8-letnia publiczna szkoła podst. » New Smiles (klasy 1-3)

New Smiles 1
Jenny Dooley, Virginia Evans
 
New Smiles 2
(zapowiedź wydawnicza)
Jenny Dooley, Virginia Evans
New Smiles 3
(zapowiedź wydawnicza)
Jenny Dooley, Virginia Evans

Opis serii

New Smiles to nowe wydanie popularnego kursu Smileys dla klas 1-3 szkoły podstawowej, zgodne z podstawą programową obowiązującą od 2017 r. Seria skutecznie rozwija umiejętności komunikacyjne, integruje nauczanie języka z innymi obszarami edukacyjnymi i umiejętnie wprowadza komponent kulturowy. Uczy przez zabawę, kształtując w uczniach pozytywny stosunek do nauki języka. Jej dodatkowym walorem jest obecność komponentów cyfrowych: interaktywnych eBooków oraz oprogramowania do tablic interaktywnych.
 

New Smiles 1 Pupil’s Book – najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej edycji:

 • Elementy czytania, pisania i liczenia są wprowadzane w sposób umożliwiający koordynację z innymi obszarami edukacyjnymi.
 • Wprowadzono zadania zachęcające do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT Club).
 • Dodano ćwiczenia z zakresu wymowy (Sounds Spot), wspierając naukę mówienia i czytania.
 • Wyeksponowano zadania związane z poznawaniem polskiej kultury.
 • Dodano sekcję Smiles Values, aby pomóc w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań.
 • Włączono lekcje okolicznościowe.

 

Najważniejsze cechy serii:

 • Precyzyjnie realizuje wszystkie wymagania nowej podstawy programowej.
 • Stopniowo, w sposób dostosowany do wieku uczniów, prowadzi do osiągnięcia kompetencji językowej na poziomie odpowiednim dla I etapu kształcenia i przygotowuje do nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
 • Uczy przez zabawę, oferując szerokie spektrum różnorodnych ćwiczeń, historyjek w formie komiksu, melodyjnych piosenek, rymowanek, projektów, prac plastycznych itp.
 • Wspiera emocjonalny i społeczny rozwój dziecka, a także budzi pasję uczenia się.
 • Umiejętnie integruje naukę języka angielskiego z treściami z innych obszarów nauczania (sekcjeTime for CLIL w każdym module).
 • W interesujący dla uczniów sposób wprowadza elementy wiedzy o innnych krajach i o Polsce. 
 • Promuje czytanie dla przyjemności poprzez historyjki obrazkowe oparte na motywach baśni z różnych stron świata (sekcje Storytime).
 • Zachęca uczniów do samodzielnej oceny postępów i uczy samodzielności (sekcje Check Point po każdym module).
 • Ułatwia naukę słówek dzięki minisłowniczkom obrazkowym zamieszczonym na początku każdego modułu oraz słowniczkowi na końcu podręcznika.
 • Uwrażliwia na sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego (sekcje My Green Passport).
 • Piękna, bajecznie kolorowa szata graficzna (zarówno w podręczniku, jak i zeszycie ćwiczeń) zachęca do nauki. 
 • Stanowi perfekcyjne połączenie materiału drukowanego i cyfrowego. Nauczyciel może prowadzić lekcje przy użyciu oprogramowania do tablic interaktywnych, a uczeń korzystać z interaktywnego eBooka, czyli podręcznika cyfrowego.

 

Nr dopuszczenia MEN - podręczniki wieloletnie:

New Smiles 1 - 857/1/2017
New Smiles 2 - 857/2/2018

 

Poziom biegłości językowej wg CEF:

New Smileys 1 - A1
New Smileys 2 - A1
New Smileys 3 - A1

 

Seria NEW SMILES w kontekście NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • Zakresy tematyczne: pełna realizacja wszystkich wymienionych w podstawie programowej zakresów tematycznych w trzyletnim cyklu kształcenia.
 • Integracja nauki języka obcego z innymi obszarami edukacyjnymi: sekcje Time for CLIL pozwalają na jednoczesne nauczanie języka obcego i przekazywanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej, plastycznej itd.
 • Multisensoryczność: liczne materiały i zadania wykorzystujące ruch, dźwięk i obraz rozbudzają kreatywność ucznia, kształtują pozytywne nastawienie do nauki i pozwalają dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.  
 • Oprogramowanie do tablic interaktywnych i podręczniki cyfrowe: cyfrowe komponenty uatrakcyjnią naukę, zwiększą jej efektywność i ułatwią korzystanie z autentycznych materiałów audio i wideo.
 • Samoocena: sekcje Check Point pomagają uczniom ocenić, czego się już nauczyli i nad czym powinni więcej pracować.  
 • Praca własna: szeroki wybór zadań (w tym projektów) rozwijających kreatywność i samodzielność ucznia, zachęcających do wykorzystywania różnych materiałów, w tym zasobów Internetu.
 • Interkulturowość i kultura własnego kraju: ciekawe materiały na temat innych krajów oraz towarzyszące im zadania kształtują postawę ciekawości, otwartości i szacunku wobec innych tradycji. Zadania dotyczące Polski pozwalają poznawać kulturę własnego kraju.    
 • Diagnoza: zbiory testów pozwalają nauczycielowi na systematyczne diagnozowanie postępów uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności językowych.

 

Komponenty zmienione w stosunku do poprzedniego wydania:
 

Podręcznik (Pupil's Book) - KOMPONENT DOSTĘPNY W RAMACH DOTACJI MEN

Podręcznik został tak zaprojektowany, aby podobać się dzieciom i zachęcać je do nauki języka angielskiego. Przejrzysty układ treści (układ modułowy) i dobór ciekawych, nowoczesnych metod nauczania sprawiają, że uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w  lekcji, rozwijając zarówno umiejętności produktyne, jak i receptywne. Na początku podręcznika znajduje się moduł wprowadzający, który umożliwia łagodne wdrożenie dzieci do nauki. Materiał językowy w poszczególnych modułach (unitach) jest prezentowany i ćwiczony w formie zabawnych dialogów, historyjek obrazkowych, piosenek i rymowanek, gier oraz ciekawych, chętnie wykonywanych przez dzieci ćwiczeń. Podręcznik zawiera także następujące sekcje: Our World, Story Time, Time for CLIL, Check Point (po każdym module), My Green Passport.

Uwaga: nagrania do podręcznika są dostępne na stronie internetowej www.learningclub.egis.com.pl.


Interaktywny eBook

 
Interaktywny eBook jest cyfrową, przeznaczoną do odtwarzania na komputerze, wersją podręcznika. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń w interaktywnej formie, wysłuchanie ścieżek dźwiękowych, obejrzenie filmów animowanych. Pozwala grać w gry językowe, korzystać z interaktywnego słowniczka, powtórzyć poznany na lekcji materiał. Na interaktywnym eBooku zostały zamieszczone dodatkowo także lekcje okolicznościowe (Let’s celebrate!) i lekturka (Reader) w formie filmu animowanego z opcją wyświetlania tekstu. Więcej»


Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

 
Książka nauczyciela zawiera dokładny opis przebiegu każdej lekcji oraz odpowiedzi zarówno do zadań z książki ucznia, jak i zeszytu ćwiczeń. Zamieszczono w niej także wiele wskazówek i ciekawych pomysłów dotyczących sposobu prezentowania materiału językowego, dodatkowe ćwiczenia i gry oraz zapis nagrań.
Książka nauczyciela jest dostępna w formie drukowanej i w pliku PDF zamieszczonym na przeznaczonej dla nauczycieli stronie internetowej www.vipclub.egis.com.pl.
 
 

Multimedialny pakiet materiałów dla nauczyciela (Teacher's Multimedia Resource Pack)

 • Class Audio CDs (tu: zmiany w stosunku do poprzedniego wydania)

  Płyty z materiałem dźwiękowym do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
  Nagrania są również dostępne w plikach MP3 na stronie internetowej www.vipclub.egis.com.pl.
 • DVD (bez zmian)

  Płyta z filmami animowanymi.
 • Resource Pack CD-ROM (bez zmian)

  Dodatkowe materiały, takie jak: ćwiczenia dla uczniów konsolidujące materiał zawarty w poszczególnych modułach podręcznika, szablony wycinanek, karty do nauki alfabetu, testy modułowe, ćwiczenia dla uczniów z dysleksją i wiele innych.  Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Unikatowe oprogramowanie do tablicy interaktywnej zawierające pełny materiał z podręcznika i zeszytu ćwiczeń w interaktywnej wersji. Ponadto program zawiera takie sekcje jak: lekcje okolicznościowe (Let's celebrate!), Extra Vocabulary Practice, Reader, Vocabulary Games, Quizzes, Board Games i słowniczek. Oprogramowanie umożliwia także prezentowanie nagrań i filmów bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń. Skraca czas potrzebny na przygotowanie lekcji i pozwala prowadzić zajęcia w bardziej dynamiczny i efektywny sposób.
 


Komponenty niezmienione w stosunku do poprzedniego wydania:
 

Zeszyt ćwiczeń (Activity Book) - KOMPONENT DOSTĘPNY W RAMACH DOTACJI MEN
 

W pełni kolorowa publikacja zawierająca ćwiczenia, które umożliwiają konsolidację materiału językowego zawartego w poszczególnych modułach podręcznika. Zeszyt ćwiczeń może być wykorzystywany zarówno podczas lekcji w szkole, jak i w domu - do indywidualnej pracy ucznia. Zawiera także m.in: naklejki (Stickers) i gry planszowe (Board Games).
 

Vocabulary & Grammar Practice (dotyczy Smileys 2 i 3)

Przeznaczony dla ucznia zbiór dodatkowych ćwiczeń, które pomogą powtórzyć i utrwalić słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne zawarte w podręczniku.
 

Karty obrazkowe (Picture Flashcards)
 

Zestaw kart obrazkowych ilustrujących wprowadzane na lekcji słownictwo pozwala uniknąć tłumaczenia słówek na język polski i ułatwia ich zapamiętanie. 
 

Karty fabularne (Story Cards) - dotyczy Smileys 1 i Smileys 2


Zestaw kart fabularnych, na których przedstawiono - scena po scenie - historyjki zawarte w podręczniku w sekcjach Story Time. Na odwrocie każdej karty zamieszczono propozycję dialogu, jaki nauczyciel może prowadzić z klasą podczas prezentowania historyjki.  

 

Materiały dodatkowe:
 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij