Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoły prywatne

ENT A1
ENT A2 NEW SB
ENT B1 NEW SB
ENTER NEW SS COVER B1PLUS-1
ENTER NEW B2 SS
ENTER NEW SS COVER B2PLUS-C1-1

New Enterprise

Autorka kursu: Jenny Dooley

Autorzy Exam Skills Practice:
Jenny Dooley
, Maria Potocka-Grych,
Katarzyna Ciochoń, Andrzej Kurtyka, Monika Michalak

 

CEF:

New Enterprise A1

New Enterprise A2

New Enterprise B1

New Enterprise B1+

New Enterprise B2

New Enterprise B2+/C1

 

 

New Enterprise to składający się z sześciu części kurs języka angielskiego, który powstał w oparciu o legendarną serię Enterprise. Nowe wydanie, przy zachowaniu sprawdzonego podejścia do nauczania języka angielskiego, zostało wzbogacone o elementy odpowiadające na potrzeby edukacji XXI wieku. Wśród nich można wymienić: aktywne techniki nauczania, rozwijanie umiejętności przetwarzania wypowiedzi, przemawiania publicznie, pracy w zespole i wyszukiwania informacji w różnych źródłach. Seria na dużą skalę wykorzystuje autentyczne materiały źródłowe – m.in. filmy – oraz interaktywne materiały cyfrowe – oprogramowanie do tablic interaktywnych i platformę Express DigiBooks. Kurs umożliwia także prowadzenie systematycznych przygotowywań do matury, zapewniając obszerne zestawy ćwiczeń egzaminacyjnych – Exam Skills Practice.

Prywatnym szkołom językowym oferujemy międzynarodową edycję kursu. Poziomy dostępne w roku szkolnym 2019/2020 to: A1, A2, B1 i B2.

Pełna informacja o serii New Enterprise: egis.com.pl/pl/newenterprise

 

 

Najważniejsze cechy serii:

 • 12 tematycznych rozdziałów w każdym podręczniku realizujących wszystkie tematy wyszczególnione w podstawie programowej.
 • Bogaty wybór tekstów poruszających aktualne, interesujące dla uczniów zagadnienia.
 • Liczne materiały filmowe nawiązujące do tematyki każdego rozdziału.
 • Gramatyka prezentowana w kontekście, z towarzyszeniem ćwiczeń o różnym stopniu trudności i zadań rozwijających umiejętność odkrywania wzorców i formułowania reguł językowych.
 • Systematyczne rozwijanie znajomości słownictwa z uwzględnieniem kolokacji, czasowników złożonych i słów często mylonych – Vocabulary, Collocations, Phrasal Verbs, Words Easily Confused.
 • Rozwijanie umiejętności reagowania językowego w codziennych sytuacjach – Everyday English.
 • Bogaty wybór zadań z zakresu recepcji i produkcji językowej oraz interakcji, a także przetwarzania językowego – Mediation.
 • Specjalne sekcje poświęcone tworzeniu wypowiedzi pisemnych pozwalające stopniowo (na podstawie przykładów, z użyciem gotowych planów) rozwijać umiejętność samodzielnego pisania różnych rodzajów tekstów – Writing.
 • Systematyczne ćwiczenia fonetyczne doskonalące wymowę i uczące rozróżniania wyrazów podobnych pod względem fonetycznym – Pronunciation/Intonation.
 • W każdym rozdziale materiały kształtujące kompetencję interkulturową – Culture.
 • Sekcje powtórzeniowe i ramki ułatwiające uczniowi samodzielną ocenę zdobytych umiejętności – RevisionCompetences.
 • Wskazówki dotyczące technik uczenia się – Study Skills.
 • Zadania uczące współpracy, często wykorzystujące metodę projektu i zachęcające do korzystania z materiałów źródłowych – Pair work & Group work.
 • Działy Values poświęcone społecznym i moralnym wyzwaniom współczesnego świata, prowokujące do dyskusji i formułowania własnych poglądów.
 • Działy Public Speaking Skills rozwijające umiejętność przemawiania publicznie przydatną w karierze zawodowej i na egzaminach ustnych.
 • Sekcje CLIL skorelowane tematycznie z poszczególnymi rozdziałami podręcznika.
 • Zadania pozwalające rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, skłaniające do refleksji, dyskusji i wyrażania własnych poglądów – Think!
 • Zadania wymagające korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej – ICT.
 • Liczne ćwiczenia systematycznie przygotowujące do egzaminu maturalnego – Exam Skills Practice.
 • W pełni kolorowy zeszyt ćwiczeń (Workbook) z oznaczonymi pod względem stopnia trudności ćwiczeniami.
 • Książka nauczyciela (Teacher’s Book) ze scenariuszami lekcji, odpowiedziami do zadań, zapisem nagrań i kartami ewaluacyjnymi.
 • Platforma cyfrowa Express DigiBooks z interaktywną wersją podręcznika (Student’s Book), zeszytu ćwiczeń (Workbook) i kompendium gramatycznego z ćwiczeniami (Grammar Book).
 • Oprogramowanie do tablicy interaktywnej obejmujące pełny materiał z podręcznika – wzbogacony o filmy i gry – zeszytu ćwiczeń i kompendium gramatycznego Grammar Book.
 • Bogaty wybór testów i kartkówek.

Pełna informacja o serii New Enterprise: egis.com.pl/pl/newenterprise

 

 

Student's Book + DigiBook

Podręcznik składa się z 12 tematycznych rozdziałów o przejrzystej strukturze. Na początku każdego z nich podano informację, jakie umiejętnościach będą rozwijane na przestrzeni działu. Oprócz rozdziałów głównych publikacja obejmuje także następujące sekcje: Values, Public Speaking Skills oraz CLIL.

Do podręcznika dołączono kod pozwalający na korzystanie z DigiBooka, czyli interaktywnej wersji publikacji.

 

Workbook + DigiBook

W pełni kolorowy zeszyt ćwiczeń obejmuje obszerny materiał ćwiczeniowy skorelowany z zawartością podręcznika. Do zeszytów ćwiczeń na poziomach A2 i B1 dołączono publikację Exam Skills Practice z zadaniami, które można wykorzystać w przygotowaniach do matury. Publikacja Exam Skills Practice będzie dołączana również do zeszytów ćwiczeń na poziomach B1+, B2 i B2+/C1 począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

Do zeszytu ćwiczeń dołączono kod pozwalający na korzystanie z DigiBooka, czyli interaktywnej wersji publikacji.

 

Grammar Book + DigiBook

Skorelowany z książką ucznia podręcznik do gramatyki zawiera przystępne, prezentowane w przejrzystych tabelach objaśnienia zagadnień gramatycznych i obszerny materiał ćwiczeniowy. Grammar Book do poziomów A1, A2 i B1 jest dostępny w edycji polskiej (z podanymi po polsku objaśnieniami zagadnień gramatycznych).

Do podręcznika do gramatyki dołączono kod pozwalający na korzystanie z DigiBooka, czyli interaktywnej wersji publikacji.

 

Teacher's Book

Nauczyciel znajdzie tu dokładne scenariusze lekcji, odpowiedzi do zadań z podręcznika (Student's Book), z przykładami wypowiedzi ustnych i pisemnych, zeszytu ćwiczeń (Workbook) i podręcznika do gramatyki (Grammar Book) oraz zapisy nagrań. Do książki nauczyciela na poziomach A2 i B1 dołączono klucz odpowiedzi do publikacji Exam Skills Practice.

 

Class Audio CDs

Na płytach znajduje się pełny materiał dźwiękowy z całego kursu, to znaczy znajdujące się w podręczniku dialogi i monologi, teksty z sekcji ListeningReading, materiały z działu Pronunciation/Intonation, a także nagrania do zadań z zakresu rozumienia ze słuchu z zeszytu ćwiczeń.

Nagrania (w plikach) są również dostępne na stronach vipclub.egis.com.pl oraz learningclub.egis.com.pl (wolny dostęp).

 

Tests

Serii towarzyszy bogaty wybór różnorodnych materiałów testowych, takich jak: testy modułowe, kartkówki i testy do działu Exam Skills Practice.

Testy (w plikach) są dostępne dla nauczycieli na stronie vipclub.egis.com.pl (na zasadach określonych w portalu).

 

Interactive Whiteboard Software

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z następujących komponentów kursu: Student’s Book, WorkbookGrammar Book.

Pełna informacja o serii New Enterprise: egis.com.pl/pl/newenterprise

 

 

Dokumentacja szkolna: podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

Program nauczania
Rozkłady materiału
Plany wynikowe

 

Dokumentacja szkolna: podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania
Rozkłady materiału

Plany wynikowe → w przygotowaniu

 

Inne materiały:


Kryteria oceniania

 

Placement Test

New Enterprise: Placement Test

New Enterprise: Placement Test

 

Testy modułowe i kartkówki

Module Tests (w wersji A, B i C), Quizzes (w wersji A, B i C), Exit Test, Exam Skills Tests → dostępne na stronie vipclub.egis.com.pl (na zasadach określonych w portalu)

 

Słowniczki angielsko-polskie

 

New Enterprise A1 Słowniczek angielsko-polski

New Enterprise A2 Słowniczek angielsko-polski

New Enterprise B1 Słowniczek angielsko-polski

 

Nagrania

Nagrania w plikach MP3 → na stronie vipclub.egis.com.pllearningclub.egis.com.pl (wolny dostęp)

Pełna informacja o serii New Enterprise: egis.com.pl/pl/newenterprise

 

 

Materiały dla ucznia:

 

Nagrania MP3 → (wolny dostęp) learningclub.egis.com.pl

 

Słowniczki angielsko-polskie

 

New Enterprise A1 Słowniczek angielsko-polski

New Enterprise A2 Słowniczek angielsko-polski

New Enterprise B1 Słowniczek angielsko-polski

Cechy serii

Pełna informacja o serii New Enterprise: egis.com.pl/pl/newenterprise

 

 

Najważniejsze cechy serii:

 • 12 tematycznych rozdziałów w każdym podręczniku realizujących wszystkie tematy wyszczególnione w podstawie programowej.
 • Bogaty wybór tekstów poruszających aktualne, interesujące dla uczniów zagadnienia.
 • Liczne materiały filmowe nawiązujące do tematyki każdego rozdziału.
 • Gramatyka prezentowana w kontekście, z towarzyszeniem ćwiczeń o różnym stopniu trudności i zadań rozwijających umiejętność odkrywania wzorców i formułowania reguł językowych.
 • Systematyczne rozwijanie znajomości słownictwa z uwzględnieniem kolokacji, czasowników złożonych i słów często mylonych – Vocabulary, Collocations, Phrasal Verbs, Words Easily Confused.
 • Rozwijanie umiejętności reagowania językowego w codziennych sytuacjach – Everyday English.
 • Bogaty wybór zadań z zakresu recepcji i produkcji językowej oraz interakcji, a także przetwarzania językowego – Mediation.
 • Specjalne sekcje poświęcone tworzeniu wypowiedzi pisemnych pozwalające stopniowo (na podstawie przykładów, z użyciem gotowych planów) rozwijać umiejętność samodzielnego pisania różnych rodzajów tekstów – Writing.
 • Systematyczne ćwiczenia fonetyczne doskonalące wymowę i uczące rozróżniania wyrazów podobnych pod względem fonetycznym – Pronunciation/Intonation.
 • W każdym rozdziale materiały kształtujące kompetencję interkulturową – Culture.
 • Sekcje powtórzeniowe i ramki ułatwiające uczniowi samodzielną ocenę zdobytych umiejętności – RevisionCompetences.
 • Wskazówki dotyczące technik uczenia się – Study Skills.
 • Zadania uczące współpracy, często wykorzystujące metodę projektu i zachęcające do korzystania z materiałów źródłowych – Pair work & Group work.
 • Działy Values poświęcone społecznym i moralnym wyzwaniom współczesnego świata, prowokujące do dyskusji i formułowania własnych poglądów.
 • Działy Public Speaking Skills rozwijające umiejętność przemawiania publicznie przydatną w karierze zawodowej i na egzaminach ustnych.
 • Sekcje CLIL skorelowane tematycznie z poszczególnymi rozdziałami podręcznika.
 • Zadania pozwalające rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, skłaniające do refleksji, dyskusji i wyrażania własnych poglądów – Think!
 • Zadania wymagające korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej – ICT.
 • Liczne ćwiczenia systematycznie przygotowujące do egzaminu maturalnego – Exam Skills Practice.
 • W pełni kolorowy zeszyt ćwiczeń (Workbook) z oznaczonymi pod względem stopnia trudności ćwiczeniami.
 • Książka nauczyciela (Teacher’s Book) ze scenariuszami lekcji, odpowiedziami do zadań, zapisem nagrań i kartami ewaluacyjnymi.
 • Platforma cyfrowa Express DigiBooks z interaktywną wersją podręcznika (Student’s Book), zeszytu ćwiczeń (Workbook) i kompendium gramatycznego z ćwiczeniami (Grammar Book).
 • Oprogramowanie do tablicy interaktywnej obejmujące pełny materiał z podręcznika – wzbogacony o filmy i gry – zeszytu ćwiczeń i kompendium gramatycznego Grammar Book.
 • Bogaty wybór testów i kartkówek.

Komponenty

Pełna informacja o serii New Enterprise: egis.com.pl/pl/newenterprise

 

 

Student's Book + DigiBook

Podręcznik składa się z 12 tematycznych rozdziałów o przejrzystej strukturze. Na początku każdego z nich podano informację, jakie umiejętnościach będą rozwijane na przestrzeni działu. Oprócz rozdziałów głównych publikacja obejmuje także następujące sekcje: Values, Public Speaking Skills oraz CLIL.

Do podręcznika dołączono kod pozwalający na korzystanie z DigiBooka, czyli interaktywnej wersji publikacji.

 

Workbook + DigiBook

W pełni kolorowy zeszyt ćwiczeń obejmuje obszerny materiał ćwiczeniowy skorelowany z zawartością podręcznika. Do zeszytów ćwiczeń na poziomach A2 i B1 dołączono publikację Exam Skills Practice z zadaniami, które można wykorzystać w przygotowaniach do matury. Publikacja Exam Skills Practice będzie dołączana również do zeszytów ćwiczeń na poziomach B1+, B2 i B2+/C1 począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

Do zeszytu ćwiczeń dołączono kod pozwalający na korzystanie z DigiBooka, czyli interaktywnej wersji publikacji.

 

Grammar Book + DigiBook

Skorelowany z książką ucznia podręcznik do gramatyki zawiera przystępne, prezentowane w przejrzystych tabelach objaśnienia zagadnień gramatycznych i obszerny materiał ćwiczeniowy. Grammar Book do poziomów A1, A2 i B1 jest dostępny w edycji polskiej (z podanymi po polsku objaśnieniami zagadnień gramatycznych).

Do podręcznika do gramatyki dołączono kod pozwalający na korzystanie z DigiBooka, czyli interaktywnej wersji publikacji.

 

Teacher's Book

Nauczyciel znajdzie tu dokładne scenariusze lekcji, odpowiedzi do zadań z podręcznika (Student's Book), z przykładami wypowiedzi ustnych i pisemnych, zeszytu ćwiczeń (Workbook) i podręcznika do gramatyki (Grammar Book) oraz zapisy nagrań. Do książki nauczyciela na poziomach A2 i B1 dołączono klucz odpowiedzi do publikacji Exam Skills Practice.

 

Class Audio CDs

Na płytach znajduje się pełny materiał dźwiękowy z całego kursu, to znaczy znajdujące się w podręczniku dialogi i monologi, teksty z sekcji ListeningReading, materiały z działu Pronunciation/Intonation, a także nagrania do zadań z zakresu rozumienia ze słuchu z zeszytu ćwiczeń.

Nagrania (w plikach) są również dostępne na stronach vipclub.egis.com.pl oraz learningclub.egis.com.pl (wolny dostęp).

 

Tests

Serii towarzyszy bogaty wybór różnorodnych materiałów testowych, takich jak: testy modułowe, kartkówki i testy do działu Exam Skills Practice.

Testy (w plikach) są dostępne dla nauczycieli na stronie vipclub.egis.com.pl (na zasadach określonych w portalu).

 

Interactive Whiteboard Software

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z następujących komponentów kursu: Student’s Book, WorkbookGrammar Book.

Dla nauczyciela

Pełna informacja o serii New Enterprise: egis.com.pl/pl/newenterprise

 

 

Dokumentacja szkolna: podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

Program nauczania
Rozkłady materiału
Plany wynikowe

 

Dokumentacja szkolna: podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych

Program nauczania
Rozkłady materiału

Plany wynikowe → w przygotowaniu

 

Inne materiały:


Kryteria oceniania

 

Placement Test

New Enterprise: Placement Test

New Enterprise: Placement Test

 

Testy modułowe i kartkówki

Module Tests (w wersji A, B i C), Quizzes (w wersji A, B i C), Exit Test, Exam Skills Tests → dostępne na stronie vipclub.egis.com.pl (na zasadach określonych w portalu)

 

Słowniczki angielsko-polskie

 

New Enterprise A1 Słowniczek angielsko-polski

New Enterprise A2 Słowniczek angielsko-polski

New Enterprise B1 Słowniczek angielsko-polski

 

Nagrania

Nagrania w plikach MP3 → na stronie vipclub.egis.com.pllearningclub.egis.com.pl (wolny dostęp)

Dla ucznia

Pełna informacja o serii New Enterprise: egis.com.pl/pl/newenterprise

 

 

Materiały dla ucznia:

 

Nagrania MP3 → (wolny dostęp) learningclub.egis.com.pl

 

Słowniczki angielsko-polskie

 

New Enterprise A1 Słowniczek angielsko-polski

New Enterprise A2 Słowniczek angielsko-polski

New Enterprise B1 Słowniczek angielsko-polski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności