Sprawności językowe » Successful Writing

Successful Writing Intermediate

Virginia Evans

Successful Writing Upper Intermediate

Virginia Evans

Successful Writing Proficiency

Virginia Evans

Opis serii

Successful Writing Intermediate, Upper Intermediate oraz Proficiency to seria trzech podręczników przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczestników kursów językowych ukierunkowanych na naukę pisania, studentów NKJO i filologii angielskiej (Successful Writing Proficiency). Są to publikacje uzupełniające, które mogą towarzyszyć jakiemukolwiek kursowi podstawowemu oraz pomagają opanować umiejętność posługiwania się językiem angielskim w formie pisemnej. 

 

Najważniejsze cechy

 • systematyczne i bardzo praktyczne nauczanie pisania z wykorzystaniem ogromnej liczby wzorów i przykładów;
 • uświadamianie uczniom konieczności rozplanowania pracy pisemnej (wstęp, rozwinięcie, zakończenie);
 • wdrażanie do spójnego i logicznego myślenia (i pisania) poprzez prawidłowe stosowanie spójników (linking words);
 • eksponowanie konieczności używania bogatego i urozmaiconego słownictwa zarówno ogólnego, jak i związanego z konkretnym tematem („good, bad, nice syndrome”);
 • nauka stosowania struktur gramatycznych właściwych dla danej formy pisemnej;
 • wykorzystanie słuchania jako wstępu do nauki pisania;
 • nauka rozpoznawania i używania stylu właściwego dla danej formy;
 • przyzwyczajenie uczniów do autokorekty własnych prac pisemnych;
 • zestawienia spójników (na końcu każdego podręcznika);
 • zestawienie wyrażeń wykorzystywanych przy pisaniu listów oraz zasady interpunkcji (Successful Writing Intermediate);
 • nacisk na interpretację tematu i styl (Successful Writing Proficiency);
 • segment „Discuss & Write” (Successful Writing Proficiency).

 

Poziom biegłości językowej według CEF

Successful Writing Intermediate - B1
Successful Writing Upper-Intermediate - B2
Successful Writing Proficiency - C1/C2

 

Opis komponentów

Podręcznik (Student's Book)

Podręczniki zawierają praktyczne wskazówki i ćwiczenia pozwalające na doskonalenie sprawności pisania różnych rodzajów tekstów, w tym takie formy wypowiedzi, których znajomością uczeń musi się wykazać podczas egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – list, opis, opowiadanie, recenzja, rozprawka. Każdy rozdział rozpoczyna się od słuchania stanowiącego wstęp do nauki pisania.
 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książki nauczyciela zawierają plany lekcji, odpowiedzi do zadań znajdujących się w podręcznikach, przykładowe plany wypracowań oraz zapisy nagrań do zadań związanych ze słuchaniem. Dodatkowo na końcu zamieszczono punktację i sposób oceniania wypowiedzi pisemnych wraz z przykładowymi wypracowaniami i komentarzem.
 

Płyta CD (Class Audio CD)

Płyty CD  zawierają nagrania stanowiące wprowadzenie do nauki pisania poszczególnych form pisemnych.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij