Egzamin IELTS » IELTS Practice Tests 1-2

IELTS Practice Tests 1

J. Milton,  H. Bell, P. Neville
IELTS Practice Tests 2

J. Milton,  H. Bell, P. Neville

Opis

Posiadanie certyfikatu poświadczającego zdanie egzaminu International English Language Testing System (IELTS) jest obowiązkowe dla kandydatów na studia na uczelniach z wykładowym językiem angielskim oraz przydatne dla osób szukających pracy za granicą. Podręczniki IELTS Practice Tests 1-2 zostały opracowane przez doświadczonych egzaminatorów i zawierają materiał językowy przygotowujący do nowej formuły egzaminu IELTS. Każdy z nich obejmuje cztery kompletne zestawy testowe sprawdzające wszystkie sprawności językowe. Express Publishing/Egis, British Council i gazeta.pl zapraszają do odwiedzenia portalu  internetowego poświęconego egzaminowi IELTS. Poza wyczerpującymi informacjami na temat cieszącego się rosnącą popularnością egzaminu, portal oferuje bezpłatny dostęp do interaktywnego, próbnego testu IELTS, pochodzącego z publikacji  "IELTS. Practice TESTS 2" wydawnictwa Express Publishing.

 

Najważniejsze cechy

  • 4 testy w dwóch wersjach – w wersji na poziomie Academic Training i w wersji na poziomie General Training;
  • każdy test składa się z 4 części – słuchanie i mówienie (te same dla poziomów Academic Training i General Training); czytanie i pisanie (różne na obydwu poziomach);
  • przykładowy arkusz odpowiedzi;
  • zapisy nagrań do części sprawdzającej sprawność rozumienia ze słuchu;
  • materiał przygotowujący do części ustnej;
  • informacja o formacie egzaminu, arkuszach egzaminacyjnych i sposobie oceniania.

 

Opis komponentów

Podręcznik (Student's Book)

Podręczniki zawierają informacje dotyczące nowej formuły egzaminu wraz ze szczegółowymi objaśnieniami poszczególnych arkuszy egzaminacyjnych: arkusz sprawdzający umiejętność czytania, pisania, słuchania i mówienia. Ponadto uczący się znajdzie w nich przykładowy arkusz odpowiedzi oraz zapisy nagrań do zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.


Podręcznik z odpowiedziami (Book with Answers)

Podręczniki z odpowiedziami zawierają informacje dotyczące systemu sprawdzania prac oraz przyjętej skali ocen, odpowiedzi to testów wielokrotnego wyboru oraz testów uzupełniania luk, jak również przykładowe odpowiedzi na pytania dotyczące wypracowań pisemnych (wraz z komentarzem) i testów sprawdzających umiejętność mówienia. Ponadto uczący się znajdzie w nich przykładowy arkusz odpowiedzi oraz zapisy nagrań do zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.


Płyty CD (Class Audio CDs)

Płyty CD zawierają nagrania do zadań sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij