Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Komponenty

STUDENT’S BOOK (+ DigiBook)

Podręcznik składa się z 12 tematycznych rozdziałów o przejrzystej strukturze. Na początku każdego z nich podano informację, jakie umiejętnościach będą rozwijane na przestrzeni działu. Oprócz rozdziałów głównych publikacja obejmuje także następujące sekcje: Values, Public Speaking Skills oraz CLIL.     

Każdy rozdział obejmuje następujące sekcje:

 

Vocabulary – słownictwo jest wprowadzane w konkretnym i funkcjonalnym kontekście, a następnie ćwiczone w różnorodny sposób, np. z użyciem materiałów wizualnych lub zadań polegających na uzupełnianiu wyrazów w wyrażeniach/zdaniach, co pomaga uczniowi w rozwijaniu poprawności językowej.

 

Reading – sekcja obejmuje różne rodzaje tekstów, np. artykuły, e-maile, wpisy na blogu, pocztówki itd. Znajdujące się tu ćwiczenia mają na celu zarówno systematyczne rozwijanie umiejętności ogólnego rozumienia tekstu, jak i wyszukiwania w nim określonych informacji. Tekstom oznaczonym jako Reading & Listening towarzyszą nagrania dźwiękowe oraz tematycznie powiązane filmy.

 

Grammar – zagadnienia gramatyczne są najpierw prezentowane w kontekście, a następnie w przystępny sposób objaśniane z wykorzystaniem przejrzystych tabel. Ćwiczenia stopniowo pogłębiają znajomość danego zagadnienia i prowadzą – krok po kroku – do biegłego posługiwanie się nim w różnych sytuacjach. Ponadto obszerny materiał ćwiczeniowy dotyczący gramatyki znajduje się także w zeszycie ćwiczeń (Workbook), a dodatkowa publikacja Grammar Book oferuje nie tylko kolejne zestawy zadań, ale także szczegółowe, opracowane po polsku objaśnienia.

 

Listening – uczeń rozwija umiejętność rozumienia ze słuchu poprzez bogaty wybór różnego typu zadań, w których użyto znajdującego się w danym rozdziale słownictwa i struktur gramatycznych w realistycznym kontekście.

 

Speaking – ćwiczenia w mówieniu zostały zaprojektowane tak, aby uczeń mógł najpierw skorzystać ze znajdujących się w danym rozdziale wzorców, a następnie przechodził do samodzielnego tworzenia wypowiedzi.

 

Everyday English – funkcjonalne, odwzorowujące sytuacje z codziennego życia dialogi oswajają ucznia z naturalnym językiem. Zadaniom towarzyszą ramki ze zwrotami typowymi dla danej sytuacji komunikacyjnej.

 

Pronunciation/Intonation – materiał z tej sekcji pomaga uczniowi w rozróżnianiu głosek oraz kształci poprawną wymowę.

 

Writing – zadania rozwijające umiejętność pisania są rozmieszczone na przestrzeni całego rozdziału. Bazują na używanych na co dzień formach wypowiedzi, takich jak e-mail, wpis na blogu, list, artykuł, opowiadanie itp. Na przestrzeni serii systematycznie prowadzą ucznia od tworzenia krótkich tekstów do dzielonych na akapity pełnych wypowiedzi. Pomocą w nauce są różnego typu wskazówki, np. teksty modelowe lub gotowe plany wypowiedzi.

 

Culture – sekcja dotycząca zagadnień kulturowych znajduje się w każdym rozdziale i przedstawia powiązane z tematyką rozdziału aspekty kultury krajów anglojęzycznych. Uczeń ma okazję do poznania danego zagadnienia i poszerzania swojej wiedzy, porównania polskiej kultury z kulturą innych krajów, a także do rozwijania umiejętności językowych na bazie danego tematu.

 

Study Skills – krótkie wskazówki, objaśnienia i przypomnienia występują na przestrzeni całego rozdziału i pomagają uczniowi poznać i stosować określone techniki potrzebne do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności językowych.

 

Review – sekcja powtórkowa znajduje się po każdym rozdziale. Daję ona uczniowi okazję do powtórzenia i utrwalenia słownictwa oraz struktur z danego działu. Uczeń może także samodzielnie ocenić swoje postępy w ramach każdej sprawności językowe, korzystając ze schematu znajdującego się w sekcji Competences.

 

Po każdych trzech tematycznych rozdziałach znajdują się dwie obszerne sekcje dodatkowe:

 

Values – tematy poruszane w tym dziale skłaniają do refleksji i dyskusji o społecznych i moralnych wyzwaniach współczesnego świata i pomagają w kształtowaniu właściwych postaw.

 

Public Speaking Skills – celem tej sekcji jest kształcenie umiejętności przemawiania publicznie poprzez prezentację wzorów i praktyczne wskazówki, a następnie poprzez zadania polegające na tworzeniu własnych wystąpień. Zdobyte tu umiejętności będą przydatne przede wszystkim w przyszłej karierze zawodowej, ale także zaowocują na egzaminach ustnych z języka angielskiego.

 

Na końcu podręcznika zamieszczono sekcje CLIL.

 

Dają one okazję do ujęcia prezentowanych w podręczniku tematów w sposób bardziej akademicki, umożliwiając jednocześni uczniom używanie języka w szerszym kontekście i rozwijanie własnych zainteresowań. Ciekawe, wymagające kreatywnego podejścia zadania motywują uczniów do posługiwania się językiem angielskim i umożliwiają konsolidację umiejętności językowych.

 

Podręcznik jest także dostępny jako DigiBook.

 

Kod umożliwiający korzystanie z DigiBooka jest zamieszczony w niewieloletniej wersji podręcznika. Jeśli uczeń korzysta z podręcznika w edycji wieloletniej, kod do podręcznika można nabyć oddzielnie. DigiBook działa na urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych i pozwala na pracę z publikacją w interaktywny sposób. Uczeń może wielokrotnie wykonać dane ćwiczenie, uzyskać natychmiastową informację o poprawnych i błędnych odpowiedziach, a także monitorować wyniki w nauce. DigiBook oferuje także dostęp do nagrań audio i filmów. WIĘCEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności