Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoły wyższe

UPSTREAM A1
UPSTREAM A2
UPSTREAM B1
UPSTREAM B1PLUS
UPSTREAM B2
UPSTREAM B2PLUS
UPSTREAM C1
UPSTREAM C2

Upstream

Autor: Virginia Evans, Jenny Dooley
CEF: Upstream Beginner - A1+
Upstream Elementary - A2
Upstream Pre-Intermediate - B1
Upstream Pre-Intermediate - B1+
Upstream Intermediate - B2
Upstream Upper Intermediate - B2+
Upstream Advanced - C1
Upstream Proficiency - C2

Kurs Upstream został opracowany dla uczących się na ośmiu poziomach: od poziomu beginner do poziomu proficiency. Zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów. Kurs doskonale przygotowuje także do międzynarodowych egzaminów, np. FCE, CAECPE.

Kurs Upstream został opracowany dla uczących się na ośmiu poziomach: od poziomu beginner do poziomu proficiency. Zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów. Seria Upstream w nowoczesny sposób łączy aktywną naukę języka z bogactwem tematów bliskich uczącym się oraz urozmaiconymi zadaniami. Kurs doskonale przygotowuje do egzaminów międzynarodowych (np. FCE, CAE i CPE).

Materiał zawarty w podręcznikach Upstream Beginner – Pre-Intermediate i B1+ oraz zeszytach ćwiczeń przeznaczony jest do realizacji w trakcie około 60–80 godzin lekcyjnych, natomiast w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń Upstream Intermediate – Proficiency – w trakcie około 100-120 godzin.

 

Najważniejsze sechy serii:

 • Różnorodność tekstów dotyczących zagadnień kulturowych (z naciskiem na wyjątkowość kultury kraju ucznia).
 • Wskazówki dotyczące umiejętności samodzielnego uczenia się (Study Skills).
 • Zadania służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości po każdym bloku tematycznym (Self-Assessment).
 • Działy Curricular Cuts poświęcone tematyce pojawiającej się w programie nauczania innych przedmiotów szkolnych (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+).
 • Ćwiczenie i aktywizacja słownictwa, w tym kolokacji, idiomów, czasowników złożonych oraz omówienie zagadnień z zakresu słowotwórstwa.
 • Bogaty wybór autentycznych tekstów oraz pobudzających zainteresowanie zadań z zakresu czytania i słuchania.
 • Rzetelne potraktowanie gramatyki: segmenty poświęcone gramatyce obejmują wszystkie ważne zagadnienia z tej dziedziny, a na końcu podręcznika znajduje się krótkie repetytorium (Grammar Reference Section).
 • Analiza wypracowań wraz z modelowymi tekstami i ćwiczeniami z zakresu wszystkich typów wypowiedzi pisemnych.
 • Różnorodność zadań i ćwiczeń z zakresu mówienia.
 • Segment Word Perfect na końcu podręcznika (Upstream Beginner i Elementary) pozwalający w przyjemny i zabawny sposób ćwiczyć poznane słownictwo.
 • Vademecum kulturowe Culture Clips (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+, Intermediate, Upper Intermediate).
 • Sekcje Literature Corner zawierające fragmenty znanych dzieł literatury anglojęzycznej (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate).
 • Piosenki, gry i zabawy językowe oraz ćwiczenia poświęcone wymowie.
 • Zestawy ćwiczeń do wykonania w parach (Pairwork Activities).
 • dodatkowe bloki lekcyjne Special Days (Upstream Beginner, Elementary, B1+).

Podręcznik (Student’s Book)

Każdy podręcznik zawiera dziesięć rozdziałów ujętych w pięć bloków tematycznych. Konstrukcja rozdziałów pozwala na wprowadzanie nowego materiału leksykalno-gramatycznego przy jednoczesnym powtarzaniu materiału uprzednio wprowadzonego, co w dużym stopniu ułatwia naukę, a także pozwala dostrzec ciągłe postępy. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń uczniowie rozwijają systematycznie wszystkie sprawności językowe. Elementy kulturowe i fragmenty literackie nie tylko poszerzają wiedzę o krajach anglojęzycznych, ale również pozwalają dostrzec wyjątkowość własnej kultury. Na końcu każdego podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyki (Grammar Reference), lista czasowników nieregularnych oraz bardzo przydatne suplementy.

 

Zeszyt ćwiczeń (Student’s Workbook)

Zawiera bogaty wybór zachęcających do nauki zadań i przydatnych ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki, użycia języka w komunikacji, czytania, słuchania oraz pisania. Każdy blok lekcyjny na poziomie Beginner oraz Elementary kończą segmenty: gramatyka (Grammar in Use), elementy kulturowe, literackie lub popularno-naukowe (Reader’s Corner) i krótka powtórka materiału (Progress Check). Ponadto w zeszycie ćwiczeń do poziomu Intermediate uczeń znajdzie przydatne repetytorium z gramatyki obejmujące przejrzyste objaśnienia zagadnień gramatycznych wprowadzonych w podręczniku oraz zestawy ćwiczeń umożliwiające systematyczne ćwiczenie całego materiału.

 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book interleaved)

Do każdego podręcznika opracowana została książka nauczyciela. Na stronach umieszczonych pomiędzy stronami lekcji z podręcznika (na poziomie Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+ oraz Intermediate) lub w osobnych książkach (na poziomie Upper Intermediate, Advanced i Proficiency) znajdują się pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu zawartych w podręczniku.

 

Zeszyt ćwiczeń – wersja dla nauczyciela (Teacher’s Workbook)

Zawiera wszystkie zadania z zeszytu ucznia wraz z odpowiedziami. Dostępne na poziomach: od Beginner do Intermediate oraz na poziomie Proficiency.

 

Klucz do zeszytu ćwiczeń (Workbook Key)

Odpowiedzi do wszystkich zadań z zeszytu ćwiczeń w formie oddzielnego klucza dostępne są na poziomach: Pre-Intermediate oraz od poziomu Intermediate do Proficiency.

 

Płyty CD do wykorzystywania w klasie (Class Audio CDs)

Płyty CD do wykorzystania w klasie zawierają nagrania wszystkich tekstów, dialogów, zadań ćwiczących wymowę i intonację, a także nagrania do ćwiczeń rozwijających i sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.

 

Płyty CD do wykorzystywania w klasie (Workbook Audio CDs)

Płyty CD zawierają nagrania do ćwiczeń rozwijających i sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu zawartych w zeszycie ćwiczeń. Dostępne na poziomach: od Upper Intermediate do Proficiency.

 

DVD

Nagrania na płytach DVD mają atrakcyjną formę zrealizowanego w Wielkiej Brytanii i USA magazynu telewizyjnego i mogą służyć do powtarzania oraz utrwalania wprowadzonego wcześniej materiału. Prezentują autentyczny kontekst i sytuacje oraz realistyczne dialogi. Choć płyty DVD odpowiadają tematyce zawartej w podręcznikach Upstream, mogą być wykorzystywane jako uzupełnienie każdego kursu na tych samych poziomach. DVD jest dostępne na poziomach: od Beginner do B1+.

 

Zeszyt ćwiczeń do DVD (DVD Activity Book)

Zeszyty ćwiczeń do DVD to inspirujące, dynamiczne uzupełnienie programu kursu Upstream. Zawierają szereg różnorodnych zadań związanych z nagranym materiałem i pozwalających ćwiczyć oraz doskonalić wszystkie sprawności językowe. Każda z pięciu części porusza tematykę modułów z odpowiednich części podręcznika. Ćwiczenia można wykonywać przed, w trakcie oraz po obejrzeniu nagrania. Dzięki Zeszytom ćwiczeń do DVD powtórka i utrwalanie materiału przybierają atrakcyjną dla ucznia formę. Zeszyty ćwiczeń do DVD są dostępne na poziomach: od Beginner do B1+.

 

Companion

Companion to zeszyt zawierający definicje słówek i wyrażeń (z podręczników i zeszytów ćwiczeń) wraz z polskimi odpowiednikami, transkrypcją fonetyczną i przykładem użycia w zdaniu, a także dodatkowe ćwiczenia. Indeks umieszczony na końcu ułatwia naukę i powtarzanie słownictwa.
Sprzedaż jest prowadzona do wyczerpania zapasów. Tytuł dostępny także w plikach PDF na stronach www.vipclub.egis.com.pl oraz www.learningclub.egis.com.pl.

 

Zbiór testów

Zbiory testów zawierają łatwe do powielenia testy sprawdzające postępy w nauce w trakcie całego roku szkolnego (po każdym bloku tematycznym w dwóch wersjach oraz od poziomu elementary po każdym rozdziale).

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Unikatowe oprogramowanie do tablicy interaktywnej. Program zawiera setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie. Nauczyciel stojący bezpośrednio przy tablicy może prowadzić lekcję, obsługiwać komputer i kontrolować pracę uczniów. Oprogramowania są dostępne na poziomach: od Beginner do B1+.

Upstream Companion

 

Dla nauczycieli, którzy korzystają z serii Upstream (poziomy A1+ - B1+) na zajęciach w szkołach średnich dostępne są następujące materiały:

 

Program nauczania

Rozkłady materiału

Plany wynikowe

Cechy serii

Kurs Upstream został opracowany dla uczących się na ośmiu poziomach: od poziomu beginner do poziomu proficiency. Zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów. Seria Upstream w nowoczesny sposób łączy aktywną naukę języka z bogactwem tematów bliskich uczącym się oraz urozmaiconymi zadaniami. Kurs doskonale przygotowuje do egzaminów międzynarodowych (np. FCE, CAE i CPE).

Materiał zawarty w podręcznikach Upstream Beginner – Pre-Intermediate i B1+ oraz zeszytach ćwiczeń przeznaczony jest do realizacji w trakcie około 60–80 godzin lekcyjnych, natomiast w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń Upstream Intermediate – Proficiency – w trakcie około 100-120 godzin.

 

Najważniejsze sechy serii:

 • Różnorodność tekstów dotyczących zagadnień kulturowych (z naciskiem na wyjątkowość kultury kraju ucznia).
 • Wskazówki dotyczące umiejętności samodzielnego uczenia się (Study Skills).
 • Zadania służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości po każdym bloku tematycznym (Self-Assessment).
 • Działy Curricular Cuts poświęcone tematyce pojawiającej się w programie nauczania innych przedmiotów szkolnych (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+).
 • Ćwiczenie i aktywizacja słownictwa, w tym kolokacji, idiomów, czasowników złożonych oraz omówienie zagadnień z zakresu słowotwórstwa.
 • Bogaty wybór autentycznych tekstów oraz pobudzających zainteresowanie zadań z zakresu czytania i słuchania.
 • Rzetelne potraktowanie gramatyki: segmenty poświęcone gramatyce obejmują wszystkie ważne zagadnienia z tej dziedziny, a na końcu podręcznika znajduje się krótkie repetytorium (Grammar Reference Section).
 • Analiza wypracowań wraz z modelowymi tekstami i ćwiczeniami z zakresu wszystkich typów wypowiedzi pisemnych.
 • Różnorodność zadań i ćwiczeń z zakresu mówienia.
 • Segment Word Perfect na końcu podręcznika (Upstream Beginner i Elementary) pozwalający w przyjemny i zabawny sposób ćwiczyć poznane słownictwo.
 • Vademecum kulturowe Culture Clips (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+, Intermediate, Upper Intermediate).
 • Sekcje Literature Corner zawierające fragmenty znanych dzieł literatury anglojęzycznej (Upstream Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate).
 • Piosenki, gry i zabawy językowe oraz ćwiczenia poświęcone wymowie.
 • Zestawy ćwiczeń do wykonania w parach (Pairwork Activities).
 • dodatkowe bloki lekcyjne Special Days (Upstream Beginner, Elementary, B1+).

Komponenty

Podręcznik (Student’s Book)

Każdy podręcznik zawiera dziesięć rozdziałów ujętych w pięć bloków tematycznych. Konstrukcja rozdziałów pozwala na wprowadzanie nowego materiału leksykalno-gramatycznego przy jednoczesnym powtarzaniu materiału uprzednio wprowadzonego, co w dużym stopniu ułatwia naukę, a także pozwala dostrzec ciągłe postępy. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń uczniowie rozwijają systematycznie wszystkie sprawności językowe. Elementy kulturowe i fragmenty literackie nie tylko poszerzają wiedzę o krajach anglojęzycznych, ale również pozwalają dostrzec wyjątkowość własnej kultury. Na końcu każdego podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyki (Grammar Reference), lista czasowników nieregularnych oraz bardzo przydatne suplementy.

 

Zeszyt ćwiczeń (Student’s Workbook)

Zawiera bogaty wybór zachęcających do nauki zadań i przydatnych ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki, użycia języka w komunikacji, czytania, słuchania oraz pisania. Każdy blok lekcyjny na poziomie Beginner oraz Elementary kończą segmenty: gramatyka (Grammar in Use), elementy kulturowe, literackie lub popularno-naukowe (Reader’s Corner) i krótka powtórka materiału (Progress Check). Ponadto w zeszycie ćwiczeń do poziomu Intermediate uczeń znajdzie przydatne repetytorium z gramatyki obejmujące przejrzyste objaśnienia zagadnień gramatycznych wprowadzonych w podręczniku oraz zestawy ćwiczeń umożliwiające systematyczne ćwiczenie całego materiału.

 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book interleaved)

Do każdego podręcznika opracowana została książka nauczyciela. Na stronach umieszczonych pomiędzy stronami lekcji z podręcznika (na poziomie Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, B1+ oraz Intermediate) lub w osobnych książkach (na poziomie Upper Intermediate, Advanced i Proficiency) znajdują się pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu zawartych w podręczniku.

 

Zeszyt ćwiczeń – wersja dla nauczyciela (Teacher’s Workbook)

Zawiera wszystkie zadania z zeszytu ucznia wraz z odpowiedziami. Dostępne na poziomach: od Beginner do Intermediate oraz na poziomie Proficiency.

 

Klucz do zeszytu ćwiczeń (Workbook Key)

Odpowiedzi do wszystkich zadań z zeszytu ćwiczeń w formie oddzielnego klucza dostępne są na poziomach: Pre-Intermediate oraz od poziomu Intermediate do Proficiency.

 

Płyty CD do wykorzystywania w klasie (Class Audio CDs)

Płyty CD do wykorzystania w klasie zawierają nagrania wszystkich tekstów, dialogów, zadań ćwiczących wymowę i intonację, a także nagrania do ćwiczeń rozwijających i sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.

 

Płyty CD do wykorzystywania w klasie (Workbook Audio CDs)

Płyty CD zawierają nagrania do ćwiczeń rozwijających i sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu zawartych w zeszycie ćwiczeń. Dostępne na poziomach: od Upper Intermediate do Proficiency.

 

DVD

Nagrania na płytach DVD mają atrakcyjną formę zrealizowanego w Wielkiej Brytanii i USA magazynu telewizyjnego i mogą służyć do powtarzania oraz utrwalania wprowadzonego wcześniej materiału. Prezentują autentyczny kontekst i sytuacje oraz realistyczne dialogi. Choć płyty DVD odpowiadają tematyce zawartej w podręcznikach Upstream, mogą być wykorzystywane jako uzupełnienie każdego kursu na tych samych poziomach. DVD jest dostępne na poziomach: od Beginner do B1+.

 

Zeszyt ćwiczeń do DVD (DVD Activity Book)

Zeszyty ćwiczeń do DVD to inspirujące, dynamiczne uzupełnienie programu kursu Upstream. Zawierają szereg różnorodnych zadań związanych z nagranym materiałem i pozwalających ćwiczyć oraz doskonalić wszystkie sprawności językowe. Każda z pięciu części porusza tematykę modułów z odpowiednich części podręcznika. Ćwiczenia można wykonywać przed, w trakcie oraz po obejrzeniu nagrania. Dzięki Zeszytom ćwiczeń do DVD powtórka i utrwalanie materiału przybierają atrakcyjną dla ucznia formę. Zeszyty ćwiczeń do DVD są dostępne na poziomach: od Beginner do B1+.

 

Companion

Companion to zeszyt zawierający definicje słówek i wyrażeń (z podręczników i zeszytów ćwiczeń) wraz z polskimi odpowiednikami, transkrypcją fonetyczną i przykładem użycia w zdaniu, a także dodatkowe ćwiczenia. Indeks umieszczony na końcu ułatwia naukę i powtarzanie słownictwa.
Sprzedaż jest prowadzona do wyczerpania zapasów. Tytuł dostępny także w plikach PDF na stronach www.vipclub.egis.com.pl oraz www.learningclub.egis.com.pl.

 

Zbiór testów

Zbiory testów zawierają łatwe do powielenia testy sprawdzające postępy w nauce w trakcie całego roku szkolnego (po każdym bloku tematycznym w dwóch wersjach oraz od poziomu elementary po każdym rozdziale).

 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Unikatowe oprogramowanie do tablicy interaktywnej. Program zawiera setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie. Nauczyciel stojący bezpośrednio przy tablicy może prowadzić lekcję, obsługiwać komputer i kontrolować pracę uczniów. Oprogramowania są dostępne na poziomach: od Beginner do B1+.

Dla nauczyciela

Upstream Companion

 

Dla nauczycieli, którzy korzystają z serii Upstream (poziomy A1+ - B1+) na zajęciach w szkołach średnich dostępne są następujące materiały:

 

Program nauczania

Rozkłady materiału

Plany wynikowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności