Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Egzamin ósmoklasisty

Express Publishing: Egzamin ósmoklasisty. Practice Tests

Egzamin ósmoklasisty. Practice Tests I i II to publikacje, których główną część stanowi zbiór przykładowych zestawów egzaminacyjnych. Zostały one przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną "Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019". Publikacje zawierają również sekcję Extra Practice Material, dzięki której uczniowie mogą dodatkowo rozwijać znajomość struktur leksykalno-gramatycznych.

Celem egzaminu ósmoklasisty jest sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń opanował wymagania zapisane w podstawie programowej, ale na końcowy sukces składa się wiele czynników. Wśród nich można wymienić: znajomość formy egzaminu, różnych rodzajów zadań egzaminacyjnych i technik ich rozwiązywania oraz umiejętność koncentracji i zarządzania czasem.


Jedną z przyczyn, dla której egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego może stanowić dla uczniów wyzwanie jest dosyć wysoki poziom trudności, wynikający po części z obecności licznych zadań otwartych. Te zadania wymagają od ucznia sformułowania własnej odpowiedzi na pytania zawarte w treści zadania. Uczeń musi się przy tym wykazać umiejętnością przetwarzania – na różne sposoby – usłyszanych lub przeczytanych tekstów. Jednak nie tylko zadania otwarte mogą okazać się wymagające. W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się także zadania zamknięte, których rozwiązanie polega na wyborze poprawnej odpowiedzi z kilku podanych.W przypadku tych zadań największą trudnością jest zrozumienie kontekstu, w jakim dane słowa czy zwroty zostały użyte.


Przygotowane przez wydawnictwo Express Publishing publikacje Egzamin ósmoklasisty. Practice Tests I i II to dodatkowy materiał ćwiczeniowy, który można wykorzystać w toku przygotowań do egzaminu. Punktem odniesienia przy ich tworzeniu był "Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku 2018/2019" oraz inne przykładowe materiały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Główną część książek stanowi pięć kompletnych zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw obejmuje 14-15 różnorodnych zadań (wiązek) z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji i środków językowych, rozumienia tekstów pisanych i tworzenia wypowiedzi pisemnej.


Oprócz zestawów egzaminacyjnych w publikacjach znalazły się także dodatkowe zestawy ćwiczeń leksykalno-gramatycznych, takich jak: transformacje ze słowem kluczem, tłumaczenie fragmentów zdań z języka polskiego na język angielski i układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych. Te zamieszczone w sekcji Extra Practice Material zadania mają na celu rozwijanie znajomości środków językowych – przydatnej nie tylko do wykonania zadań egzaminacyjnych, ale przede wszystkim pozwalającej na poprawne posługiwanie się językiem obcym w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
Na końcu książek zamieszczono zapis nagrań oraz klucz odpowiedzi, który obejmuje także przykłady wypowiedzi pisemnych.

 
Zbiory polecamy jako materiał rozwijający umiejętności uczniów w sytuacji zbliżonej do warunków egzaminacyjnych, a także jako przydatne narzędzie do systematycznego diagnozowania poziomu przygotowania do egzaminu i stopnia opanowania poszczególnych umiejętności językowych.

 

Zobacz w katalogu:

Egzamin ósmoklasisty. Practice Tests I →

Egzamin ósmoklasisty. Practice Tests II → 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności