Sprawności językowe » Letterfun

Letterfun
Virginia Evans, Elizabeth Gray
 

Opis serii

Letterfun to innowacyjny podręcznik do nauki alfabetu przeznaczony dla dzieci uczących się języka angielskiego na poziomie klasy zerowej i uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej. Dzieci poznają kolejne litery alfabetu, ucząc się ich wymowy oraz kojarząc je z wyrazami z podstawowego zakresu słownictwa. Naukę wspomagają piosenki i rymowanki, a także kolorowe ilustracje, których rolą jest uatrakcyjnienie poznawanego materiału oraz zapewnienie dzieciom zabawy. Materiał zawarty w podręczniku przewidziany jest do realizacji w trakcie 20-30 godzin lekcyjnych.

 

Najważniejsze cechy

 • ćwiczenie sprawności motorycznych;
 • wprowadzanie nowych liter za pomocą kolorowych kartoników obrazkowych;
 • staranna, przystępna prezentacja i gruntowne ćwiczenie pisania kombinacji liter;
 • rymowanki;
 • piosenki i tradycyjne wyliczanki;
 • naklejki;
 • różnorodne zadania komunikacyjne;
 • zadania wykorzystujące metodę „zrozum i wykonaj” (Total Physical Response);
 • obrazki prezentujące poznawane słowa;
 • plakat z alfabetem;
 • płyty CD z oryginalnymi nagraniami.

 


Poziom biegłości językowej wg CEF - A1 

 

Opis komponentów

Podręcznik (Pupil’s Book)

Podręcznik dzięki zabawie wprowadza dzieci w świat alfabetu. Nauka rozpoczyna się od rozwijania sprawności manualnych, a następnie dzieci poznają kształty liter i głoski. Każda litera reprezentowana jest przez słówko, które towarzyszy tej literze w całym podręczniku. Aktywne ćwiczenia, piosenki i zabawy ułatwiają zapamiętywanie liter i słów oraz wprowadzają element zabawy.
 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książka nauczyciela ze szczegółowymi planami lekcji w polskiej wersji językowej. Plan każdej lekcji obejmuje praktyczne sugestie dotyczące prezentacji, ćwiczenia i utrwalania nowych liter i symbolizujących je słów. Ponadto w książce nauczyciela znalazły się dodatkowe ćwiczenia oraz gry językowe (Kącik ucznia).
 

Karty obrazkowe (Picture Flashcards)

Karty obrazkowe pokazują wszystkie wyrazy wprowadzone w podręczniku i służą do prezentowania oraz powtarzania materiału językowego.
 

Płyta Multi-ROM

Płyta zawiera nagrania wszystkich wyrazów i piosenek znajdujących się w podręczniku oraz filmy animowane.


Płyta CD-ROM

Płyta CD-ROM do kursu Letterfun zawiera wiele gier językowych, piosenek oraz interaktywnych zadań do wykorzystania w klasie i w domu.


Letterfun - My Handwriting Booklet:


Aby pobrać plik kliknij tutaj»

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij