Egzamin City & Guilds » City & Guilds Practice Tests 1-2

City & Guilds Practice Tests Communicator B2

Virginia Evans, Jenny Dooley
City & Guilds Practice Tests Mastery C2

Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Podręczniki City & Guilds Practice Tests Communicator B2 oraz City & Guilds Practice Tests Mastery C2 to seria zawierająca testy, które koncentrują się na ćwiczeniu  i rozwijaniu wszystkich czterech sprawności językowych (tj. pisaniu, czytaniu, słuchaniu i mówieniu). Materiały umożliwiają skuteczne przygotowanie do egzaminu City & Guilds, opracowanego ściśle według standardów określonych dla poziomu B2 i C2 - Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Adresatem publikacji City & Guilds Practice Tests Communicator B2 oraz City & Guilds Practice Tests Mastery C2 są przede wszystkim nauczyciele, gdyż zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego City & Guilds International ESOL oraz International Spoken ESOL stanowią istotny składnik alternatywnej drogi zdobycia uprawnień nauczyciela języka angielskiego w szkolnictwie Rzeczypospolitej Polskiej. Podręcznik ten może być również pomocny przy przygotowaniu do innych egzaminów na tym samym poziomie trudności.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

City & Guilds Practice Tests Communicator - B2
City & Guilds Practice Tests Mastery - C2

 

Opis komponentów

Podręcznik (Student’s Book) 
 

Podręcznik (Student’s Book) zawiera sześć testów ćwiczących kolejno:
  • umiejętność rozumienia ze słuchu;
  • różne techniki czytania (ogólne rozumienie tekstu, wyszukiwanie właściwych informacji itp.);
  • sposoby tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych;
  • umiejętność swobodnej i spójnej wypowiedzi ustnej  na tematy zgodne z formatem egzaminu, takie jak np.: The Home, Music, Health, Travel, Television, Jobs, Food and Eating, Languages, Habits, School, Personality, Culture.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book - overprinted)

Książka nauczyciela zawiera odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń z sekcji Reading i Listening, sugerowane odpowiedzi do zadań pisemnych i ustnych oraz zapis nagrań.


Płyty CD (Class Audio CDs)

Płyty CD są nagrane przez kilku lektorów, co pozwala na zapoznanie się i osłuchanie z różnymi odmianami języka i różnymi akcentami.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij