Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Podstawa programowa

New Enterprise – nowa podstawa programowa

Najważniejsze informacje

Skuteczne porozumiewanie się w mowie i piśmie pozostaje nadrzędnym celem kształcenia językowego, ale w nowej podstawie programowej podkreślono, że uczeń powinien także dążyć do osiągania coraz wyższego stopnia poprawności językowej.

New Enterprise zapewnia pełną realizację wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej, kładąc nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i umożliwiając uczniowi osiąganie coraz wyższego stopnia poprawności językowej – gramatycznej, leksykalnej, ortograficznej i fonetycznej – a także coraz większej precyzji w wyrażaniu myśli.

New Enterprise pozwala systematycznie rozwijać wszystkie wskazane w nowej podstawie programowej umiejętności językowe, to znaczy: znajomość środków językowych (słownictwa, gramatyki, wymowy, ortografii) → WIEDZA, rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów pisanych → RECEPCJA, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych → PRODUKCJA, reagowanie ustnie i pisemnie na wypowiedzi → INTERAKCJA oraz przetwarzanie wypowiedzi ustnie lub pisemnie → MEDIACJA.

New Enterprise wspiera ucznia w zdobywaniu umiejętności przydatnych w procesie uczenia się przez całe życie poprzez ćwiczenie technik pomagających w samodzielnej nauce (Study Skills), monitorowanie własnych postępów i dokonywanie samooceny (Competences), a także korzystanie z różnych źródeł informacji w języku obcym – w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Zagadnienia dotyczące kompetencji interkulturowej w nowej podstawie programowej zapisano jako odrębny punkt w wymaganiach szczegółowych (dotąd był to jeden z zakresów tematycznych). Obejmuje ono zarówno wiedzę o krajach anglojęzycznych, jak i o Polsce, świadomość związku między kulturą własną a obcą i kształtowanie wrażliwości międzykulturowej. 

New Enterprise umożliwia realizację wszystkich wymagań wskazanych jako niezbędne warunki realizacji podstawy programowej, to znaczy: korzystanie z materiałów źródłowych - w tym z użyciem narzędzi związanych z TIK, używanie języka obcego jako języka komunikacji podczas zajęć w różnych rodzajach interakcji, wykorzystywanie zadań językowych stanowiących ilustrację przydatności języka obcego do realizacji własnych celów komunikacyjnych, stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez uczniów własnych zainteresowań oraz pasji, przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej oraz formalnej diagnozy, zachęcanie uczniów do samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się, wykorzystanie zajęć z języka obcego do rozwijania wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur oraz takie prowadzenie zajęć, aby wspierać kształcenie w zakresie pozostałych przedmiotów oraz umiejętności ogólnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności