Produkt dodany do koszyka

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Artykuły szkoleniowe

WebQuest, czyli w poszukiwaniu wiedzy

Agnieszka M. Sendur

Agnieszka Kościńska

Piąty artykuł z serii „Kształcenie na odległość – wyzwania i możliwości”

Artykuł 5: WebQuest, czyli w poszukiwaniu wiedzy

 

Pisząc o zdalnym nauczaniu nie sposób nie wspomnieć o WebQueście. Jest to metoda nauczania, a właściwie uczenia się, która bardzo dobrze sprawdza się w pracy z uczniami na prawie wszystkich etapach kształcenia – od starszych klas szkoły podstawowej (choć nie brakuje także nauczycieli, którzy stosują ją już na etapie nauczania zintegrowanego), przez wszystkie szkoły ponadpodstawowe, w tym również przygotowujące do zawodu, po studia wyższe. WebQuest można też stosować w różnych systemach kształcenia – formalnym, nieformalnym, a także w nauczaniu przez całe życie. Jest to metoda, którą wykorzystuje się do nauki przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, a także języków obcych. Zadania w WebQueście mogą mieć charakter przedmiotowy, czyli opierać się na wiadomościach tylko z jednej dziedziny nauczania, ale mogą także, poprzez jednoczesne wykorzystanie wiadomości z kilku przedmiotów, mieć charakter interdyscyplinarny. Jest to zatem metoda, będąca w stanie połączyć naukę treści przedmiotowych z nauką języka obcego, co w efekcie daje nam bardzo efektywne zajęcia CLIL lub języka obcego dla celów specjalistycznych (LSP). WebQuest pozwala na połączenie nauczania w klasie z nauką zdalną (blended-learning), ale także wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku konieczności przeniesienia nauczania całkowicie do sieci. Nadaje się on nie tylko do pracy w grupach, ale może być również stosowany indywidualnie przez uczniów. Wreszcie, jest to metoda do wykorzystania zarówno w ramach jednych zajęć szkolnych, jak również jako projekt długoterminowy.


Czyżbyśmy właśnie odkryli idealne narzędzie dydaktyczne?
Na pewno WebQuest nie jest odkryciem nowym. Już w 1995 roku metodę, która wkrótce stała się bardzo popularnym sposobem nauki i nauczania w wielu krajach, opisał i nazwał Bernie Dodge. Zbudowana jest ona w oparciu o założenia konstruktywizmu – kierunku w psychologii, który zakłada twórczą aktywność ucznia. U jej podstaw leży idea wykorzystania Internetu, jako narzędzia do zdobywania nie tylko wiedzy, ale i umiejętności. Od momentu pojawienia się metody WebQuestu pod koniec XX wieku, Internet stał się zdecydowanie bardziej dostępny dla przeciętnego ucznia. Jego funkcjonalności i stale powiększające się pokłady nowych treści umożliwiają użytkownikom dużo szersze wykorzystanie jego zasobów do zgłębiania wiedzy na każdym etapie kształcenia.


Zanim szczegółowo omówimy zastosowanie WebQuestu w kształceniu językowym, warto poznać założenia teoretyczne tej metody.


Czym jest WebQuest? WebQuest to rodzaj metody projektów zorientowanej na budowanie własnej wiedzy ucznia w oparciu o Internet. Jej celem jest nauczenie sposobu poszukiwania informacji oraz ich selekcjonowania, opracowywania, oceniania ich przydatności i wykorzystanie zdobytych w ten sposób wiadomości do wykonania jakiegoś zadania.


Jak prawidłowo zbudować WebQuest? Aby w pełni spełnić swoją rolę WebQuest powinien składać się z poniższych elementów:

  1. Temat może być rozwinięciem lub uzupełnieniem treści wymaganych programem kształcenia; może on też być na przykład związany z aktualnymi wydarzeniami lub tematami.

  2. Wprowadzenie spełnia funkcję informacyjną. Ma ono na celu przedstawienie tematu oraz kontekstu i uwarunkowania prezentowanego problemu tak, aby uczeń przed którym stawiamy zadanie, był w stanie zrozumieć i wyobrazić sobie sytuację, w której ma się znaleźć.

  3. Zadanie opisuje produkt końcowy, zatem wyjaśnia, jak ma zostać rozwiązany problem i w jaki sposób ma zostać przedstawione rozwiązanie. Tym efektem końcowym może być raport, prezentacja multimedialna, film, artykuł, strona internetowa, praca plastyczna, czy wykonanie jakiegoś przedmiotu. Zadanie musi być jasno określone i przede wszystkim wykonalne. Powinno ono być sformułowane w taki sposób, żeby uczeń nie mógł go wykonać, kopiując materiał bezpośrednio z sieci, ale by musiał go dogłębnie przeanalizować, a następnie w odpowiedni sposób zaprezentować.

  4. Procedura opisuje, jak ma przebiegać organizowanie procesu dydaktycznego i wyjaśnia strategie, jakie uczeń powinien zastosować, aby wykonać zadanie. Może ona uwzględniać opis ról, jakie uczestnicy zadania będą odgrywać. Może też zawierać harmonogram działań albo bardziej szczegółowy opis kroków, jakie uczniowie będą musieli przebyć, by zadanie wykonać.

  5. Źródła to strony internetowe i inne zasoby, które uczeń wykorzysta, aby wykonać zadanie. Praktyka pokazuje, że mogą to być także wskazówki umożliwiające kontakt z ekspertami, którzy mogą okazać się pomocni w zdobywaniu informacji na dany temat.

  6. Nieodzownym elementem WebQuestu jest ewaluacja rezultatów pracy. Ocena ta powinna dać możliwość zmierzenia zaangażowania i osiągnięć uczniów, jak również dostarczyć im informację zwrotną. Z perspektywy nauczyciela, powinna ona być przeprowadzona tak, aby uzyskane za jej pośrednictwem wnioski stanowiły pomoc przy opracowaniu ewentualnych kolejnych projektów.

  7. Zakończenie winno być podsumowaniem zdobytych doświadczeń. Jego celem jest także zachęcenie ucznia do refleksji na temat procesu i wyników zadania.


Jak wykorzystać WebQuest w nauczaniu języków obcych? Jak wspomniałyśmy wcześniej, WebQuest jest metodą o bardzo szerokich możliwościach i nadaje się do wykorzystania w różnych przedmiotach. Doskonale sprawdza się również w nauczaniu języków obcych. Można go wykorzystać w nauczaniu języka obcego do celów ogólnych, z czym mamy do czynienia w szkolnictwie podstawowym oraz w liceum ogólnokształcącym. Jednak nieocenione są również jego walory w nauczaniu przedmiotów w języku obcym (CLIL) lub specjalistycznego języka obcego (LSP), czyli np. w klasach dwujęzycznych, szkołach branżowych czy w szkolnictwie wyższym.


Nauczyciel języka obcego ukierunkowanego zawodowo nie jest zazwyczaj ekspertem w dziedzinie, której języka naucza. Często brakuje też językowych materiałów dydaktycznych opracowanych dla danej branży. A przecież Internet jest skarbnicą wiedzy i można w nim znaleźć mnóstwo specjalistycznych materiałów w docelowym języku nauczania, które dzięki swojej autentyczności są jednocześnie ciekawe dla ucznia. W ten sposób, z jednej strony uczymy języka poprzez kontekst zawodowy, z drugiej zaś przekazujemy specjalistyczne treści przy użyciu języka obcego.


Praca metodą WebQuestu pozwala rozwijać wszystkie główne sprawności językowe. Uczeń czyta różne rodzaje tekstów zamieszczonych w sieci, musi je zrozumieć i wyselekcjonować z nich potrzebne do wykonania zadania informacje. Wśród podanych przez nauczyciela źródeł mogą pojawić się nagrania wideo oraz podcasty, co daje możliwość ćwiczenia sprawności słuchania autentycznych tekstów. Produktem końcowym projektu powinno być zadanie, które często będzie miało formę pisemną – raportu, artykułu, czy też innego rodzaju wypowiedzi dobranego tak, aby umożliwiał on realizację celu WebQuestu. I wreszcie, na finalnym etapie, uczniowie powinni zaprezentować swoją pracę przed grupą, co z kolei wymaga uruchomienia sprawności mówienia.


Jaką rolę pełni nauczyciel w metodzie WebQuestu? Stosując WebQuest, nauczyciel odsuwa się nieco w cień, przekazując uczniom odpowiedzialność za naukę. Przestaje być mentorem, a staje się coachem. Jego rola jednak jest ogromnie ważna, przede wszystkim na etapie tworzenia WebQuestu. Temat i zadanie muszą być bardzo dobrze przemyślane; zadanie musi być ciekawe dla ucznia i przede wszystkim wykonalne. Nauczyciel musi w czytelny i zrozumiały sposób opracować ewaluację rezultatów pracy, tak by uczniowie od początku wiedzieli, jakie elementy będą brane pod uwagę i czy będą oceniani oddzielnie, czy też jako grupa. Sukces WebQuestu leży w jego przygotowaniu, a sposób wykorzystania tej metody zależy od inwencji uczącego oraz potrzeb uczniów. Jednak, w przypadku braku własnego pomysłu, nauczyciel może sięgnąć do dostępnych w Internecie gotowych przykładów.


Jakie korzyści daje praca metodą WebQuestu? Metoda ta jest przykładem nauczania pragmatycznego i praktycznego. Jej zaletą jest to, iż aktywizuje, stymuluje i motywuje uczniów. Poprzez wykorzystanie Internetu pozwala na pracę we własnym tempie. Stwarza uczącym się możliwość twórczego przetwarzania informacji, jednocześnie rozwijając ich umiejętność tworzenia zasobów wiedzy na własne potrzeby.


Jeżeli spodobała się Państwu metoda WebQuestu po tej bardzo ograniczonej prezentacji, to zachęcamy do zapoznania się innymi publikacjami na ten temat.

 

Więcej na temat metody WebQuestu:


Dodge, B., 1997. Some Thoughts About WebQuest.

http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html


Dodge, B., 2001. Five Rules for Writing a Great WebQuest.

http://webquest.org/sdsu/focus/focus.pdf


Furgoł, S., Hojnacki, L. 2013. Poradnik dla nauczycieli. Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej. Kraków. http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/ab7b3583829ca4f5c183c39471b1ed1d


What is a WebQuest? Wywiad z Bernie’m Dodge.

https://www.youtube.com/watch?v=v7UynehA_l0


WebQuest Pitfalls. Wywiad z Bernie’m Dodge.

https://www.youtube.com/watch?v=5Yfo8B3PdmI


Anglojęzyczna wyszukiwarka WebQuestów

http://questgarden.com/author/examplestop.php


Gotowy szablon WebQuestu w języku angielskim

https://sites.google.com/site/studentwebquesttemplate/


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności