Sprawności językowe » Sprawdzian 6-kl. Ćwiczenia

Sprawdzian 6-klasisty. Ćwiczenia egzaminacyjne. Część 1
Virginia Evans, Jenny Dooley 
 
Sprawdzian 6-klasisty. Ćwiczenia egzaminacyjne. Część 2
Virginia Evans, Jenny Dooley

 
Sprawdzian 6-klasisty. Ćwiczenia egzaminacyjne. Część 3
Virginia Evans, Jenny Dooley

 

Opis publikacji


Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego. Ćwiczenia egzaminacyjne to zbiory ćwiczeń, które można wykorzystać jako dodatkowe materiały rozwijające umiejętności językowe uczniów, a także do wszelkiego rodzaju powtórek. W publikacjach znajduje się również szeroki wybór zadań typowych dla wszelkiego rodzaju testów i egzaminów z języka angielskiego (wybór wielokrotny, uzupełnianie luk, prawda/fałsz, dobieranie itd). Seria została opracowana w oparciu o zapisy nowej podstawy programowej. Poziom trudności materiału leksykalno-gramatycznego stopniowo narasta – od najniższego w pierwszej części serii do najwyższego w trzeciej.


Każda część serii jest podzielona na osiem tematycznych modułów. W ramach każdego modułu uczeń:       

  • powtarza i utrwala słownictwo
  • rozwija ogólne umiejętności językowe (np. słuchanie, czytanie, reagowanie)
  • wykonuje przykładowe ćwiczenia egzaminacyjne dotyczące funkcji językowych, środków językowych, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych
  • otrzymuje wskazówki, które ułatwiają wykonanie poszczególnych rodzajów zadań.

Na końcu każdej publikacji zamieszczono przykładowy zestaw egzaminacyjny. 

 

Komponenty

  • Książka ucznia (Student's Book)
  • Klucz odpowiedzi i zapis nagrań (Answer Key) - zawiera odpowiedzi do wszystkich części serii 
  • Nagrania w plikach MP3 do pobrania na stronie: www.learningclub.egis.com.pl.


 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij