Sprawności językowe » Reading & Writing Targets

Reading & Writing Targets 1

Virginia Evans, Jenny Dooley
Reading & Writing Targets 2

Virginia Evans, Jenny Dooley
Reading & Writing Targets 3

Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii:

Reading and Writing Targets 1, 2 i 3 to seria uzupełniająca podstawowy podręcznik kursowy. Każda z trzech części rozwija i integruje sprawności czytania i pisania od poziomu beginner do poziomu pre-intermediate. Przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestników kursów językowych. Doskonała do przygotowania do egzaminu maturalnego w części pisemnej.

Najważniejsze cechy:

  • systematycznie wprowadza i ćwiczy różne techniki czytania (ogólne rozumienie tekstu, wyszukiwanie właściwych informacji itp.);
  • zapoznaje uczniów ze sposobami tworzenia różnorodnych form pisanych (m. in. tych wymaganych na egzaminie maturalnym), takich jak: opis, list, ogłoszenie, recenzja itp.;
  • rozbudowuje i systematyzuje słownictwo związane z omawianym zagadnieniem;
  • utrwala i poszerza znajomość struktur gramatycznych w kontekście sytuacyjnym;
  • obfituje we wzorce i przykłady ułatwiające uczniom pracę własną;
  • kładzie nacisk na realistyczne zadania;
  • wdraża dobrą organizację pracy pisemnej poprzez konieczność przygotowania szczegółowego planu, znalezienia właściwego rozpoczęcia i zakończenia itp.;
  • podaje wskazówki dotyczące tworzenia wypowiedzi pisemnych, a także samodzielnej nauki;
  • zawiera tzw. Photo File Section (do niektórych rozdziałów) – pomagające uczącym się w tworzeniu własnych – interesujących i kolorowych – wypowiedzi pisemnych.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Reading & Writing Targets 1 - A1
Reading & Writing Targets 2 - A2
Reading & Writing Targets 3 - B1
 

 

Opis komponentów:

Podręcznik (Student's Book)

Podręczniki pozwalają na ćwiczenie różnych technik czytania i tworzenie wypowiedzi pisemnych. Na początku rozdziału znajduje się tekst, który nie tylko rozwija sprawność czytania, ale służy również jako model do konstruowania wypracowań. Następujące po nim ćwiczenia zostały tak dobrane, by wzbogacać słownictwo oraz podsuwać pomysły do prac pisemnych.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książki nauczyciela zawierają szczegółowe plany lekcji wraz ze wszystkimi odpowiedziami do zadań zamkniętych, proponowane odpowiedzi do zadań otwartych oraz przykładowe wypowiedzi pisemne.

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij