Egzamin IGCSE » Wake-Up Call Leading to IGCSE

Wake-Up Call Leading to IGCSE

Myriam Adamson

Opis publikacji

Wake-Up Call Leading to IGCSE in English to podręcznik, który został napisany z myślą o osobach przygotowujących się do egzaminu IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) z języka angielskiego jako języka obcego. Materiały zawarte w podręczniku pozwalają na równomierne rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych. Praca z publikacją jest doskonałą okazją do poszerzania przez uczniów horyzontów myślowych oraz kształtowania krytycznego myślenia. Jest to możliwe dzięki urozmaiconej tematyce: od kwestii poważnych (m.in. problem telefonów komórkowych w szkole czy opisane przez Marka Twaina trzęsienie ziemi) po sprawy „lżejsze” (m.in. czy rzeczywiście kot zawsze spada na cztery łapy). Książka pozwala na skuteczne przygotowanie do egzaminu IGCSE oraz innych egzaminów o podobnym stopniu trudności. Ponadto może być wykorzystana jako materiał uzupełniający każdy kurs na poziomie C1, a także – dzięki wskazówkom – do samodzielnej pracy w domu.

 

Najważniejsze cechy

  • atrakcyjna forma prezentacji tematów z wykorzystaniem wielu materiałów wizualnych (m.in. diagramy, wykresy, mapy, formularze, ilustracje);
  • szeroka gama stymulujących ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zrozumieniem i pisania;
  • różnorodność oryginalnych tekstów;
  • pełna kontekstualizacja wprowadzanego materiału leksykalnego umożliwiająca jego właściwe zrozumienie i stosowanie;
  • duży wybór urozmaiconych zadań pozwalających na ćwiczenie leksyki i struktur gramatycznych oraz nabywanie pewności w ich używaniu;
  • rozwijanie potrzebnych w życiu umiejętności, m.in. rozpoznawanie gatunku tekstu, transfer informacji, robienie notatek, pisanie streszczeń i wypełnianie formularzy.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF: C1

 

Opis komponentów:

Podręcznik (Student's Book)

Podręcznik obejmuje 8 rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu aspektowi współczesnego świata (np. corrida, problemy związane z odżywianiem, najnowsze technologie). Dzięki szeregu urozmaiconym ćwiczeniom uczniowie nie tylko rozwijają sprawności językowe, ale także poszerzają swój zasób słownictwa i nabywają umiejętności przydatne w życiu codziennym.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książka nauczyciela, oprócz cennych wskazówek zamieszczonych we wstępie, zawiera odpowiedzi do zadań zamkniętych i propozycje odpowiedzi do zadań otwartych znajdujących się w podręczniku, a także zapisy nagrań do zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.


Płyty CD (Class Audio CDs)

Płyty CD zawierają nagrania do zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu i przygotowujących do rozwiązania zadań tego typu w trakcie zdawania egzaminu.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij