Egzamin IELTS » Mission IELTS

Mission IELTS 1

Bob Obee, Mary Spratt
Egzamin IELTS (International English Language Testing System) został stworzony, aby ocenić umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych i sprawdza cztery podstawowe sprawności: słuchanie (Listening), rozumienie tekstów pisanych (Reading), pisanie (Writing) i mówienie (Speaking). Dostępne są dwa moduły testu IELTS: Academic i General Training. Wybór modułu uzależniony jest od wskazań instytucji, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin. Mission IELTS to składający się z dwóch części kurs, którego celem jest rozwijanie umiejętności językowych i skuteczne przygotowanie do egzaminu IELTS. Pierwsza część, Mission IELTS 1, jest przeznaczona dla osób uczących się na poziomie Intermediate – Upper Intermediate. Realizacja materiału zajmuje od 90 do 120 godzin lekcyjnych.

 

Najważniejsze cechy

  • tematy poszczególnych rozdziałów zaczerpnięte z różnorodnych, autentycznych źródeł;
  • innowacyjna struktura rozdziałów służąca rozwijaniu umiejętności językowych oraz przygotowująca do wykonywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych;
  • rozwijanie słownictwa dzięki ćwiczeniom dotyczącym podstawowych obszarów leksyki z uwzględnieniem m.in. kolokacji, czasowników frazowych, związków frazeologicznych;
  • w każdym rozdziale sekcja dotycząca gramatyki, zawierająca objaśnienia zasad i ćwiczenia;
  • oparte na realistycznych sytuacjach zadania rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu i mówienia;
  • szeroki zakres zadań typowych dla każdej z czterech części egzaminu IELTS;
  • w każdym rozdziale sekcje z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich wykonania;
  • regularne powtórki i ćwiczenia w formie przykładowego, pełnego egzaminu IELTS;
  • dodatkowe sekcje: objaśnienia dotyczące zagadnień gramatycznych (Grammar Reference), tabela czasowników nieregularnych, zapis nagrań, karty odpowiedzi. 

 


Opis komponentów

Student’s Book (Academic)

Podręcznik został podzielony na 16 tematycznych rozdziałów (Units), których innowacyjna struktura umożliwia maksymalne skupienie się na rozwijaniu umiejętności testowanych podczas kolejnych części egzaminu IELTS oraz zapewnia wszechstronne przygotowanie do wykonywania zadań egzaminacyjnych poszczególnych rodzajów. Każdy z rozdziałów zawiera: Vocabulary Focus, Skills Focus, Grammar Focus, Exam Focus (tu: Tips for IELTS, IELTS Practice Test, Thinking about the IELTS Practice Test, What do you know about IELTS). Ponadto w podręczniku znajdują się cztery sekcje Revision and Exam Practice oraz sekcje dodatkowe: Grammar Reference, Irregular Verbs, Tapescript, Sample Answer Sheet.


Student’s Book (General Training Supplement)

Podręcznik ma na celu rozwijanie umiejętności dotyczących czytania (Reading) i pisania (Writing) w zakresie wymaganym w module General Training. Osoby planujące przystąpienie do modułu General Training, do części Speaking i Listening przygotowują się w oparciu o podręcznik Mission IELTS: Academic.


Workbook

Zeszyt ćwiczeń do modułu Academic i General Training. 


Teacher’s Book

Książka nauczyciela zawiera komentarze dla nauczyciela, szczegółowe wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć oraz klucz odpowiedzi do wszystkich zadań zawartych w podręcznikach Mission IELTS: Academic. Student’s Book i  Mission IELTS: General Training Supplement. Student’s Book.


Class Audio CDs

Płyty CD zawierają nagrania do wszystkich zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij