Egzamin maturalny » Skills for Matura

Skills for Matura. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej
Virginia Evans, Jenny Dooley
Skills for Matura. Znajomość środków językowych. Poziom podstawowy
Virginia Evans, Jenny Dooley
Skills for Matura. Znajomość środków językowych. Poziom rozszerzony
Virginia Evans, Jenny Dooley
Skills for Matura to seria publikacji przeznaczonych dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Materiały mogą być wykorzystywane zarówno jako uzupełnienie zajęć lekcyjnych, jak i do samodzielnej powtórki przed egzaminem. Przejrzysty podział zadań, pogrupowanych według 15 zakresów tematycznych obowiązujących na egzaminie maturalnym, pozwala pracować z publikacjami w sposób selektywny (dobierając odpowiedni dział do tematu realizowanego aktualnie na lekcjach) lub w zaproponowanej w poszczególnych tytułach kolejności. Typy zadań, które znajdują się w publikacjach, są zgodne z wytycznymi przedstawionymi w Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.

 

Skills for Matura. Znajomość środków językowych. Poziom podstawowy

Publikacja zawiera:

 • informacje o egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym z zakresu znajomości środków językowych 
 • zestawy zadań pogrupowane według piętnastu tematów obowiązujących na egzaminie
 • dodatkowe sekcje zawierające czasowniki/przymiotniki/rzeczowniki i występujące po nich przyimki
 • klucz odpowiedzi.       

 

Skills for Matura. Znajomość środków językowych. Poziom rozszerzony


Publikacja zawiera:

 • informacje o egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z zakresu znajomości środków językowych 
 • zestawy zadań pogrupowane według piętnastu tematów obowiązujących na egzaminie
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i sugerowane odpowiedzi do zadań otwartych.       

 

Skills for Matura. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej

Publikacja zawiera:

 • informacje o ustnej części egzaminu maturalnego 
 • zestawy zadań pogrupowane według piętnastu tematów obowiązujących na egzaminie
 • sugerowane odpowiedzi do jednego zestawu zadań.
Dodatkowo publikacji towarzyszą materiały w plikach dostępne na www.learningclub.egis.com.pl»
 • sugerowane odpowiedzi do wszystkich zestawów zadań
 • ścieżki dźwiękowe (mp3) do jednego zestawu zadań z przykładowymi wypowiedziami zdającego i egzaminatora.  

 

          

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij