Sprawności językowe » Reading Stars

Reading Stars
Andy Bratson, Julie Gound, Margaret George

Opis serii

Reading Stars to unikalna na polskim rynku wydawniczym publikacja, która ma pomóc uczniom szkoły podstawowej opanować umiejętność czytania w języku angielskim. Jest adresowana szczególnie do dzieci z dysleksją rozwojową, ale nie tylko - czytanie w języku angielskim może być trudne dla każdego ucznia. Z Reading Stars mogą korzystać dzieci, które opanowały umiejętność czytania w języku ojczystym powyżej poziomu podstawowego. 

Zobacz recenzję dr Magdaleny Kębłowskiej, UAM Poznań - kliknij tutaj»

 

Opis komponentów

Podręcznik (Pupil’s Book)

Podręcznik składa się z trzech głównych części i pięciu dodatków.

Część I (Getting to know the sounds) wprowadza głoski języka angielskiego opierając się na podstawowym słownictwie zawierającym dany dźwięk, np. głoska /b/ zaprezentowana jest w słowach bat, bell, boat, etc. Ponadto dziecko ćwiczy czytanie/ wymowę danej głoski w różnych sylabach (np. ba, boa, bu) a nawet pseudo-słowach (słowach nieistniejących) w celu ugruntowania i zautomatyzowania relacji litera-głoska (np. bano, beru, boto). W każdej lekcji znajduje się też krótka piosenka pozwalająca ćwiczyć nie tylko głoski, ale i rytm języka, tongue twister (łamaniec językowy) i ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez ucznia.

Część II (Practising the sounds) zawiera 34 fonogramy, czyli grupy wyrazów składających się z jednego powtarzającego się elementu. Każdy fonogram podaje kilka lub kilkanaście początków wyrazów (nagłos) do jednej końcówki (wygłos), np. b-ail, f-ail, sn-ail, tr-ail. Takie ćwiczenia pomagają dziecku zauważyć pewne prawidłowości w relacji liter z dźwiękami, wpływając pozytywnie na płynność w czytaniu.

Cześć III (Playing with the sounds) poświęcono na typowe ćwiczenia rozwijające świadomość fonologiczną, które można przeprowadzać równolegle z ćwiczeniami w części A. Dziecko ćwiczy analizę słuchową (np. podając dwie pierwsze głoski wyrazów), zastępowanie głosek początkowych i końcowych (np. zastępując głoskę /m/ w mouse, głoską /h/) i rozpoznawanie nowopowstałych wyrazów (house), czy określanie rymujących się wyrazów.

Końcowe strony podręcznika to pięć dodatków, z które można wykorzystać jako uzupełnienie poprzednich części.
 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Szczegółowy przewodnik prezentujący najbardziej efektywne sposoby wykorzystania materiału z książki ucznia.
 

Płyta CD (Class Audio CD)

Na płycie znajdują się nagrania oparte na reprezentatywnym słownictwie, które umożliwiają poznanie i ćwiczenie angielskich fonemów w formie różnorodnych zadań i piosenek.   

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij