Egzamin maturalny » Matura Repetytorium

Matura 2015 Repetytorium. Poziom podstawowy
Virginia Evans, Jenny Dooley
Matura 2015 Repetytorium. Poziom rozszerzony
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Express Publishing Matura Repetytorium. Poziom podstawowyExpress Publishing Matura Repetytorium. Poziom rozszerzony to nowe wydanie bestsellerowych publikacji, przeznaczone dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego w formacie obowiązującym od 2015 r. Materiał zawarty w repetytoriach został opracowany zgodnie z nową podstawą programową oraz Informatorem o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015. Książki zaprojektowano tak, aby uczniowie w obrębie każdego działu tematycznego mogli w zintegrowany sposób ćwiczyć wszystkie umiejętności wymagane w części ustnej i pisemnej egzaminu.
 

Do publikacji Matura Repetytorium. Poziom rozszerzony (Student's Book) dołączony jest bezpłany kod DigiBook.

 

Digibook to interaktywny odpowiednik publikacji drukowanej. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS, Android - można więc z niego korzystać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach. Tak jak inne cyfrowe narzędzia wydawnictwa Express Publishing cechuje go bardzo wysoki stopień interaktywności. Oznacza to, że uczeń może wykonywać zadania w interaktywny sposób i otrzymywać natychmiastową informację zwrotną o poprawnych i błędnych odpowiedziach. DigiBook oferuje także dostęp do przewidzianych dla danej publikacji materiałów multimedialnych (np. nagrań audio). Więcej informacji: www.expressdigibooks.com

 

Naważniejsze cechy:

 • starannie opracowane zadania zgodne z nową formułą egzaminu maturalnego obowiązującą od 2015 r.
 • zgodność tematów oraz materiału leksykalno-gramatycznego ze standardami wymagań egzaminacyjnych
 • systematyczny rozwój poszczególnych sprawności: słuchania, czytania, mówienia i pisania
 • ćwiczenia umożliwiające doskonalenie nowych umiejętności sprawdzanych na egzaminie od 2015 r.
 • różnorodne teksty o ciekawej tematyce
 • wskazówki ułatwiające uczniom samodzielną naukę
 • przejrzysty podział materiału na poszczególne sekcje:
   
  • 15 tematów maturalnych szczegółowo opracowanych w czternastu modułach
   i pięciu sekcjach Culture
  • sekcja Speaking Bank umożliwiająca powtórzenie funkcji językowych
  • sekcje poświęcone nauce pisania, ułatwiające opanowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych zgodnie ze zmienionymi wymaganiami egzaminu maturalnego
  • sekcja Vocabulary Bank pozwalająca na poszerzenie i utrwalenie słownictwa
  • sekcja Grammar Bank z obszernymi wyjaśnieniami zagadnień gramatycznych i ćwiczeniami utrwalającymi.


Repetytorium może służyć jako:

 • Uzupełnienie ogólnego kursu języka angielskiego realizowanego w szkole ponadgimnazjalnej. Repetytorium jako materiał uzupełniający może być stosowane już od pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Publikacja przygotowująca do egzaminu maturalnego w ostatnim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Publikacja dla osób doskonalących swoje umiejętności na kursach przygotowujących do matury.
 • Publikacja wykorzystywana przez uczniów do samodzielnej pracy w domu.

 

Numery dopuszczenia MEN

Zobacz»

 Poziom biegłości językowej wg CEF

Matura Repetytorium. Poziom podstawowy - A1-B1
Matura Repetytorium. Poziom rozszerzony - B2

 

Opis komponentów

Repetytorium (Student's Book)

Repetytoria obejmują 15 tematów egzaminacyjnych szczegółowo opracowanych w 14 modułach i 5 sekcjach Culture. W każdym module znajdują się ćwiczenia egzaminacyjne, które umożliwiają wnikliwe zapoznanie się z rodzajami zadań egzaminacyjnych, uczą technik ich rozwiązywania oraz kształcą wymagane na egzaminie umiejętności. Repetytoria uzupełniają liczne atrakcyjne dodatki, w tym sekcje Speaking Bank, Writing Bank, Vocabulary Bank oraz Grammar Section.
 

Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań z repetytorium wraz z sugerowanymi wypowiedziami do zadań z zakresu mówienia i pisania.

 

Książka nauczyciela + płyty CD (Teacher's Book + Audio CDs)

Książka nauczyciela z dołączonymi płytami zawierającymi ścieżki dźwiękowe do zadań z repetytorium.
 

Nagrania (audio)

Nagrania są dostępne online na stronie www.learningclub.egis.com.pl.


Materiały dodatkowe:

 

           

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij