8-letnia publiczna szkoła podst. » Smart Time (klasy 7-8)

Smart Time 1
(do nowej podstawy programowej)
Virginia Evans, Jenny Dooley
Smart Time 2
(do nowej podstawy programowej)
Virginia Evans, Jenny Dooley
Smart Time 3 (do nowej podstawy programowej)
Zapowiedź wydawnicza na rok szkolny 2018/2019

Opis serii

Smart Time to bestsellerowy, składający się z czterech części kurs dla młodzieży, znakomicie sprawdzający się w pracy z uczniami kontynuującymi naukę języka angielskiego po klasie 6 szkoły podstawowej. Seria zyskała ogromną popularność w gimnazjach z uwagi na wszechstronne i skuteczne rozwijanie umiejętności, co procentowało m.in. na egzaminach językowych. Obecnie może być z powodzeniem wykorzystywana również w ośmioletniej szkole podstawowej jako kurs dla klasy 7 i 8.

Na rok szkolny 2017/2018 wydawnictwo Express Publishing oferuje szkołom publicznym (klasa 7 i 8) podręczniki zatytułowane Smart Time 1. Do nowej podstawy programowej i Smart Time 2. Do nowej podstawy programowej , zachowując w niezmienionej formie strukturę i zawartość kursu.  Jednoczesne wprowadzenie na rok szkolny 2017/2018 dwóch poziomów serii Smart Time ma na celu ułatwienie nauczycielom doboru odpowiedniego podręcznika do potrzeb danej klasy lub grupy.
 

Nr dopuszczenia MEN - podręczniki wieloletnie

Smart Time 1 (do nowej podstawy programowej) - 860/4/2017
Smart Time 2 (do nowej podstawy programowej) - 860/5/2017
Smart Time 3 (do nowej podstawy programowej) - 860/6/2018

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Smart Time 1 - A2/A2+
Smart Time 2 - A2+/B1
Smart Time 3 - B1

 

Seria STARLAND i SMART TIME w kontekście NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ - II etap edukacyjny

 • W porównaniu z dotychczasową podstawą III.1 (poziom rozszerzony dla gimnazjum) wymagania ogólne dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-8) pozostają bez zmian, a wymagania szczegółowe zmieniają się w bardzo nieznacznym zakresie. W związku z tym wydawnictwo Express Publishing w bestsellerowych podręcznikach Starland i Smart Time wprowadza jedynie nieznaczne modyfikacje, zachowując dotychczasową strukturę i zawartość kursów.  
   
 • Obie serie podręczników znakomicie wpisują się także we wszystkie wymogi zapisane w nowej podstawie programowej jako „Warunki realizacji”:
  - Skutecznie rozwijają umiejętności komunikacyjne
  - Integrują nauczanie języka z innymi dziedzinami wiedzy
  - Rozwijają wrażliwość międzykulturową oraz pogłębiają znajomości kultury własnego kraju
  - Umożliwiają nauczycielom przeprowadzanie systematycznej diagnozy
  - Pomagają uczniom w dokonywaniu samooceny
  - Oprogramowanie do tablic interaktywnych pozwala na zwiększenie efektywności nauczania i ułatwia korzystanie z autentycznych materiałów na lekcjach - np. zdjęć, filmów i nagrań audio.

Opis komponentów

Podręcznik (Student’s Book) - KOMPONENT DOSTĘPNY W RAMACH DOTACJI MEN

Podręcznik składa się z ośmiu modułów tematycznych podzielonych na następujące sekcje: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Across Cultures, Listening Skills, Speaking Skills, Writing, CLIL (sekcja poświęcona tematyce zaczerpniętej z programu nauczania innych przedmiotów), Progress Check. Po każdym module znajduje się sekcja Skills Practice zawierająca zadani typowe dla różnego rodzaju egzaminów językowych. W podręczniku zamieszczono także dodatkowe działy, takie jak: Grammar Reference - kompendium gramatyczne (w języku polskim), Notions & Functions - sekcja poświęcona prezentacji i ćwiczeniu wyrażeń umożliwiających właściwe reagowanie językowe w typowych sytuacjach komunikacyjnych, Writing Bank - przystępne omówienie wybranych form wypowiedzi pisemnej, Word List - słowniczek angielsko-polski, Irregular Verbs - tabela z czasownikami nieregularnymi.    

Uwaga: nagrania do podręcznika są dostępne na stronie internetowej www.learningclub.egis.com.pl.
 


Zeszyt ćwiczeń wersja kompaktowa (Workbook & Grammar Compact Edition) - KOMPONENT DOSTĘPNY W RAMACH DOTACJI MEN

Obszerna wersja kompaktowa zawiera pełny zestaw ćwiczeń z następujących działów: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Exam Practice i Vocabulary Bank.
 

Interaktywny eBook (Interactive eBook)

Interaktywny eBook to podręcznik w wersji cyfrowej przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia, gry i słowniczek. Jest to nowoczesne narzędzie edukacyjne, które wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu. Więcej»

 

Cyfrowy zeszyt ćwiczeń (Interactive eWorkbook & eGrammar Book)

Interaktywny eWorkbook to cyfrowa wersja pełnego zeszytu ćwiczeń przeznaczona do odtwarzania na komputerze. Uczeń za pomocą myszki lub klawiatury komputera wpisuje odpowiedzi, łączy elementy, wybiera wyrazy z listy. Ma także możliwość wydrukowania poszczególnych ćwiczeń. Po wykonaniu ćwiczenia natychmiast otrzymuje informację o wynikach – jeśli popełnił błędy, może zadanie wykonać jeszcze raz i lepiej opanować materiał.


Culture Clips Poland

Publikacja przedstawia elementy polskiej kultury i jednocześnie rozwija znajomość języka angielskiego. Wzbogaca wiedzę o przyrodzie, historii, tradycjach, sławnych postaciach i aktualnych wydarzeniach. Każdy rozdział zawiera teksty o interesującej tematyce, barwne fotografie, ćwiczenia językowe oraz zadania ICT polegające na samodzielnym wyszukiwaniu informacji i przygotowaniu prezentacji na dany temat. Tam, gdzie jest to możliwe, zamieszczono także informacje o analogicznych elementach kultury brytyjskiej.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książka nauczyciela zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, a także pełne zapisy nagrań.


Płyty CD do wykorzystywania w klasie (Class Audio CDs & Workbook Audio CDs)

Płyty CD do wykorzystania w klasie zawierają nagrania do zadań rozwijających sprawność rozumienia ze słuchu (w tym do zadań egzaminacyjnych) znajdujących się w książce ucznia i zeszycie ćwiczeń.
 

Płyta do zeszytu ćwiczeń (Workbook Audio CD)

Płyta CD zawiera nagrania do zadań rozwijających sprawność rozumienia ze słuchu (w tym do zadań egzaminacyjnych) znajdujących się w zeszycie ćwiczeń.
 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń 
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • materiał video obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami poszczególnych rozdziałów oraz filmy dokumentalne
 • Word List z możliwością odsłuchania wymowy
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych.
 

Materiały dodatkowe:

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij