Gramatyka i słownictwo » Grammarway 1-4

Grammarway 1

Jenny Dooley, Virginia Evans
Grammarway 2

Jenny Dooley, Virginia Evans
Grammarway 3

Jenny Dooley, Virginia Evans
Grammarway 4

Jenny Dooley, Virginia Evans

Opis serii

Grammarway to seria czterech kolorowych podręczników do nauki gramatyki angielskiej. Podręczniki przeznaczone są dla uczniów od poziomu beginner do upper intermediate i zapewniają systematyczne poznawanie i ćwiczenie struktur gramatycznych oraz regularne powtórki poznanego wcześniej materiału. Seria Grammarway może być wykorzystana jako materiał uzupełniający kursowy podręcznik w szkole ponadpodstawowej i na kursach językowych. Rewelacyjnie sprawdza się zarówno w pracy z uczniami w klasie, jak i w postaci samouczka. Grammarway 1 i 2 dostępne są z objaśnieniami w języku polskim, natomiast Grammarway 3 i 4 - w wersji angielskiej.

 

Najważniejsze cechy

 • przejrzysta i przystępna prezentacja struktur gramatycznych przez użyteczne przykłady;
 • atrakcyjne fotografie i ilustracje służące do wprowadzenia nowych struktur i pozwalające na ich lepsze zrozumienie;
 • tabele prezentujące pełny zakres form danej konstrukcji;
 • szeroka gama ćwiczeń wraz z miejscem przewidzianym na wpisanie odpowiedzi;
 • zadania ćwiczące użycie właściwych form i struktur językowych w sytuacjach typowych dla życia codziennego;
 • ćwiczenia polegające na znajdywaniu i poprawianiu błędów;
 • na końcu każdego rozdziału ćwiczenia z zakresu mówienia i pisania oparte na wprowadzonym materiale gramatycznym;
 • segmenty poświęcone powtórce materiału;
 • lista czasowników nieregularnych;
 • polskie tłumaczenia większości przykładów (Grammarway 1 i 2);
 • słowniczek angielsko-polski wraz z transkrypcją fonetyczną (Grammarway 1 i 2);
 • testy pozwalające na określenie postępów w nauce (na końcu podręcznika) – w Grammarway 3 i 4;
 • suplementy (np. różne części mowy z przyimkami, wyrażenia przyimkowe) – w Grammarway 4.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Grammarway 1 - A1
Grammarway 2 - A2
Grammarway 3 - A2/B1
Grammarway 4 - B1/B2

 

Opis komponentów

Podręcznik (Student's Book)

Podręczniki zawierają przystępnie omówione struktury i zagadnienia gramatyczne przedstawione w kontekście. Każda z czterech części umożliwia powtórzenie i przećwiczenie zagadnień gramatycznych w sposób usystematyzowany.


Podręcznik z odpowiedziami (Student's Book with Answers) – Grammarway 2, 3 i 4

Zawiera materiał znajdujący się w podręczniku oraz klucz z odpowiedziami do zadań (na końcu podręcznika).


Książka nauczyciela (Teacher's Book) – Grammarway 3 i 4

Książki nauczyciela zawierają odpowiedzi do wszystkich zadań z podręczników, sugestie dotyczące prowadzenia lekcji i łatwe do powielenia testy umożliwiające ocenę stopnia opanowania materiału.

 

 

Klucz (Key) – Grammarway 1 i 2

Odpowiedzi do zadań zamkniętych, proponowane odpowiedzi do zadań otwartych oraz odpowiedzi do zadań z lekcji powtórzeniowych.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij