Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Podstawa programowa

New Enterprise: Warunki realizacji

New Enterprise umożliwia realizację wszystkich wymagań wskazanych jako niezbędne warunki realizacji podstawy programowej, to znaczy: korzystanie z materiałów źródłowych - w tym z użyciem narzędzi związanych z TIK, używanie języka obcego jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji, wykorzystywanie zadań językowych stanowiących ilustrację przydatności języka obcego do realizacji własnych celów komunikacyjnych, stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez uczniów własnych zainteresowań oraz pasji, przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej oraz formalnej diagnozy, zachęcanie uczniów do samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się, wykorzystanie zajęć z języka obcego do rozwijania wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur oraz takie prowadzenie zajęć, aby wspierać kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów oraz umiejętności ogólnych.

Używanie języka obcego jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji

W serii New Enterprise zadbano, aby język angielski był językiem komunikacji na zajęciach językowych, zarówno w relacji nauczyciel – uczeń, jak i pomiędzy uczniami, traktując korzystanie z języka ojczystego jako jedną z wielu technik (np. w zadaniach wymagających przetwarzania językowego, czyli MEDIACJI, czy w ćwiczeniach polegających na tłumaczeniu fragmentów zdań z języka polskiego na język angielski). Natomiast polskie objaśnienia reguł gramatycznych i słowniczek angielsko-polski znajdują się wyłącznie w komponentach wspomagających naukę – na oprogramowaniu do tablicy interaktywnej i w materiałach dostępnych na stronie www.learningclub.egis.com.pl. W języku polskim opracowane zostało natomiast dodatkowe kompendium gramatyczne z ćwiczeniami – New Enterprise Grammar.


Wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych

W kursie New Enterprise wykorzystano na dużą skalę materiały źródłowe takie jak zdjęcia, filmy i nagrania audio. Dzięki oprogramowaniu i platformie Express DigiBooks nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z narzędzi związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, np. tablicy interaktywnej czy urządzeń mobilnych.

 

Przeprowadzanie nieformalnej oraz formalnej diagnozy

New Enterprise pozwala na prowadzenie systematycznej diagnozy, zarówno nieformalnej, jak i formalnej. W prowadzeniu diagnozy nieformalnej pomocna jest platforma DigiBooks oferująca funkcjonalności, które ułatwiają analizowanie mocnych i słabych stron ucznia oraz jego postępów w nauce. Przydatne będą także karty ewaluacji i postępów ucznia zamieszczone jako materiały do kopiowania w książce nauczyciela.

Do przeprowadzania diagnozy formalnej służy bogaty wybór kartkówek i testów

 

Zachęcanie uczniów do samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się

W realizacji tego wymagania pomocne są znajdujące się w podręczniku sekcje Competences oraz wskazówki Study Skills


Wykorzystanie zajęć z języka obcego do rozwijania wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur

W podręcznikach z serii New Enterprise sekcja Culture znajduje się w każdym rozdziale i przedstawia powiązane z tematyką rozdziału różne aspekty kultury krajów anglojęzycznych. Uczeń ma okazję do poznania danego zagadnienia i poszerzania swojej wiedzy, porównania polskiej kultury z kulturą innych krajów, a także do rozwijania umiejętności językowych na bazie danego tematu.

 

Kształcenie w zakresie języka obcego powinno wspierać i być wspierane przez kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów oraz umiejętności ogólnych

W podręcznikach z serii New Enterprise znajdują się sekcje CLIL (działy interdyscyplinarne), które służą do rozwijania umiejętności językowych i wzbogacania wiedzy uczniów o zagadnienia z innych dziedzin nauki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności