Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

O serii

New Enterprise to składający się z sześciu części kurs języka angielskiego, który powstał w oparciu o legendarną serię Enterprise. Nowe wydanie, przy zachowaniu sprawdzonego podejścia do nauczania języka angielskiego, zostało wzbogacone o elementy odpowiadające na potrzeby edukacji XXI wieku. Wśród nich można wymienić: aktywne techniki nauczania, rozwijanie umiejętności przetwarzania wypowiedzi, przemawiania publicznie, pracy w zespole i wyszukiwania informacji w różnych źródłach, a także wykorzystywanie na dużą skalę autentycznych materiałów źródłowych – m.in. filmów – oraz interaktywnych materiałów cyfrowych – oprogramowania do tablic interaktywnych i platformy Express DigiBooks.

 

Adresatami serii są przede wszystkim uczniowie liceów i techników realizujący nową podstawę programową obowiązującą od 2019 roku – zarówno w wariancie podstawowym, jak i rozszerzonym. Kurs umożliwia także prowadzenie systematycznych przygotowywań do matury, zapewniając obszerne zestawy ćwiczeń egzaminacyjnych – Exam Skills Practice.

 

 

egis.com.pl

 

Najważniejsze cechy serii:

 • 12 tematycznych rozdziałów w każdym podręczniku realizujących wszystkie tematy wyszczególnione w podstawie programowej.

 • Bogaty wybór tekstów poruszających aktualne, interesujące dla uczniów zagadnienia.

 • Liczne materiały filmowe nawiązujące do tematyki każdego rozdziału.

 • Gramatyka prezentowana w kontekście, z towarzyszeniem ćwiczeń o różnym stopniu trudności i zadań rozwijających umiejętność odkrywania wzorców i formułowania reguł językowych.

 • Systematyczne rozwijanie znajomości słownictwa z uwzględnieniem kolokacji, czasowników złożonych i słów często mylonych – Vocabulary, Collocations, Phrasal Verbs, Words Easily Confused.

 • Rozwijanie umiejętności reagowania językowego w codziennych sytuacjach – Everyday English.

 • Bogaty wybór zadań z zakresu recepcji i produkcji językowej oraz interakcji, a także przetwarzania językowego – Mediation.

 • Specjalne sekcje poświęcone tworzeniu wypowiedzi pisemnych pozwalające stopniowo (na podstawie przykładów, z użyciem gotowych planów) rozwijać umiejętność samodzielnego pisania różnych rodzajów tekstów – Writing.

 • Systematyczne ćwiczenia fonetyczne doskonalące wymowę i uczące rozróżniania wyrazów podobnych pod względem fonetycznym – Pronunciation/Intonation.

 • W każdym rozdziale materiały kształtujące kompetencję interkulturową – Culture.

 • Sekcje powtórzeniowe i ramki ułatwiające uczniowi samodzielną ocenę zdobytych umiejętności – RevisionCompetences.

 • Wskazówki dotyczące technik uczenia się – Study Skills.

 • Zadania uczące współpracy, często wykorzystujące metodę projektu i zachęcające do korzystania z materiałów źródłowych – Pair work & Group work.

 • Działy Values poświęcone społecznym i moralnym wyzwaniom współczesnego świata, prowokujące do dyskusji i formułowania własnych poglądów.

 • Działy Public Speaking Skills rozwijające umiejętność przemawiania publicznie przydatną w karierze zawodowej i na egzaminach ustnych.

 • Sekcje CLIL skorelowane tematycznie z poszczególnymi rozdziałami podręcznika.

 • Zadania pozwalające rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, skłaniające do refleksji, dyskusji i wyrażania własnych poglądów – Think!

 • Zadania wymagające korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej – ICT.

 • Liczne ćwiczenia systematycznie przygotowujące do egzaminu maturalnego – Exam Skills Practice.

 • W pełni kolorowy zeszyt ćwiczeń (Workbook) z oznaczonymi pod względem stopnia trudności ćwiczeniami.

 • Książka nauczyciela (Teacher’s Book) ze scenariuszami lekcji, odpowiedziami do zadań, zapisem nagrań i kartami ewaluacyjnymi.

 • Platforma cyfrowa Express DigiBooks z interaktywną wersją podręcznika (Student’s Book), zeszytu ćwiczeń (Workbook) i kompendium gramatycznego z ćwiczeniami (Grammar Book).

 • Oprogramowanie do tablicy interaktywnej obejmujące pełny materiał z podręcznika – wzbogacony o filmy i gry – zeszytu ćwiczeń i kompendium gramatycznego Grammar Book.

 • Bogaty wybór testów i kartkówek.  

 

ZOBACZ PRZYKŁADOWE STRONY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności