Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Egzamin ósmoklasisty

Informacje o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych w wersji II.1. (klasy I–VIII).

Podstawowe informacje

 • Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas ósmych będą przystępować do obowiązkowego egzaminu z języka obcego.
 • Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Egzamin ósmoklasisty pozwala na sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń kończący szkołę podstawową spełnia wymagania ogólne i szczegółowe zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego (wersja II.1.). Jednak wyniki egzaminu nie wpływają na ukończenie szkoły.
 • Poziom egzaminu (wg skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)*.
 • Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał 45–55 zadań ujętych w 12–15 wiązek.
 • W arkuszu uczeń znajdzie zadania zamknięte (wybór jednej spośród podanych odpowiedzi) i otwarte (samodzielne sformułowanie odpowiedzi).
 • Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą się znaleźć także zadania wymagające od ucznia przekazania informacji w języku polskim na podstawie tekstu w języku obcym.
 • Jednym z zadań otwartych będzie napisanie własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej.
 • Egzamin z języka obcego będzie przeprowadzany w formie pisemnej.
 • Czas trwania egzaminu to 90 minut.
 • Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:
      – Rozumienie ze słuchu
      – Znajomość funkcji językowych
      – Rozumienie tekstów pisanych
      – Znajomość środków językowych
      – Wypowiedź pisemna.


* Poziom A2/A2+ należy przyjąć orientacyjnie jako poziom docelowy w przypadku uczniów, którzy w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 ukończą klasę VIII szkoły podstawowej na podbudowie wymagań edukacyjnych określonych dla I i II etapu edukacyjnego (klasy I–VI).

 

Opis poszczególnych części egzaminu

Rozumienie ze słuchu

RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 • określone w podstawie programowej II.1.: I.1.–I.14., II.1.–II.6.

ŹRÓDŁA TEKSTÓW

 • teksty adaptowane lub oryginalne, czytane przez rodzimych użytkowników języka

CZAS TRWANIA

 • ok. 20–25 minut

TYPY ZADAŃ

 • zadania zamknięte: wybór wielokrotny (część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym), dobieranie.
 • zadania otwarte: zadanie z luką/lukami, odpowiedzi na pytania

LICZBA ZADAŃ     

 • 12–14 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi)

ZASADY OCENIANIA*     

 • 1 pkt – poprawna odpowiedź
 • 0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

 • ok. 20–25%

 

Znajomość funkcji językowych

TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 • określone w podstawie programowej II.1.: I.1.–I.14.,VI.1.–VI.14., XIV.

ZADANIA

 • oparte na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym
 • część zadań mogą stanowić dwukrotnie odczytane krótkie (jedno-, dwuzdaniowe) wypowiedzi z poleceniami w języku polskim

TYPY ZADAŃ

 • zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie.
 • zadania otwarte: zadanie z luką/lukami.

LICZBA ZADAŃ

 • 10–12 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi)

ZASADY OCENIANIA*     

 • 1 pkt – poprawna odpowiedź
 • 0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi
 • równie istotne są komunikatywność i poprawność odpowiedzi

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

 • ok. 15–20%

 

Rozumienie tekstów pisanych

RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 • określone w podstawie programowej II.1.: I.1.–I.14., III.1.–III.7., VIII.1.–VIII.2.

ŹRÓDŁA TEKSTÓW

 • teksty adaptowane lub oryginalne

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TEKSTÓW

 • do 850 wyrazów

ZADANIA

 • część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym

TYPY ZADAŃ

 • zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie.
 • zadania otwarte: zadanie z luką/lukami, odpowiedzi na pytania.

LICZBA ZADAŃ

 • 12–16 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi)

ZASADY OCENIANIA*

 • 1 pkt – poprawna odpowiedź
 • 0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

 • ok. 25–30%

 

Znajomość środków językowych

TEMATYKA TEKSTÓW; ZAKRES ŚRODKÓW LEKSYKALNYCH; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 • określone w podstawie programowej II.1.: I.1.–I.14., VIII.1., VIII.3., XIV.

ZAKRES ŚRODKÓW GRAMATYCZNYCH

 • określony w Informatorze (str. 15–17)

ŹRÓDŁA TEKSTÓW

 • teksty adaptowane lub oryginalne

ZADANIA

 • oparte na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach
 • część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym

TYPY ZADAŃ

 • zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie
 • zadania otwarte: zadanie z luką/lukami, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

LICZBA ZADAŃ

 • 10–12 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi)

ZASADY OCENIANIA*

 • 1 pkt – poprawna odpowiedź
 • 0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi
 • w zadaniach otwartych wymagana pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

 •     ok. 15–20%

 

Wypowiedź pisemna

TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 • określone w podstawie programowej II.1.: I.1.–I.14., V.1.–V.8., VII.1.–VII.14., VIII.3., XIV.

TYP ZADANIA

 • zadanie otwarte

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

 • jedno zadanie (bez możliwości wyboru)
 • polecenie w języku polskim
 • w poleceniu podane trzy podpunkty, które zdający powinien rozwinąć w wypowiedzi
 • podany początek wypowiedzi

RODZAJ WYPOWIEDZI

 • notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis na blogu

DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI

 • 50–120 wyrazów

KRYTERIA OCENIANIA  

 • treść: od 0 do 4 pkt
 • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt
 • zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt
 • poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

 • ok. 20%


  Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności