Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoła podstawowa

EGZ 8-KL REP

Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium

Autor: Jenny Dooley

Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium to obszerna, starannie opracowana publikacja zapewniająca gruntowne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Książka umożliwia skuteczne ćwiczenie i rozwijanie sprawdzanych na egzaminie umiejętności językowych poprzez szeroki wybór zadań typu egzaminacyjnego i wskazówki dotyczące technik ich wykonywania. Pozwala także powtórzyć i uzupełnić wiadomości z gramatyki oraz przypomnieć i poszerzyć słownictwo z wymaganych na egzaminie zakresów tematycznych. Repetytorium zostało przygotowane w oparciu o wymagania określone w podstawie programowej w zakresie języka obcego dla szkoły podstawowej oraz Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019. Wśród komponentów tytułu znajdują się pomoce cyfrowe: oprogramowanie do tablic interaktywnychDigiBook.

 • Repetytorium pozwala skutecznie rozwijać wszystkie umiejętności językowe sprawdzane na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.
 • Czternaście tematycznych modułów odpowiada zakresom tematycznym określonych w podstawie programowej: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.
 • Bogaty, starannie opracowany materiał ćwiczeniowy daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie.
 • W repetytorium znajduje się szeroki wybór zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Zadania otwarte mogą okazać się stosunkowo trudne dla ucznia, dlatego warto wykonać ich jak najwięcej przed egzaminem.
 • Publikacja zawiera także liczne zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku angielskim, przekazuje informacje w języku polskim. Jest to nowy typ zadania polegający na zmianie formy przekazu pisemnego i trzeba na nie zwrócić uwagę uczniów, pokazując, jak je poprawnie wykonać.  
 • Przy każdym zadaniu typu egzaminacyjnego umieszczono informację, jaka umiejętność językowa jest sprawdzana. Dzięki temu nauczyciel i uczeń mają pewność, że wszystkie testowane na egzaminie umiejętności są systematycznie rozwijane.  
 • W ćwiczeniu strategii egzaminacyjnych pomagają praktyczne wskazówki, umieszczone w ramkach przy poszczególnych typach zadań.
 • Znajdujący się w repetytorium przykładowy arkusz egzaminacyjny pozwala zapoznać uczniów z formułą egzaminu i oswoić z sytuacją egzaminacyjną.
 • Sekcje gramatyczne zostały wbudowane w strukturę modułów. Sekcje te obejmują teorię gramatyczną wyjaśnianą w języku polskim oraz ćwiczenia. Umieszczenie ich wewnątrz każdego modułu pozwoli na systematyczne powtarzanie struktur gramatycznych, dając nauczycielowi i uczniowi pewność, że wszystkie wymagane na egzaminie zagadnienia zostały powtórzone i przećwiczone.   
 • Dodatkowym materiałem znajdującym się w każdym module są sekcje Vocabulary Bank. Są one bankiem słów i zwrotów – z polskimi odpowiednikami – należących do określonego zakresu tematycznego.
 • Sekcja Bank funkcji językowych to obszerny zbiór zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Jest on bardzo przydatny w kształceniu umiejętności reagowania językowego.
 • Umieszczony na końcu publikacji Bank wypowiedzi pisemnych to obszerna sekcja zawierająca szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady wzorcowych wypowiedzi oraz dodatkowe ćwiczenia. 
 • Słownictwo z działów Vocabulary Bank dostępne w popularnej aplikacji QUIZLET.

Książka ucznia (Student’s Book) + kod DigiBook

Książka ucznia to obszerna publikacja o modularnym układzie. Każdy moduł koncentruje się wokół jednego tematu z obszarów tematycznych wskazanych w podstawie programowej. Struktura modułu jest następująca:

 • Vocabulary – sekcja obejmująca ćwiczenia leksykalne,
 • Grammar – sekcja z zasadami gramatyki objaśnianymi w języku polskim, przedstawionymi w czytelnych tabelach, oraz ćwiczeniami,
 • Exam Skills Work – sekcja z ćwiczeniami typu egzaminacyjnego z zakresu rozumienia za słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej,
 • Vocabulary Bank – bank słów i zwrotów z danego zakresu tematycznego, z wymową i polskimi odpowiednikami.

W publikacji zamieszczono także dodatkowe działy:

 • Bank zadań otwartych (z dodatkowymi zadaniami otwartymi z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości środków i funkcji językowych oraz rozumienia tekstów pisanych),
 • Bank funkcji językowych (zbiór zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych),
 • Bank wypowiedzi pisemnych (szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady i ćwiczenia).

Po każdych trzech/czterech modułach znajduje się dział Exam Check z zadaniami do powtórki kumulatywnej, a na końcu książki – przykładowy arkusz egzaminacyjny.

 

Do książki ucznia dołączono kod umożliwiający pobranie publikacji w formie DigiBooka.

DigiBook jest cyfrowym odpowiednikiem publikacji drukowanej. Pozwala korzystać z repetytorium w interaktywny sposób, a ponadto oferuje dostęp do nagrań audio. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS, Android. Funkcjonuje zatem na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach. DigiBook jest przeznaczony do indywidualnej pracy ucznia w domu lub w szkole.

Więcej o DigiBookach →


Książka nauczyciela (Teacher’s Book overprinted) + kod DigiBook

Książka nauczyciela w wersji overprinted to publikacja z nadrukowanymi na stronach z książki ucznia odpowiedziami do zadań, modelowymi wypowiedziami pisemnymi i transkrypcją nagrań. Do książki nauczyciela dołączono kod umożliwiający korzystanie z DigiBooka, czyli interaktywnej wersji książki ucznia.  


Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z repetytorium. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala wykonywać zadania w sposób interaktywny i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak: odtwarzanie ścieżek dźwiękowych, automatyczne sprawdzanie odpowiedzi, wyświetlanie przydatnych informacji i komentarzy, sporządzanie notatek, podkreślanie, wymazywanie itp.

   
Płyta audio (Class Audio CD)

Na płycie umieszczono nagrania do zadań dotyczących rozumienia ze słuchu.
     

Klucz odpowiedzi (Answer Key)

Klucz, wydany w postaci broszury, zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zawartych w repetytorium, w tym przykładowe wypowiedzi pisemne, oraz transkrypcję nagrań. 

 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu. 

 • Nagrania audio (wolny dostęp)
 • Module Tests
 • Kartkówki: Słownictwo i funkcje językowe
 • Kartkówki: Gramatyka
 • Przykładowe scenariusze lekcji (wolny dostęp)

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook (kody znajdują się w papierowej wersji publikacji), może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

Więcej o DigiBookach →

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl: 

Rozkład materiału →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

Quizlet: Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium → 

DigiBook

Z papierową wersją publikacji uczeń otrzymuje kod pozwalający na korzystanie z jej interaktywnej wersji na platformie expressdigibooks.com.

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania audio

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet: 

Quizlet: Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium →

Cechy serii

 • Repetytorium pozwala skutecznie rozwijać wszystkie umiejętności językowe sprawdzane na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.
 • Czternaście tematycznych modułów odpowiada zakresom tematycznym określonych w podstawie programowej: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.
 • Bogaty, starannie opracowany materiał ćwiczeniowy daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie.
 • W repetytorium znajduje się szeroki wybór zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Zadania otwarte mogą okazać się stosunkowo trudne dla ucznia, dlatego warto wykonać ich jak najwięcej przed egzaminem.
 • Publikacja zawiera także liczne zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku angielskim, przekazuje informacje w języku polskim. Jest to nowy typ zadania polegający na zmianie formy przekazu pisemnego i trzeba na nie zwrócić uwagę uczniów, pokazując, jak je poprawnie wykonać.  
 • Przy każdym zadaniu typu egzaminacyjnego umieszczono informację, jaka umiejętność językowa jest sprawdzana. Dzięki temu nauczyciel i uczeń mają pewność, że wszystkie testowane na egzaminie umiejętności są systematycznie rozwijane.  
 • W ćwiczeniu strategii egzaminacyjnych pomagają praktyczne wskazówki, umieszczone w ramkach przy poszczególnych typach zadań.
 • Znajdujący się w repetytorium przykładowy arkusz egzaminacyjny pozwala zapoznać uczniów z formułą egzaminu i oswoić z sytuacją egzaminacyjną.
 • Sekcje gramatyczne zostały wbudowane w strukturę modułów. Sekcje te obejmują teorię gramatyczną wyjaśnianą w języku polskim oraz ćwiczenia. Umieszczenie ich wewnątrz każdego modułu pozwoli na systematyczne powtarzanie struktur gramatycznych, dając nauczycielowi i uczniowi pewność, że wszystkie wymagane na egzaminie zagadnienia zostały powtórzone i przećwiczone.   
 • Dodatkowym materiałem znajdującym się w każdym module są sekcje Vocabulary Bank. Są one bankiem słów i zwrotów – z polskimi odpowiednikami – należących do określonego zakresu tematycznego.
 • Sekcja Bank funkcji językowych to obszerny zbiór zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Jest on bardzo przydatny w kształceniu umiejętności reagowania językowego.
 • Umieszczony na końcu publikacji Bank wypowiedzi pisemnych to obszerna sekcja zawierająca szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady wzorcowych wypowiedzi oraz dodatkowe ćwiczenia. 
 • Słownictwo z działów Vocabulary Bank dostępne w popularnej aplikacji QUIZLET.

Komponenty

Książka ucznia (Student’s Book) + kod DigiBook

Książka ucznia to obszerna publikacja o modularnym układzie. Każdy moduł koncentruje się wokół jednego tematu z obszarów tematycznych wskazanych w podstawie programowej. Struktura modułu jest następująca:

 • Vocabulary – sekcja obejmująca ćwiczenia leksykalne,
 • Grammar – sekcja z zasadami gramatyki objaśnianymi w języku polskim, przedstawionymi w czytelnych tabelach, oraz ćwiczeniami,
 • Exam Skills Work – sekcja z ćwiczeniami typu egzaminacyjnego z zakresu rozumienia za słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej,
 • Vocabulary Bank – bank słów i zwrotów z danego zakresu tematycznego, z wymową i polskimi odpowiednikami.

W publikacji zamieszczono także dodatkowe działy:

 • Bank zadań otwartych (z dodatkowymi zadaniami otwartymi z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości środków i funkcji językowych oraz rozumienia tekstów pisanych),
 • Bank funkcji językowych (zbiór zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych),
 • Bank wypowiedzi pisemnych (szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady i ćwiczenia).

Po każdych trzech/czterech modułach znajduje się dział Exam Check z zadaniami do powtórki kumulatywnej, a na końcu książki – przykładowy arkusz egzaminacyjny.

 

Do książki ucznia dołączono kod umożliwiający pobranie publikacji w formie DigiBooka.

DigiBook jest cyfrowym odpowiednikiem publikacji drukowanej. Pozwala korzystać z repetytorium w interaktywny sposób, a ponadto oferuje dostęp do nagrań audio. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS, Android. Funkcjonuje zatem na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach. DigiBook jest przeznaczony do indywidualnej pracy ucznia w domu lub w szkole.

Więcej o DigiBookach →


Książka nauczyciela (Teacher’s Book overprinted) + kod DigiBook

Książka nauczyciela w wersji overprinted to publikacja z nadrukowanymi na stronach z książki ucznia odpowiedziami do zadań, modelowymi wypowiedziami pisemnymi i transkrypcją nagrań. Do książki nauczyciela dołączono kod umożliwiający korzystanie z DigiBooka, czyli interaktywnej wersji książki ucznia.  


Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z repetytorium. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala wykonywać zadania w sposób interaktywny i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak: odtwarzanie ścieżek dźwiękowych, automatyczne sprawdzanie odpowiedzi, wyświetlanie przydatnych informacji i komentarzy, sporządzanie notatek, podkreślanie, wymazywanie itp.

   
Płyta audio (Class Audio CD)

Na płycie umieszczono nagrania do zadań dotyczących rozumienia ze słuchu.
     

Klucz odpowiedzi (Answer Key)

Klucz, wydany w postaci broszury, zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zawartych w repetytorium, w tym przykładowe wypowiedzi pisemne, oraz transkrypcję nagrań. 

 

Zobacz publikację

Dodatkowo dla nauczyciela

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu. 

 • Nagrania audio (wolny dostęp)
 • Module Tests
 • Kartkówki: Słownictwo i funkcje językowe
 • Kartkówki: Gramatyka
 • Przykładowe scenariusze lekcji (wolny dostęp)

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook (kody znajdują się w papierowej wersji publikacji), może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

Więcej o DigiBookach →

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl: 

Rozkład materiału →

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

Quizlet: Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium → 

Dodatkowo dla ucznia

DigiBook

Z papierową wersją publikacji uczeń otrzymuje kod pozwalający na korzystanie z jej interaktywnej wersji na platformie expressdigibooks.com.

 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania audio

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet: 

Quizlet: Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium →

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji!

Skontaktuj się bezpośrednio z reprezentantem regionalnym →

lub wyślij wiadomość przez poniższy formularz, na końcu wiadomości podając dane szkoły.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności