Szkoły prywatne » Prime Time B2+ (młodzież i dorośli)

Prime Time B2+
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Prime Time B2+ to nowa propozycja wydawnicza, która łączy aktywną naukę języka angielskiego z poznawaniem ciekawych zagadnień przedstawionych w tematycznych modułach. Jest skierowana do:

 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zakończyli pracę z serią Matura Prime Time i chcą rozwijać umiejętności językowe na poziomie wyższym niż B2,
 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pracowali w oparciu o inne niż Matura Prime Time serie wydawnicze i chcą rozwijać umiejętności językowe na poziomie wyższym niż B2,
 • uczniów klas dwujęzycznych przygotowujący się do egzaminu z języka angielskiego będącego drugim językiem nauczania,
 • osób przygotowujących się na lektoratach i w szkołach językowych do egzaminów różnego typu, a szczególnie FCE lub CAE. 

 

Najważniejsze cechy

 • zintegrowane podejście do rozwoju wszystkich czterech sprawności językowych,
 • sekcje rozwijające sprawności komunikacyjne w odniesieniu do sytuacji z życia codziennego,
 • przejrzysta prezentacja i gruntowne utrwalanie słownictwa,
 • bogaty wybór tekstów oraz zadań rozwijających umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem,
 • zwięzłe objaśnienia gramatyczne z towarzyszącym im materiałem ćwiczeniowym,
 • sekcje poświęcone nauce pisania zawierające propozycje wypowiedzi pisemnych;
 • sekcje poświęcone ćwiczeniu prawidłowej wymowy i intonacji,
 • wskazówki wspierające rozwój samodzielności uczniów (Study Skills),
 • vademecum kulturowe oraz sekcje poświęcone tematyce pojawiającej się w programie nauczania innych przedmiotów szkolnych (Culture Corner / Curricular),
 • sekcje konsolidujące po każdym module (Skills Practice, Language in Use, Revision),
 • repetytorium gramatyczne (Grammar Reference),
 • specjalne sekcje służące powtarzaniu i utrwalaniu słownictwa (Vocabulary Bank, Word Formation, Word Distractors),
 • unikalny przewodnik ułatwiający opanowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych (Writing Bank).

 

Poziom biegłości językowej wg CEF: B2+

 

Komponenty

Podręcznik (Student's Book)

Podręcznik jest podzielony na 6 głównych modułów, a każdy moduł - na rozdziały od "a" do "i" oraz rozdziały powtórzeniowe: Skills Practice, Language in Use, Revision. Ponadto zawiera następujące sekcje: Vocabulary Bank (szeroki wybór ćwiczeń dotyczących słownictwa z poszczególnych modułów), Writing Bank (przewodnik dotyczący tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnej), Grammar Reference (kompendium gramatyczne), Word Formation, Word Distractors, Key Word Transformations, Word List, Irregular Verbs.


Zeszyt ćwiczeń (Workbook & Grammar Book)

Zeszyt ćwiczeń został podzielony na dwie obszerne sekcje. Pierwsza zawiera szeroki wybór ćwiczeń konsolidujących materiał zawarty w poszczególnych modułach podręcznika i umożliwiający rozwijanie wszystkich sprawności językowych. W drugiej zamieszczono kompendium gramatyczne z ćwiczeniami dotyczącymi poszczególnych zagadnień gramatycznych oraz rozdziały z ćwiczeniami z zakresu word formation, word distractors, sentence completion, key word transformation, phrasal verbs. Na końcu publikacji znajduje się rozdział Revision pozwalający powtórzyć materiał  z wszystkich modułów.

 

Płyty audio do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs & Tests)

Na płytach zamieszczono nagrania do zadań rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu z podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz testy w formacie Word - jeden test do każdego modułu podręcznika - z kluczem i transkrypcją nagrań. 


Książka nauczyciela (Teacher's Book interleaved)

Książka nauczyciela zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, a także pełne zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.
 

Interactive Whiteboard Software (zapowiedź wydawnicza)

Unikatowe oprogramowanie do tablic interaktywnych, które zawiera pełny materiał z podręcznika wraz z nagraniami, filmami, grami językowymi oraz odpowiedziami do zadań zamkniętych i otwartych. Pozwala nauczycielom prezentować materiał w ciekawszy, bardziej dynamiczny i efektywny sposób. 

 

Interaktywny eBook (zapowiedź wydawnicza)

Przeznaczony dla ucznia podręcznik w wersji cyfrowej. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, filmy, interaktywne ćwiczenia, gry i słowniczek.


Materiały dodatkowe

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij