Produkt dodany do koszyka

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Artykuły szkoleniowe

Jak to zrobić? Kilka słów o narzędziach

Agnieszka M. Sendur

Agnieszka Kościńska

Szósty artykuł z serii „Kształcenie na odległość – wyzwania i możliwości”

Artykuł 6: Jak to zrobić? Kilka słów o narzędziach

 

Celem naszych poprzednich artykułów było przedstawienie metod i rozwiązań możliwych do zastosowania w kształceniu zdalnym. Prezentowane przez nas propozycje realizacji materiału w formie np. WebQuestu, projektu telekolaboracyjnego czy też e-portfolio nie stanowią jednak form do wykorzystania w trakcie każdej jednostki lekcyjnej. Lekcja online rządzi się takimi samymi zasadami, jak lekcja w klasie. Nauczyciel wprowadza nowy materiał, ćwiczy umiejętności, sprawdza stopień ich przyswojenia, ocenia – słowem realizuje wszystkie zadania tak samo, jak robiłby to tradycyjnie, w sali lekcyjnej.


Nauczanie online nie powinno jednak polegać na przeniesieniu treści lekcji z sali do Internetu. Zaangażowanie ucznia w trakcie zdalnego spotkania polega na czym innym niż jego aktywność w klasie, zwłaszcza jeśli lekcje te odbywają się w sposób asynchroniczny – uczniowie wykonują zadania we własnym czasie i tempie, niezależnie od kolegów i nauczyciela.


Przygotowując zajęcia w formie zdalnej nauczyciel musi wejść w rolę swoich uczniów i spojrzeć na przygotowany dla nich materiał ich oczami. Czy uczeń wie i rozumie, czego od niego oczekujemy? Czy wie, w jaki sposób ma wykonać dane ćwiczenie? Co ma zrobić z ewentualnymi odpowiedziami, których ma udzielić? Czy zna termin wykonania zadania oraz konsekwencje jego niedotrzymania? Podczas lekcji na żywo uczniowie w dowolnym momencie mogą poprosić o wyjaśnienie wątpliwości. W trakcie spotkania zdalnego jest to dużo trudniejsze, zatem powinniśmy zapewnić im odpowiedzi na ich potencjalne pytania oraz jak najszybszą informację zwrotną dotyczącą ich pracy i postępów w nauce.
Innym problemem, jaki pociąga za sobą asynchroniczne prowadzenie zajęć, jest ich potencjalna monotonia. Jednym ze sposobów na zaktywizowanie uczniów podczas lekcji online jest włączenie ćwiczeń i zadań interaktywnych.


W niniejszym artykule przedstawimy kilka narzędzi dostępnych w sieci, które mogą uatrakcyjnić naukę, dać uczniowi możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz ćwiczenia nabytych umiejętności, a nauczycielowi pomóc w ewaluacji własnego sposobu nauczania i w procesie oceniania postępów uczniów. Cechą wspólną narzędzi przedstawionych poniżej jest to, że nie wymagają od użytkowników zaawansowanych umiejętności w zakresie ich obsługi.

 


Prezentacja materiału


Prezentacje multimedialne przygotowane do zajęć w klasie niekoniecznie nadają się do wykorzystania w niezmienionej formie w lekcjach zdalnych. Aby stanowiły one pełnowartościowy materiał do pracy własnej, należy je uzupełnić tekstem mówionym, który podczas zajęć na żywo przedstawiałby nauczyciel. W tym celu wystarczy skorzystać z opcji NAGRAJ DŹWIĘK dostępnej w większości programów do ich tworzenia. Tak przygotowaną, można ją również eksportować jako plik wideo. Tradycyjnie tworzone prezentacje bywają jednak mało atrakcyjne pod względem wizualnym. Aby stworzyć bardziej interaktywne materiały, które w znacznie ciekawszy sposób zachęcą uczniów do pracy można wykorzystać m.in.:

 • Genially – platforma, która pozwoli nam stworzyć genialne , bardzo profesjonalnie wyglądające slajdy i prezentacje nie ograniczające się jedynie do zdjęć i tekstu, ale zawierające także elementy interaktywne. Za pomocą Genially można także przygotować gry edukacyjne.
 • Video Puppet – za jego pomocą można przeobrazić prezentacje w film wideo z dźwiękiem. Zapisany w komentarzach tekst zostanie automatycznie odczytany przez generator głosu. Użytkownik ma możliwość wyboru zarówno języka prezentacji, jak również głosu i akcentu spośród wielu propozycji.


Idąc o krok dalej, materiał możemy prezentować za pomocą nagrań wideo. Prezentację multimedialną, inne materiały przedstawiane na ekranie komputera lub też nagranie czynności wykonywanych na ekranie uzupełnione o nagranie dźwięku (screencasting) można wykorzystać do stworzenia tutoriala lub wykładu.

 • Screencast-O-Matic to narzędzie do tworzenia i edycji wideo, które można uruchomić bezpośrednio z przeglądarki. Wersja podstawowa pozwala tworzyć 15-minutowe nagrania bez konieczności zakładania konta.

 


Interaktywne ćwiczenia


Interaktywne gry lub fiszki uatrakcyjnią każdą lekcję, nawet, gdy odbiorcą jest osoba dorosła. Celem wykorzystania tego typu zasobów jest powtarzanie materiału, ćwiczenie oraz sprawdzenie przez uczniów ich własnych umiejętności i postępów. Informacja zwrotna o uzyskanych przez nich wynikach służy nauczycielowi jako rodzaj oceny efektów jego własnej pracy. Na jej podstawie, nauczyciel może ocenić stopień opanowania materiału i zdecydować co do konieczności dalszej pracy nad określonym zagadnieniem.

 • Kahoot jest dobrze znanym i używanym przez nauczycieli na różnych szczeblach edukacji narzędziem do tworzenia quizów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że służy on nie tylko jako gra zespołowa podczas zajęć w klasie lub na żywo podczas wideokonferencji, ale można go również dołączać jako element zdalnej lekcji prowadzonej asynchronicznie.
 • Quizlet już nawet w wersji podstawowej daje mnóstwo możliwości. Od standardowych fiszek do nauki języka, przez moduł LEARN do samodzielnej nauki umożliwiający uczniom m.in. tworzenie własnych zestawów, możliwość pisania dyktanda ze słuchu, po interaktywne gry i testy. Nauczyciel może budować zestawy słówek dla swoich klas i udostępniać je w formie fiszek, gier i testów. Wspomagają nas również wydawnictwa tworząc takie zestawy pod kątem treści swoich podręczników.
 • Quizizz to kolejna, bardzo prosta w obsłudze, intuicyjna platforma dająca nauczycielom możliwość tworzenia różnorakich ćwiczeń, jak również korzystania z propozycji przygotowanych i udostępnionych przez innych.
 • Wordwall umożliwia tworzenie ćwiczeń interaktywnych, jak również w formie materiałów do wydrukowania. Są one tworzone za pomocą gotowych różnorodnych szablonów, co daje nauczycielom duże możliwości w zakresie przygotowywania ciekawych, niestandardowych zadań.
 • Learningapps to następna aplikacja, która umożliwia tworzenie interaktywnych ćwiczeń opartych na udostępnionych szablonach. Korzystanie z niej jest bardzo proste, a spora liczba matryc zapewnia pole do popisu dla tworzenia interesujących i zróżnicowanych zadań na różnych poziomach zaawansowania.

 


Ewaluacja


Jednym z etapów kształcenia powinna być ewaluacja. W szkolnictwie mamy do czynienia zarówno z formalnym ocenianiem sumatywnym w postaci testów, sprawdzianów czy egzaminów, jak i z ocenianiem kształtującym, odbywającym się podczas całego procesu edukacyjnego. W przypadku nauczania zdalnego, przeprowadzenie formalnych testów w formie zdalnej innej niż ustna, jest dużo trudniejsze ze względu na brak możliwości weryfikacji samodzielności pracy ucznia. Zatem, w zdalnym nauczaniu większą wagę należy postawić na ocenianie i monitorowanie procesu nauki, a nie jej mierzalnych efektów.


Przykładem oceniania kształtującego może być zbiorowe sprawdzanie tego, czego uczniowie nauczyli się na danej lekcji.

 • Answergarden to narzędzie umożliwiające udzielenie krótkich odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytanie i wyświetlenie ich na ekranach użytkowników w formie zbioru wszystkich wyników. Wykorzystując je w bardzo prosty sposób (za pomocą linku udostępnionego uczniom) możemy zadać pytanie w taki sposób, aby na przykład sprawdzić poziom wiedzy i umiejętności uczniów przed i po lekcji.


Internet daje nam także bardzo duże możliwości kontrolowania indywidualnych postępów uczniów poprzez quizy w wersji online. Wiele ze wspomnianych wcześniej platform do tworzenia interaktywnych ćwiczeń pozwala również tworzyć takie, które mogą posłużyć jako rodzaj testu badającego umiejętności uczniów. Takimi narzędziami są wspomniane wcześniej Quizlet, Quizizz oraz Learningapps.


Istnieją również ogólnodostępne narzędzia, które z założenia służą do mierzenia wiedzy i umiejętności uczniów. Do przydatnych rozwiązań, które ułatwiają pracę nauczycielowi należą m.in:

 • Testmoz – bardzo wygodny i prosty generator testów. Szeroki wachlarz propozycji ćwiczeń, różne warianty ustawień dotyczące strony wizualnej testu, odpowiedzi zwrotnych oraz kontrola dostępu, szczegółowe statystyki dotyczące wyników, a także możliwość klonowania testów sprawiają, że narzędzie to dobrze sprawdza się w rzeczywistości szkolnej, zarówno w sieci, jak i w klasie tradycyjnej.
 • Formularze Google – zasadniczo narzędzie do tworzenia internetowych ankiet, jednak posiada ono w swoich ustawieniach opcję konstruowania testów z wieloma różnymi rodzajami zadań testowych i możliwością analizy odpowiedzi uczniowskich. Narzędzie proste w obsłudze, umożliwiające w krótkim czasie przeniesienie sprawdzianu z wersji tekstowej na elektroniczną.
 • Socrative – narzędzie do przygotowywania quizu, zarówno w postaci tradycyjnie rozumianego testu, jak i ćwiczenia w formie rywalizacji na czas z innymi uczniami (opcje QUIZ i SPACE RACE). Narzędzie przydatne także do uzyskania od uczniów informacji zwrotnych odnośnie stopnia zrozumienia materiału prezentowanego w trakcie lekcji (opcja EXIT TICKET). Można je zainstalować jako aplikację na smartfonie.


Powyższe narzędzia sprawdzają się w testowaniu szkolnym i akademickim, jednak należy podejść do tego typu ewaluacji z dużą ostrożnością. Podczas gdy ich wykorzystanie w klasie pod nadzorem nauczyciela nie pociąga za sobą wiele zagrożeń, to jednak przy nauczaniu zdalnym należy traktować ten sposób oceny z pewnym dystansem. Trzeba mieć świadomość, że tam, gdzie wynik testu ma istotne znaczenie dla ucznia, może dojść do nieuczciwości edukacyjnej, co w tym przypadku jest trudne lub wręcz niemożliwe do weryfikacji.


Szybki rozwój technologii nie ominął sektora edukacji, który, dzięki możliwościom płynącym z wykorzystania nowych narzędzi, stał się odbiorcą rozwiązań wspomagających proces kształcenia. Używanie aplikacji i platform w nauczaniu staje się codziennością. Jednakże, bogactwo różnego rodzaju rozwiązań wcale nie ułatwia wyboru, a wręcz przeciwnie – sprawia, iż możemy wpaść w pułapkę ciągłego testowania nowych opcji. Stąd też celowo w niniejszym artykule prezentujemy zaledwie wycinek rozwiązań, jakie mogą zastosować nauczyciele. Mamy jednak nadzieję, że znajdziecie Państwo wśród nich narzędzia dla Was przydatne i ułatwiające realizację celów lekcji na każdym jej etapie.

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności