8-letnia publiczna szkoła podst. » Starland (klasy 4-6)

Starland 1
(do nowej podstawy programowej)
Virginia Evans, Jenny Dooley
 
Starland 2
(do nowej podstawy programowej)
Virginia Evans, Jenny Dooley
Starland 3
(do nowej podstawy programowej)
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Starland to bestsellerowy kurs dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Umożliwia łagodne przejście od etapu nauki i zabawy na pierwszym etapie edukacyjnym do systematycznej pracy nad zdobywaniem i doskonaleniem umiejętności językowych. Tematyka i ćwiczenia zostały opracowane w taki sposób, by zaciekawić uczniów oraz zachęcić ich do nauki języka angielskiego. Kurs umożliwia systematyczne ćwiczenie sprawności mówienia poprzez dialogi sytuacyjne i odgrywanie scenek. Zapewnia szeroką gamę ćwiczeń rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu oraz pisania. Liczne zadania wymagające korzystania z różnych źródeł informacji (m.in. Internetu) oraz prace projektowe budują samodzielność i kreatywność ucznia. Działy poświęcone kulturze i różnych krajów oraz zadania dotyczące polskiej kultury rozwijają wrażliwość międzykulturową. Sekcje wprowadzające wiadomości z innych obszarów edukacyjnych (np. geografii, biologii, historii) pozwalają na rozwijanie umiejętności językowych w szerokim kontekście. Cyfrowe komponenty kursu, oprogramowanie do tablic interaktywnych oraz interaktywne eBooki, zwiększają efektywność nauczania.


Na rok szkolny 2017/2018 wydawnictwo Express Publishing oferuje szkołom publicznym (klasa 4) podręcznik zatytułowany Starland 1. Do nowej podstawy programowej, zachowując w niezmienionej formie dotychczasową strukturę i zawartość kursu.   

Dla ośmioklasowej szkoły podstawowej wydawnictwo Express Publishing proponuje serię Smart Time jako kurs kontynuacyjny dla klas 7 i 8.

 

Nr dopuszczenia MEN - podręczniki wieloletnie

Starland 1 (do nowej podstawy programowej) - 860/1/2017
Starland 2 (do nowej podstawy programowej) - 860/2/2018

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Starland 1 - A1
Starland 2 - A1
Starland 3 - A2

 

Seria STARLAND i SMART TIME w kontekście NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • W porównaniu z dotychczasową podstawą III.1 (poziom rozszerzony dla gimnazjum) wymagania ogólne dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-8) pozostają bez zmian, a wymagania szczegółowe zmieniają się w bardzo nieznacznym zakresie. W związku z tym wydawnictwo Express Publishing w bestsellerowych podręcznikach Starland i Smart Time wprowadza jedynie nieznaczne modyfikacje, zachowując dotychczasową strukturę i zawartość kursów.  
   
 • Obie serie podręczników znakomicie wpisują się także we wszystkie wymogi zapisane w nowej podstawie programowej jako „Warunki realizacji”:
  - Skutecznie rozwijają umiejętności komunikacyjne
  - Integrują nauczanie języka z innymi dziedzinami wiedzy
  - Rozwijają wrażliwość międzykulturową oraz pogłębiają znajomości kultury własnego kraju
  - Umożliwiają nauczycielom przeprowadzanie systematycznej diagnozy
  - Pomagają uczniom w dokonywaniu samooceny
  - Oprogramowanie do tablic interaktywnych pozwala na zwiększenie efektywności nauczania i ułatwia korzystanie z autentycznych materiałów na lekcjach - np. zdjęć, filmów i nagrań audio.

Opis komponentów

Podręcznik (Student's Book) - KOMPONENT DOSTEPNY W RAMACH DOTACJI MEN

Podręcznik został podzielony na osiem modułów, z których każdy zawiera sekcje:

 • Reading & Vocabulary - czytanie oraz aktywna nauka słownictwa;
 • Grammar - gramatyka wprowadzania w kontekście, za pomocą przejrzystych tabelek i praktycznych ćwiczeń;
 • Skills - ćwiczenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych;
 • Everyday English - ćwiczenie funkcji językowych oparte na komunikowaniu się w sposób celowy (ćwiczenie reagowania językowego w dialogach);
 • Culture Corner - sekcja kulturowa;
 • Across the Curriculum - sekcja międzyprzedmiotowa (np. geografia, biologia, literatura, sztuka, edukacja zdrowotna etc.);
 • Time Out - sekcja zawierająca np. gry, quizy, krzyżówki, piosenki.
 • Po każdym module znajduje się dział Self-Check
 • Na końcu podręcznika umieszczono Vocabulary Bank, który zawiera ćwiczenia utrwalające kluczowe słownictwo oraz Word List - słowniczek z wymową i polskimi odpowiednikami.  

Uwaga: nagrania do podręcznika są dostępne na stronie internetowej www.learningclub.egis.com.pl.Podręcznik cyfrowy (Interactive eBook)
 

Interaktywny eBook to podręcznik w wersji multimedialnej. Jest przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia, gry i słowniczek. To nowoczesne narzędzie edukacyjne wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu! Więcej» 

 

Zeszyt ćwiczeń (Workbook & Grammar) - KOMPONENT DOSTEPNY W RAMACH DOTACJI MEN

Materiały zawarte w zeszycie ćwiczeń to m.in.: teoria gramatyczna wyjaśniana w języku polskim i przedstawiana w tabelach; ćwiczenia sprawdzające znajomość gramatyki;  ćwiczenie i utrwalanie kluczowego słownictwa; rozwijanie wszystkich sprawności językowych; tłumaczenie zdań na język polski; dyktanda z użyciem nagrań; zadania do wykonania w parach.

Uwaga: nagrania do zeszytu ćwiczeń są dostępne na stronie internetowej www.learningclub.egis.com.pl.Cyfrowy zeszyt ćwiczeń (Interactive eWorkbook & Grammar Book)

Interaktywny eWorkbook to cyfrowa wersja pełnego zeszytu ćwiczeń przeznaczona do odtwarzania na komputerze. Uczeń za pomocą myszki lub klawiatury komputera wpisuje odpowiedzi, łączy elementy, wybiera wyrazy z listy. Ma także możliwość wydrukowania poszczególnych ćwiczeń. Po wykonaniu ćwiczenia natychmiast otrzymuje informację o wynikach – jeśli popełnił błędy, może zadanie wykonać jeszcze raz i lepiej opanować materiał.


Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela zawiera  zwięzłe przedstawienie celów w każdym module; szczegółowe plany lekcji wraz z sugestiami jak prezentować materiał; dodatkowe ćwiczenia dla uczniów pracujących wolniej oraz dla uczniów pracujących szybciej; klucz do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń; zapis nagrań.


Dodatkowe materiały dla nauczyciela (Teacher's Resource Pack & Tests)

Książka zawiera zbiór niezwykle przydatnych materiałów w postaci dodatkowych zadań i ćwiczeń utrwalających.
 

Płyty CD do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)

Płyty zawierają nagrania do wszystkich zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń.
Nagrania są również dostępne w plikach MP3 na stronie internetowej www.vipclub.egis.com.pl.


Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie zawiera:

 • wszystkie rozdziały podręcznika (wraz z sekcjami: Self-Check, Games, Vocabulary Bank) oraz zeszytu ćwiczeń
 • wszystkie zawarte w podręczniku i ćwiczeniach ścieżki dźwiękowe wraz z transkrypcją
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • szeroki wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • ćwiczenia dotyczące budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych wraz z wypowiedziami modelowymi
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 • materiały video odpowiadające tematyce poszczególnych rozdziałów
 • filmową adaptację lektury dołączonej do podręcznika wraz z piosenkami i ćwiczeniami oraz opcją wyświetlania tekstu.

 

   

Materiały dodatkowe:

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij