Szkoły prywatne » Right On! (dzieci)

Right On! 2
Jenny Dooley

Opis serii

Right On! to nowa, czteropoziomowa seria podręczników do nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. Pierwsza część jest przeznaczona dla dzieci w wieku ok. 10 lat (IV klasa szkoły podstawowej). Celem kursu jest zbudowanie solidnych podstaw w zakresie leksyki i gramatyki oraz praktyczne kształcenie umiejętności komunikacyjnych. Osiągnięciu tego celu służą aktywizujące metody nauczania, inspirujące tematy poszerzające wiedzę o świecie i szeroki wybór różnorodnych zadań. Naukę wspomagają interaktywne komponenty: podręczniki i zeszyty ćwiczeń w cyfrowej wersji oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych.

Kurs Right On! jest dostępny wyłącznie w oryginalnej, międzynarodowej edycji, a jego adresatami są prywatne szkoły językowe. Seria nawiązuje do przeznaczonego dla szkół publicznych kursu Flash, wszechstronnie rozwijając i pogłębiając zawarte w nim zagadnienia.

Część trzecia i czwarta (Right On! 3 i Right On! 4) będą ukazywać się sukcesywnie, począwszy od roku 2018.  


Najważniejsze cechy serii:

 
 • Uporządkowana struktura podręcznika – tematyczne moduły podzielone na unity – sprzyja systematycznej pracy,
 • Spiralny model nauczania pozwala płynnie rozwijać umiejętności językowe na coraz wyższym poziomie,
 • Ciekawe teksty odpowiadają zainteresowaniom uczniów, co motywuje ich do nauki,
 • Ramki z nowym słownictwem, strukturami leksykalno-gramatycznymi i krótkimi objaśnieniami gramatycznymi ułatwiają opanowanie materiału,   
 • Duży wybór zadań (uwzględniających różne style uczenia się) pozwala na gruntowne przećwiczenie i utrwalenie zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz zintegrowane rozwijanie kluczowych umiejętności językowych,
 • Systematyczne powtórki w formie ćwiczeń kontrolnych (Progress Check) i ramki zatytułowane Now I can pozwalają uczniowi samodzielnie oceniać postępy po każdym module,    
 • Porady Study Skills pomagają poznać i stosować odpowiednie techniki uczenia się,
 • Zadania typu projekt rozwijają samodzielność i kreatywność ucznia, a także zachęcają go do poszukiwania informacji w różnych źródłach, 
 • Sekcje CLIL pozwalają na jednoczesne nauczanie języka i rozwijania wiedzy z innych dziedzin, uświadamiając uczniom, że język angielski jest narzędziem, które pomaga w poznawaniu świata,
 • Ramki Culture Spot zwracają uwagę na elementy brytyjskiej kultury i zachęcają do poznawania kultury własnego kraju w szerokim kontekście,   
 • Sekcje Presentation Skills kształcą umiejętność przygotowania prezentacji i przemawiania publicznie, a także budują pewność siebie i pozwalają przezwyciężyć tremę przed wypowiadaniem się w języku obcym,
 • Ramki Values umożliwiają wplatanie w tok nauczania elementów wychowawczych i kształtowanie właściwych postaw i zachowań, 
 • Sekcja Writing (na końcu podręcznika) pozwala na uporządkowanie wiadomości dotyczących różnych form wypowiedzi pisemnej i wykonanie dodatkowych ćwiczeń w pisaniu, 
 • Sekcja Songs uatrakcyjnia lekcje i ułatwia rozwiajnie czterech sprawności językowych,
 • Sekcja Fun Time (Right On! 1 Workbook) z grami planszowymi wprowadza element zabawy i rywalizacji.
 • Bogaty wybór filmów dokumentalnych (zawartych w oprogramowaniu do tablic interaktywnych) pozwala na obcowanie z materiałem autentycznym i ułatwia zrozumienie celowości uczenia się.
 

Poziomy biegłości językowej wg CEFR:


Right On! 1 – A1
Right On! 2 – A2
Right On! 3 – A2+
Right On! 4 – B1
 

Komponenty serii:

Podręcznik (Student’s Book)
 

Podręcznik jest zbudowany z sześciu modułów, w których skład wchodzą następujące działy: Vocabulary, Reading, Grammar, Listening, Speaking, Everyday English, Skills, Writing, CLIL, Progress Check. Każdy moduł jest osnuty wokół jednego, ogólnego tematu. Na końcu książki zamieszczono dodatkowe sekcje: Songs, Writing, Word List (słowniczek angielsko-angielski) oraz Irregular Verbs.


Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook)


Podręcznik w wersji cyfrowej zawiera pełny materiał z wersji drukowanej, przy czym wszystkie zdania można wykonywać w interaktywny sposób. Uczeń znajdzie tu także nagrania audio i filmy, gry językowe oraz słowniczek angielsko-angielski z nagraną wymową.
 

Zeszyt ćwiczeń dla ucznia (Workbook – Student’s)


Zeszyt ćwiczeń to kolorowa publikacja o modularnej, korespondującej z podręcznikiem strukturze (każdy moduł zawiera zadania z działu: Vocabulary, Grammar, Everyday English i Reading). W publikacji zamieszczono także: sekcje powtórkowe (Revision) po każdych dwóch modułach, sekcje Skills Practice pozwalające na dodatkowe ćwiczenie umiejętności językowych, krótkie kompendium gramatyczne  (Grammar Bank) z objaśnieniami dotyczącymi poszczególnych zagadnień i ćwiczeniami, Presentation Skills z zadaniami dotyczącymi tworzenia prezentacji i sekcję Fun Time z grami planszowymi. Zadania w zeszycie ćwiczeń są zróżnicowane pod względem stopnia trudności – informują o tym specjalne oznaczenia: *, **, ***.
 

DigiBook: Workbook (Student's)


Aplikacja DigiBok zawiera materiał z zeszytu ćwiczeń w formie interaktywnej. Pozwala na wykonywanie zadań na komputerach stacjonarnych i mobilnych (tabletach i smartfonach). Uczeń od razu otrzymuje informację zwrotną dotyczącą tego, czy poprawnie wykonał ćwiczenie. Może także zapisywać swoje wyniki i łatwo monitorować postępy w nauce. Kod umożliwiający pobranie aplikacji jest dołączony do drukowanej wersji zeszytu ćwiczeń (Workbook - Student's).


Książka nauczyciela (Teacher’s Book)


Książka nauczyciela to publikacja w wersji interleaved, czyli ze stronami z książki ucznia. Zawiera: dokładne konspekty lekcji oraz sugerowane techniki prezentowania materiału językowego, odpowiedzi do zadań z książki ucznia wraz z modelowymi odpowiedziami do zadań otwartych (wypowiedzi ustne i pisemne) oraz zapis nagrań. Na końcu zamieszczono karty ewaluacyjne dla nauczyciela (Progress Report Card, Formative Evaluation Card) i ucznia (Student’s Self Assessment Form), które pomagają ocenić postępy w nauce.
 

Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela (Workbook – Teacher’s)


W zeszycie ćwiczeń w wersji dla nauczyciela nadrukowano odpowiedzi do zadań zamkniętych, dodano modelowe wypowiedzi do zadań otwartych (ustnych i pisemnych) oraz zapis nagrań.     
 

Płyty (Class Audio CDs)


Płyty zawierają nagrania wszystkich ścieżek dźwiękowych towarzyszących kursowi: dialogi/monologi i teksty z sekcji Listening i Reading, nagrania do działu Pronunciation/Intonation, piosenki z sekcji Songs oraz nagrania do zadań z zeszytu ćwiczeń.


Testy na płycie CD-ROM (Test Booklet CD-ROM)


Na płycie zamieszczono testy (do kopiowania) z nagraniami audio i kluczem odpowiedzi.
Uwaga: tytuł dostępny dla nauczycieli korzystających w szkole z kursu Right On! - zamówienia prosimy składać u reprezentanów Express Publishing & Egis.
 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)


Oprogramowanie zawiera materiał z następujących komponentów kursu: Student’s Book, Workbook, Grammar Book i Class Audio CDs oraz odpowiedzi do wszystkich zadań. Ponadto obejmuje materiały do prezentowania zagadnień gramatycznych, filmy dokumentalne ściśle powiązane z tematyką modułów i gry językowe. Oprogramowanie pozwala na sprawną, dynamiczną prezentacje materiału językowego i wykonywanie zadań w interaktywny sposób, co uatrakcyjnia zajęcia lekcyjne oraz zwiększa efektywność nauczania.

 

Grammar Book w wersji dla ucznia (Grammar Book - Student's)


Grammar Book to kompendium gramatyczne (w języku angielskim) z zadaniami. Daje możliwość dodatkowego przećwiczenia i utrwalenia zagadnień ujętych w podręczniku. Objaśnienia są krótkie i przystępne (w języku angielskim), a towarzyszące im zadania zróżnicowane pod względem stopnia trudności (o poziomie trudności informują oznaczenia: *, **, ***). Publikacja zawiera także sekcje powtórkowe: Revision i Exploring Grammar.  
 

DigiBook: Grammar Book (Student's)


Aplikacja DigiBok zawiera materiał z podręcznika do gramatyki (Grammar Book) w formie interaktywnej. Pozwala na wykonywanie zadań na komputerach stacjonarnych i mobilnych (tabletach i smartfonach). Uczeń od razu otrzymuje informację zwrotną dotyczącą tego, czy poprawnie wykonał ćwiczenie. Może także zapisywać swoje wyniki i łatwo monitorować postępy w nauce. Kod umożliwiający pobranie aplikacji jest dołączony do drukowanej wersji książki (Grammar Book - Student's).


Grammar Book w wersji dla nauczyciela (Grammar Book - Teacher's)


Publikacja w wersji dla nauczyciela zawiera pełny materiał z wersji dla ucznia z nadrukowanymi odpowiedziami do wszystkich zadań.
 

Materiały dodatkowe:


 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij