8-letnia publiczna szkoła podst. » Flash (klasy 4-8)

Flash. Klasa 4
Jenny Dooley
Flash. Klasa 5
Jenny Dooley
Flash. Klasa 7
Jenny Dooley
 
Flash. Klasa 8
Jenny Dooley
 

Opis serii

Flash to pięcioczęściowa seria podręczników do nauki języka angielskiego przeznaczona dla klas 4-8 szkoły podstawowej. Nadrzędnym celem kursu jest skuteczne kształcenie umiejętności komunikacyjnych poprzez żywy język, liczne ćwiczenia do wykonania w parach i grupach oraz zadania otwarte. Flash umiejętnie integruje nauczanie języka z treściami należącymi do innych dziedzin (geografia, biologia, historia itd.) oraz kształtuje wrażliwość międzykulturową. Kurs efektywnie wspiera uczniów w osiąganiu coraz wyższego stopnia poprawności językowej i przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty, precyzyjnie realizując wymagania nowej podstawy programowej.

Dodatkowym walorem serii jest obecność komponentów cyfrowych:
 • Interaktywnych eBooków - podręczników cyfrowych na płycie (przeznaczonych do odtwarzania na komputerze).
 • DigiBooks - cyfrowej wersji zeszytów ćwiczeń (przeznaczonych do odtwarzania na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych). Kod umożliwiający pobranie DigiBooks jest dołączony do papierowej wersji zeszytów ćwiczeń.
 • Oprogramowania do tablic interaktywnych z pełną, interaktywną wersją podręczników i zeszytów ćwiczeń. Oprogramowanie zawiera m.in. duży wybór filmów, które pozwolą prowadzić lekcje z wykorzystaniem materiałów autentycznych.          

Na rok szkolny 2017/2018 wprowadzono dwa poziomy serii: Flash. Klasa 4 oraz Flash. Klasa 7. Kolejne poziomy kursu będą ukazywać się począwszy od roku 2018. Rozkład treści nauczania w pozostałych podręcznikach - tj. Flash. Klasa 5, Flash. Klasa 6 i Flash. Klasa 8 - można zobaczyć TUTAJ»

 

Najważniejsze cechy serii:

 • Przejrzysta struktura podręczników ułatwia systematyczną pracę.
 • Zagadnienia gramatyczne są wprowadzane stopniowo, w tempie dostosowanym do wieku i możliwości uczniów.
 • Ciekawe teksty do czytania i słuchania oraz filmy motywują do nauki języka.
 • Autentyczny język i liczne dialogi uczą, jak komunikować się w życiu codziennym.
 • Szeroki wybór różnorodnych zadań i ćwiczeń zachęca do aktywnej nauki.
 • Kompendium gramatyczne Grammar Reference ułatwia zrozumienie struktur gramatycznych dzięki przystępnym objaśnieniom (w języku polskim), tabelom oraz licznym przykładom.
 • Sekcje Across Cultures i CLIL dają okazję do poznawania innych kultur i tradycji oraz do integrowania nauki języka z innymi obszarami edukacyjnymi.
 • Ramki Culture Spot zachęcają uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla innych kultur i stosowania odniesień do kultury, tradycji i historii Polski.
 • Sekcje Festivities rozwijają wrażliwość międzykulturową poprzez prezentowanie różnych sposobów obchodzenia świąt i uroczystości w wielu krajach i zachęcanie uczniów do porównywania ich z polską tradycją.
 • Projekty do samodzielnego wykonania wspierają kreatywność uczniów i umożliwiają rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Zadania ICT zachęcają do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Sekcje Values pomagają w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań.
 • Sekcje Presentation Skills doskonalą umiejętności językowe i uczą występować publicznie.
 • Sekcje Progress Check pomagają uczniowi w samodzielnej ocenie postępów w nauce.
 • Słowniczek angielsko-polski (Word List) zawiera wykaz najistotniejszych słów oraz struktur językowych przypisanych do danego rozdziału podręcznika.

 

Nr dopuszczenia MEN - podręczniki wieloletnie

Flash. Klasa 4 - 866/1/2017
Flash. Klasa 5 - 866/2/2018
Flash. Klasa 7 - 866/4/2017
Flash. Klasa 8 - 866/5/2018

 

Poziom biegłości językowej wg CEFR:

Flash. Klasa 4 - A1
Flash. Klasa 5 - A1+
Flash. Klasa 6 - A1+/A2
Flash. Klasa 7 - A2/A2+
Flash. Klasa 8 - A2+/B1

 

Seria FLASH w kontekście NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • Skuteczny rozwój umiejętności komunikacyjnych: autentyczny język, liczne dialogi oraz aktywizujące ćwiczenia uczą, jak komunikować się w życiu codziennym.
 • Interkulturowość i kultura własnego kraju: liczne materiały na temat innych krajów oraz towarzyszące im zadania kształtują postawę ciekawości, otwartości i szacunku wobec innych tradycji. Zadania dotyczące Polski pozwalają spojrzeć na kulturę własnego kraju w szerokim, globalnym kontekście.      
 • Integracja nauki języka z innymi obszarami edukacyjnymi: sekcje CLIL pozwalają na jednoczesne nauczanie języka obcego i przekazywanie wiadomości z zakresu innych przedmiotów, np. biologii, historii, geografii.
 • Praca metodą projektów: liczne zadania typu "projekt" rozwijają kreatywność i samodzielność ucznia oraz zachęcają do korzystania z różnych źródeł informacji.     
 • Samoocena: sekcje Progress Check pomagają uczniom ocenić, czego się już nauczyli i nad czym powinni więcej pracować.      
 • Diagnoza: zbiory testów pozwalają nauczycielowi na systematyczne diagnozowanie postępów uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności językowych.
 • Oprogramowanie do tablic interaktywnych i podręczniki cyfrowe: cyfrowe komponenty uatrakcyjnią naukę, zwiększą jej efektywność i ułatwią korzystanie z materiałów audio i wideo.

 

Komponenty serii

Podręcznik (Student's Book) - KOMPONENT DOSTĘPNY W RAMACH DOTACJI MEN
 

Podręcznik został podzielony na rozdziały tematyczne, wzbogacone zarówno o segmenty kulturowe (Across Cultures i Festivities), jak i poświęcone tematyce zaczerpniętej z programu nauczania innych przedmiotów (CLIL). Każdy z rozdziałów podręcznika zawiera sekcje rozwijające słownictwo, gramatykę, rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz sekcję sprawdzającą (Progress Check), a także dodatkowy dział Flash Time z pracami projektowymi (Projects), ćwiczeniami dotyczącymi tworzenia prezentacji w języku angielskim (Presentation Skills) oraz treściami pomocnymi w budowaniu systemu wartości (Values).

Podręczniki zawierają dużą liczbę ćwiczeń o zróżnicowanej formie i różnych poziomach trudności. Uwzględniają wielorakie potrzeby edukacyjne uczniów i oferują wsparcie w zrozumieniu zamieszczonych treści. Wybrane ćwiczenia opatrzone są: ramkami zawierającymi kluczowe formy językowe, wskazówkami pomagającymi wykonać ćwiczenie, tabelkami z przydatnymi w konkretnych ćwiczeniach wyrażeniami. Kolejną formą pomocy dla ucznia jest słowniczek (Word List) zawierający wykaz najistotniejszych słów oraz struktur językowych. Ćwiczeniom gramatycznym towarzyszą zwięzłe i przejrzyste objaśnienia.

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji treści z podstawy programowej, seria Flash konsekwentnie promuje używanie języka obcego również jako języka komunikacji podczas zajęć lekcyjnych - polecenia do zadań są zatem zapisane w języku angielskim. Język polski jest używany w sposób przemyślany i służy wspieraniu ucznia w zrozumieniu kluczowych treści, np. zagadnień gramatycznych (Grammar Reference), słów i zwrotów używanych w danym kontekście (Word List oraz ramki z kluczowym słownictwem przy tekstach), struktur leksykalno-gramatycznych.


Uwaga: nagrania do podręcznika są dostępne na stronie internetowej www.learningclub.egis.com.pl.
 


Zeszyt ćwiczeń (Workbook) + DigiBook - KOMPONENT DOSTĘPNY W RAMACH DOTACJI MEN
 

Zeszyt ćwiczeń do klasy 4. obejmuje sześć sekcji z ćwiczeniami do poszczególnych modułów podręcznika i dział "FUN TIME & SONGS" z piosenkami oraz grami językowymi.
Zeszyt ćwiczeń do klasy 7. obejmuje: sześć sekcji z ćwiczeniami do poszczególnych modułów podręcznika, sekcję "SONGS" z piosenkami, którym towarzyszą różnorodne ćwiczenia językowe, oraz sześć dodatkowych sekcji gramatycznych z omówieniem reguł, przykładami i licznymi ćwiczeniami.

 
WORKBOOK + DIGIBOOK!

Zeszyty ćwiczeń z serii Flash będą dostępne z bezpłatnym kodem umożliwiającym pobranie publikacji w formie DigiBooks!
 

Digibook to cyfrowy, interaktywny odpowiednik drukowanej wersji publikacji. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS i Android – dzięki temu może być wykorzystywany na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach. 
Celem łączenia publikacji tradycyjnej (papierowej) z jej interaktywnym odpowiednikiem jest urozmaicanie form nauki, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy i zwiększenie efektywności nauczania. Pracując z DigiBookiem, uczeń otrzymuje natychmiastową informację zwrotną o błędach popełnionych podczas wykonywania zadań. Każde ćwiczenie może wykonać wielokrotnie, a to pomaga w zapamiętaniu struktur językowych. DigiBook oferuje także łatwy dostęp do nagrań i filmów.

Uwaga: nagrania do zeszytu ćwiczeń są dostępne na stronie internetowej www.learningclub.egis.com.pl.
 

Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook)


Podręcznik w wersji cyfrowej (do odtwarzania na komputerze) zawiera pełny materiał z książki ucznia, ścieżki dźwiękowe, dodatkowe materiały, takie jak np.: filmy, gry, słowniczek. Umożliwia wykonywanie zadań w formie interaktywnej, co wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu.  
 

Książka nauczyciela (Teacher's Book)


Książka nauczyciela zawiera m.in: dokładne scenariusze lekcji, odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, zapisy nagrań oraz propozycje dodatkowych ćwiczeń.
 

Zestaw płyt do wykorzystania w klasie (Class Audio CD)


Płyty zawierają komplet nagrań do zadań na rozumienie ze słuchu.
Nagrania są również dostępne w plikach MP3 na stronie internetowej www.vipclub.egis.com.pl.
 

Testy i kartkówki


Testy i kartkówki są dostępne w plikach pdf i doc na przeznaczonej dla nauczycieli stronie internetowej www.vipclub.egis.com.pl.  
 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)


Oprogramowanie zawiera całość materiału z książki ucznia: ćwiczenia i zadania z wszystkich rozdziałów, ilustracje, teksty, nagrania, gry językowe, odpowiedzi do zadań zamkniętych i otwartych. Warto zwrócić uwagę na bogaty wybór filmów tematycznie powiązanych z treściami w podręczniku, które wzbogacają wiedzę ogólną i pogłębiają znajomość zagadnień kulturowych, a także stanowią atrakcyjny materiał autentyczny do wykorzystania w klasie.

 

Materiały dodatkowe:

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij