Gramatyka i słownictwo » Words for Ideas

Words for Ideas

Ian Pople, John Morley

Opis publikacji

Podręcznik Words for Ideas pokazuje, jak słowa funkcjonują w kontekście oraz jak ich znaczenie często zależy od kolokacji i gramatyki. Książka z pewnością zainteresuje studentów studiujących w krajach z wykładowym językiem angielskim, wykładowców, nauczycieli i ludzi biznesu. Skorzystają z niej również osoby przygotowujące się do egzaminów CAE, CPE, IELTS lub innych na tym samym poziomie zaawansowania.

 

Najważniejsze cechy

  • prezentacja słownictwa używanego do wyrażania złożonych i abstrakcyjnych pojęć i konceptów;
  • skoncentrowanie się na słownictwie o wyższym poziomie znaczeniowym (m.in. argumentowanie, opisywanie relacji);
  • część pierwsza (10 rozdziałów) – prezentacja i ćwiczenie słownictwa o małym stopniu leksykalizacji oraz używanego w wypowiedziach bardziej formalnych i akademickich;
  • część druga (5 rozdziałów) – wprowadzone w pierwszej części słownictwo zebrane w grupy tematyczne;
  • przejrzysty i czytelny układ;
  • na końcu każdego rozdziału w podręczniku zadania rozwijające sprawność mówienia i pisania oparte na wprowadzonym materiale leksykalnym;
  • do pracy w grupach oraz jako samouczek.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF: C1/C2

 

Opis komponentów:

Podręcznik (Student’s Book)

Podręcznik zawiera szereg urozmaiconych ćwiczeń leksykalnych pozwalających na wzbogacanie słownictwa poprzez poznawanie wyższych poziomów znaczeniowych.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książka nauczyciela zawiera materiał znajdujący się w książce ucznia wraz z odpowiedziami wpisanymi nad poszczególnymi zadaniami oraz proponowane odpowiedzi do zadań otwartych.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij