Egzamin PET » Practice Tests for the PET

Practice Tests for the PET

Elizabeth Gray, Neil O'Sullivan

Opis publikacji

Practice Tests for the Preliminary English Test (PET) to książka zawierająca cztery kompletne zestawy testów opracowane zgodnie z obowiązującym formatem egzaminu Cambridge PET i skutecznie do niego przygotowująca. Materiały te mogą być również wykorzystane do przygotowania się do innych egzaminów o podobnej skali trudności. Egzamin PET odzwierciedla to, co uczący się powinni osiągnąć po ok. 350 godzinach nauki.

 

Najważniejsze cechy

 • bogaty wybór zagadnień, słownictwa i struktur gramatycznych objętych programem egzaminów PET;
 • opis wszystkich zadań i wskazówki zapewniające dokładne zapoznanie się z formatem egzaminu;
 • cztery pełne testy składające się z 3 Papers pozwalających na sprawdzenie znajomości wszystkich sprawności językowych:
  • czytanie (Reading) i pisanie (Writing) – autentyczne teksty zawierające treści zaczerpnięte z życia codziennego oraz kultury, a także udzielanie i uzyskiwanie informacji oraz robienie notatek;
  • słuchanie (Listening) – oryginalne nagrania do testu sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu, stwarzające uczącemu się takie same warunki jak na egzaminie;
  • mówienie (Speaking) – zadania pokazujące, jak funkcjonować w sytuacjach realistycznych (udzielanie i uzyskiwanie informacji);
 • łatwe do kopiowania arkusze odpowiedzi do każdego zadania;
 • materiały wizualne do części sprawdzającej umiejętność mówienia.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF: B1

 

Opis komponentów

Podręcznik (Student’s Book)

Podręcznik to zestaw czterech kompletnych testów zgodnych z obowiązującym formatem egzaminu PET wraz z arkuszami odpowiedzi.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książka nauczyciela zawiera testy umieszczone w podręczniku wraz z odpowiedziami wpisanymi nad poszczególnymi zadaniami, proponowane wypowiedzi pisemne, porady, jak przeprowadzić test sprawdzający umiejętność mówienia, proponowane wypowiedzi ustne, a także zapisy nagrań do wszystkich zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.


Płyty CD do wykorzystywania w klasie (Class CDs)

Płyty CD zawierają nagrania do zadań egzaminacyjnych z Paper 2 sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij