzeniach. Każdy rozdział zawiera teksty o interesującej tematyce, barwne fotografie, ćwiczenia językowe oraz zadania ICT polegające na samodzielnym wyszukiwaniu informacji i przygotowaniu prezentacji na dany temat. Tam, gdzie jest to możliwe, zamieszczono także informacje o analogicznych elementach kultury brytyjskiej.

 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książka nauczyciela zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, a także pełne zapisy nagrań.  

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń,
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu),
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń,
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa,
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu,
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału,
 • materiał video obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami poszczególnych rozdziałów oraz filmy dokumentalne,
 • Word List z możliwością odsłuchania wymowy,
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych.

Więcej →

Cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika 

Zobacz, jak zamówić kod do cyfrowego odzwierciedlenia podręcznika →

 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.

 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń - wolny dostęp
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów: Placement Tests, Quick Tests, Quick Writing Tests, Unit Tests, Semester Tests
 • Duży wybór kartkówek: Vocabulary Quizzes, Grammar Quizzes
 • Dodatkowe ćwiczenia do kopiowania: Resource Activities 
 • Inne materiały.

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl:

 

Program nauczania →

Rozkłady materiału →

Plany wynikowe →

Kryteria oceniania →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: Smart Time 1 →

Quizlet: Smart Time 2 →

Quizlet: Smart Time 3 →

Cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika 

Zobacz, jak zamówić kod do cyfrowego odzierciedlenia podręcznika →

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania do podręcznika
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: Smart Time 1 →

Quizlet: Smart Time 2 →

Quizlet: Smart Time 3 →

Opis serii

Smart Time to bestsellerowy kurs dla młodzieży, który skutecznie rozwijając umiejętności językowe, jednocześnie przygotowuje do egzaminów językowych różnego typu. Podręczniki charakteryzuje aktywne podejście do nauki języka, ogromny wybór różnego typu ćwiczeń oraz przejrzysta prezentacja zagadnień leksykalnych i gramatycznych. Seria pozwala na integrowanie nauczania języka angielskiego z nauczaniem zagadnień z innych przedmiotów szkolnych (CLIL). Kurs systematycznie prezentuje także najważniejsze elementy kultury krajów anglojęzycznych i ukazuje polską kulturę w szerokim kontekście.

 

Najważniejsze cechy serii:

 • Uporządkowana struktura podręczników ułatwiająca systematyczną naukę.
 • Tematyczne moduły odpowiadające zakresowi tematów wskazanych w podstawie programowej.
 • Bogaty wybór ciekawych i aktualnych tekstów do czytania i słuchania.
 • Różnorodne ćwiczenia integrujące cztery sprawności językowe.
 • Przejrzysta prezentacja słownictwa i zagadnień gramatycznych.
 • Sekcje kulturowe i CLIL w każdym module.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Sekcje służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości i dokonywaniu samooceny po każdym module.
 • Liczne ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania rozwijające umiejętność krytycznego myślenia i samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach.
 • Dodatkowe sekcje ułatwiające przyswojenie materiału: Grammar Reference, Notions & Functions, Writing Bank, Word List.

Komponenty

Podręcznik (Student’s Book) – edycja wieloletnia

Podręcznik składa się z ośmiu modułów tematycznych podzielonych na następujące sekcje: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Across Cultures, Listening Skills, Speaking Skills, Writing, CLIL (sekcja poświęcona tematyce zaczerpniętej z programu nauczania innych przedmiotów), Progress Check. Po każdym module znajduje się sekcja Skills Practice zawierająca zadania typowe dla różnego rodzaju egzaminów językowych. W podręczniku zamieszczono także dodatkowe działy, takie jak: Grammar Reference - kompendium gramatyczne (w języku polskim), Notions & Functions - sekcja poświęcona prezentacji i ćwiczeniu wyrażeń umożliwiających właściwe reagowanie językowe w typowych sytuacjach komunikacyjnych, Writing Bank - przystępne omówienie wybranych form wypowiedzi pisemnej, Word List - słowniczek angielsko-polski, Irregular Verbs - tabela z czasownikami nieregularnymi.

 

Zeszyt ćwiczeń wersja kompaktowa (Workbook & Grammar Compact Edition)

Obszerna wersja kompaktowa zawiera pełny zestaw ćwiczeń z następujących działów: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Exam Practice i Vocabulary Bank.

 

Interaktywny eBook (Interactive eBook)

Interaktywny eBook to podręcznik w wersji cyfrowej. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia, gry i słowniczek. Jest to nowoczesne narzędzie edukacyjne, które wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu.

Więcej →  

 

Culture Clips Poland

Publikacja przedstawia elementy polskiej kultury i jednocześnie rozwija znajomość języka angielskiego. Wzbogaca wiedzę o przyrodzie, historii, tradycjach, sławnych postaciach i aktualnych wydarzeniach. Każdy rozdział zawiera teksty o interesującej tematyce, barwne fotografie, ćwiczenia językowe oraz zadania ICT polegające na samodzielnym wyszukiwaniu informacji i przygotowaniu prezentacji na dany temat. Tam, gdzie jest to możliwe, zamieszczono także informacje o analogicznych elementach kultury brytyjskiej.

 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książka nauczyciela zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, a także pełne zapisy nagrań.  

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń,
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu),
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń,
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa,
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu,
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału,
 • materiał video obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami poszczególnych rozdziałów oraz filmy dokumentalne,
 • Word List z możliwością odsłuchania wymowy,
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych.

Więcej →

Dodatkowo dla nauczyciela

Cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika 

Zobacz, jak zamówić kod do cyfrowego odzwierciedlenia podręcznika →

 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.

 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń - wolny dostęp
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów: Placement Tests, Quick Tests, Quick Writing Tests, Unit Tests, Semester Tests
 • Duży wybór kartkówek: Vocabulary Quizzes, Grammar Quizzes
 • Dodatkowe ćwiczenia do kopiowania: Resource Activities 
 • Inne materiały.

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl:

 

Program nauczania →

Rozkłady materiału →

Plany wynikowe →

Kryteria oceniania →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: Smart Time 1 →

Quizlet: Smart Time 2 →

Quizlet: Smart Time 3 →

Dodatkowo dla ucznia

Cyfrowe odzwierciedlenie podręcznika 

Zobacz, jak zamówić kod do cyfrowego odzierciedlenia podręcznika →

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania do podręcznika
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: Smart Time 1 →

Quizlet: Smart Time 2 →

Quizlet: Smart Time 3 →

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji!

Skontaktuj się bezpośrednio z reprezentantem regionalnym →

lub wyślij wiadomość przez poniższy formularz, na końcu wiadomości podając dane szkoły.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności