Classic Readers » Classic Readers: Poziom 3. B1

Mowgli
Rudyard Kipling retold by Jenny Dooley
David Copperfield
Charles Dickens retold by Jenny Dooley

Opis serii

Classic Readers to seria lektur – znanych arcydzieł literackich – na pięciu poziomach (od poziomu początkującego do wyższego średnio-zaawansowanego). Mogą one stanowić uzupełnienie jakiegokolwiek kursu i są przeznaczone dla uczniów wszystkich typów szkół i kursów językowych. Najwybitniejsze dzieła literatury angielskiej i światowej przedstawiono w sposób zachęcający uczniów do rozwijania sprawności językowych i zdolności twórczych, a duży zasób ćwiczeń i gier czyni z serii ELT Classic Readers znakomity materiał uzupełniający, dzięki któremu uczniowie odkrywają świat literatury.

 

Najważniejsze cechy

  • każda książeczka składa się z dziesięciu rozdziałów, każdemu rozdziałowi towarzyszą ćwiczenia (np. pytania sprawdzające zrozumienie tekstu, tematy do dyskusji, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, a także tematy wypracowań)
  • w każdym rozdziale umieszczono ilustracje (prowokujące dyskusję i pobudzające wyobraźnię czytelników)
  • lekcja wprowadzająca przedstawia autora, bohaterów i intrygę
  • atrakcyjna szata graficzna
  • w pełni udramatyzowane nagrania
  • słowniczek w kilku językach

 

Opis komponentów

Lektura z książeczką ćwiczeń (Reader with Activity Book)
 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książka nauczyciela zawiera plany lekcji, ćwiczenia dodatkowe, których zadaniem jest m.in. rozwijanie krytycznego myślenia i zwiększenie zainteresowania historią, a także klucz do ćwiczeń oraz dwie wersje testów.
 

Płyta CD (Audio CD)

 

Treść lektury

David Copperfield

His father dies before David is born, but he is a very happy young boy - until his mother marries cruel Mr Murdstone. This is only the first of many changes, both good and bad, that David faces as he grows up and finally becomes a famous writer. This well-loved story invites us to share David´s happiness and sorrow, and get to know all the fascinating people, both good and bad, he meets along the way.
 

Mowgli

A human baby is raised by a family of wolves and learns the laws of the jungle from a big brown panther. But as the boy grows into a man, his human nature begins to surprise him. Meet Mowgli´s amazing jungle friends and share their adventures in this heart-warming story of friendship, loyalty and love.

 

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij