Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Egzamin ósmoklasisty

Express Publishing: Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium

Express Publishing: Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium to publikacja adresowana do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy od roku szkolnego 2018/2019 będą przystępować do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego sprawdzającego ich kompetencje z zakresu języka angielskiego. Materiał został opracowany zgodnie z zapisanymi w nowej podstawie programowej wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi oraz Informatorem o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium: Przykładowe strony

 

Główna część Repetytorium to czternaście tematycznych modułów, w ramach których uczeń – pod kierunkiem nauczyciela lub samodzielnie – może powtórzyć i utrwalić wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki oraz rozwijać umiejętności językowe określone w standardach egzaminacyjnych. Tematyka poszczególnych modułów odpowiada zakresom tematycznym określonym w podstawie programowej, a omawiane zagadnienia gramatyczne są zgodne z podaną w Informatorze listą struktur, których opanowanie jest niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych.


Każdy moduł obejmuje następujące działy:

 • Vocabulary – Słownictwo

  Zawarte tu zadania pozwalają na powtórzenie znanych już uczniowi słów i zwrotów oraz na poznanie nowego, przydatnego słownictwa. Nauka odbywa się poprzez ćwiczenia. Wiele zadań zostało wzbogaconych o materiały wizualne, które ułatwiają zapamiętanie kluczowych wyrazów.

 • Grammar – Gramatyka

  Ten dział zawiera omówienie reguł gramatycznych (po polsku), praktyczne przykłady użycia struktur oraz liczne ćwiczenia. Umieszczenie sekcji gramatycznych w ramach poszczególnych modułów sprzyja systematycznemu powtarzaniu zagadnień gramatycznych, a omawiane zagadnienia korespondują z wybranymi zadaniami egzaminacyjnymi z danego modułu.

 • Exam Skills Work – Ćwiczenia rozwijające umiejętności sprawdzane na egzaminie

  Zamieszczone w tym dziale ćwiczenia zostały skonstruowane na wzór zadań egzaminacyjnych. Dzięki temu uczeń rozwija umiejętności językowe wymagane na egzaminie, poznaje typy zadań, które mogą się znaleźć w arkuszu egzaminacyjnym, i uczy się dokładnego czytania często dość rozbudowanych poleceń do zadań egzaminacyjnych. Dodatkową pomocą dla ucznia są wskazówki – Study Skills – które pokazują, w jaki sposób należy wykonywać poszczególne typy zadań. Dział obejmuje zadania zamknięte i otwarte w zrównoważonych proporcjach.

 • Vocabulary Bank – Bank słów i zwrotów

  Na końcu modułu znajduje się słowniczek z wymową i polskimi odpowiednikami. Obejmuje on zarówno wyrazy i zwroty występujące w module, jak i dodatkowe słownictwo, typowe dla danej kategorii tematycznej.


W publikacji znajdują się także funkcjonalne działy dodatkowe:

 • Exam Skills Check – sekcje powtórzeniowe z zadaniami w formacie zadań egzaminacyjnych sprawdzającymi wiedzę i umiejętności ucznia po zrealizowaniu określonej, większej części materiału (co trzy lub cztery moduły);

 • Culture – sekcje z materiałami rozwijającymi wiedzę m.in. o krajach anglojęzycznych – które, w zależności od posiadanego czasu, można wykorzystać w trakcie przygotowań do egzaminu lub w okresie po egzaminie;

 • Bank zadań otwartych umożliwiający wykonywanie dodatkowych zdań egzaminacyjnych wymagających od ucznia samodzielnego sformułowania wypowiedzi w zadaniach sprawdzających rozumienie ze słuchu, znajomość środków i funkcji językowych oraz rozumienie tekstów pisanych;

 • Bank funkcji językowych – sekcja obejmująca listę zwrotów stosowanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych i ćwiczenia, które pomagają utrwalić te zwroty;

 • Bank wypowiedzi pisemnych zawierający omówienie wymaganych na egzaminie form wypowiedzi i dodatkowe ćwiczenia;

 • Załączniki – listy czasowników złożonych, czasowników, przymiotników i rzeczowników z przyimkami oraz czasowników nieregularnych.


Chociaż egzamin ósmoklasisty ma formę pisemną, w Repetytorium zamieszczono także ćwiczenia, które pozwalają rozwijać umiejętność mówienia.


Dodatkowym walorem publikacji są ciekawe teksty do czytania i słuchania, zadania rozwijające wiedzę o świecie i wymagające poszukiwania informacji w różnych źródłach oraz ćwiczenia do wykonania w parach lub grupach.

 

Wśród komponentów znajdują się:

 • Student's Book - książka ucznia

 • DigiBook - książka ucznia w wersji cyfrowej.
  DigiBook jest cyfrowym odpowiednikiem publikacji drukowanej. Pozwala korzystać z repetytorium w interaktywny sposób, a ponadto oferuje łatwy dostęp do nagrań audio. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS, Android. Funkcjonuje zatem na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach. DigiBook jest przeznaczony do indywidualnej pracy ucznia w domu lub w szkole.

 • Teacher's Book
  Książka nauczyciela w wersji overprinted to publikacja z nadrukowanymi na stronach z książki ucznia odpowiedziami do zadań, modelowymi wypowiedziami pisemnymi i transkrypcją nagrań. 

 • Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)
  Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z repetytorium. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala wykonywać zadania w sposób interaktywny i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak: odtwarzanie ścieżek dźwiękowych, automatyczne sprawdzanie odpowiedzi, wyświetlanie przydatnych informacji i komentarzy, sporządzanie notatek, podkreślanie, wymazywanie itp.

 • Nagrania MP3
  Nagrania do zadań z zakresu rozumienia ze słuchu są dostępne na stronie www.learningclub.egis.com.pl.

 • Klucz odpowiedzi (Answer Key)
  Klucz, wydany w postaci broszury, zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zawartych w repetytorium, w tym przykładowe wypowiedzi pisemne.

 

Zobacz w katalogu:

Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium →

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności