Dla nauczyciela » Game On!

Game On!

Andy Harvey

Opis serii

Game On! stanowi źródło bezcennych pomysłów do wykorzystania w czasie lekcji lub zajęć z języka angielskiego na różnym poziomie zaawansowania oraz dla różnych grup wiekowych. Może być uzupełnieniem każdego kursu dla uczniów wszystkich rodzajów szkół oraz uczestników kursów językowych.

Najważniejsze cechy

 • 150 praktycznych zadań do wykonania w parach, grupach, całej klasie;
 • duża różnorodność zadań (np. rozwiązywanie problemów, odgrywanie ról, zagadki, rymowanie, limeryki, homofony, “tongue twisters” itd.);
 • zadania podzielone na 6 działów (rozgrzewki i uzupełnienie lekcji, słownictwo, gramatyka, wymowa, mówienie oraz czytanie i pisanie);
 • rozszerzanie kompetencji uczniów w zakresie słownictwa, gramatyki oraz wymowy;
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych;
 • nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych, płynności oraz dokładności;
 • możliwość dopasowywania zadań do potrzeb uczniów;
 • w każdym dziale gry ułożone wg poziomu zaawansowania;
 • każda gra zawiera opis: cel, poziom, czas, potrzebne materiały, a także dokładne instrukcje i przykłady;
 • 100 stron materiałów do kopiowania (np. karty do zadań, gry planszowe);
 • zadania pozwalają na stworzenie przyjemnej i pozytywnej atmosfery w klasie/grupie, co sprzyja łatwiejszemu przyswajaniu materiału.

 

Opis komponentów

Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela (Teacher's Book) podzielona jest na sześć działów (rozgrzewki i uzupełnianie lekcji, słownictwo, gramatyka, wymowa, czytanie i pisanie oraz mówienie) i stanowi skarbnicę pomysłów do wykorzystania w procesie dydaktycznym. Publikacja ta stanowi nieocenioną pomoc dla każdego nauczyciela – potrzeba niewiele czasu, by dopasować zadanie do potrzeb i możliwości konkretnej grupy uczniów.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij